ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤศจิกายน, 2018

ร.ร.แสงเหนือสวีเดนนิมนต์พระธรรมทูตบรรยายฝึกปฏิบัติสมาธิ

เมื่อวันที่30 พ.ย.2561คณะครูโรงเรียนแสงเหนือ (Norrskenets Friskolan)เมืองโบเดน (Boden) ประเทศสวีเดน ได้นิมนต์พระวิเทศปุญญาภรณ์ หรือเจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน  บรรยายพิเศษ  ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนภาครัฐตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศสวีเดน ห่างจากกรุงสตอกโฮล์มประมาณ 1000 กิโลเมตร  เนื่องจากปัจจุบันนี้ประเทศสวีเดนพยามที่จะให้านักเรียนนักศึกษาได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาอย่างใกล้ชิดทั้งที่วัดและนิมนต์พระไปสอนในโรงเรียน  เจ้าคุณสวีเดนกล่าวว่า ประเทศสวีเดนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาและเพราะมองเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญาและสามารถที่จะฝึกปฏิบัติสมาธิเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยได้รับความสนใจจากนักเรียนได้ฝึกปฏิบัติทั้งการนั่งสมาธิและการเดินจงกรมและสอบถามปัญหาต่างๆ   ในแต่ละปีจะมีนักเรียนนักศึกษาทั้งระดับประถมจนถึงมหาวิทยาลัยมาศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดประมาณ 500 คน นอกจากนี้ทางโรงเรียนได้ถวายภัตตาหารเพลแก่พระธรรมทูตทั้งสามรูป หลังจากนั้นเจ้าคุณสวีเดนจึงได้มอบด้ายมงคลได้สายสิญจน์เพื่อเป็นกำลังใจแก่นักเรียนทุกทุกคนและเป็นเค

เอฟดับบลิวดีฯสร้าง Data Lake และ AI ยกระดับให้กับลูกค้าผ่านช่องทางดิจิตอล

เอฟดับบลิวดี สร้าง Data Lake พร้อมนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI – Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์และออกแบบการบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่าผ่านช่องทางดิจิตอล ให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า โดยหวังจะเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิตตามวิสัยทัศน์ของบริษัท  ดร.ยูหุย  เหยา หัวหน้าหน่วยวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าเชิงลึก กลุ่มเอฟดับบลิวดี กล่าวว่า เอฟดับบลิวดีพัฒนาเทคโนโลยีโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะส่งมอบประสบการณ์ด้านดิจิตอลที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าของเรา  ดังนั้นการเข้าใจลูกค้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการดังกล่าว เอฟดับบลิวดีจึงได้ร่วมกันจัดทำ Data Lake สำหรับรวบรวมข้อมูลของลูกค้าจากแหล่งต่างๆ เช่น ข้อมูลจากการเรียกร้องสินไหมทดแทน  ศูนย์บริการลูกค้า สื่อออนไลน์ เป็นต้น และนำมาวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อตอบโจทย์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า  ซึ่งการมองเห็นแบบ 360 องศา (360 Degree Customer Single View) แล้วนำไปประยุกต์ใช้กับระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI - Artificial Intelligence) จะช่วยให้เราสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของแต่ละบุคคลได้มากยิ

มส.เห็นชอบพระพรหมบัณฑิตเป็นก.ก.ผู้ทรงคุณวุฒิสพฐ.

    วันที่ 30  พ.ย.2561 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นองค์ประธานในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 30 ประจำปีพุทธศักราช2561 ณ ห้องประชุมมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม   หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะรองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม จำนวน 8  เรื่อง คือ 1. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมรับทราบแผนการขับเคลื่อนการปฏิรูปพระพุทธศาสนา ซึ่งภาคคณะสงฆ์ได้ดำเนินการขับเคลื่อนเป็นที่น่าพอใจ 2. การขอใช้ที่ดินเพื่อสร้างวัด โดยกำหนดให้ใช้พื้นที่สร้างวัดไม่เกิน 15 ไร่ กรณีเกิน 15 ไร่ ให้ขอมติเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม 3. รายงานผลความคืบหน้าการสร้างพุทธอุทยานโลก ณ วนอุทยานเขาอีโต้ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 4. การจัดการแข่งขันทักษะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับประเทศ  5. ที่ประชุมมหาเถรสมาคมมีมติเห็นชอบให้ พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต ป.ธ.9, ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม,เจ้าอาวาสวั

ปลุกเสกเหรียญเจ้าตากรุ่นกรุงธนบุรี มหาพิธีศักดิ์สิทธิ์-อาทิตย์ทรงกลด

ในงานพิธีบวงสรวง-อธิษฐานจิตปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี จัดสร้างเนื่องในวาระครบ ๒๕๐ ปีกรุงธนบุรี เพื่อแจกจ่ายให้ฟรีแก่ท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รักเคารพและศรัทธาในพระองค์ท่าน ใน5วาระใหญ่ทั่วประเทศ ร่วมจัดสร้างโดยวัดอรุณราชวราราม โดยพระเดชพระคุณ พระเทพเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ร่วมกับพี่น้องลูกหลานชาววัดอรุณโดย คุณอัครวิทย์ รัตนประสิทธิ์ หรือ "วิทย์ วัดอรุณ" คุณวันชัย ลาภวิไลพงศ์ หรือ "โต วัดอรุณ" และกลุ่มดาราศิลปิน โดย คุณสมบัติ เมทะนี คุณอิ๋งอิ๋ง ดร.สิทธิณี กิตติสิทโธ เจ้าของรายการคนไทยใต้ร่มราชันย์  พิธีมหาพุทธามหาเทวาภิเษก เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชชาววัดอรุณ รุ่นกรุงธนบุรี จัดเป็นพิธีใหญ่ระดับประเทศครั้งประวัติศาสตร์ที่จะต้องบันทึกไว้ เพราะจัดพิธีบวงสรวงบอกกล่าวแก่ปวงเทพยดาต่อหน้าองค์พระปรางค์วัดอรุณฯ และทำพิธีเสกโดยปิดโบสถ์น้อยอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างประกอบพิธี ๑ ชั่วโมงเต็ม ทั้งมีพระพิธีธรรมล้วนเป็นเปรียญธรรม ๙ ประโยคจำนวน ๙ รูป มีพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมนั่งปรกในพิธีจำนวน ๙ รูป และในงานนี้ยังมีผู้เกิดในฤกษ

'จริยธรรม'ต้องสร้าง! อย่าสักแต่ร้องหาจากคนในสังคม

'จริยธรรม'ต้องสร้าง! อย่าสักแต่ร้องหาจากคนในสังคม  : สำราญ สมพงษ รายงาน ช่วงนี้คำว่า "จริยธรรม" ดูจะดังกระหึ่มในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างน้อย 4 เรื่องคือ เรื่องแรกคือโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กำลังจดทะเบียนและเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องที่สองคือผู้ขับขี่จักรยานยนต์ขับชนคนบนทางเท้า เรื่องที่สามคือ การตัดต่อพันธุกรรทที่ประเทศจีน  และเรื่องที่สี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองและผู้จัดการเลือกตั้ง เรื่องแรกคือ โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ กำลังจดทะเบียนและเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น เป็นโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแลของกระทวงศึกษาธิการ ซึ่งนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.)  ก็ได้ออกมาระบุว่า ตามกฎหมายในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 นั้น ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย แต่เรื่องดังกล่าวจะพิจารณาเฉพาะกฎหมายไม่ได้ต้องดูเรื่องจริยธรรมว่าถูกต้องหรือไม่ โดยระบุว่า "เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องเสียภาษีและมีการระดมทุนเพื่อให้ได้กำไรมากขึ้น" แต่ก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่าขัดกับหลักจริยธรรมข้อไหนอย่างไร รวมถึงนักการเมืองอย่าง นายจุติ ไกรฤกษ์ เ

ม.กรุงเทพธนบุรีต้อนรับเยาวชน'โครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์'

วันที่ 30 พ.ย.2561 ที่หอประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล  ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี คณาจารย์ นักศึกษา. ร่วมให้การต้อนรับคณะเยาวชนจากโครงการเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2561 ที่มาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมกับนักศึกษาของม.กรุงเทพธนบุรี และนักเรียนโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี  เพื่อสร้างความสัมพันธไมตรีอันดีต่อกัน คณะเยาวชนยังได้เรียนรู้ศิลปะมวยไทย หนึ่งเดียวของโลก ศิลปะการรำไทย การเรียนรู้เสริมสร้างร่างกาย (ฟิตเนส) ชมการสาธิตทำส้มตำ อาหารอร่อยของคนไทย สนามแบดมินตัน  สนามฝึกซ้อมฟุตบอลของนักเตะทีมชาติไทย ซึ่งเป็นศูนย์ฝึกที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร NEW. ERA. คณะรัฐศาสตร์หลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้ร่วมกิจกรรมกับเยาวชนเอเชียอาคเนย์ในครั้งนี้ด้วย บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นดียิ่งด้วย

วัดพระธรรมกายเปิดสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก

เจ้าคณะอำเภอคลองหลวงเปิดสอบธรรมศึกษาตรี-โท-เอก สนามสอบวัดพระธรรมกาย มีผู้เข้าสอบกว่า 600 คน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าอาวาสวัดมงคลพุการาม เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เป็นประธานเปิดสอบธรรมศึกษาระดับชั้นตรี โท เอก ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้เข้าสอบจำนวน 610 คน สนามสอบวัดพระธรรมกาย เป็นสนามสอบธรรมศึกษาของเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี กำกับดูแลโดยแม่กองธรรมสนามหลวงกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ 4 วิชาคือ 1. วิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบเวลา 08.40 น. ให้เวลา 3 ชั่วโมง 2.วิชาธรรม 3.วิชาพุทธ และ 4. วิชาวินัย ให้เวลาวิชาละ 50 นาที เริ่มสอบเวลา 13.00 น.ใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบเลือกตอบ

ทูตวีรชัยเข้าวัดสร้างชุมชนไทยเข้มแข็งที่เมืองนิวออร์ลีน

  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา และนางอลิซเบธ พลาศรัย ภริยา พร้อมด้วย น.ส. ภัทรียา วัฒนสิน และนายภาณุภัทร ชวนะนิกุล ข้าราชการสถานทูต ได้เข้าเยียมชมวัดวิมุตตายาราม และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  จากนั้นได้ร่วมประชุมกับนาย Henry Lambert กงสุลกิตติมศักดิ์ไทยประจำเมืองนิวออร์ลีน และนาง Stephanie Burmaster เจ้าหน้าที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ เพื่อเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานทูตฯ และเครือข่ายท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองดูแลคนไทยในพื้นที่  หลังจากนั้น ในช่วงเย็นของวันเดียวกัน ทูตวีรชัยและคณะได้ ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับชุมชนไทยที่ร้าน Sukho Thai ร้านอาหารรสชาติไทยแท้ใจกลางเมืองนิวออร์ลีนซึ่งได้รับรางวัล Thai Select Premium โดยความร่วมมือจากพระมหาวิเชียร เจ้าอาวาสวัดวิมุตตยาราม คุณสุปรียา สคาร์มูสซา เจ้าของร้าน และคุณนางสาวธีราภรณ์ สานติวัตร อาสาสมัคร ช่วยประสานงานเชิญชวนคนไทยรวม 50 คน หลากหลายอาชีพจากในรัฐลุยเซียนามาร่วม  มีทั้งเจ้าของร้านอาหาร ต่าง ๆ เช่น ร้าน Banana Blossom และร้าน Singha Th

'มจร วิทยาสงฆ์ปัตตานี'อบรมe-learningจัดเรียนสอนผ่านสื่อออนไลน์

ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาสงฆ์ปัตตานี ได้จัดการอบรมภายใต้หัวข้อ "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วย e-learning และ e-testing" ครั้งที่ 1 โดยมีวิทยากรคือนายอภิชาติ รอดนิยม และนายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ มจร. ดำเนินการเป็นวิทยากรอบรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ขณะที่ เฟซบุ๊ก Tin Witee ได้โพสต์ข้อความว่า "พระมหาสมบูรณ์ วุฒิกโร,ดร. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับนิมนต์ไปสอนวิชาพระพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยธรรมเกต ประเทศฮังการี น่าชื่นชม และน่าส่งเสริมให้คณาจารย์ของ มจร ที่มีความเชียวชาญศาสตร์พระพุทธศาสนาเถรวาท ได้มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนความรู้ กับนิสิตและคณาจารย์ด้านพระพุทธศาสนาในต่างประเทศทั่วโลกเพื่อสร้างเครือข่ายและนำหลักการทางพระพุทธศาสนาไปขยายผลให้เกิดประโยชน์ต่อคนทั่วโลก  ความรู้เชิงลึกทางพระพุทธศาสนาของ มจร นั้นมีอยู่ แต่กระบวนการเผยแพร่ ความรู้ จะอยู่เพียงในห้องเรียน คงไม่เพียงพอ ห้องเรียนของ มจร ในยุคนี้ ควรเป็นห้องเ

สื่อภารตะตีข่าวใหญ่เปิดสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหญ่

วันที่ 29 พ.ย.2561 ตามที่มีพิธีเปิดสมโภชพระพุทธรูปองค์ใหญ่สร้างขึ้นในนามของรัฐบาลอินเดียนั้นได้มีหนังสือพิมพ์สำนักต่างๆ ประเทศอินเดียได้เผยแพร่ข่าวกระจ่ายไปทั่วโลก เมื่อรัฐบาลสนใจเอาใจใส่ปกป้องและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเช่นนี้ เฟซบุ๊กวัดไทยสิริราชคฤห์อินเดีย ได้ระบุว่า ในอนาคตชาวพุทธใหม่เกินขึ้นอีกมากมาย อย่างแน่นอน ซึ่งพระครูปลัดสุวัฒนพุทธก็ได้มีส่วนแห่งการผลักดันโครงการและเป็นผู้แทนพระธรรมทูตในอินเดียร่วมพิธีอันสำคัญนี้ด้วย

ประกาศแล้ว!การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เมื่อวันที่  29 พ.ย.2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ตามที่ได้มีคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 13 /2561 เรื่อง การดำเนินการ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 14 กันยายน พุทธศักราช 2561 กำหนดว่า เพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองในการส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งแรก เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวกาหนด และประกาศเขตเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อนวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง จานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจานวนเขตเลือก

เตรียมชงแนวปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ.ต่อมส.ทราบ

วันที่ 29 พ.ย.2561 เป็นวันที่ 2 แล้ว ของของการประชุมคณะอนุกรรมการปฎิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.)  ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีพระภิกษุสอนศีลธรรมในโรงเรียน, ผู้บริหารจาก สพฐ. ผู้แทนโรงเรียน,นักวิชาการด้านพุทธศาสนา ,นักวิชาการด้านพัฒนาหลักสูตร,นักวัดผลการเรียน, นักจิตวิทยาเด็ก และครู มาร่วมแสดงความคิดเห็นหลักสูตรพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับวัยและสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน  ซึ่งที่ประชุมถกเถียงกันพอสมควรว่าหลักธรรมระดับไหนที่เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็ก เช่นคำว่า "กตัญญูกตเวที"   การร่างหลักสูตรนี้อาศัยกรอบ “หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551” เป็นแนวทางในการร่างเพื่อจัดเป็นหมวดหมู่สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อการออกแบบการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน (Mindffulness Based Learning : MBL)

ม.หอการค้าไทย-องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ-มูลนิธิเพื่อคนไทยจับมือภาคีภาคประชาชนทำ'โพลต้านโกง'รับเลือกตั้ง 2562

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) มูลนิธิเพื่อคนไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดทำ “โพลต้านโกง” ขึ้น เพื่อให้พรรคการเมืองนำข้อเสนอของประชาชนจากผลโพลไปพัฒนาเป็นนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ประกาศพันธสัญญารับเลือกตั้ง 2562  โดยเตรียมจะแถลงผล 20 ธันวาคม ศกนี้ และเดินหน้าหาแนวร่วมภาคประชาชนติดตาม ตรวจสอบ คำสัญญา  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รร.เดอะ สุโกศลกรุงเทพฯ  นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวในงานแถลงข่าวการประชุมความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมขยายผล “โพลต้านโกง” ว่า ไม่อาจปฏิเสธว่า นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรค มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน แต่ละพรรคจะมีนโยบายที่แตกต่างกัน ตามการกำหนดกลยุทธ์ของแต่ละพรรค แม้จะเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจ เรื่องการแก้ปัญหาปากท้องประชาชน หรืออย่างปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ปัญหารัฐสวัสดิการต่างๆ   ฯลฯ ทุกปัญหามีจุดร่วมเหมือนกัน คือ มาจากการทุจริตคอร์รัปชันที่ไปลดทอนและทำให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนาสังคม ดังนั้น ในการเลือกตั้ง 2562 ที่จะถึงนี้ น่าจะเป็นเรื่องสำคัญแ

ประชุมนานาชาติสมาคมม.พุทธเถรวาทนานาชาติที่ศรีลังกา

ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2561 ที่กรุงโคลัมโบ ประเทศศรีลังกา พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและรักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยพระธรรมทูต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์และผู้แทน มจร ได้เข้าร่วมประชุมนานาชาติสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาเถรวาทนานาชาติ (IATBU) ครั้งที่ 5 (5th International Conference of “International Association of Theravada Buddhist University”) โดยมีพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายอัสคีรี เป็นประธานสงฆ์ พระอนุนายกะ ฝ่ายมัลวัตตะ พระมหานายกะ แห่งอมรปุระนิกาย พระมหานายกะ แห่งรามัญญะนิกายและพระมหานายกะแห่งสยามนิกายฝ่ายโกเต้ (โคลัมโบ) ร่วมในพิธีเปิดประชุมด้วย  พร้อมกันนี้มีมีประธานาธิบดีแห่งศรีลังกา เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มี รมว.ว่าการกระทรวงศึกษาและอุดมศึกษา มีเอกอัครราชทูตไทยในกรุงโคลัมโบ เอกอัครราชทูตเมียนมาร์ เข้าร่วมพีธิเปิดการประชุม  สมาคม IATBU แห่งนี้มีสถาบันการศึกษาเถรวาท 36 สถาบัน จาก 14 ประเทศ เป็นสมาชิก ขณะที่ประเทศไทยมี มจร และ มมร เป็นสมาชิก สมาคมนี้ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2549 จดทะเบียน ที่ประเทศไทย มี พร

เข้าถึงหัวใจของปัญญาประดิษฐ์ และความน่าตื่นเต้นของ Deep Learning

หัวใจของปัญญาประดิษฐ์ (Gradient Descent ทำงานอย่างไร) และความน่าตื่นเต้นของ Deep Learning - Artificial Intelligence คืออะไร กำเนิดได้อย่างไร มีกี่ประเภท ทำอะไรได้ - Machine Learning คืออะไร กำเนิดได้อย่างไร มีกี่ประเภท ทำอะไรได้ - หัวใจของปัญญาประดิษฐ์ (Gradient Descent) คือลูกแก้วบนผ้าเช็ดหน้าแห่ง Cost Function พร้อมสมการ คำนวณตามได้เป็นฉากๆ - จาก Machine Learning สู่ Deep Learning - Deep Learning ทำอะไรได้ ไปได้ถึงไหน และจะเปลี่ยนโลกอย่างไรได้ Cr.https://aiat.or.th/heart-of-ai/?fbclid=IwAR2tvv957gFSXBat5nJnbfFiOqduWZs1rFT5VPGi8E4v3irLFH730FFhUWI,https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=17LSoGsSs0Y,สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ลงทุนบวชพระ!ฝรั่งทำวิจัยป.เอกเสียงพินที่สัมพันธ์กับประเพณีพุทธ

วันที่ 28 พ.ย.2561 เพจ Phanna Som ได้แชร์วิดีโอจาก เพจ echo อยู่ที่ หล่มสัก จ. เพชรบูรณ์ ที่โพสต์เมื่อวันที่ 6 มิถุนายนเข้าใจว่าเป็นปี 2561 นี้โดยมีผู้รับชม 2,484,376 ครั้ง ซึ่งเพจ echo ได้โพสต์ข้อความกำกับว่า  "ป๊าดดดด เสียงพิณบ่ได้ม่วนอยู่แต่กับคนไทยเด้อ ดูอย่างฝรั่งคนนี้ดิ สนใจจริงจังขนาดฝึกเล่นเลยอะ ป.ล.มี sub eng ด้วยนะ เผื่ออยากส่งให้เพื่อนฝรั่งมาม่วนด้วยกัน #ฝรั่งคลั่งพิณ #งานบุญ #งานแห่ #มักม่วน #echo #fookingecho" ทั้งนี้เพจ Phanna Som ได้โพสต์ข้อความกำกับว่า "ชายฝรั่งคนนี้กำลังวิจัยทางมานุษยวิทยาเกี่ยวกับเสียงดนตรีที่สัมพันธ์กับประเพณีทางพระพุทธศาสนา การวิจัยในสายนี้จะเน้นเชิงคุณภาพ โดยมีหลักอย่างหนึ่งว่า ผู้วิจัย กับ สิ่งที่ถูกวิจัย จะคลุกเคล้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ไม่แยกออกจากกัน เครื่องมือการวิจัยที่สำคัญที่สุด คือตัวผู้วิจัย ซึ่งต่างจากวิธีวิจัยเชิงปริมาณที่พยายามแยกผู้วิจัยออกจากสิ่งที่ถูกวิจัย ด้วยเกรงว่าจะขาดความเป็นกลาง/ภววิสัย ด้วยเหตุนี้ ชายคนนี้จึงพยายามเล่นดนตรีให้เป็น (ดีดพิณ) และออกบวชเป็นพระด้วย"

ปธ.สมาพันธ์ชาวพุทธร่วมร่างปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ. หวังเปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่ยืนด้วยสติศึกษา

ปธ.สมาพันธ์ชาวพุทธร่วมร่างปฏิรูปสอนพุทธในร.ร.สพฐ. หวังเปลี่ยนแปลงสังคมในจุดที่ยืนด้วยสติศึกษา  กำหนดจุดเน้นเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 พ.ย.2561 ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ ถนนราชดำเนิน กรุงเทพมหานคร   พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติและหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนี้มีผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ ประธานสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการร่วมด้วย พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ฯ เปิดเผยว่า ช่วงแรกพระมหาหรรษาได้กล่าวการประชุมความว่า  #กระแสการจัดค่ายคุณธรรมถือว่าโจทย์ที่สำคัญจะทำให้เรามาร่วมกันหา

พบชาวพุทธลาวได้รับเลือกตั้งส.ว.รัฐโอไฮโอสหรัฐ

จากผลการเลือกตั้งกลางสมัยของประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ 6 พ.ย.2561 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า นายแอนดี้ เลวิน ผู้สมัครรัฐมิชิแกน ที่นับถือพระพุทธศาสนาชนะเลือกตั้งด้วย   และเฟซบุ๊ก Dharmananda Mahaprabu ได้เปิดเผยว่า นายแอนดี้ เลวินนั้นจบปริญญาโทสาขาพุทธศึกษาที่มหาวิทยาลัยมิชิแกน และได้เดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย  ฉันทำงานอย่างหนักสำหรับเขาและพยายามที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างความสำเร็จสำหรับชาวพุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครชาวพุทธที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ว. 2 คนและเป็น ส.ส.4 คนนั้น ต่อมาได้ทราบว่า  ผู้สมัครชาวพุทธที่ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ว. 1 ในจำนวน 2 คนนั้นคือตินา มหารัตน์(Tina Maharath) ทั้งนี้จากการแชร์เพจของเธอโดยอนุศาสนาจารย์กองทัพสหรัฐซึ่งเป็นอดีตพระธรรมทูตซึ่งเป็นคนไทย ซึ่งเป็นเนื้อหาของลิ้งค์ข่าวและข้อความที่เธอโพสต์ความว่า  ฉันเป็นวุฒิสมาชิกของรัฐเอเชียคนแรกของโอไฮโอ ฉันเป็นวุฒิสมาชิกของอเมริกา แห่งพรรคเดโมแครตในรอบหลายปีแห่งรัฐนี้ ทั้งนี้จากการศึกษาข้อมูลของเธอในเพจทราบว่าเธอมีเชื้อสายชาวลาวที่อพยพเมื่อครั้งที่เกิด

สื่อไทยยกคณะดูงานจีน พบนสพ.ใช้ AIเสริมแกร่งทำข่าว

วันที่ 28 พ.ย.61 ทีมข่าวพิเศษ กองบก.เพจจุลสาราชดำเนิน ได้รายงานว่า ผ่านพ้นไปแล้ว หลักสูตรเข้มข้น ยาวนาน 7วัน “ยุทธศาสตร์จีนยุคใหม่ ไทยเตรียมพร้อมอย่างไร" ที่ทางสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมมือกับ สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมจัดเสวนาพร้อมกับเดินทางไปดูงานจริงถึง กว่างโจว-เซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-16พ.ย. คณะนักข่าว ยังมีโอกาสไปเยือน หนังสือพิมพ์หนานฟาง (Nanfang Daily) มีคณะผู้บริหารให้การต้อนรับสื่อไทยอย่างอบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมกับ อธิบายถึงประวัติความเป็นมา การทำงานเบื้องต้นของสื่อจีน ที่น่าสนใจ ในยุคเทคโนโลยีก้าวล้ำ ทันสมัย ไม่เพียงสำนักข่าวชื่อดังในจีนทดลองใช้ AI มาอ่านข่าวได้อย่างน่าทึ่งแล้ว ในหนังสือพิมพ์หนานฟาง ทดลองใช้ AI มาช่วยทำงานในงานบางอย่างที่ไม่ซับซ้อนมากนัก อาทิ การรายงานผลกีฬา ความเคลื่อนไหว ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์จีน เป็นต้น ซึ่งผลที่ออกมาให้ความแม่นยำเกือบ100เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว Cr.http://www.tja.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4852%3A---ai-&catid=168%3A2018-05-09-12-47-39&fb

วิเศษนิยมโพลล์!พลิกหนุน'บิ๊กตู่'นั่งนายกฯ เหนือ'หญิงหน่อย'

วันที่ 28 พ.ย.2561 รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ในฐานะผู้อำนวยการโครงการสำรวจความนิยมของนักการเมืองที่ประชาชนปรารถนาให้เป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งเดือน ก.พ.62 เปิดเผยว่า วิทยาลัยฯ ได้ทำการรวบรวมประชากรครั้งละ 8,000 ตัวอย่าง ใน 350 เขตเลือกตั้ง ใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ตามโครงสร้างของประชากรไทยในปัจจุบัน คือ ภาค อาชีพ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ฯลฯ ด้วยระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 90% การสำรวจดำเนินการมาแล้ว 4 ครั้ง ดังนี้ครั้งที่ 1 วันที่ 1 พ.ค.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 29.34%2.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 26.24%3.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 24.74%4.นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 10.61%5.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 4.54%และอื่นๆ ที่เหลือ 4.53%  ครั้งที่ 2 วันที่ 13 มิ.ย.61 ผลการสำรวจพบว่า ผู้ได้รับคะแนนนิยมจากประชาชนทั่วประเทศมากที่สุด 5 อันดับแรก1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 19.34%2.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 17.31%3.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ 8.93%4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล 5.68%5.นายธนาธร

ปฏิวัติ!'นักข่าวอีสาน' ก้าวสู่โลกใหม่บนมือถือ เป็น'นักข่าวมืออาชีพ'

“นักข่าวอีสาน” เร่งปรับตัวและเปลี่ยนแนวความคิด เข้าติวเข้ม 3 วันเต็ม เตรียมตัวเป็น "นักข่าวมือถือ มืออาชีพ” ต่อยอดพัฒนาคุณภาพสู่ไทยแลนด์ 4.0 เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมเพชรเกษม แกรนด์ ถนนจิตรบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ สมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน ต่อยอดพัฒนาเข้มผู้สื่อข่าวทุกแขนงของภาคอีสาน เป็นรุ่นที่ 2 ภายใต้ชื่อ "นักข่าวมือถือ มืออาชีพ พัฒนา คุณภาพชีวิตสู่ไทยแลนด์ 4.0" เรียนรู้วิธีการถ่ายภาพและตัดต่อ การทำ Content Marketing แบบ Storytelling ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ นายกสมาคมเครือข่ายสื่อมวลชนภาคอีสาน กล่าวว่า สมาคมฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพสื่อมวลชนภาคอีสาน ประจำปี 2561 เป็นครั้งที่ 2 ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้รวม 68 คน จากจังหวัดต่างในภาคอีสาน ทั้งนี้ยังมีภาคอื่นๆ เช่น สระบุรี และสมุทรปราการ เข้าร่วมอบรมด้วย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ในการดำเนินการจัดการอบรม และจัดวิทยากรมาให้ความรู้ ซึ่งเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอดความรู้ใ

แต่งคอนโดฯ อย่างไร...ให้คอมพลีท!

ยังคงเป็นปัญหาความยุ่งยากของใครหลายคน ที่เมื่อซื้อคอนโดฯ แล้วยังจะต้องหาเวลาไปเลือกเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นที ตรงนี้ที ไหนจะต้องโทรตามช่างมาติดตั้งอะไรต่างๆ นานา ไหนจะเจอปัญหาเฟอร์นิเจอร์ไม่พอดีกับพื้นที่ สายไฟตามผนังทำให้ดูรกหูรกตา ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ เอสบี ดีไซน์สแควร์ ผู้นำด้านนวัตกรรมและดีไซน์เฟอร์นิเจอร์เมืองไทย จึงปิ๊งไอเดียเปิดโมเดลธุรกิจใหม่เป็นของขวัญส่งท้ายปีด้วย “CONDO SOLUTIONS @ SB DESIGN SQUARE” (คอนโด โซลูชั่นส์ @ เอสบี ดีไซน์สแควร์) ทั้งยังนับเป็นเจ้าแรกที่รวบรวมบริการตกแต่งคอนโดแบบครบวงจร พร้อมตอบทุกเรื่อง ขจัดทุกปัญหา การแต่งคอนโดได้ในที่เดียว โดยเปิดตัวที่แรก ณ เอสบี ดีไซน์สแควร์ บางนา  นางธัญญรักข์ ชวาลดิฐ กรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอสบี เฟอร์นิเจอร์ เผยว่า สิ่งแรกเลย คือ เอสบีเข้าใจในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงว่า เมื่อลูกค้าซื้อคอนโดฯ ก็อยากจะตกแต่งห้องให้สวย แต่บางครั้ง   ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ทั้งสไตล์ที่ชอบ แบบที่ใช่ ช่างที่ไว้ใจได้ รวมถึงเรื่องงบประมาณ ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะหมดปัญหาไปเมื่อได้มาที่ CONDO SOLUTIONS @ SB DESIGN SQUARE เพราะครั้งนี้จะไม่

ผู้แทนวัดพระธรรมกายแสดงความยินดีช่อง 7 HD ก้าวสู่ปีที่ 52

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พระมหานพพร ปุญฺญชโย ปธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 โดยมีคุณสมโภชน์ โตรักษา รองผู้จัดการฝ่ายข่าว ให้การต้อนรับ ในการนี้ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ได้มอบหนังสือ 48 ปีวัดพระธรรมกายเป็นที่ระลึกและร่วมสร้างกุศลบริจาคอุปกรณ์การศึกษา และอุปกรณ์กีฬา ร่วมกับสถานีฯ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนของชาติให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งในด้านการศึกษา กีฬา และสันทนาการซึ่งสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 จะได้รวบรวมนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปเป็นของขวัญวันเด็กมอบให้แก่นักเรียน และเยาวชนของชาติในทุกภูมิภาคทั่วประเทศต่อไป

แถลงการณ์เพื่อไทย…จะยืนหยัดรักษาความเชื่อมั่นที่ประชาชนมอบให้เรา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ได้ออกแถลงการณ์ความว่า  พรรคเพื่อไทย…จะยืนหยัด รักษาความเชื่อมั่นที่ประชาชนมอบให้เรา ในช่วงหลายวันมานี้  อดีต ส.ส. นักการเมืองของทุกพรรคการเมืองมีการแตกตัว เปลี่ยนย้ายไปอยู่พรรคต่างๆมากมาย ไม่เว้นแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทย ปรากฎการณ์ที่มากและสับสนเช่นในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นหรือไม่ควรเกิดขึ้นมากนักหากประเทศเรามีระดับการพัฒนาทางการเมืองมากกว่านี้  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองที่ผู้มีอำนาจในปัจจุบันได้ใช้อำนาจพิเศษนอกระบบเข้ามาล้มล้างการปกครองโดยการยึดอำนาจไปจากรัฐบาลประชาธิปไตยที่ได้รับฉันทานุมัติมาจากการเลือกตั้งของประชาชนทั้งประเทศและอ้างว่าจะดำเนินการปฎิรูปประเทศและปฎิรูปการเมืองของประเทศอย่างเร่งด่วนและสัญญาว่า จะคืนอำนาจกลับมาให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศโดยเร็วพลัน…เศร้ามาก ที่สิ่งนี้ คือผลิตผล ของการปฎิรูปการเมือง ที่ได้มาด้วยการแลกกับ การล้มล้างระบบประชาธิปไตยไป เมื่อ4-5ปีก่อน”    หลายคนที่เคยมีส่วนร่วมสนับสนุน ให้เกิดการล้มล้างระบอบประชาธิปไตยที่ผ่า

พท.ถามนี่หรือปฏิรูปการเมืองแบบไทยแลนด์ 4.0 ?

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด คณะทำงานสื่อสารการเมืองพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนักการเมืองแห่สมัครและย้ายพรรคเพื่อให้ทันตามกำหนดเวลาการลงสมัครรับเลือกตั้ง จนทำให้บางพรรคมีสมาชิกเพิ่มและลดลงอย่างชัดเจน ว่า หลังรัฐประหารปี 2534 เกิดพรรคสามัคคีธรรม หลังรัฐประหารปี 2549 เกิดพรรคเพื่อแผ่นดิน หลังรัฐประหารปี 2557 ก็มีพรรคลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้น ภาพการกวาดต้อนนักการเมืองที่ทำกันอุตลุดจนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เป็นรูปแบบการดูดและการกวาดต้อนที่น่าตกใจ  ไม่ว่าจะเป็นการเสนอให้อามิสสินจ้างเพื่อให้ย้ายพรรค การรับปากจะช่วยเรื่องคดี รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งให้ได้เปรียบ ล้วนถูกหยิบยกขึ้นมาใช้ทุกกระบวนท่าเพื่อกวาดต้อนอดีตส.ส.ให้ได้มากที่สุด น่าจะเป็นการดูดครั้งมโหฬาร จนเป็นรอยด่างการเมืองไทย จึงตั้งคำถามว่านี่หรือคือการปฏิรูปการเมืองแบบไทยแลนด์ 4.0 ที่จะให้กับคนไทย ซึ่งหากทุกฝ่ายรับฟังเสียงประชาชน จะทราบว่าการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนต้องการ คือการเมืองที่สุจริต มีประสิทธิภาพ  พรรคการเมืองที่ลงทุนดูดอย่างมหาศาล มีหรือที่หว่านพืชไม่หวังผล แล้วต้องเข้าไปถอ

ผู้ว่าการรัฐพิหารอินเดียเปิดพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนา

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ผู้ว่าการรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย (H. E. Nitish Kumar, Hon’ble Chief Minister of Bihar, India) เป็นประธานเปิด พระพุทธรูปปางแสดงธรรม ปฐมเทศนา ที่ทะเลสาปเมืองราชคฤห์ at Ghora Katora in Rajgir.ขนาดความสูง 16 เมตร ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสลักหินทรายที่สูงเป็นอันดับสองรองจากพุทธไดมึสุ วัดญี่ปุ่นพุทธคยา (23 เมตร) มีพระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดไทยสิริราชคฤห์ เลขาคณะพระธรรมทูตอินเดีย- เนปาล พร้อมด้วยประธานสงฆ์วัดมหาโพธิพุทธคยา Chief Monk Bhante Chalinda พร้อมคณะสงฆ์นานาชาติกว่า 20 รูปและพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมพิธี Cr.FB-ท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย

'สมชัย'เตือนระวังม.28-29! คนอยากเป็นนายกฯไม่สังกัดพรรค

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว “สมชัย ศรีสุทธิยากร” ว่า ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องสังกัดพรรค มีสื่อสอบถาม (ราวกับเป็นคนร่างกม.) ว่าลุงคนหนึ่งที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดๆ หากพรรคการเมืองเห็นว่าเหมาะสมจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่            ตอบไปทันทีว่าได้ (อ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 88 และ 89) เพราะ กฏหมายกำหนดเพียงเงื่อนไขดังนี้           1.) พรรคเสนอชื่อนายกรัฐมตรีได้ 1-3 ชื่อ หรือไม่เสนอเลยก็ได้           2.) การเสนอต้องเสนอก่อนวันปิดรับสมัคร (ยังมีเวลาให้ลุงตัดสินใจอีกเยอะ)           3.) หากลุงจะรับ รับได้เพียงพรรคเดียว โดยต้องมีหนังสือยินยอม           4.) ลุงต้องไปพลิกกฎหมายไปมาหลายมาตราหน่อยว่า มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามต่างๆที่เขากำหนดไว้            ดังนั้น แปลว่าที่ตื่นเต้นกันว่าวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ต้องรีบสมัครเป็นสมาชิกพรรคกันนั้น ลุงสบายใจได้ นอนเกาพุงอยู่บ้านไปก่อนส่วนพรรคการเมืองใด ที่อยากได้คนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคมาเสนอเป

'หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล'จาริกปฏิบัติศาสนกิจประเทศเยอรมนี

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในการนี้ได้มีพระครูภาวนาพุทธิวิเทศ พระครูปลัดมงคลสิทธิวัฒน์ พร้อมเจ้าหน้าที่กงสุล และคณะศิษยานุศิษย์น้อมถวายการต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต เวลา 10.30 น. เดินทางถึงวัดพุทธวิปัสสนา เมืองวาสเซนัค