วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระไพศาลชวนทำบุญให้ประเทศลบคำสบประมาทพล.อ.ธนศักดิ์ ระบุศาสนาอื่นจะไม่ค่อยสวดให้กับประเทศเหมือนศาสนาอิสลาม


เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เฟซบุ๊ก"ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล" ได้โพสต์ข้อความว่า เนื่องในมงคลวาระที่ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล องค์ประธานเครือข่ายพุทธิกา จะมีอายุครบ 60 ปี ใน พ.ศ. 2560 โครงการทำบุญสร้างป่า ขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมทำบุญให้แก่โลก ทำบุญให้ประเทศ ให้แผ่นดิน และปลูกบุญให้แก่ตัวเราเอง ทำบุญด้วยการสร้างป่า

“ทำบุญสร้างป่า ปลูกโลกดีงาม”  วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  เวลา 09:00 น. - 17:30 น. ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)

รายละเอียด http://bit.ly/2nN0k8g

จัดโดย วัดป่ามหาวัน  เครือข่ายพุทธิกา  มูลนิธิวนเกษตรผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิม  สวนโมกข์กรุงเทพ  กลุ่มบิ๊กทรี  มูลนิธิเด็ก และศูนย์หนังสือไตรปิฏก

ขณะเดี่ยวกันเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560  ที่ห้องสีฟ้า ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในโอกาสที่นายคัมภีร์ ดิษฐากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลามได้นำนักศึกษาหลักสูตร “พัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่” หลักสูตรที่ 1 ประจำปี 2560 จำนวน 39 คน เข้าเยี่ยมคารวะ  และรับใบประกาศนีบบัตรในโอกาสที่จบหลักสูตร ความตอนหนึ่งว่า

“ศาสนาอิสลามถือเป็นศาสนาที่เข้มแข็งศาสนาหนึ่ง การสอน การแนะนำให้เป็นคนดี มีความเข้มแข็ง ถือว่า มีพลัง ผมมีเพื่อนที่เป็นมุสลิมมาก ในต่างประเทศ เวลาไปเยี่ยมเยือนก็จะอยู่ในมัสยิด จนเห็นว่ามัสยิดทุกแห่งมีความสำคัญ และที่ประทับใจมาก คือ คัมภีร์อัลกุรอ่าน บอกให้ ผู้นำศาสนาจำ แล้วสอน เพื่อนที่เป็นผู้นำศาสนา บอกว่า เป็นสิ่งที่ไม่ต้องทดลอง แต่แสดงให้ดู สามารถท่องจำได้หมด และไม่ว่า โลกนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรศาสนาอิสลามจะไม่มีวันล่มสลาย เพราะคัมภีร์อยู่ในใจของทุกคนหมดแล้ว”

พล.อ.ธนศักดิ์ กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ประทับใขจอีกสิ่งหนึ่ง เวลามีงานบุญ อิสลามจะสวดให้กับประเทศ ศาสนาอื่นจะไม่ค่อยมี (หมายเหตุ ข้อมูลจาก http://www.mtoday.co.th/11716)เพลงรอเธอริมบึง

แต่งโดยส.สมพงษ์  สร้างสรรค์โดย suno (Verse 1) นั่งริมบึง เดือนหงาย หัวใจพี่สั่นไหว มองหาแจ่มจันทร์ นัดไว้จะมาหา รอจนสว่างไฉน กานดา ยังไม่มา...