ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มกราคม, 2021

"อธิบดี พช." ควงผู้นำชุมชน "เอามื้อสามัคคี" ปลูกไม้ 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง เสริมแกร่งศก.ฐานราก

"อธิบดี พช." ลุย เอามื้อสามัคคี ปลูกไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง นำชุมชนพัฒนาพื้นที่ เสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้ยั่งยืน วันที่ 30 มกราคม 2564  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี"  ในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” กิจกรรมเอามื้อสามัคคี โดยการปลูกต้นไม้ 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 360 ต้น ประกอบด้วย ต้นตาลโตนด ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม กันเกรา ประดู่ มะฮอกกานี ไม้แดง และต้นอ้อย ในพื้นที่ 9 ไร่ พร้อมทั้งนายนิวัติ น้อยผางรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน และนายเสน่ห์ บุญสุข ที่ปรึกษาโดยมีนายวัฒนา เดียวสุรินทร์ พัฒนาการจังหวัดชัยนาท เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และนายณรงค์ สังขะโห ประธานศูนย์ศึกษายางนาแก้หนี้แก้จน ให้การต้อนรับ ณ สวนป่า ท้าวอู่ทอง ตำบลหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ในการนี้ นายสุทธิพงษ์ กล่าวขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครสมานสามัคคีของคนชุมชน ในกิจกรรม "เอามื้อสามัคคี"  ภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประย

นักวิจัย"มจร"ขอความชัดเจน คำว่า วารสาร" ที่มีคุณภาพกับเป็นที่ยอมรับ" จาก "กพอ." ต่อเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการใหม่

  วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่  พระมหาเกรียงศักดิ์ อินฺทปญฺโญ,ดร. นักวิจัยสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  กล่าวถึงเรื่องเกณฑ์ใหม่ อว . ว่า ประกาศของ กพอ. สำหรับการร่างเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผศ. รศ. และ ศ. โดยไม่จำเป็นต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ใน ฐาน TCI แต่เปิดกว้างให้ตีพิมพ์ในวารสารใดๆ ก็ได้ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการของสาขานั้นๆ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากประกาศ ผู้เขียนมีคำที่พึงพิจารณาอยู่ สองคำ คือ "วารสารที่มีคุณภาพ" และ "วารสารเป็นที่ยอมรับ" สองคำนี้ ต้องดูว่า กพอ. จะมีเกณฑ์อะไรที่บ่งบอกถึงวารสารคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ.  ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มี TCI ที่พยายายามทำให้ชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพและการยอมรับในวารสารไทย แม้ยังมีข้อสงสัยในบางประเด็น โดยเฉพาะการพิจารณาคุณภาพวารสารในบริบทสังคมไทย คุณภาพวารสารและการยอมรับ ณ ขณะนี้ ขึ้นอยู่กับว่าใครคือผู้กำหนด ใครคือผู้พิจารณา ที่ผ่านมา กพอ.ระบุให้ TCI เป็นผู้กำหนดเบ็ดเสร็จว่าวารสารใด มีคุณภาพและได้รับการยอมรับ  แต่คราวนี้ กพอ.เปิดกว้างให้มีผู้กำหนด "

"พระชัยชนะ" ทุบตู้บริจาคช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด จ.สมุทรสาคร

           เมื่อเวลา 9:30 น. วันที่ 30 ม.ค. ที่ วัดใหม่ชัยชนะ บ้านดอนหันโนนหินแห่ ต.โนนสะอาด อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ พร้อมด้วยญาติติธรรม และคณะศิษย์ยานุศิษย์ จัด "โครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน" เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกกักตัว กักบริเวณ ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยพระอาจารย์ชัยชนะ ได้ให้ ลูกศิษย์ ทำการทุบตู้บริจาค โครงการเราจะไม่ทิ้งกันและกัน ได้ยอดเงินบริจาค 22,521 บาท เพื่อนำไปสมทบในการจัดซื้อ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากโรค covid-19 ดังกล่าว           พระอาจารย์ชัยชนะ ภูริญาโณ เจ้าอาวาสวัดใหม่ชัยชนะ กล่าวว่า ขอเจริญพรไปยังญาติธรรม และคณะศิษย์ยานุศิษย์ วัดใหม่ชัยชนะทุกคน วันนี้ถือว่าเป็นวันหนึ่ง ที่ทางคณะศิษย์ยานุศิษย์ และญาติติธรรม พระเดชพระคุณ หลวงปู่มหาบุญทัน บุญญทันโต ได้ร่วมกันกับพี่น้องประชาชน เพื่อรวมพลังกายพลังใจ เพื่อทำถุงยังชีพจำนวน 2,000 ชุด เพื่อช่วยเหลือ ประชาชนที่โดนกักตัวหรือ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19           ดังนั้นทางอาตมา และคณะศิษย์ยาน

กมธ.ศาสนาฯสภาตั้งคณะทำงาน หนุนสร้างพุทธมณฑลทุกจังหวัด

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า หลังจากมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดขึ้นทะเบียนที่ดินของรัฐเพื่อให้ทบวงการเมืองใช้ประโยชน์  เพื่อจัดตั้งพุทธมณฑลเชียงราย ในวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีการผลักดันเพื่อขอที่ดินเพื่อสถาปนาพุทธมณฑลมานานกว่า 50 ปี ทั้งนี้เพิ่งมาสำเร็จโดยการผลักดันและให้ความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประชาชนจังหวัดเชียงราย ผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย กรมที่ดิน และเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย จนเป็นผลสำเร็จ โดยล่าสุดในที่ประชุมกรรมาธิการฯ ได้หารือว่าด้วย คณะรัฐมนตรี มีมติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2547 ให้มีพุทธมณฑลทุกจังหวัด  ดังนั้นคณะกรรรมาธิการการศาสนาฯ จึงมีมติ ให้จัดตั้งคณะทำงานพุทธมณฑล โดยประกอบด้วย ผู้แทนจาก มหาเถรสมาคม , สำนักงานพระพุทธศานาฯ , กรมที่ดิน ,กรมป่าไม้ ,กรมธนารักษ์ , กรมอุทยาน , กรรมาธิการการศาสนาฯ และ อื่นๆ 

กมธ.ศาสนาฯสภาร่วมประชุม กก.บริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม

กมธ.ศาสนาฯสภาผู้แทนราษฎร  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ที่มีสมเด็จพระพุฒาจารย์เป็นประธาน พิจารณแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาพระปริยัติธรรม   เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 14.30 น. ที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  สมเด็จพระพุฒาจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม  กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม ครั้งที่ 1/2564   ซึ่งมีระเบียบวาระเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาพระปริยัติธรรม, การพิจารณาแต่งตั้งรองประธานคณะกรรมการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม (กบป.) รวมถึง ร่างประกาศ กบป. เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการศึกษาพระปริยัติธรรม  โดยมีกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  ได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ได้ให้โอวาทความว่า ที่ผ่านมาการศึกษาของพระไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทางราชการ เพราะลักษณะการศึกษานั้นอาศัยพระสงฆ์ที่มีกุศลเจตนาสูงในการจัดขึ้นมา เพราะฉะนั้นการที่ทุกๆ ท่านทุกๆ คนได้มาร่วมกันในการประช

"บวร"ใช้งบฯมูลนิธิวัดอินทารามขุด! "โคกหนองนา ดร.หลวงพ่อแดงโมเดล"

เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564  เฟซบุ๊กพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. ดร. หลวงพ่อแดง นันทิโย ได้โพสต์ข้อความว่า ดร.หลวงพ่อแดงพา รก,พช.และคณะไปดูแปลงที่ดินวัดอินทารามที่จะทำประโยชน์รูป "บวร" บ้านวัดราชการ ทำโคกหนองนา ดร.หลวงพ่อแดงโมเดล มิต้องใช้งบจากรัฐใช้งบประมาณจากมูลนิธิวัดอินทาราม คิดได้แล้วลงมือทำ ดีกว่าคิดไว้ในสมุดจดเอาไว้เผลอๆตายก่อนก็ยังไม่ได้ทำ ทำแล้วได้แค่ผลประโยชน์วัดอย่างเดียวไม่ ทำแล้วประชาชนและส่วนราชการมามีส่วนร่วมด้วย และมีส่วนช่วยกันคิด  ช่วยกันตัดสินใจ ช่วยกันลงมือทำเอา (แต่ปากทำไม่เอา) ช่วยกันแก้ปัญหา และในที่สุดรอบร่วมกันรับผลประโยชน์ ทำให้ "บวร" แอปปี้ อยู่ดีมีสุข มั่งมีศรีสุข สุขกายและสุขใจเทอญฯ.....ขออนุโมทนาสาธุ

อดีตนายกสมาคมอบต.ยันผู้สูงอายุไม่ผิด! รับเบี้ยงยังชีพซ้ำซ้อน เหตุเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ

  อดีตนายกสมาคมอบต.ยันผู้สูงอายุไม่ผิด! รับเบี้ยงยังชีพซ้ำซ้อน เหตุเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐ แต่ไม่ใช่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น  เสนอรัฐบาลมีมติครม.นิรโทษกรรมเพื่อประโยชน์ของผู้สูงวัย วันที่ 29 มกราคมพ.ศ.2564  เวลา 08.30 น. ที่อาคารรัฐสภาเกียกกาย นายนพดล  แก้วสุพัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท อดีตนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทย กล่าวถถึงเรื่องการจะเรียกคืนเงินจากผู้สูงอายุ ที่รับสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิอื่นๆ ว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ตน เห็นว่าผู้สูงอายุที่ได้รับเงินไปไม่มีความผิดแต่อย่างใด แม้ในความผิดฐานแจ้งความเท็จทั้งไม่ต้องคืนเงินด้วยและท้องถิ่นยังจะต้องทำข้อมูลและต้องจ่ายเงินเบี้ยผู้สูงอายุต่อไปจนกว่าผู้รับเงินไปจะเสียชีวิต  นายนพดล กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าวเป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐแต่มิใช่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเกิดจากระเบียบของกระทรวงมหาดไทยโดยเจ้าหน้าที่ที่ผิดพลาดหรือบกพร่องในเรื่องนี้คือเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเองที่เป็นคนชงเรื่องออกระเบียบ เหตุผลคือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อยังชีพของ

ขุดแล้ว!"โคกหนองนา-ธ.น้ำใต้"ปรางค์กู่ อำเภอที่เคยแห้งแล้งที่สุด

  ขุดแล้ว!"โคกหนองนา-ธ.น้ำใต้"ปรางค์กู่ อำเภอที่เคยแห้งแล้งที่สุด ผอ.สันติศึกษา"มจร"เล็งกระตุ้นเยาวชนสนใจเกษตรทางรอด วันที่ 28 มกราคม 2564  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า ทำอย่างไร?  โรงเรียนจึงจะหันมาสนใจโคกหนองนาเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในชุมชนฐานราก คำถามนี้ ได้ฝากถึงผู้อำนวยการโรงเรียนสองแห่ง คือ นายชินพงศ์ พิมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงกะโพธิ์ และนางสาวินี พิมพ์จันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอก ที่สละเวลาอันมีค่าเดินทางมาแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาเกษตรผสมผสานตามแนวทางโคกหนองนาและธนาคารน้ำ เพื่อนำเยาวชนให้หันกลับมาสนใจเกษตรทางรอด อันจะสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ครอบครอบครัวและชุมชนอย่างยั่งยืน ส่วนตัวของท่านผู้อำนวยการทั้งสองนั้น สนใจโครงการโคกหนองนามาเป็นทุนเดิม เพียงแต่ที่ผ่านมานั้นได้ทำแบบไม่เติมยศ ด้วยหมายมุ่งจะพัฒนาโครงการนี้แบบเต็มยศจึงมาศึกษาจากสถานที่จริง เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ของท่านเองต่อไป เมื่อเข้าสู่กระบวนการเรียนรู

"เอนก"ตั้งพระพรหมบัณฑิตที่ปรึกษาอนุกก. พิจารณาเกณฑ์ตำแหน่งวิชาการ เน้นผลงานชุมชนไม่เน้นตำราหรืองานวิจัย

วันที่ 28 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเอนก  เหล่าธรรมทัศน์ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประธาน ก.พ.อ. ลงนามประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งศาสตาจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่อาศัยงานตำราหรืองานวิจัย โดยมีพระพรหมบัณฑิต, ศ.ดร. (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก เป็นที่ปรึกษา มีศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานอนุกรรมการ โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย โดยประกาศในวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา          โดยอนุกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเกณฑ์ในการกำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่ไม่ใช้ตำราหรืองานวิจัย แต่ใช้ผลงานที่ทำให้แก่พื

กมธ.ศาสนาฯถกเงินเยียวยาโควิดพระ "กรณ์ มีดี"เผยติดที่สภาพัฒน์ฯ

กมธ.ศาสนาฯถกเงินเยียวยาโควิดพระ "กรณ์ มีดี"เผยติดที่สภาพัฒน์ฯ แถมโยนกลองก.คลัง ป้ายยาหมอพระมีสิทธิ์ลงทะเบียบ"เราชนะ"    วันที่ 28 มกราคม 2564 นายกรณ์ มีดี หัวหน้าพรรคแผ่นดินธรรม เลขาธิการสมาพันธ์ชาวพุทธแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว"นายกรณ์ มีดี" ความว่า จากผลโควิดระบาดต้นปี 63 ในไทย คนไทยทั้งประเทศได้รับผลกระทบมหาศาล ไม่เว้นกระทั้งพระ คนไทยที่ได้รับผลกระทบ และลงทะเบียนทัน ได้เงินเยียวคนละ 5,000 ต่อเนื่อง 3 เดือน แต่พระ ออกบิณฑบาตไม่ได้ เจอผลกระทบเต็มๆ จึงมีเสียงเรียกร้องให้เยียวยาพระด้วย สำนักพุทธฯ เลยเสนอขอเงินเยียวยาพระ องค์ละ 100 บาท/วัน ครม.อนุมัติ เป็น 60 บาท/องค์/วัน เป็นระยะเวลา 60 วัน ชาวบ้าน ได้เงินครบนานแล้ว  แต่พระยังไม่ได้เลย หลายคน หลายฝ่ายงง ว่า ทำไม จนวันนี้ ทราบแล้วครับ ว่าติดตรงไหน วันนี้ ผมในฐานะที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ได้เข้าร่วมประชุม  วันนี้คณะกรรมาธิการ ได้เชิญหลายหน่วยงานมาตอบคำถาม และมีผู้มาประกอบด้วย 1.นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตร

กรมหม่อนไหมส่งเสริมเกษตรกรผลิตถั่งเช่าไหมไทยปลอดภัย

กรมหม่อนไหมพัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ต่อยอดงานวิจัยการผลิตถั่งเช่าไหมไทยตามหลักวิชาการอย่างปลอดภัย เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารป้อนสู่ตลาดคนรักสุขภาพ  เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564  นายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมหม่อนไหม เปิดเผยว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ (ศมม.เชียงใหม่) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมไทยเพื่อผลิตเป็นถั่งเช่าไหมไทย" ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริฯ บ้านขุนแตะ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ต.หนองควาย อ.แม่เหียะ จ.เชียงใหม่ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมไทยเพื่อผลิตเป็นถั่งเช่าไหมไทยแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ให้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการผลิตถั่งเช่าไหมไทย สร้างรายได้ สร้างอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ โดยดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด       ทั้งนี้การผลิตถั่งเช่าไหมไทย เป็นความสำเร็จจากการศึกษาวิจัย ระหว่างกรมหม่อนไหม ร่วมกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมห

"อนุชา"ย้ำ"บิ๊กตู่"กำชับติดตามคดี พระสงฆ์ถูกฆ่าขณะจงกรม

  "อนุชา"ย้ำ"บิ๊กตู่"กำชับติดตามคดี พระสงฆ์ถูกฆ่าขณะจงกรม มั่นใจฝีมือตำรวจไทยหาตัวคนร้ายได้แน่นอน เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตอบกระทู้ถามสดด้วยวาจาที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่  16 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) นายนิยม เวชกามา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยต่อกรณีที่พระสงฆ์ถูกทำร้ายถึงแก่มรณภาพ ในพื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ซึ่งเป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นในวงการสงฆ์และยังไม่สามารถจับคนร้ายได้  โดยที่ผ่านมาพบว่ามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ แต่พระสงฆ์ไม่เคยได้รับความเป็นธรรม จึงสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่ามีการดำเนินงานอย่างไร นายอนุชา ในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวชี้แจงว่า จากกรณีที่เกิดเหตุกับพระสงฆ์จนถึงแก่มรณภาพ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐก็มิได้นิ่งนอนใจมีการติดตามทุกคดีอย่างต่อเนื่อง บางคดียังอยู่ในระหว่างการสอบสวน สำหรับกรณีที่เกิดเหตุใน

ปชป.เลือดไหลออก! "วิทูรย์"ร่อนจม.ลาออก โวย "จุรินทร์-เฉลิมชัย" ตัดโอกาสทำงาน

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 26 ม.ค. นายวิทูรย์ นามบุตร อดีตส.ส.อุบลราชธานี อดีตรองหัวหน้าพรรคภาคอีสาน และอดีตรมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ โดยนายวิทูรย์ได้เขียนความในใจส่งเข้าไปในไลน์เพื่อนส.ส.ปชป.บางส่วนที่ใกล้ชิดโดยมีใจความว่า  "เป็นนักการเมืองมา30 ปี ตั้งใจว่าจะอยู่พรรคประชาธิปัตย์พรรคเดียวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ถึงวันนี้ได้ไตร่ตรองทบทวนแล้ว เลยตัดสินใจลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุผลดังนี้คือ 1.การเลือกตั้งครั้งล่าสุด ขณะนั้นตนยังเป็นรองหัวหน้าพรรค ควรจะได้ลงบัญชีรายชื่อลำดับต้นๆ แต่พรรคให้อยู่ลำดับที่ 40 ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าไม่มีทางได้เป็น สส. 2 .ตนไม่มีที่ยืน และไม่มีตำแหน่งอะไรที่พรรคมอบให้ ตนอายุ 62 ปียังมีไฟ ยังอยากทำงานการเมืองต่อไป และเชื่อว่าคนอุบลราชธานี ยังให้โอกาสเลือกพวกเรา 3 .นายจุรินทร์ ลักษณวิศิฏฐ์  หัวหน้าพรรค และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาเฉลิมชัย  เคยตกลงกับตนว่าจะให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสุดท้ายก็ไม่ได้เป็น 4 .หัวหน้าและเลขาธิการพรรค เคยรับปากว่าจะให้ นายวุฒิพงศ์ นามบุตร  ส.ส.อุบลราชธานี ซึ่

พช.ตั้งพระเสียดายแดด! กุนซือแก้จนตามแนวพอเพียง

วันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2564 เฟซบุ๊กพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า บทบาทที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน   ประชุมออนไลน์ 27 มกราคม 2564  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย การประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆที่ได้ให้เกียรติเป็นชุดคณะกรรมการอำนวยการ (ศจพช.) ของฝ่ายกรรมการและเลขานุการ ที่ประกอบด้วย 3 หน่วยงานหลักคือ กรมการพัฒนาชุมชน( พช.) / สภาพัฒน์ (สศช.) / ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ของคณะกรรมการชุดใหญ่ระดับประเทศ (ศจพ.) ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 347/2563 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พศ. 2563 เรื่อง “จัดตั้งศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (ศจพ.)  โดยท่าอธิบดี สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล ( VDO Conference)

"ผกก.ป่าตอง"สอบจบป.เอกสันติศึกษา"มจร" เสนอโมเดลไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นสอบสวนเชิงพุทธ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564  หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระปราโมทย์  วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขาศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร  เปิดเผยว่า วันนี้(27ม.ค.) มีการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ของ พ.ต.อ. ธีรพันธ์ นิธิภณยางสง่า ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นนิสิตปริญญาเอก รุ่น 1  สาขาวิชาสันติศึกษา มจร เรื่อง "การพัฒนากระบวนการไกล่เกลี่ยชั้นสอบสวนโดยพุทธสันติวิธี : ศึกษากรณีพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรป่าตอง"  ซึ่งมีพระมหาหรรษา ธัมมหาโส เป็นผู้อำนวยการหลักสูตร  โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการทำงานด้านไกล่เกลี่ยระดับสากลและการไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ ประกอบด้วย นายอดุลย์ ขันทอง   อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนง และนายปรัชญา อยู่ประเสริฐ  อดีตผู้พิพากษาศาลหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา อาจารย์พิเศษประจำหลักสูตร เป็นกรรมการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ สะท้อนเติมเต็มให้งานวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพราะเป็นความหวังของประชาชนที่มีความขัดแย้งแทนที่จะมุ่งขึ้นสู่ศาล แต่ข้อขัดแย้งของประชาชนจบในร

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง! พระราชปริยัติกวี เป็นพระเทพวัชรบัณฑิต

  วันที่ 27 มกราคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า  "พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ ๕ รูป คือ พระครูปลัด ๑ พระครูวินัยธร ๑ พระครูสังฆรักษ์ ๑ พระครูสมุห์ ๑ พระครูใบฎีกา ๑" พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระเทพวัชรบัณฑิต ชาตภูมิ นามเดิมว่า สมจินต์ วันจันทร์  เกิดเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2503 ณ ตำบลโคกกลาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ การบรรพชาและอุปสมบท พ.ศ. 2525 หลังจากที่สอบได้ ป.ธ.7 ก็ได้อุปสมบท ณ พัทธสีมา วัดปากน้ำ โดยมีพระธรรมธีรราชมหามุนี ปัจจุบั

"หมอธีระวัฒน์" ชื่นชมนายกฯหญิงเยอรมัน "เธอคือผู้นำสุภาพสตรีของโลกใบนี้"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลัง เพจ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee ได้โพสต์ข้อความพร้อมภาพประกอบเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ความว่า  "นักการเมืองในอุดมคติที่มีอยู่จริง วันก่อนผมได้โพสท์บทความสั้นๆ แต่จับใจของพระมหาไพรวัลย์ วรวณฺโณ ที่พูดถึง “อำนาจเป็นเรื่องชั่วครั้งชั่วคราว” พร้อมกับภาพประกอบเป็นรูปประธานาธิบดี Donald Trump อำลาทำเนียบขาว วันนี้ผมได้เจอบทความพูดถึงการอำลา นาง Angelika Merkel นายกรัฐมนตรีเยอรมัน  ในโอกาสลงจากตำแหน่ง สะท้อนให้เห็นว่า   ...ท่านเป็น "นักการเมืองในอุดมคติที่มีอยู่จริง"   ผมมองว่า Angelika Merkel เป็นนักการเมืองที่ไม่ได้เข้ามา "เล่นการเมือง" แต่เป็นนักการเมืองที่สร้างตำนาน เป็นหนึ่งในผู้ร่วมเขียนหน้าประวัติศาสตร์โลก สมกับเป็น “รัฐบุรุษ” ให้กับเยอรมันครับ!!"   ต่อมาวันนี้(27ม.ค.) เพจ "ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha" ของ ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้ก็ได้โพสต์ชื่นชมว่า   Germany bid farewell to Merkel with six
"มจร-มมร-คณะสงฆ์" ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สช.,สสส., สปสช.และสธ. พร้อมทั้งภาคประชาชน และThai PBS ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือในการสื่อสารให้กำลังใจและช่วยเหลือแรงงานเมียนมาร์  ในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพเวที  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมปรึกษาเรื่อง “การขอร่วมมือ มจร -มมร และภาคีเครือข่ายเยียวยาผู้ประสบภัยจากโควิด -19”             นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.)ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการสานพลังความร่วมมือในการสื่อสารให้กำลังและช่วยเหลือแรงงาน Myanmar จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดอื่น ๆ              ส่วน นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้เสนอภาพรวมของสถานการณ์การควบคุม ป้องกันการระบาดของโควิด-19 (ระลอกใหม่) ทำให้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อจากนั้น นายชูวงศ์ แสงคง เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ ได้นำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ที่เค

ผู้แทนทูตสหรัฐนำคณะพบคณะทีมสร้างไทย "หญิงหน่อย"ยินดีได้"ไบเดน"เป็นปธน.วิถีปชต.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพจคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ได้โพสต์ข้อความว่า วันนี้ดิฉันพร้อมด้วย คณะทีมสร้างไทย คุณโภคิน พลกุล คุณวัฒนา เมืองสุข คุณต่อพงษ์ ไชยสาสน์ คุณเทพฤทธิ์ สีน้ำเงิน คุณธิดา ยิ่งเจริญ ให้การต้อนรับ มร.เจมส์ แอล. เวย์แมน รักษาการรองหัวหน้าคณะผู้แทน และที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองประจำสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย พร้อมคณะผู้แทนสถานทูตสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยม โดยได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและปรึกษาหารือกันในหลายประเด็น ที่สถาบันสร้างไทย การพบปะครั้งนี้เป็นการพูดคุยระหว่างกลุ่มสร้างไทย และผู้แทนสถานทูตสหรัฐฯเป็นครั้งแรก หลังจากการตั้งกลุ่มสร้างไทย เป็นการสนทนาทั่วไป เกี่ยวกับสหรัฐฯหลังการเลือกตั้ง และสถานการณ์ด้านการเมืองของไทย โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมประชาธิปไตยให้แข็งแรง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชาติ สถานการณ์โควิด-19 การค้าการลงทุน ที่ต้องเน้นความร่วมมือแบบพหุภาคี การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การร่วมผลักดันข้อตกลงปารีสเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ตลอดจน

ดร.หลวงพ่อแดงมอบผ้าห่มกันหนาว 150 ผืน ชาวเขาเผ่าลัวะแม่สายเชียงราย

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เพจพระครูพิศิษฏ์ประชานาถ. ดร. หลวงพ่อแดง นันทิโย ได้โพสต์ข้อความว่า มอบผ้าห่มกันหนาว บ้านหนองน้ำพุ ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย  พระครูพิศิษฏ์ประชานาถ (ดร.หลวงพ่อแดง) รองเจ้าคณะอำเภออัมพวา รองประธานหนกลาง สมัชาพระสงฆ์ผู้ขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล วัดอินทราราม จ.สมุทรสงคราม สนับสนุนผ้าห่มจำนวน 150 ผืน โดยมีพระครูสุวิชานสุตสุนทร เจ้าอาวาสวัดบ้านจ้อง เป็นผู้แทนส่งมอบความสุขเพื่อให้ชนเผ่าลัวะที่อาศัยตามแนวชายแดน อ.แม่สาย จ.เชียงรายอากาศหนาวมาก ได้รับผ้าห่มได้ผ่อนคลายหนาว ทำให้ชาวเขาเผ่าลัวะปลื้มปิติยินดีใจมากๆๆๆ สาธุๆๆๆอนุโมทามิ  ขณะที่เฟซบุ๊กพระดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท ได้โพสต์ข้อความว่า อนุโมทนา​เอา​บุญ​ถวายผ้าห่มคลายหนาวแก่พระธรรม​จาริก​บนดอย​ 4​ วัด/อาศรมบนดอย  .... วันนี้นอกจากนำผ้าห่มไปมอบแก่ชาวบ้านแล้ว​ ได้นำผ้าห่มไปถวายพระธรรม​จาริก​ที่เผยแผ่พระพุทธ​ศาสนาอยู่​บน​ดอย​ตามหมู่บ้านชนเผ่า​ วันนี้ถวายไป​ 4​ วัด​ คือ​ วัดธรรม​จาริก​บ้านห้วยทราย​ ศูนย์​ปฏิบัติ​ธรรม​ไร่หลบภัย​ วัดธรรม​จาริก​บ้านผาผึ้ง​ วัดธรรม​จาริก​บ้านนายางดิน​ วัดธรรม​จาริก​บ้านโม่งหลวง​ ตำบลกองแ

"พงศ์พร"ยังนั่งหัวโต๊ะ! ประชุมกก.จริยธรรมประจำ พศ.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564  เพจสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้โพสต์ข้อความว่า "วันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ทีปรึกษาสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๑ ตำบล ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม"

อธิบดีกรมป่าไม้เตรียมเสนออนุมัติ! สำนักสงฆ์ใช้พื้นที่ป่าไม้ฟรี 15 ไร่ 30 ปี ตามมิติ ครม.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ที่กรมป่าไม้ ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ,ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาฯ , ร.ต.ต.สิริชัย ตุลยสุข ที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาฯ , นายธัชกร แต้ศิริเวช ที่ปรึกษากรรมาธิการศาสนาฯ , ดร.ณพลเดช มณีลังกา อนุกรรมาธิการศึกษาพิจารณาพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ , นายสัมพันธ์ เสริมชีพ อนุกรรมาธิการศึกษาพิจารณาพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ , นายมิตร โพติยะ นิติกรชำนาญการรัฐสภา และตัวแทนคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม เข้าพบปะและอวยพรปีใหม่นายอดิศร นุชดำรงค์ อธิบดีกรมป่าไม้ ดร.นพดล ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินการให้สำนักสงฆ์ใช้ที่ป่าจำนวน 15 ไร่ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหากรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต สำหรับในกรณีของสำนักสงฆ์ที่อยู่ในพื้นที่ป่าไม้มากก่อน  "ก่อนหน้านี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ทำเอกสารเพื่อขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้เป็นที่เรียบร้อย ดังมีระย

บั้นปลายชีวิต"สุวิทย์"ปลีกการเมือง บวชเรียนบาลีจำที่วัดเขาใหญ่

วันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2564 เพจ Suwit Khunkitti ของพระสุวิทย์ คุณกิตติ อดีตประธานที่ปรึกษาพรรคกิจสังคม อดีตหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน ส.ส.ขอนแก่น 7 สมัย อดีตรองนายกรัฐมนตรี เคยดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในหลายกระทรวงทั้งกระทรวงยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) ได้โพสต์ข้อความว่า    "อตฺโถ อกฺขรสญฺญาโต"  เนื้อความทั้งปวง รู้ได้ด้วยอักษร ...ข้าพเจ้าจักเพียรเรียนบาลี ใช้ร่างกายพ่อแม่มีมอบให้ ใช้แรงเรี่ยวเคี่ยวแต่ศรัทธาไทย เรียนพระธรรม บุญให้ “บูชาธรรม”                                         สิโลกธิติ กราบขอบพระคุณหลวงพี่มหาโตน อตฺถธร ปธ 3 วัดบวรฯ พระอาจารย์ มหาเพิ่มพูน สุขเวสก (สุขเวศก์) ปธ 9 และคณะพระอาจารย์จากสำนักเรียนวัดโมลีฯ ที่ขักชวนให้เรียนบาลี เพื่อจะได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าและเข้าถึงพระธรรม  พระสุวิทย์ จำอยู่ที่วัดมกุฏคีรีวัน เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พระหนุนนักเรียนร.ร.วัดสาลีโขภิตาราม ปลูกผักปลอดสารพิษ สร้างความมั่งคงทางอาหาร

  วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564  เฟซบุ๊กPhraMaha Adun Moonphol ได้โพสต์ข้อความว่า    ชื่อโครงการ : โครงการเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลอดสารพิษทางอาหารของนักเรียนโรงเรียนวัดสาลีโขภิตาราม โดย: พระมหาอดุลย์ อาสโถ ประชากร : นักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 1-6 ปัญหา : เพื่อลดการใช้จ่าย ของ นักเรียนผู้มีรายได้น้อย ลดการใช้จ่ายและมีเงินออมเพื่อการศึกษาในอนาคต ซึ่งมีหลักการและเหตุผลเพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการระบบอาหารในโรงเรียน เกษตรในโรงเรียนเป็นการดำเนินการ เพื่อแก้ปัญหาการขาดอาหารเช้า และอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  ทฤษฎี : โดยมีการปลูกผัก การเลี้ยงปลา เป็นการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการนำเกษตรอินทรีย์มาใช้ในระบบการผลิตอาหารของโรงเรียน มีการพัฒนาทักษะส่วนบุคคล การพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนให้มีความรู้ ทักษะ ความสามารถในการจัดการอาหารในโรงเรียน ชุมชน และมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคตามกลุ่มวัยเด็ก วัยเรียน วัยทำงานและวัยผู้สูงอายุ มีการสร้างพื้นที่ต้นแบบสุขภาวะทั้งพื้นที่ที่บ้าน โรงเรียน สถานที่ทำงาน ศาสนสถาน พื้นที่สาธารณะ และชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเร

วิจารณ์สนั่น! พศ.ไม่มีเงินเยียวยาพระจากภัยโควิด แต่มีงบฯปรับปรุงเตาเผาศพวัดละ 1.5 ล้าน

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ประกาศรายชื่อวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการก่อสร้างปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษประจำปีงบประมาณ 2564 ทั่วประเทศจำนวน  50  วัด โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนวัดละ 1,500,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 75,000,000 บาท สำหรับรายชื่อจำนวน 50 วัด โดยสามารถติดรายชื่อได้ที่ http://thebuddh.com/?p=49641 ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์ http://www.alittlebuddha.com/ ได้ตั้งข้อสังเกต ว่า NEW NORMAL สำนักพุทธฯเข้าสู่ยุคใหม่ ไม่มีเงินเยียวยาค่าอาหารพระ แต่มีเงินจ่ายทำเตาเผาศพทั่วประเทศ เตาละ 1,200,000 บาท จ่ายรวดงวดเดียว 60 ล้าน มหาศาลเลย โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ alittlebuddha

"สิปป์บวร"เผยพศ.เล็งชงมส. พิจารณาปมพระถูกฆ่าขณะเดินจงกรม

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2564 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) และปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  กล่าวว่า จากที่มีการเผยข่าวพระสงฆ์ถูกฆาตรกรรมขณะจงกรม ทราบชื่อว่า พระสุริยา วงค์สมบัติ อายุ 45 ปี สำนักสงฆ์บ้านป่าผึ้ง ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ นั้นถือเป็นคดีสะเทือนขวัญคณะสงฆ์และชาวพุทธ พศ. ได้ประสานไปสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมิ(พศจ.) ให้ดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว  โดยให้ประสานเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ในการจัดการพิธีศพทำบุญอุทิศส่วนกุศล และประสานและให้ความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจตามกรอบอำนาจหน้าที่ ทั้งนี้ได้วางมาตรการการป้องกันสำหรับความปลอดภัยและให้ความมั่นใจสำหรับพระสงฆ์ที่ปฏิบัตศาสนกิจในพื้นที่ต่างๆ โดย พศ. จะนำเรื่องดังกล่าวแจ้งที่ประชุม มส.พิจารณาวางมาตรการป้องกัน และสร้างแนวปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติศาสนกิจของพระสงฆ์   นายสิปป์บวร  กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้การจัดการงานศพพระ ตนได้ประสานกับ ผู้อำนวยการ พศจ.ได้รายงานข้อมูลว่า ทางคณะร่วมกับประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดการบำเพ็ญกุศลศพ และกำหนดฌาปนกิจในวันนี้ และหาก

เปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙ วัดสุวรรณประสิทธิ์ เสริมเทคนิคไกล่เกลี่ยเชิงพุทธ

วันที่ ๒๔ มกราคม   ๒๕๖๔  พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร.  อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา  วิทยากรต้นแบบสันติภาพ พระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทยรุ่นที่ ๓๐ และเลขานุึการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า รับนิมนต์เป็นวิทยากรกระบวนการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์รุ่นที่ ๔๙  ณ ศูนย์วิปัสสนาเคลื่อนที่แห่งประเทศไทย วัดสุวรรณประสิทธิ์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะยาว ๓ เดือน ประกอบด้วย การพัฒนาด้านวิปัสสนากรรมฐาน ๑ เดือน ด้านทฤษฎีในพระไตรปิฎก ๑ เดือน และด้านทักษะการปฏิบัติการสื่อสารธรรมเป็นวิทยากรต้นแบบ นักเทศน์ นักบรรยาย นักปาฐกถาธรรม ๑ เดือน ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ ๓๐ ผ่านมา ๑๙ ปี ได้เตรียมมาเติมเต็มเครื่องมือให้พระวิปัสสนาจารย์เพื่อนำต่อยอดในการสื่อสารธรรมในยุคปัจจุบันต่อไป        โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสก อุบาสิกาจากทั่วประเทศ ภายใต้โครงการพระวิปัสสนาจารย์แห่งประเทศไทย ในหัวข้อ วิทยากรต้นแบบ : การสื่อสารธรรมะอย่างไรให้โดนใจคนยุคดิจิทัล โดยวิทยากรต้นแบบสันติภาพรุ่นที่ ๖ จะได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริงในการเป็นวิทยากรกระบวน