ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กันยายน, 2021

ด่วน! มส.ปลดเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ตั้งเจ้าคณะกทม.แล้ว

วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้สื่อข่าวรางานว่า การประชุมมหาเถรสมาคมวันนี้(๓๐ก.ย.) ได้มีมติ ถอดถอนพระสังฆาธิการ ๓ รูปคือ ๑. พระราชปริยัติสุนทร  ออกจากตำแหน่ง จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. ถอดถอน พระธรรมรัตนาภรณ์ ออกจากตำแหน่  จจ.ปทุมธานี ๓. ถอดถอน พระเทพสารเมธี  จจ.กาฬสินธุ์  ออกจากตำแหน่ง จจ.กาฬสินธุ์ พร้อมแต่งตั้งพระสังฆาธิการ จำนวน ๓ รูป ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ทดแทน ดังนี้ ๑. พระราชภาวนาภิธาน  จจ.ฉะเชิงเทรา ๒. พระราชสุทธิธรรมาจารย์  จจ.ปทุมธานี ๓. พระครูสุทธิญาณโสภณ  จจ.กาฬสินธุ์  คณะสงฆ์ภาค ๑๒ - ๑๓ (ธรรมยุต)  และได้แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดต่างๆ ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต(ธ.) ดังนี้  ๑. พระวินัยโมลี  จจ.นครราชสีมา (ธ) ๒. พระครูเมตตาภิรม จจ.ภูเก็ต ๓. พระครูวิบูลธรรมานุศาสน์  จจ.จันทบุรี (ธ) ๔. พระราชศาสนาภิบาล  จจ.น่าน ๕. พระราชชัยสิทธิสุนทร  จจ.ชัยภูมิ ๖. พระธรรมวชิรมุนี วิ.  จจ.กรุงเทพฯ ๗. พระประสิทธิศีลคุณ  จจ.ตาก ๘. พระโสภณคุณาธาร  จจ.นราธิวาส ๙. พระปริยัติสารสุธี  จจ.พระนครศรีอยุธยา (ธ) ๑๐. พระปัญญาวิสุทธิโมลี  จจ.ลพบุรี (ธ) ๑๑. พระสิงหคณาจารย์  จจ.สิงห์บุรี (ธ) ๑๒. พระครูวิจิตรธรรมคุณ 

"สุดารัตน์" แนะใช้โมเดลสหรัฐฯ อยู่ร่วมกับโควิดได้ ด้วย"สะดวกตรวจ-ฉีดวัคซีนฟรี"

       วันที่ 30 ก.ย.64 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัวว่า " ดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่า หลังจากที่ดิฉันเคยแสดงความคิดเห็นเมื่อ 2 เดือนที่แล้วว่า สิ่งที่ไทยต้องรีบทำในขณะนี้คือ การทำให้คนไทยใช้ชีวิตอยู่กับCOVID ได้อย่างปกติและปลอดภัยมากขึ้นซึ่งหัวใจสำคัญอยู่ที่           1) การเร่งฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่อให้ประชาชนอย่างทั่วถึง2) การให้ประชาชนเข้าถึง การตรวจเชื้อฟรี ได้สะดวกเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขแบบ New Normal คนไทยสามารถกลับมาทำมาหากิน เปิดเมืองเปิดประเทศ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในขณะนี้ใกล้ถึงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งเป็นช่วงทำรายได้ให้กับคนไทย           สิ่งที่ดิฉันเห็นในการมาอเมริกาครั้งนี้คือ ทุกธุรกิจเปิดทำการอย่างปกติ ทั้งร้านอาหาร ผับบาร์ ยิม นวดสปา รวมทั้งสนามกีฬาและโรงหนัง ซึ่งชาวอเมริกันกลับมาใช้ชีวิตปกติ ทำให้เศรษฐกิจของอเมริกาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเพราะรัฐบาลอเมริกา เร่งฉีดวัคซีนฟรี!ให้กับประชาชนทุกคน รวมทั้งนักท่องเที่ยว ฉีดได้ทุกร้านขายยาทั้ง CVS และ Walgreens ทั่วประเทศ อย่างสะดวกมากค่ะ ทุกคนสามารถ

กมธ.ศาสนาฯสภาฯถกเครียด! ปม ปชช.รุกที่วัด-ที่ดินพุทธมณฑลเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 ที่วัดจำลอง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรีกษากรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ได้เข้าร่วมประชุมประเด็นข้อปัญหาที่ประชาชนร้องเรียน เรื่องวัดม่วงต่อ อ.แม่วาง ที่มีพื้นที่จำนวน 17-3-29 ไร่ โดยในโฉนดที่ดินระบุหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์เป็นของ “วัดม่วงต่อ (สำนักสงฆ์ร้าง) ” โดยสำนักพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ได้นำเอาโฉนดมายืนยัน  ทั้งนี้มีประชาชนที่มีความประสงค์จะยื่นร้องต่อศาลเพื่อแสดงสิทธิ์การครอบครอง โดยนายเพชรวรรต ได้กล่าวว่า ในประเด็นดังกล่าวเป็นปัญหาไม่ใช่แต่เพียงที่ จังหวัดเชียงใหม่ เท่านั้นยัง มีประเด็นเรื่องที่ดินของวัดที่ประชาชนอ้างสิทธิ์ครอบครองอีกจำนวนมากทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังมีประเด็นที่แม้ชาวบ้านเข้ามาปลูกบ้านในที่วัดแต่ไม่จ่ายค่าเช่า รวมถึงการจ่ายค่าเช่าในราคาต่ำแต่นำไปทำธุรกิจอื่นเพื่อแสวงผลกำไรที่ได้กำไรจำนวนมาก บางรายถึงกับขายสิทธิ์ต่อช่วงในราคาแพง แม้เป็นที่

กมธ.ศาสนาฯสภาฯร่วมอุทิศกุศล "พระวิสุทธิวงศาจารย์" อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่พระธาตุดอยสุเทพ

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 14.00 น. ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย นายสุชาติ อุสาหะ ประธานกรรมาธิการ นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการ นายนพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรีกษากรรมาธิการ นายกฤษณ์ แก้วอยู่ เลขานุการกรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ ได้เข้ากราบพระธรรมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล หนังจากนั้นคณะกรรมาธิการได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีสมโภชพระสุวรรณเจดีย์พระบรมธาตุดอยสุเทพ และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาจากพระธรรมเสนาบดี รวมถึงได้ร่วมตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลที่คณะกรรมาธิการได้ทำมาดีแล้วถวายแด่ พระวิสุทธิวงศาจารย์ อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ผู้มีผลงานในขณะเป็นเจ้าคณะใหญ่หนเหนือมากมาย โดยเฉพาะโครงการหมู่บ้านศีล5 และงานการศึกษา ฯลฯ นายเพชรวรรต เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาฯ ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อจัดสัมมนาเรื่องการเสริมสร้างการเร

"สุดารัตน์"สั่งทีมไทยสร้างไทยช่วยน้ำท่วมโคราชหนักสุดรอบ 10 ปี

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 พรรคไทยสร้างไทย นำโดยนาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี ประธานคณะอำนวยการและพัฒนาพรรคการเมือง พร้อมด้วยทีมพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง และน้ำดื่ม ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมกว่า 250 หลังคาเรือน นาวาอากาศตรีศิธากล่าวว่า น้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมาครั้งนี้หนักสุดในรอบหลาย10 ปี โดยปริมาณน้ำฝนจากพายุ ”เตี้ยนหมู่” ตกมามากกว่า 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรบนและลำเชียงไกรล่าง ซึ่งมีมวลน้ำเดิมอยู่แทบจะเต็มความจุ 35ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่แล้ว ไม่สามารถรองรับปริมาณน้ำได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมทั้งบริเวณเหนืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอด่านขุนทด และเอ่อล้นไปยังพื้นที่ใต้อ่างบริเวณอำเภอโนนไทย  อุทกภัยครั้งนี้ ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนมากว่า 2 สัปดาห์ โดยขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดต่ำลง แต่ยังมีการท่วมขัง โดยพี่น้องประชาชนที่ต้องอพยพ ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ และบางส่วนที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้น2 ก็ติดอยู่ในบ้านไม่สามารถสัญจรไปไหนได้  พรรคไทยสร้างไทย ยังมีความกังวลเรื่องการดูแลของรัฐบาล โดยอยากให้ ดูแลอย่างทั่วถ

"อนุชา"แนะทีมลาซาด้า จับมือ สคบ. สกัดร้านค้าผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 14.30 น. คณะผู้บริหารบริษัท ลาซาด้า จำกัด ประกอบด้วย นางสาวรุจีรัฐ ตั้งศุภกุล  รองประธานอาวุโสฝ่ายกฎหมาย นางสาวญาณ์บดี จิตติกุลดิลก  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ นางสาวญานิชชณัฏฐ์ เฉลิมเตียรณ รองประธานอาวุโสฝ่ายรัฐสัมพันธ์ และ นางสาวเรณุกา แฟงทอง ผู้จัดการฝ่ายรัฐสัมพันธ์ เข้าพบ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อหารือมาตรการคัดกรองร้านค้าที่ในระบบของลาซาด้า เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามเนื้อหาที่โฆษณา และสั่งสินค้าแล้วไม่ได้รับ ซึ่งที่ผ่านมาพบว่ามีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนและมีการร้องเรียนผ่านทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เป็นจำนวนมาก   คณะผู้บริหารบริษัท ลาซาด้า จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีร้านค้าที่เข้าระบบและจำหน่ายสินค้ากับทางลาซาด้า ประมาณ 5 ล้านราย  โดยมีผู้ประกอบการไทยที่แจ้งสมัครเข้าระบบประมาณ 130,000 ราย พบว่าอัตราการเติบโตของตัวเลขผู้ซื้อขายผ่านระบบออนไลน์สูงขึ้นกว่า 50% ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขณะที่มีผู้ขายสินค้าบางรายไม่

เพื่อไทยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชัยภูมิ

“เลขาธิการพรรคเพื่อไทย” พร้อม “ทีม ส.ส.ชัยภูมิ” ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วม เรียกร้องรัฐบาลเร่งหาหนทางระบายน้ำและเยียวยาประชาชน ฟื้นฟูสถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว   วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมาและเลขาธิการพรรคเพื่อไทย พร้อมด้วย ทีม ส.ส. ชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย โดย ส.ส. นพ.โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ในพื้นที่ชุมชนขี้เหล็กน้อย-ปรางค์กู่ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง และชุมชนหนองบ่อ อำเภอเมือง  ซึ่งบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายกว่า 400 หลังคาเรือน โดยได้มอบอาหารสำเร็จรูป ข้าวกล่อง จำนวน 400 ชุดและสิ่งของจำเป็น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เนื่องจากผู้ประสบภัยจำนวนมากไม่สามารถเดินทางออกมานอกบ้านได้  นายประเสริฐ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดชัยภูมิครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ 50 ปี รัฐบาลขาดการวางแผนอย่างเป็นระบบในเรื่องการจัดการน้ำท่วม ซึ่งเป็นภัยซ้ำซากเกิดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ขาดระบบเตือนภัย เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบก่อนเกิดเหตุและที่น่าเป็นห่วงคือ ขณะนี้น้ำได้หลากเข้าท่วมโรงพยาบ

เจ้าคุณประสารประชุมร่วมสมาคมพุทธ 3 จว.แดนใต้ หวังอยู่ร่วมกันสงบสันติไม่เบียดเบียนกัน

วันที่ 27 กันยายน 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ หรือ เจ้าคุณประสาร รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.)  เป็นประธานประชุมร่วมกับสมาคมเพื่อความมั่นคงพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีคณะกรรมการกว่า 30 รูป/คนเข้าร่วมประชุมในแบบออนไลน์ อาทิ  พระครูสุวัฒนาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ พระมหาวิเชียร วชิรธมฺโม ผอ.วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี รองผู้อำนวยการศูนย์ฯพระครูโฆสิตสุตาภรณ์(ท่านขาว)วัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ฝ่ายแผนงาน เป็นต้น ในฝ่ายฆราวาสมีพล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ เลขาธิการศูนย์ฯ และคณะกรรมการบริการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน          พระเมธีธรรมาจารย์ กล่าวว่า การประชุมวันนี้เป็นการประชุมร่วมกันทุกฝ่ายที่ทำงานด้านพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวาระสำคัญเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงานและปรึกษาหารือในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น            เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้รายงานและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนถึงสถานการณ์ของพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น ปัญ

"บิ๊กป้อม" หนุนออกกม.ดึงปชช.มีส่วนร่วม อนุรักษ์-ป้องกันทรัพยากรทะเลชายฝั่ง

พล.อ.ประวิตร  สั่งเร่ง ปก.กักเซาะชายฝั่ง "เมืองพัทยา"  ประชุม คกก.ทรัพยากร ทางทะเลชายฝั่ง  มุ่งอนุรักษ์ ปชช.ได้ประโยชน์  เน้นสร้างการรับรู้ มีส่วนร่วม  ขอบคุณ อส.พิทักษ์ทะเล ร่วมอนุรักษ์ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรองรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา 10.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง รองนายกรัฐมนตรี  ได้เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบาย และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301  ตึกบัญชาการ 1  ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า การประชุมฯ วันนี้ เป็นความสำเร็จอีกขั้น ที่รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกับภาคเอกชนและประชาชนที่ช่วยกันคิดและกลั่นกรองร่างกฎหมายลำดับรองกว่า 11 ฉบับ ที่จะช่วยอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สำคัญของประเทศ และที่ประชุม ได้รับทราบ ผลการดำเนินงานการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล แ

"หญิงหน่อย"โกอินเตอร์แล้ว! โหนเลือกตั้งเยอรมนี ชื่นชม"อังเกลา แมร์เคิล"

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564   คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กความว่า วันนี้่มีการเลือกตั้งที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อีกไม่นานเยอรมนีจะได้ผู้นำใหม่ เพราะนางอังเกลา แมร์เคิลกำลังจะก้าวลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี หลังจากการดำรงตำแหน่งตามวิถีทางประชาธิปไตยมาแล้วเกือบ 16 ปี  ดิฉันมีความชื่นชมนางอังเกลา แมร์เคิล เป็นการส่วนตัว เพราะเธอมีความเป็นผู้นำสูง  เป็นผู้นำที่เป็นที่รักของชาวเยอรมัน เธอสามารถสร้างความรู้สึกมั่นคง มั่นใจให้กับประชาชน อีกทั้งมีความสามารถในการนำเยอรมันก้าวพ้นสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และนำเยอรมนีกลับมาเป็นผู้นำในเวทีโลกอย่างสง่างาม ในด้านเศรษฐกิจ อังเกลา แมร์เคิล ลดอัตราการว่างงาน ที่มีอยู่สูงถึงร้อยละ 11 ในปี พ.ศ.2548 ลดลงเหลือเพียงร้อยละ 3.14 ในปี พ.ศ.2562 นับเป็นตัวเลขการว่างงานที่ตำที่สุดตั้งแต่การรวมชาติเยอรมนีตะวันออกและตะวันตก บทพิสูจน์ต่อมาคือ วิกฤตการณทางการเงินโลกที่เริ่มปะทุในปี พ.ศ.2550 ส่งผลให้หลายชาติในสหภาพยุโรปต้องเผชิญวิกฤตสถาบันทางการเงิน ภาคเอกชนจำนวนมากอยู่ในภาวะเสี่ยงล้มละลาย รวมถึงวิกฤตหนี้สินของประเทศที่ทำให้ไม่ม

ชาวสุโขทัยซาบซึ้ง"บิ๊กตู่"สั่ง 9 เรื่องเร่งด่วน ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

“ทิพานัน”เผยชาวสุโขทัยซาบซึ้งนายกฯ ดำเนินการ 9 เรื่องเร่งด่วนช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายทั่วถึง-โปร่งใส เพื่อมารตรการเยียวยา ฟื้นฟูโดยเร็ว ชี้ทุกฝ่ายต้องช่วยประชาชนก่อน วอนฝ่ายค้านอย่าจ้องดิสเครดิตทางการเมือง  วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัครส.ส.กทม.เขตจอมทอง-ธนบุรี อดีตรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวภายหลังร่วมคณะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุโขทัยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมว่า โดยภาพรวมจ.สุโขทัยได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ในพื้นที่เศรษฐกิจฝั่งขวา  9 อำเภอ 56 ตำบล 288 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตร 169,297 ไร่ บ่อปลา 1,326 ไร่ ถนน 118 สาย สะพาน 6 แห่ง ท่อระบายน้ำ 7แห่ง ตลิ่งและคันกั้นน้ำ 6 แห่ง ฝาย 9 แห่ง ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ได้ประสานงานรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือเฉพาะหน้าเป็นการเร่งด่วนแล้ว น.ส.ทิพานัน กล่าวต่อว่า จากการลงพื้นที่ล่าสุดสิ่งที่นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนนี้ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบูรณาการ 9 ภารกิจเร่งด่วนคือ 1.อพยพผู้ปร

"ส.ส.อุบลฯเพื่อไทย"เตือน"บิ๊กตู่"ดันกฎหมายการเงินเข้าสภาถูกคว่ำแน่

วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564  นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี ส.ส.อุบลราชธานี เขต 3 กรรมาธิการการปกครอง คณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากจะขอเตือนไปยัง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รมว. กลาโหม และหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ ว่ากำลังจะล้มเหลวทุกด้าน ทั้งคนเจ็บคนตายที่ยังสูงอยู่ และคนเจ็บคนตายที่ผ่านมาก็มีจำนวนสูงมาก ปัจจุบันวัคซีนคุณภาพก็ยังไม่เห็นเข้ามาเลย ในขณะที่ประเทศเวียดนามสั่งวัคซีนไฟเซอร์เพิ่มขึ้นอีกแล้ว สภาวะเศรษฐกิจทรุดต่ำลงตลอด ประเทศหนี้ล้นเกินกว่า 9 ล้านล้านบาท จนต้องขยายเพดานหนี้สาธารณะจาก 60% เป็น 70% ของจีดีพี ประชาชนหนี้ท่วม จนหนี้ครัวเรือนจะทะลุ 14.13 ล้านล้านบาทและจะถึง 93% ของจีดีพีในปลายปีนี้ โดยที่พลเอกประยุทธ์ ไม่มีหนทางจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้อย่างไร ขนาดการแก้ไขน้ำท่วมที่กำลังเป็นปัญหาหนักพลเอกประยุทธ์ ทำได้แค่แนะนำประชาชนให้สวดมนต์ไล่พายุ  อีกทั้งความขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐยิ่งวันยิ่งทวีความรุนแรง ส.ส. ต่างอึดอัด และแบ่งก๊กแบ่งฝ่ายกันแล้ว โดยพลเอกประยุทธ์ น่าจะทราบดีว่าเสียงสนับสนุนตนเองมีน้อยมากในพรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้เพราะความนิยมของพลเอกประยุทธ์  อยู่ในระ

“บ้านเซี๊ยะ-บ้านโป่ง (สันขี้เหล็ก)”หมู่บ้านจัดการขยะรีไซเคิล 3R สู่การสร้างสรรค์งานศิลปะชุมชน

โครงการวิจัยนวัตกรรมการสร้างสรรค์งานศิลปะชุมชนจากขยะรีไซเคิลเพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเพิ่มรายได้โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จากการดำเนินงานวิจัยที่ได้คัดเลือกพื้นที่วิจัย จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ บ้านเซี้ยะ หมู่ 4 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา และบ้านโป่ง (สันขี้เหล็ก) หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นแบบการจัดการขยะรีไซเคิลตามหลักการจัดการขยะอยู่แล้ว สามารถพัฒนาต่อยอดด้วยวิธีการศิลปะ นำไปสู่การช่วยขับเคลื่อนชุมชนทั้งด้านการจัดการขยะในรูปแบบใหม่ที่มีสุนทรียภาพ สร้างจิตสำนึกของชุมชน และสร้างแลนมาร์คใหม่แก่ชุมชนอีกด้วย จากการสร้างกระบวนการวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของ 2 ชุมชนนั้น ได้มีการสร้างนวัตกรรมด้านศิลปะชุมชนโดยการใช้เอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของชุมชนมาช่วยสร้างสรรค์เกิดผลงานของชุมชน และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่ง บ้านเซี๊ยะ ได้สร้างสรรค์หุ่นประติมากรรมนกยูงจากขยะรีไซเคิลที่ประกอบด้วย กระป๋องกาแฟ ซองกาแฟ ขวดน้ำอั

พช.จับมืออีสท์เวสท์ซีดรับมอบ "ฟ้าทะลายโจร" สู้โควิด-19

พช.จับมืออีสท์เวสท์ซีดรับมอบ “ฟ้าทะลายโจร” สู้โรคโควิด-19 ควบคู่การรักษาแพทย์แผนปัจจุบันวันที่ 26 กันยายน 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมรับมอบต้นกล้าฟ้าทะลายโจรจำนวน 4,000 ต้น จากบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) โดยมีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสเวสท์ ซีด จำกัด เป็นตัวแทนมอบให้กับกรมการพัฒนาชุมชน นำต้นกล้าฟ้าทะลายโจรไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยมีพืชสมุนไพรประจำบ้าน ช่วยรักษาควบคู่กับแพทย์แผนปัจจุบันจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 พร้อมทั้งสาธิตการปลูกต้นฟ้าทะลายโจร ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี           นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอขอบคุณบริษัท อีสเวสท์ ซีด จำกัด (เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ได้รับความกรุณาร่วมเป็นภาคีเครือข่ายกับเรามาเป็นระยะเวลากว่า 2 ปี ตั้งแต่การแพร่ระบาดโควิด-19 รอบที่ 1 จากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิ

สิ้นกรรมการมส.! "พระวิสุทธิวงศาจารย์" สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔  มีรายงานว่า พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙) อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม ,อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และอดีตรองเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ  มรณภาพแล้วอย่างสงบ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๕๒ น. เศษ สิริอายุ ๘๔ ปี พรรษา ๖๔ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ๏ ชาติภูมิ พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) เดิมชื่อ วิเชียร เรืองขจร เกิดวันอาทิตย์ ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๐ ปีฉลู ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๒ บ้านบางพลับ ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี บรรพชาเป็นสามเณรเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๙๔ ณ วัดดงตาล ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมี พระครูอุภัยภาดารักษ์ วัดสองพี่น้อง เป็นพระอุปัชฌาย์ ต่อมาอุปสมบทเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ณ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีพระธีรสารมุนี วัดอัปสรสวรรค์ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นพระอุปัชฌาย์ ๏ ลำดับสมณศักดิ์ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยค และในปีเดียวกันได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ “พระเมธีวราภรณ์” พ.ศ. ๒๕๒๗ เป็นพระราชาคณะชั้

พระปิดตาปลดหนี้ "หลวงพ่อพัฒน์"วัดห้วยด้วน สืบสานตำนาน"ปิดตาหลวงปู่โต๊ะ"

ในแวดวงนักสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลยุคนี้ ไม่มีใครปฏิเสธพลังศรัทธาที่พุทธศาสนิกชนทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศมีต่อ พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ"หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม"  พระมหาเถระ 5แผ่นดินผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา สมญานาม “เทพเจ้าแห่งเมืองสี่แคว” กล่าวได้ว่า ถนนทุกสายมุ่งหมายสู่เมืองปากน้ำโพ โดยคณะศิษย์และวัดวาอารามหลายแห่งต่างมาขอพึ่งบารมีของท่านขออนุญาตจัดสร้างวัตถุมงคลมากมายหลายร้อยรุ่นจนเป็นประวัติการณ์ "หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม”แห่งวัดห้วยด้วน (ธารทหาร) อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เป็นพระเกจิอาจารย์ที่สืบทอดพุทธาคมสายหลวงพ่อเทศ วัดสระทะเล ซึ่งท่านเป็นเหลนแท้ๆ ผ่านทางอดีตสุดยอดคณาจารย์ดังอย่างหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพ, หลวงพ่ออิน วัดหางน้ำสาคร, หลวงพ่อหมึก วัดสระทะเล และหลวงพ่อโหมด วัดโคกเดื่อ      ด้วยเหตุที่ท่านร่ำเรียนสรรพวิชาวิทยาคมมากมายและนำมาใช้ในการสร้างและปลุกเสก ส่งผลให้วัตถุมงคลที่ท่านอธิษฐานจิตมีพุทธคุณที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ก่อเกิดประสบการณ์มากมายในทุกรุ่นจนเป็นที่กล่าวขวัญกันอย่างกว้างขวาง โดยท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดธารทหาร (ห้วยด้วน) สร้างคุณงามความดีทั้งทางโลกและทางธรรม เป็นร

"พส.พระมหาสมปอง"เข้ากราบ"มส."สมเด็จพระมหาธีราจารย์ รับคำแนะนำชี้แนวทางเผยแผ่พุทธยุคใหม่

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564  เนื่องเพจพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า "วันนี้ (๒๔ กันยายน ๒๕๖๔) เวลา ๐๗.๐๐ น. เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เมตตาให้พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโตและ พระอาจารย์ ดร.สมพงษ์  รตนวํโส กราบมุฑิตาสักการะ เจ้าประคุณฯได้เมตตา ให้คำแนะนำชี้แนวทางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนายุคใหม่ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร"    ก่อนหน้านี้จากกรณีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต และพระมหาไพรวัลย์ วรวัณโณ พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร ที่ไลฟ์สดสอนธรรมทำให้มีผู้ติดตามชมมากถึง 2 แสนคน ส่งผลให้มีผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยนั้น ทำให้ศ.ดร.อุทิศ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา ได้แสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว"Uthit Siriwan" ประกอบการแชร์ข่าวเรื่อง"ถล่ม 2 พระมหา“สมปอง-ไพรวัลย์”-ยืนฝั่งตรงข้ามรัฐบาล"ความว่า พระเป็นข่าวดังในสังคมไทยเวลานี้ ครั้งแรกที่วงการสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆ อยากได้

กมธ.ศาสนาฯสภาฯถวายความรู้ "ข้อกฎหมาย-ทำบัญชีวัด" พระสังฆาธิการเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ได้จัดสัมมนาโครงการบริหารจัดการวัดยุคใหม่กับการพัฒนาศักยภาพประชาชนภายได้หลักศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ณ ห้องนพรัตน์ โรงแรมรอยัลใดมอน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 23-26 ก.ย. โดยมีนายสุชาติ อุสาหะ ประธานกรรมาธิการฯ เป็นผู้เปิดงาน ในการนี้ได้มีวิทยากรที่ถวายความรู้กับพระสังฆาธิการ ได้แก่ พระพิพิธพัชโรดม (อำนวย อินฺทวณฺโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี นายกฤษณ์ แก้วอยู่ เลขานุการกรรมาธิการ นายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการ นายธานินท์ ชื่นใจ ที่ปรึกษากรรมาธิการฯ นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการฯ นายณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการฯ โดยวิทยากรได้มุ่งถวายความรู้ในแง่มุมต่างๆ ในแง่ข้อกฎหมายที่พระสงฆ์อาจยังไม่ทราบ การจัดทำบัญชีวัด  รวมถึงมุมมองการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ที่พระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในสามเสาหลักของสถาบันหลักของชาติ โดยให้ทำการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเชิงรุก ดังในสมัยของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ 10 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ที่พระองค์ใช้การเผยแผ่ศาสนาโดยประสานงานคู่กับ

สสส.ชู รพ.สนามวัดสุทธิวรารามเป็นต้นแบบดูแลผู้ป่วยโควิด-19

หนุน รพ.สนาม “1 วัด 1 จังหวัด” สสส.จับมือภาคีเครือข่ายสุขภาพพระสงฆ์ ดันมติมหาเถรสมาคม ให้วัดดูแลผู้ป่วยโควิด-19ชู รพ.สนามวัดสุทธิวราราม เป็นต้นแบบ พร้อมพัฒนานวัตกรรมสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ ช่วยพระ-บุคลากรทางการแพทย์-ญาติ สร้างความเข้าใจกับผู้ป่วยติดเชื้อ ลดเสี่ยงจากสัมผัส ตั้งเป้าส่งต่อ รพ.สต. 10,000 แห่งทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ที่วัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ โดยพระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และผู้จัดการโครงการการเสริมสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตามแนวพระพุทธศาสนา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงต่อเนื่องเป็นเวลามากกว่า 1 เดือน แต่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาในโรงพยาบาลสนามและมาตรการดูแลผู้ป่วยโควิดด้วยระบบอื่นๆ เช่น ระบบกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ระบบชุมชน (Community Isolation) ในแต่ละวันยังคงมีอัตราที่สูง จากข้อมูลสถานการณ์โควิด-19 ประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 โดยศูนย์บริหารสถ

"หญิงหน่อย"บินพบ"แทมมี่"ส.ว.สหรัฐเชื้อชาติไทย จับมือร่วมสู้โควิดหนุนวัคซีน mRNA

วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564  คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า ไม่ได้คุยกันหลายวัน เพราะดิฉันได้เดินทางมาที่สหรัฐอเมริกา มาทำภาระกิจหลายอย่าง ทั้งประชุมเรื่องวัคซีน mRNA รวมทั้งการหาข่องทางค้าขายให้ SMEs และสินค้าเกษตรไทยเพราะเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวแล้ว กำลังซื้อจึงกลับมาอย่างรวดเร็ว เมื่อวาน(22ก.ย.) ดิฉันได้ พบและหารือกับท่านสว. แทมมี่ ดักเวิร์ธ ส.ว.เชื้อชาติไทย แห่งรัฐอิลลินอยส์ ผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้รัฐบาลสหรัฐบริจาควัคซีนไฟเซอร์จำนวน 2.5 ล้านโดส ให้ไทย  ส.ว.แทมมี่ได้แสดงความห่วงใยต่อการแพร่ระบาดของ covid 19 ในไทย และประสงค์จะช่วยผลักดันรัฐบาลสหรัฐ ให้บริจาควัคซีนให้ประเทศไทยเพิ่มเติม จากที่ได้แสดงเจตจำนงบริจาคไปแล้ว 2.5 ล้านโดส ซึ่งได้ส่งมอบมาแล้วจำนวน 1.5 ล้านโดส ซึ่ง ส.ว. แทมมี่ ได้กล่าวว่าสหรัฐพร้อมที่จะส่งมอบวัคซีน ไฟเซอร์ที่เหลืออีก 1 ล้านโดสให้ไทย แต่ขณะนี้รัฐบาลไทย ยังไม่ส่งเอกสารตอบรับมา จึงทำให้ยังไม่สามารถส่งมอบอีก 1 ล้านโดสที่เหลือให้ชาวไทยได้  นอกจากนี้ ส.ว.แทมมี่ ได้แสดงความเห็นว่าถ้าประเทศไทยรีบดำเนิ

กมธ.ศาสนาฯสภารุดรับฟังปัญหาวัด-ศิลปะเพชรบุรี หลังค้างคามานาน

  วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่วัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี  ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และนายทองแดง เบ็ญจะปัก กรรมาธิการฯ เป็นตัวแทน นายสุชาติ อุสาหะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ ได้ร่วมประชุมกับพระครูวาทีวรวัฒน์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุวรวิหาร จ.เพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 1  ผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนา จ.เพชรบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี ได้ประชุมเพื่อและรับฟังปัญหาในมิติต่างๆ ในจังหวัดเพชรบุรี ทั้งประเด็นที่ดิน ประเด็นศิลปะโบราณ รวมถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนา  ดร.เพชรวรรต กล่าวว่า ขณะนี้กรรมาธิการการศาสนาฯ เป็นช่องทางหนึ่งที่รับเรื่องหลังจากที่มีเรื่องร้องเรียน เพื่อทำตามอำนาจหน้าที่คือแสวงหาข้อเท็จจริง มีหลายครั้งต้องลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลในพื้นที่เพื่อนำกลับไปเสนอต่อคณะกรรมาธิการก่อนที่จะนำเสนอต่อสภาฯ ดังวันนี้ก็ได้เข้ามาแสวงหาข้อเท็จจริงที่ จ.เพชรบุรี และช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้เข้ามาดูงานที่วัดเขาย้อย ที่มีประเด็นว่าพระนอนในถ้ำยังไม่ข

"อ.เกรียงศักดิ์"เสนอโมเดลปั้น พุทธศาสนาทายาท-"มจร"ทายาท

"อ.เกรียงศักดิ์"แนะองค์กรยุคใหม่ต้องมีแผนสร้างทายาท ยกพระพุทธเจ้าต้นแบบสร้างธรรมทายาททางจิตตภาพมุ่งอุดมการณ์ เสนอโมเดลปั้นศาสนาทายาท วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. วิทยากรต้นแบบสันติภาพ อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)   เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  มจร นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 12 ประธานด้านการประชาสัมพันธ์กลุ่มสโลวาเกีย หลักสูตรนักบริหารระดับสูง เปิดเผยว่า ได้เรียนออนไลน์หลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12  โดยสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่รวมพลังคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การสร้างทายาทผ่านวิกฤต” บรรยายแบบบูรณาการโดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI) และนักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  กล่าวประเด็นสำคัญว่า ผู้นำที่ดีจะต้องมองอนาคต มิใช่ทำเพียงในยุคตนเองเท่านั้น โดยใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในฐานะผู้นำ ผู้นำจะมองทะลุไปถึงความมั่นคง ยั่งยืน ที่ห่วงใยอย่างมากอนาคตจะต้อ

"ธรรมนัส-นฤมล-ส.ส.พปชร."พร้อมหน้า รับ"บิ๊กป้อม"ลงพื้นที่อยุธยาดูน้ำ

"บิ๊กป้อม"ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน จ.อยุธยา แก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำหลาก  เร่งรัด 10 มาตรการรับมือฤดูฝน  ลดผลกระทบ  เยี่ยมเยียน ให้กำลังใจ  ปชช. เกษตรกร   ขอบคุณ ปชช.ร่วมแก้ปัญหา จนท.ทุ่มเทปฏิบัติงาน วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้เวลา14.00น. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) และคณะฯได้ลงพื้นที่ไปปฏิบัติราชการ ณ คลองส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนาย ภานุ แย้มศรี  ผวจ.อย.ให้การต้อนรับ พล.อ.ประวิตรและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปภาพรวม การบริหารจัดการน้ำหลากตามมาตรการ และแผนงานการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบในลุ่มน้ำเจ้าพระยา จาก สทนช.และรับทราบแนวทางการจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำจาก กรมชลประทาน  รวมถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ซึ่งเป็นไปตามแผนงาน และนโยบายของรัฐบาล ด้วยดี  อย่างไรก็ตาม พล.อ.ประวิตร ได้มอบนโยบายที่สำคัญเร่งด่วน เนื่องจากสถานการณ์น้ำในขณะนี้ ย

21ก.ย.วันสันติภาพโลก! "หลักสูตรสันติศึกษา มจร" มอบรางวัลแด่ "เจ้าคุณว.วชิรเมธี" เปิดวัคซีนสันติภาพฉีดยุคโควิด

วันที่ 21 กันยายน พ.ศ.2564  หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายด้านสันติภาพ จัดงานวันสันติภาพสากลขึ้นผ่านออนไลน์ โดยมีสมัครเข้าร่วมงาน  3,000 รูป/คน ภายใต้การสัมมนาวิชาการนานาชาติเนื่องในวันสันติภาพสากลหัวข้อ  “สันติภาพวิถีใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีประธานดำเนินการจัดงานวันสันติภาพสากลคือพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส, ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของหลักสูตรสันติศึกษาและผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ในเบื้องต้นมีการรับชมวีดีทัศน์เกี่ยวกับการสร้างสันติภาพภายใต้ของกายภาพ พฤติภาพ จิตตภาพ และปัญญาภาพของหลักสูตรสันติศึกษา มจรทั้งภาคภาษาไทยและภาคอินเตอร์  มีการกล่าวถวายรายงานในการจัดงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตระหนักถึงมิติของการใช้ความรุนแรงและความเสมอภาคเท่าเทียมในสังคม สันติภาพเป็นส่วนสำคัญการพัฒนาทุกมิติซึ่งเป็นฐานสำคัญต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้มนุษย์สามารถอย