ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก สิงหาคม, 2018

วัดดังสุราษฎร์พาเด็กเข้าค่ายคุณธรรม ป้องกันเด็กติดโซเชียล

วันที่ 1 ก.ย.2561 ที่วัดกาฬสินธุ์  ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายคุณัญพงษ์  ทหารไทย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับพระครูสุขุมธรรมโกศล เจ้าคณะตำบลประสงค์ และคณะกรรมการวัดกาฬสินธุ์ผู้นำชุมชนผู้บริหารโรงเรียนจัดกิจกรรม  อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่อำเภอท่าชนะกว่า 500 คน  โดยมี พระครูปริยัตยาภิรม รักษาการเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานพร้อมมอบโอวาทให้เยาวชนประชาชนและข้าราชการนำองค์ประกอบหลัก 8 ประการของการสร้างความมั่นคงของชาติ ที่ประกอบด้วย 1.การเมืองเชิงคุณธรรมนำสุขสถิต  2.เศรษฐกิจเชิงคุณธรรมนำสุขศานติ์ 3.สังคมเปี่ยมคุณธรรมฉ่ำชื่นบาน 4.การทหารมีธรรมครองป้องถิ่นไทย 5.วิทยาศาสตร์มีคุณธรรมนำสุขดี 6.เทคโนโลยีมีคุณธรรมนำสุขใส 7.พลังงานอิ่มคุณธรรมนำเกรียงไกร 8.สิ่งแวดล้อมธรรมอำไพไร้โทษทัณฑ์  โดยการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ ของเด็ก เยาวชน และคนไทย ในยุค 4.0 ให้นำหลักคุณธรรม  8 ประการ  อันได้แก่  1.ขยันฝึกตนเองอย่างเร่งรัด 2.ประหยัดเป็นนิจกิจนิสัย 3.ซื่อสัตย์ซื่อตรงอย่างจริงใจ  4. มีวินัยอย่างครบถ้วนควรแก่ก

บีบีซีอาเซียนรายงาน!ป.โทวิปัสสนาดีกรีดับทุกข์อดีตปาร์ตี้เกิร์ล

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ตามเว็บไซต์บีบีซีไทยได้เผยแพร่รายงานเรื่อง "ป.โทวิปัสสนาดีกรีดับทุกข์อดีตปาร์ตี้เกิร์ล" เรื่องโดย นันท์ชนก วงษ์สมุทร์ ผู้สื่อข่าวบีบีซีไทย / วิดีโอโดย ภานุมาศ สงวนวงษ์  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ "โชติรส จตุรสุววรณ" กราฟิกดีไซน์เนอร์สาววัย 27 ปี สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิปัสสนาภาวนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เข้าเรียนเป็นเทอมแรก ในห้องเรียนมีพระภิกษุ 17 รูป และฆราวาสหญิงเพียง 2 คน ตามที่รายงานไปแล้วนั้น สำนักข่าวบีบีซียังได้รายงานเป็นภาษาต่างๆ ในประเทศภูมิภาคอาเซียน และเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ อย่างเช่นเฟซบุ๊กด้วย ซึ่งมีผู้ติดตามชมเป็นจำนวนมาก

ไทย-เนปาลใช้"3Psโมเดล"ร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธ

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา  10.10 น.  ตามเวลาท้องถิ่น ณ โรงแรมโซลธี คราวน์ พลาซ่า (Soaltee Crowne Plaza)  กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ นายคัดห์กา ปราสาด ชาร์มา โอลิ (The Right Honourable Khadga Prasad Sharma Oli) นายกรัฐมนตรีเนปาล ในโอกาสเข้าร่วมระหว่างเข้าร่วมการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ 4      พลโท วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญโดยเฉพาะประเด็นความสัมพันธ์ไทย – เนปาล มีความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมที่มีมายาวนานกว่าสองพันปี ชาวไทยนิยมเดินทางมาเพื่อเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ คือ ลุมพินีวัน ในฐานะที่เป็นสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า ดังนั้น ไทยพร้อมร่วมมือกับเนปาลภายใต้แนวคิด “3Ps” (Pieces, Places, People) รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่มีความเชื่อมโยงกันทางพุทธศาสนา ในการจัดทำ “Buddhist Story Book” เพื่อร่วมกันส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาในเอเชีย ให้เป็นจุดหมายท่องเที่ยวร่วมกัน (Combined Destination)  ไทยยังพร้อมสนับสนุนการก่อสร้างโรงพยาบาลในเขตลุมพินี ตามที่มีดำรินอกจากนี้ ชาวเนปาลจ

"วิษณุ"เผยมส.ห้าม!ใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม

      วันที่ 31 ส.ค.2561 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงประกาศมหาเถรสมาคม (มส.) ห้ามใช้วัดเป็นสถานที่ชุมนุม หรือสัมมนา หรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบและความแตกแยกเกิดขึ้นในสังคม ซึ่งมีการลงนามประกาศโดยสมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ว่า เป็นประกาศ มส. เพื่อแจ้งแก่วัดต่างๆ เนื่องจากวัดอยู่ในอำนาจปกครองและบังคับบัญชาของ มส. ซึ่งจริงๆ แล้ว ประกาศ มส. เรื่องห้ามหาเสียงในวัดมีมานานแล้ว  

"พระว.วชิรเมธี"ชี้พัฒนาAIต้องตอบสนองด้านสันติภาพ

"พระว.วชิรเมธี"ชี้พัฒนาAIต้องตอบสนองด้านสันติภาพ ไม่รับใช้ความรุนแรงและสงคราม เหตุอาจนำไปสู่ความล้มสลายของมนุษยชาติได้ เมื่อวันที่ 30 ส.ค.ที่ผ่านมา พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย เข้าถวายมุทิตาสักการะพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ณ สำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  ทั้งนี้อธิการบดีมหาจุฬาฯได้กล่าวขอบคุณและขออนุโมทนาในน้ำใจทุกรูป/คน พร้อมกล่าวชื่นชมพระมหาวุฒิชัยว่าเป็นผู้มีความสามารถในการทำงานด้านพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง เหมาะแก่การเป็นต้นแบบที่ดีน่ายกย่องน่าสรรเสริญ พร้อมทั้งมอบพระไตรปิฎกฉบับสากลฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ต่อมาพระมหาวุฒิชัยเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาจุฬาฯ ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนในฐานะกัลยาณมิตรกับพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ประเด็นสำคัญในการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการพัฒนาสติ สมาธิภาวนาสำหรับชาวต่างชาติว่าในปัจจุบันควรมีรูปแบบอย่างไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสำหรับนานาชาติ ซึ่งทั้งสองรูปมีประสบการณ์ในการทำงานระดั

คลี่ดุษฎีนิพนธ์เล่มแรก!สูตรสันติศึกษา"มจร"นวัตกรรมสร้างสันติภาพโลก

คลี่ดุษฎีนิพนธ์เล่มแรก!สูตรสันติศึกษา"มจร" จัดโฟกัสกรุ๊ปจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ หวังเต็มเติมนวัตกรรมสร้างสันติภาพโลก วันที่ 31 ส.ค.2561 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท  พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี พระนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  วันที่ 1 ก.ย.นี้หลักสูตรสันติศึกษา มจร จัดให้มีการโฟกัสกรุ๊ป จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ  จำนวน  15 คน   ในหัวข้อการวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาวิทยากรต้นแบบธรรมะโอดีโดยพุทธสันติวิธี" ดุษฎีนิพนธ์เล่มแรกของผู้วิจัย เพื่อเติมเต็มต่อยอดเสนอแนะแบบกัลยาณมิตรให้งานวิจัยสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ด้วยการสร้างรูปแบบที่มีความมาตรฐานเพื่อนำไปพัฒนาวิทยากรต้นแบบ จึงต้องศึกษาจากเอกสารงานวิจัยทั้งศาสตร์สมัยใหม่และพระพุทธศาสนาเถรวาท พุทธสันติวิธี มีการสัมภาษณ์วิทยากรมืออาชีพ ผู้จัดการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรม องค์กรที่เคยจัดฝึกอบรมและองค์กรที่ไม่เคยฝึกอบรมจากวิทยากรต้นแบบ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายฝึกอบรมองค์กรชั้นนำและสัมภาษณ์นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนา เพื่อนำมาสร้างรูปแบบการพัฒน

คุณค่าการใช้สื่อออนไลน์

ประกอบในการเรียนการสื่อ ตัวอย่าง กระทรวงศึกษาตามข่าว มจร ฮังการี และตัวมจร เอง สถานศึกษาต่างๆ การใช้สื่อออนไลน์ ปัจจัยกระตุ้น ส่งเสริม นวัตกรรมการใช้สื่อออนไลน์ ปัจจัยกระตุ้น ส่งเสริม วิทยานิพนธ์ ทบทวนวรรณกรรม(โยนิโสมนสิการ) https://www.nbtc.go.th/getattachment/Information/ผลการศึกษาวิจัย/29454/เอกสารแนบ.pdf.aspx file:///C:/Users/Banmuang/Downloads/47984-Article%20Text-110812-1-10-20160204%20(1).pdf file:///C:/Users/Banmuang/Downloads/92378-Article%20Text-229123-1-10-20170711%20(2).pdf http://gs.rmu.ac.th/grc2017/fullpaper/file/HS-O-10.pdf file:///C:/Users/Banmuang/Downloads/89745-Article%20Text-220287-1-10-20170615.pdf การใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กทางอินเทอร์เน็ตของพระสงฆ์ http://ethesisarchive.library.tu.ac.th/thesis/2016/TU_2016_5707030390_5666_6349.pdf พุทธนวัตกรรม or การใช้สื่อออนไลน์ or ส่งเสริมสันติภาพ or พระสงฆ์ or สังคมไทย or วิทยานิพนธ์ or ดุษฎีนิพนธ์ พุทธนวัตกรรม and  การใช้สื่อออนไลน์ and ส่งเสริมสันติภาพ and พระสงฆ์ and สังคมไทย and  วิทยานิพนธ์ and ดุษฎีนิพนธ์ BU

เกษตรกร-ประมง-ฟาร์มโคนมเวียดนามนำ AI เพิ่มผลผลิต

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ Internet of things (อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง: IoT) กำลังได้รับความนิยมในภาคเกษตรกรรมและการประมงของเวียดนาม รวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ กันมากขึ้น เพื่อลดต้นทุนและควบคุมคุณภาพ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต หลังรัฐบาลเวียดนามหันมาให้ความสำคัญในภาคการส่งออกมากขึ้น บริษัท Minh Phu Seafood ฟาร์มกุ้งรายใหญ่ที่สุดในเวียดนาม เปิดเผยว่าเตรียมนำระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เข้ามาใช้ในการจัดการบ่อเลี้ยงกุ้งและพัฒนาการควบคุมคุณภาพภายในปี 2019 โดยคาดว่าจะช่วยลดจำนวนแรงงานลง  ขณะที่ Vietnam Dairy Products (Vinamilk) ผู้ผลิตนมอันดับ 1 ของเวียดนาม เตรียมนำระบบเซ็นเซอร์และไมโครชิปเข้ามาใช้ในโรงงานแห่งใหม่ที่สามารถเลี้ยงโคนมได้มากถึง 2.2 หมื่นตัว เพื่อควบคุมยุ้งฉางและสุขอนามัย  อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากบริษัทรายใหญ่ สตาร์ทอัพในเวียดนามเริ่มสนใจภาคการเกษตรมากขึ้น (หมายเหตุ : ที่มาข่าวและภาพประกอบ: Nikkei Asian Review, 27/8/2018,อ้างใน https://www.tcijthai.com/news/2018/8/asean/8284) 

พระมหาวุฒิชัยถวายมุทิตาสักการะอธิการบดี"มจร"

วันที่ 30 สิงหาคม 2561  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) ผู้อำนวยการสถาบันวิมุตตยาลัย จ.เชียงราย เข้าถวายมุทิตาสักการะพระราชปริยัติกวี อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ณ สำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระมหาวุฒิชัยนั้นจบปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มจร 

Streamingนวัตกรรมทางเลือกใหม่สื่อออนไลน์

Streaming คืออะไร? Streaming คือการรับส่งข้อมูลภาพและเสียงผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตโดยที่ผู้ส่งสัญญาณไม่จำเป็นต้องอัพโหลดไฟล์ทั้งหมดเข้าในเครือข่าย และผู้ชมเองก็ไม่จำเป็นต้องโหลดไฟล์ทั้งหมดเพื่อดูสื่อนั่นเอง ตามปกติแล้วเราจะเห็นการ Streaming ผ่านทาง Facebook หรือ Youtube ซึ่งอาจจะได้ยินชื่อย่อว่า Live ที่เป็นการย่อมาจากคำว่า Live Streaming นั้นเอง ข้อดีของการ Streaming -มีความเป็นอิสระสูง -ผู้ชมมีส่วนร่วมมากกว่าสื่อแบบอื่น ๆ -เป็นช่องทางที่สามารถนำเสนอได้ไว -สามารถถ่ายทอดสดได้ตลอดเวลาเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต -ต้นทุนในการทำไม่สูง ข้อเสียของการ Streaming -ไม่มีการควบคุมดูแลเนื้อหา จนอาจทำให้มีเนื้อหาที่รุนแรงเกิดขึ้น -ไม่มีการกำจัดอายุผู้เข้าชม -อาจเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ สรุปแล้วการ Streaming นั้นเป็นเพียงนวัตกรรมที่เป็นเครื่องมือสื่อสารในรูปแบบใหม่เท่านั้นเอง การที่จะถูกนำไปใช้ให้ก่อประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่ที่ผู้ใช้งาน ถ้าผู้ใช้งานรู้จักนำมาใช้ให้ก่อเกิดประโยชน์ก็สามารถสร้างมูลค่าได้ แต่ถ้าใช่ไม่ถูกวิธีหรือผิดจุดประสงค์ก็อาจก่อให้เกิดโทษได้นั่นเอง (หมายเหตุ : ข้อมูลจากเฟ

นวัตกรรมเครือข่าย

2.นวัตกรรมเครือข่าย : คือนวัตกรรมที่กระจายรายได้หรือการสร้างการทำงานรวมกัน หรือการทำ Co-Branding ระหว่างองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ ๆ เช่น การร่วมมือกันของ National Geographic กับประเทศนิวซีแลนด์ ที่ใช้การถ่ายทำสารคดีประเทศนิวซีแลนด์ในมุมมองใหม่ ๆ เพื่อโปรโมทการท่องเที่ยว 3.นวัตกรรมโครงสร้าง : คือนวัตกรรมจัดรูปแบบองค์กร โดยใช้ความสามารถ พรสวรรค์ และสินทรัพย์ต่างๆ ในทิศทางที่เพิ่มมูลค่าให้บริษัท เช่น Google หรือ Facebook ที่มีสวัสดิการดี ๆ ต่างให้กับพนักงาน เช่นห้องนอนหลับ ห้องเล่นเกม ห้องออกกำลังกาย เป็นต้น 7,นวัตกรรมบริการ : คือนวัตกรรมที่ว่าด้วยการคำนึงถึงการช่วยเหลือลูกค้าเพิ่มเติม ไม่ว่าจะเป็นการหา ซื้อ จ่าย ให้ลูกค้าสนุกกับสินค้าของเรา อาจให้สินค้าตัวอย่าง หรือมีศูนย์ให้ข้อมูล หรือศูนย์บริการส่วนตัว บริการส่งหรือรับคืนสินค้า การรับบริการด้วยตัวเอง เช่น Lazada ที่มีบริการที่ลูกค้าส่งให้สินค้ามาส่งได้ก่อนการจ่ายเงิน

แนะใช้"3ร."บริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี63

        วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมแซฟไฟร์ 204 - 206 ชั้น 2 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) จัดการประชุม “แนวทางการบริหารงบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563” เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียมความพร้อมสำหรับการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง “วิจัยและนวัตกรรม...กลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประเทศ” ศาสตราจารย์นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ แนะแนวทางการบูรณาการวิจัยต้องทำเป็นระบบอันเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 3 ร.คือ "ร่วมคิด" พัฒนาโจทย์วิจัย แล้ว "ร่วมทำ" ด้วยการบูรณาการความเชี่ยวชาญ และ "ร่วมสร้าง"  ด้วยการลงทุน ถึงจะทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และมีพลังในการขับเคลื่อนการวิจัยและนวัตกรรม อันจะส่งผลกระ

ดร.ศักดิ์เผยโซเชียลมีเดียคือถังข้อมูล Big Data ที่แท้จริง

วันที่ 30 ส.ค.2561 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA เปิดเผยว่า มุมมองด้านข้อมูลในโลกดิจิทัลที่ปรากฏการณ์โพสต์บนสื่อโซเชียลมีเดียมีมากมายเช่นเหตุการณ์น้ำท่วม เด็กติดในถ้ำ มีทั้งภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงข้อความติดแฮชแท็กภายใน 1 วันมีปริมาณมหาศาล นับเป็นข้อมูลบิ๊กดาต้า (Big Data) อย่างแท้จริง เพราะมีองค์ประกอบทั้งมิติด้านขนาดที่มโหฬารมาก และมีความหลากหลายในรูปแบบต่างๆ บางรูปแบบไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนและยังรวมถึงเวลาของข้อมูลนั้นๆ มีนัยสำคัญมากอีกด้วย            การจัดการบิ๊กดาต้าจึงต้องมีเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดเก็บ การวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาต่างๆ ได้อย่างตรงจุด และทันท่วงที และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่คาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้และเตรียมแผนรับมือ ลดการสูญเสียและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่มากก็น้อย นับได้ว่าเป็นเรื่องยาก             "ข้อดีของการนำข้อมูลจากสื่อโซเชียลมีเดียมาใช้วิเคราะห์นั้นไม่ยาก เนื่องจากมีระบบรองรับการนำไปต่อยอดอยู่แล้ว และสิ่งที่ยาก

กทปส.ให้ทุนหนุน4โครงการตระหนักตื่นรู้เท่าทันสื่อ

        วันที่ 30 ส.ค.2561 นายนิพนธ์ จงวิชิต รักษาการผู้จัดการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทและการเปลี่ยนแปลงที่เป็นทางเลือกใหม่สำหรับการเข้าถึงสื่อใหม่ๆ แต่เนื้อหา หรือ (Content) ได้พัฒนาไปตามรูปแบบช่องทางและแพลตฟอร์มต่างๆ อาจขาดการกลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้อง ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว กทปส. ให้ความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนทุนในการดำเนินโครงการฯ จำนวน 4 โครงการ ตามวัตถุประสงค์ของกองทุน มาตรา 52 (2) ด้านการรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีด้านการใช้คลื่นความถี่ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนอุตสาหกรรมโทรคมนาคม และอุตสาหกรรมต่อเนื่องคือ โครงการเสริมสร้างความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้มีความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยสมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพร่ภาพและการกระจายเสียง (ประเทศไทย) มีวัตถุประสงค์ผลิตเนื้อหารณรงค์ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญและปร

เจอแล้วลูก"โหน่ง ชะชะช่า"หายไปปฏิบัติธรรม

วันที่ 30 ส.ค. 61  จากกรณีที่นายกิตติภูมิ เอี่ยมสุข หรือ เดียร์ ลูกชายนายชูศักดิ์ เอี่ยมสุข หรือโหน่งชะชะช่าได้หายตัวไปหลังจากขึ้นรถแท็กซี่ออกจากบ้านเมื่อวันที่ 22 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น  วันนี้ โหน่ง ชะชะช่า ได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อ "nong_chachacha" ระบุว่า "ทางครอบครัวเอี่ยมสุข ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เป็นห่วงน้องเดียร์ ลูกชายผม ตอนนี้เจอลูกชายแล้วคับ เค้าไปปฏิบัติธรรม สถานที่ขอไม่เปิดเผยเพราะเกรงใจทางวัด ขอบคุณสื่อมวลชนที่ช่วยกระจายข่าวในทุกช่องทางด้วยครับ"

มธ.รุกตลาดวิชายุค4.0ผลิตสื่อออนไลน์ มุ่งเป้าวัย"โจ๋-ทำงาน-เกษียณ"

วันที่ 30 ส.ค.2561 รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า มธ.ได้ยกระดับยุทธศาสตร์ด้านวิชาการด้วยการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ทางด้านการเรียนการสอน อาทิ การปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป(General Education Reforming) ทั้ง 10 วิชา ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีลักษณะเป็นผู้นำ ก้าวทันโลกยุคปัจจุบัน เน้นการเชื่อมโยงให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก นอกจากนี้ยังมีการเปิดตัว "เจน เน็กซ์ อะคาเดมี่" (Gen Next Academy) การเรียนในรูปแบบ Massive Open Online Course หรือ MOOC ด้วยการนำเทคโนโลยีและวิธีการเรียนการสอนสมัยใหม่มาผสมผสานกัน พร้อมตั้งเป้าผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ 40 วิชาต่อปี เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงได้จากทุกที่ ทุกเวลา  "นอกจากนี้ในอนาคตจะเปิดโอกาสให้คนภายนอกได้เข้ามาศึกษาตามความสนใจอีกด้วย โดยระบบดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้กลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ นักเรียนมัธยม วัยทำงาน และวัยเกษียณ สามารถเข้าคอร์สเรียนเพิ่มเสริมทักษะ เพื่อทบทวนความรู้เดิมและแสวงหาความรู้ใหม่ ตามความต้องการและสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์และเ

"บิ๊กตู่"บินเนปาลถกผู้นำอ่าวเบงกอลหาแนวส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงพุทธ

   เมื่อเวลา 30 ส.ค.2561  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พร้อมคณะ ได้เดินทางเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้นำความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30-31 ส.ค.ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยมีกำหนดการเข้าเยี่ยมคารวะนางพิทา เทวี ภันฑรี ประธานาธิบดีเนปาล และหารือทวิภาคี กับนายนเรนทร โมที นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐอินเดีย และ นายคัดห์กา นายกรัฐมนตรีเนปาล ทั้งนี้ประเด็นหลักการประชุมครั้งนี้มุ่งสู่ความสงบสุข ความมั่นคั่งและยั่งยืนแห่งภูมิภาคอ่าวเบงกอล  โดยมีประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพุทธในภูมิภาครวมอยู่ด้วย                   ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 23 ส.ค.2561ที่ผ่านมา นายราม นาถ โกวินท์ (Ram Nath Kovind) ประธานาธิบดีประเทศอินเดีย  เป็นธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ “อินเดียแดนท่องเที่ยวทางพระพุทธศาสนานานาชาติ” โดยเชิญชาวพุทธทั่วโลก 30 กว่าประเทศ 200 กว่าคนมาร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ ที่กรุงเดลี เมืองหลวงของประเทศอินเดีย โดยผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่ว

บ.กูเกิ้ลสหรัฐใผ่ธรรม!นิมนต์"พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์"อบรมสมาธิภาวนา

เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา เฟซบุ๊ก Sunthorn Utaithum ได้รายงานว่า พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ ภิกษุชาวเวียดนามซึ่งพำนักอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางไปบรรยายและอบรมการทำสมาธิภาวนาวิถีพุทธให้กับพนักงานของบริษัทกูเกิ้ลที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลาครึ่งวัน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าสมาธิภาวนาเป็นวิถีปฏิบัติที่ส่งผลดีต่อสมองและเป็นเส้นทางไปสู่ความสุข ตลกตรงที่มีช่วงหนึ่งที่ท่านบรรยายให้กับพนักงานของบริษัทกูเกิ้ลฟังว่า ทุกวันนี้เราถูกข้อมูลเป็นจำนวนมากประเดประดังเข้าใส่ ในขณะที่เราต้องการข้อมูลเพียงน้อยนิดเพื่อการดำรงชีวิต หลายสิ่งหลายอย่างที่เราไปตามรู้ แต่กลับพบว่ามันแทบไม่มีประโยชน์อะไรกับชีวิตเลย เพราะแท้จริงแล้วความสุขไม่ได้ขึ้นกับว่าเรารู้อะไรมากแค่ไหน แต่ขึ้นกับว่าสิ่งที่เรารู้นั้น ได้นำมาใช้เพื่อทำให้ชีวิตมีความสุขหรือเปล่า ทั้งนี้บริษัทกูเกิ้ล ได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกสติอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นตามรายงานนี้ สติ VS. นวัตกรรม เบื้องหลังความสำเร็จของ GOOGLE คือ การฝึกให้พนักงาน “เจริญสติ”  เฟซบุ๊ก Sunthorn Utaithum ได้รายงานด้วยว่า รัฐบาลแคนาดาสงสัยว่าทำไมวัดพุท

วัดศรีสุดาราม-ม.กรุงเทพธนบุรีสร้างศูนย์แพทย์รับสังคมผู้สูงอายุฯกทม.

วันที่ 29 ส.ค.2561 พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างศูนย์แพทย์ศาสตร์และการเรียนรู้เพื่อผู้สูงอายุ บริเวณถนนเลียบคลองปทุม แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ พร้อมด้วยผศ.ดร.บังอร เบญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีเทคอนกรีตหล่อเสาเอกเป็นปฐมฤกษ์ศูนย์แพทย์ศาสตร์ฯ และบริจาคสมทบทุนสร้างศูนย์การแพทย์ฯ เพื่อสนองนโยบายของมหาเถรสมาคม(มส.) ด้านสาธารณสงเคราะห์ ต่อสาธารณชน 

หลวงปู่มั่นพระผู้ยึดมั่นพระธรรมวิจัยไม่รับสิทธิพิเศษ

วันที่ 29 ส.ค.2561  เพจ "พเนจร สุดทางไป" ได้โพสต์ในเพจ "ธรรมะดี มีไว้แบ่งปัน" ได้ระบุถึงปฏิประทาของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตตามทำบอกเล่าของหลวงปู่ดูลย์ อนาลโย ในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยข้อนิสัย 4 ประการที่พัฒนาถึงขั้นถือธุดงค์อย่างเคร่งครัด ซึ่งนิสสัย​ 4 คือ เครื่องอาศัยของบรรพชิต หรือ สิ่งที่บรรพชิตพึงปฏิบัติ เพื่อการยังชีพ ประกอบด้วย 1. เที่ยวบิณฑบาต คือ ให้ภิกษุเลี้ยงชีพด้วยการบิณฑบาต โดยอาศัยชาวบ้านเป็นอยู่ โดยปัจจัยที่ได้จากการบิณฑบาตนั้นถือว่าเป็นปัจจัยที่บริสุทธิ์ 2. นุ่งห่มผ้าบังสุกุล คือ การนุ่งห่มผ้าที่หาเจ้าของมิได้ เช่นผ้าตามกองขยะที่ชาวบ้านทิ้ง หรือ ผ้าห่อศพ ภิกษุในสมัยพุทธกาลจะเก็บมาย้อมเย็บเป็น จีวร สบง ไว้นุ่งห่ม 3. อยู่โคนไม้ เนื่องจาก ในสมัยพุทธกาล ผู้ที่บวชเป็นบรรพชิต เมื่อทิ้งบ้านเรือนมาออกบวชก็มักจะอาศัยอยู่ในป่า แม้แต่พระพุทธองค์ก็มิได้ยกเว้น ต่อมาภายหลังจึงมีผู้ศรัทธาสร้างกุฏิถวาย 4. ฉันยาดองด้วยน้ำมูตรเน่า คือ การฉันยารักษาโรคด้วยยาดองน้ำมูตร(ปัสสาวะ) จากการกล่าวถึงพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโตของหลวงปู่ดูลย์นั้นสามารถสังเคราะห

ผู้แทนม.สงฆ์"มจร"เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพโลกที่กรุงโซล

วันที่ 29 ส.ค.2561 พระปลัดอภิเชษฐ์ สุภทฺรวาที  ศูนย์อาเซียนศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า พระมหาสมพงษ์ สนฺตจิตฺโต ,ดร. ผอ.ส่วนงานบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา และพระมหาประยูร โชติวโร ผอ.กองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ เข้าร่วมประชุมร่วมกับองค์กรสหพันธ์สันติภาพสากล (Universal Peace Federation) องค์กรที่ปรึกษาพิเศษคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (UN) ในหัวข้อหลักของการประชุม " The International Leadership Conference" ที่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ทั้งนี้มีตัวแทนจากสมาชิกสภาผู้แทนราฐษฎร และผู้นำศาสนาต่างๆ เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก ทั้งนี้พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน ที่เข้าร่วมประชุมด้วยเปิดเผยว่า ได้เข้าร่วมประชุมผู้นำสันติภาพ  ที่กรุงโชลประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 26-30 ส.ค.  โดยเช้าวันที่ 28 ส.ค. ก่อนการบรรยายจะเริ่มขึ้นได้รับนิมนต์ให้บรรยายนำด้านจิตวิญญาณโดยได้นำหลักวิปัสสนาและเมตตาภาวนาให้ผู้นำทุกศาสนาได้ปฏิบัติและผู้นำจากทั่วโลกหลับตาสงบบำเพ็ญวิปัสสนา เป็นที่ประทับใจของที่ประชุมจนได้

ฝรั่งเห่อสมาธิ...คนไทยเห่อไอโฟน?

วันที่ 29 ส.ค.2561 เฟซบุ๊ก Naga King ได้โพสต์ข้อความว่า ฝรั่งเห่อสมาธิ...คนไทยเห่อไอโฟน? @ หลายท่านเมื่ออ่านที่ผมจั่วหัวไว้แล้วคงพอจะนึกภาพออกถึงคำว่า "บ้าเห่อ..เบอร์ห้า"ของคนไทยเราที่ห่อเทคโนโลยี เห่อความทันสมัยและล้ำสมัย อะไรก็ตามที่มาก่อน ทำขึ้นมาก่อนแว๊บโผล่เข้ามาสู่เมืองไทยแล้วก็มักจะกลายเป็นกระแสทันที เพราะมีการโหมโฆษณากันอย่างเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ที่จะได้คือ "ยอดขายที่พุ่งพรวดๆขึ้นมาเป็นเงาตามตัว" นั่นหมายถึงว่าเม็ดเงินมหาศาลมันได้เกิดขึ้นแล้วนั่นเอง @ สิ่งสวนทางในเมืองไทย...กับเมืองนอก ? เป็นความจริงอย่างหนึ่งในสังคมโลกปัจจุบันคือ ฝรั่งนอกบ้านเราตั้งบริษัทค้นคว้าและผลิตเทคโนโลยีจำนวนมากโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือ และอื่นๆ จากนั้นเมื่อผลิตได้พวกเขาก็ส่งออกไปขายทั่วโลกหมดรุ่นนี้ก็ทำรุ่นใหม่ๆออกมาขายกันเป็นสิ่งล่อตาล่อใจคนใช้เรื่อยๆ ในขณะที่เมืองไทยคนไทยกลับทำหน้าที่เป็นผู้รับหรือเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีหรือสินค้าและบริการของฝรั่งนั้นอย่างซื่อสัตย์และภักดีโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ คือไม่มีความคิดที่จะศึกษาหรือผลิตแข่งกับฝรั่ง เพราะเรานิยามตัวเองแล้วว่าเราเป็นผู

"วัดเส้าหลิน"เชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาครั้งแรกรอบ 1,500 ปี

เมื่อวันที่ 27 ส.ค.2561 ที่ผ่านมา วัดเส้าหลินแห่งเทือกเขาซงซาน มณฑลเหอหนานทางจีนตอนกลาง ได้จัดพิธีเชิญธงชาติจีนขึ้นสู่ยอดเสาภายในบริเวณวัดเป็นครั้งแรกในรอบ 1,500 ปี เพื่อช่วยส่งเสริมจิตสำนึกความเป็นชาติ จิตสำนึกประชาคม และเสริมสร้างสำนึกความเป็นจีนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น โดยมีพระสงฆ์ ชาวต่างชาติผู้ศรัทธา และประชาชนเข้าร่วมพิธีดังกล่าว เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลจีนได้ประกาศนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่พร้อมๆ กับพัฒนาเศรษฐกิจบนเส้นทางสายไหมไปตามซีกต่างๆ ของโลก วัดเส้าหลินที่มณฑลเหอหนานก็ตอบสนองโดยเชิญธงชาติจีนขึ้นปักเพื่อเป็นการแสดงถึงความสามัคคีของคนในชาติ ............ (หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก China Xinhua News,Ñāṇasaṃvara Centre for Buddhist Studies-ศูนย์พุทธศาสนศึกษาญาณสังวร)

'มจร'วิจัยพบบทสวดโพชฌงค์แก้'โรคซึมเศร้า'จากภัยพิบัติได้จริง

(หน้าพระ) 'มจร'วิจัยพบบทสวดโพชฌงค์แก้'โรคซึมเศร้า'จากภัยพิบัติได้จริง วิจัยพบบทสวดโพชฌงค์แก้'โรคซึมเศร้า'ได้จริง               น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งสำหรับคนไทยเนื่องจากมีผู้ป่วยเป็นโรคทางจิตสูงถึงกว่า  3  ล้านราย ทั้งโรคจิต โรควิตกกังวล โรคซึมเศร้า โรคลมชัก  และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  โดยเฉพาะโรคซึมเศร้า ทั้งนี้จากการเปิดเผยของนายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 19 ก.ย.2555ที่ผ่านมา               ปัญหาเกิดจากโลกร้อนเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตามมาทั่วโลก  ประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนเป็นสภาพสังคมเมืองมากขึ้น เกิดภัยพิบัติ ทั้งน้ำท่วม  สุโขทัยระทม คนกรุงขวัญผวาฝนตกหนักทุกวันกลัวว่าน้ำจะท่วมอีก และสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าอีกอย่างหนึ่งก็คือ "น้ำลาย" จากนักการเมืองที่ด่ากันผ่านสื่อทุกวัน               เมื่อสภาพสังคมไทยป่วยเป็นโรคจิตเช่นนี้จะอาศัยเพียงโรงพยาบาลโรคจิตก็คงจะไม่เพียงพอ แล้วบุคคลหรือหน่วยงานใดที่จะเป็นอาสาเข้ามาช่วย มองไปทั่วประเทศไทยก็เห็นมีแต่ลูกศิษย์ "นักจิตบำบัดที่เก่งที่สุดในโลก" ตามที่ ด

อินเดียจัดประชุมเครือข่ายสื่อพุทธเอเชีย ยกสติกระบวนการพัฒนายั่งยืนลดขัดแย้ง

ตั้งแต่วันที่ 27-28 สิงหาคม พ.ศ.2561 ที่นายพิภพ พานิชภักดิ์ นักสื่อสารมวลชนอิสระ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) (สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส) ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง "การสร้างสื่อพุทธศาสนาข้ามแพลตฟอร์ม" งาน "Asian Buddhist Media Conclave - Mindful Communication for Conflict Aviodance and Sustianable Development" ที่กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย   โดยวันที่ 28 ส.ค.นี้นายพิภพได้ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "Pipope Panitchpakdi"ว่า  วันที่สองในการประชุมที่กรุงนิวเดลฮี  ในงานประชุมเครือข่ายสื่อพุทธในเอเซีย ในเรื่องการสื่อสารอย่างมีสติเพื่อเสริมสร้างกระบวนการพัฒนาที่ยั่งยืน และการลดความลดขัดแย้งและรุนแรง จึงไม่ใช่การประชุมในเชิงศาสนา แต่เป็นเรื่องในเชิงปรัชญาการสื่อสาร เพื่อสร้างสติ หรือ mindfulness "ผมมีสติที่เลือกจะไม่พูดเรื่องไทยพีบีเอสมากนัก ถึงแม้นจะกล่าวถึงกรณีการรายงานหมูป่าว่าเราใช้เรื่องการสร้างสติทางสังคม ที่ทำให้เราได้รับการยอมรับในวงกว้างพอสมควร แต่อาจารย์หอมมาลาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ฝากบอกว่าชอบวิธีการรายง

เน็ตประชารัฐยังอืด"บิ๊กตู่"สั่งตรวจสอบด่วน ย้อนรอยแนวสื่อสารไทยแลนด์ 4.0 สู่ประชาชน

  เมื่อรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มีแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 แล้วสิ่งสำคัญที่คือจะต้องสื่อสารให้กับประชาชนได้เข้าใจถึงจะเกิดการมีส่วนร่วม พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะผู้ส่งสารนอกจากจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเป็นประจำทำเนียบรัฐบาลทุกวันแล้ว ยังจัดรายการ "ศาสตร์พระราชา" ทุกวันศุกร์ซึ่งเดิมให้ชื่อรายการว่า"คืนความสุขให้กับประชาชน" ตั้งแต่ที่เข้ามาบริหารประเทศใหม่ๆปี 2557 แต่ก็มีการปรับรูปแบบรายการอยู่เรื่อยๆ  เฟซบุ๊ก The MATTER ได้เก็บข้อมูลและแจ้งว่า นี่ก็คือสารพัดวิธีเปลี่ยนที่คนของรัฐบาลนี้ใช้ เพื่อดึงเรตติ้งรายการของตัวเองกลับคืนมา โดยวันที่ 19 ก.ย.2557 ปรับรูปแบบรายการ ‘คืนความสุขให้คนในชาติ’ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จากใส่ชุดทหาร เปลี่ยนมาใส่สูท เพื่อให้รายการดูซอฟต์ลง วันที่  28 พ.ย.2557 ปรับ เปลี่ยนอิริยาบถ พล.อ.ประยุทธ์ จากยืนเป็นนั่งพูด และเปลี่ยนฉากหลังเป็นรูปวิวต่างๆ ไม่ใช่ให้ยืนหน้าโพเดียมหน้ากราฟิกอย่างเดียว วันที่ 25 มี.ค.2559 ปรับรูปแบบรายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ไม่ใช่แค่ให้พิธีกรมานั่งสัมภาษณ์รัฐมนตรี แต่ให้ลงพื้นที่พูดคุย

สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยผนึกพันธมิตรหนุนบูม Traveltech

        สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยผนึกทำเอ็มโอยู 5 สมาคมท่องเที่ยว พร้อมผนึกกำลังสมาคมไทยไอโอที และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ Traveltech Startup 20 บริษัท เดินหน้านวัตกรรมดิจิตอลทั้งด้านการบริหาร การบริการและการตลาด และช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการ Traveltech ของไทยให้มีให้มีศักยภาพในระดับโลกและปั้น Unicorn ตัวแรกของไทยให้เกิดขึ้น           นายกิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยหรือ ATTM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ได้มีการเซ็น MOU ของสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยกับภาคีเครือข่ายสมาคมท่องเที่ยว 4 สมาคม คือ สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) สมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) ตลอดจนการเชิญนายกสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย สมาคมไทยไอโอที (TIOT) รวมถึงสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และผู้บริหารของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมถึงซีอีโอจาก Traveltech Startup 20 บริษัท มาร่วมหารือเพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิง Traveltech         โดยมี

TraveliGo เปิดตัวบริการใหม่ "ขายตั๋วฟุตบอลยุโรปออนไลน์ทุกลีกดัง"

วันที่ 28 ส.ค.2561 นายอนุพงษ์ เกรียงไกรลิปิกร ผู้ก่อตั้งและ CEO TraveliGo (ทราเวล ไอโก) เผยว่าขณะนี้ตลาดของการท่องเที่ยวที่พร้อมไปชมกีฬาการแข่งขันฟุตบอล ถือเป็นอีกตลาดหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งการบริการขายตั๋วฟุตบอลจะเข้ามาตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่ก่อนคนไทยที่อยากจะเข้าไปดูแมตช์การแข่งขันฟุตบอลจะต้องหาซื้อจากเว็บไซต์ต่างประเทศเท่านั้น บางครั้งถูกหลอก ได้ตั๋วผี และ ไม่สามารถเข้าชมแมตช์การแข่งขันได้ ดังนั้นทราเวลไอโกในฐานะที่เป็น ออนไลน์ทราเวลเอเจ้นท์ แบบถูกกฎหมายจะเปิดบริการให้ซื้อตั๋วชมการแข่งขันฟุตบอล โดย มีการรับประกันว่า ตั๋วฟุตบอลที่ซื้อจากเราไปทุกใบ สามารถเข้าชมเกมส์การแข่งขันได้อย่างแน่นอน สำหรับขั้นตอนการจองเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ https://th.traveligo.com/tickets เลือกคำว่า บัตร ที่มุมขวาบน - เลือกลีกที่อยากไป - เลือกทีมที่อยากชม - เลือกแมตช์ที่อยากเชียร์ - เลือกที่นั่ง พร้อมชำระเงิน เท่านี้ก็จบขั้นตอน ทั้งนี้ผู้ที่สนใจลีกดังต่างๆ สามารถหาซื้อตั๋วฟุตบอลผ่านทางเว็บไซต์ https://th.traveligo.com  รับประกันว่า จะไม่พลาดทุกลีกดังเช่น พรีเมียร

"อธิบดีท้องถิ่น"แนะแนว! "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา"ตราด

"อธิบดีท้องถิ่น" ควง "แม่บ้านท้องถิ่น" ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 ตราด แนะแนวทาง "สนามเด็กเล่น สร้างปัญญา" ที่มีลักษณะเป็นการเล่นในธรรมชาติ ส่งเสริมกิจกรรมเล่นในธรรมชาติพัฒนาคลื่นสมองแทรกความรู้คู่คุณธรรม เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ ดร. วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ ประธานชมรมแม่บ้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดภาคตะวันออก ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาป่าชายเลนที่ 1 โดยมี นางราตรี  รัตนไชย ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา น.ส.นวรัตน์  ไตรรักษ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดชลบุรี นางมลฤดี  ศรีกุล ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดตราด นายสาธิต อ่อนน้อม ท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี นายองอาจ นันทกิจ ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นางดรุณี พูนประสิทธ์ ประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทยจังหวัดสระแก้ว นางรัฐนันท์ ตั้งเกียรติพชร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุ

ครม.ตั้ง"กิตติพันธ์"อดีตรองอธิบดีกรมศิลป์คุมกรมการศาสนา

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง วธ.เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง เนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ.เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2561 ตามที่ วธ.เสนอ โดยนายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ รองปลัด วธ.เป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) แทนนายมานัส ทารัตน์ใจ ที่เกษียณอายุราชการ   ประวัตินายกิตติพันธ์ การศึกษา - วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง - วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประวัติการรับราชการ    ๒๕๒๘ - ๒๕๓๑      นายช่างสำรวจ ๒ กรมศิลปากร ๒๕๓๑ - ๒๕๓๔      วิศวกรโยธา ๔ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ๒๕๓๔ - ๒๕๕๑      วิศวกรโยธา ๔ - ๘ วช กรมศิลปากร ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖      วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรมศิลปากร ๒๕๕๖ - ๒๕๕๙      ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม ๒๕๕๙                     รองอธิบดีกรมศิลปากร การฝึกอบรม/ดูงาน       - หลักสูตรConserva