วันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562

'ม.กรุงเทพธนบุรี-บจม.ซีพีฮอลล์'จับมือผลิตป.ตรี'บัณฑิตพรีเมี่ยม'วันที่ 1 ก.ค.2562 ที่หอประชุมอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้แทน ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี และ ดร.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ฮอลล์  จำกัด (มหาชน) พร้อมบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม “ ในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจ

ในการนี้ทางบริษัท ซีพีฮอลล์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม)  จำนวนทุนละ 224,000. บาท  ในการผลิตบัณฑิตตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การลงนามข้อตกลงครั้งนี้มี ดร.กิตติ  รัตนราษี ผูจัดการทั่วไป บจม.ซีพีฮอลล์  ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน   ดร.สุธาทิพย์  ทั่วจบ   ผู้ช่วยอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี   ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม คณาจารย์ คณะผู้บริหารของ บจม.ซีพีฮอลล์. ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้วย 
   

'ชูวิทย์'เย้ย'กลุ่มสามมิตร'โง่เองช่วยไม่ได้ โพสต์'เปิดหน้าชก ไม่ต้องเกรงใจ'เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2562 เพจชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความว่า เปิดหน้าชก ไม่ต้องเกรงใจ

แค่ถึงวันนี้นกกระจอกไม่ทันกินนำ้ ประชาชนก็ได้เห็นพรรคพลังประชารัฐแตกดังโพล๊ะ เพราะใช้พลังดูด บรรดาก๊วนการเมืองมาร่วมพรรค เมื่อไม่เสร็จสมอารมณ์หมาย ก็ได้ “พรรคแตก เตรียมแยกทาง” งานการไม่ต้องทำเพราะฟัดกันเอง

ได้ดี เพราะ กลุ่ม กปปส. บุญคุณจึงต้องทดแทน สามมิตรเพิ่งมาจะเอาอะไรมาก ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้ว

ที่ร้องแรกแหกกระเชอ ขอบอกว่า “โง่เองช่วยไม่ได้”

วันนี้ต้องยอมกลืนเลือด จะไปทำแบบลูกนอกไส้อย่างประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย คงไม่ไหว เกมการเมืองคนละชั้น ขนาดยอมกลืนนำ้ลาย เลียลิ้น หากไม่เหี้ย(ม) จริง คงทำไม่ได้ถึงขนาดนี้

วันหลังหัดจำไว้ใส่กะลาว่า “ไม่มีมิตรแท้ แม้จะชื่อสามมิตร”

ส่วนพรรคฝ่ายค้าน ไม่ต้องไปอภิปรายให้เสียเวลา แค่รอให้ พกอ. (”พังกันเอง”) ก็พอ

ตอนนี้อยู่ถึง 6 เดือนชักมากไปเสียแล้ว

ลูกผู้ชาย ฆ่าได้ หยามไม่ได้ กลัวอย่างเดียว “ไม่แน่จริง”

เพราะขู่ไปเขาด้านชา อยู่มาตั้ง 5 ปี คงไม่รู้สึก

แต่หากยอมรับ ก็อย่าไปอยู่ต่อเลย เสียฟอร์ม อายพรรคพวกเขาเปล่าๆ

เลือกตั้งครั้งหน้า เปลี่ยนชื่อจาก “สามมิตร” เป็น “มืดมิด” เสียดีกว่า

สืบสานงาน'สมเด็จพระพุทธชินวงศ์' เร่งคลอดสัททานุกรมพระไตรปิฏก


วันที่ 30 มิ.ย.2562 พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา 

โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งมจร.วิทยาเขตบาลีศึกษาฯ เพื่อเน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติธรรม คือ คัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง คัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก และพระพุทธศาสนา รวมทั้งปฏิบัติธรรม คือ วิปัสสนาภาวนา อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตเดียวที่จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์ และวิปัสสนาภาวนา เป็นหลักสูตรที่จัดการศึกษาเฉพาะในวิทยาเขตนี้แห่งเดียว ทั้งได้รับการยอมรับระดับโลก เป็นศูนย์กลางในการผลิตตำราด้านภาษาบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวในโลก
          
พระเทพสุวรรณเมธี กล่าวด้วยว่า โครงการสำคัญของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ คือ สัททานุกรมพระไตรปิฏก ฉบับบาลี-ไทย ซึ่งเป็นการแปลคำศัพท์ในพระไตรปิฎก ที่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ตั้งเป้าในการจัดทำให้ครบทุกตัวอักษร เพื่อจัดพิมพ์ในภาคภาษาไทยจำนวน 69 เล่ม ท่านทำงานนี้ตลอดทั้งชีวิต ตรวจทุกตัวอักษรด้วยตัวเอง ขณะนี้มีการแปลและจัดพิมพ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว 4 เล่ม ซึ่งวิทยาเขตบาฬีศึกษาฯ จะสานต่อโครงการนี้ให้สำเร็จตามความมุ่งหวังของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ รวมไปถึงโครงการจัดสร้างสถาบันวิปัสสนานานาชาติ “สมเด็จพระพุทธชินวงศ์” ด้วย

ขณะเดียวกันพระธรรมสุธี รักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ลงนามแต่งตั้งพระราชรัตนมุนี (บุญเทียม ญานินฺโท ป.ธ.8, ผศ.ดร.) อายุ 46 ปี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร  ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร

พร้อมกันนี้วันที่ 2 ก.ค.มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ที่วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เจ้าคณะปทุมธานี มอบทุนการศึกษาพระเณรเยาวชนเรียนดี 400 ทุน


เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 , 9 และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมกว่า 400 ทุน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ ในปีการศึกษา 2562 นี้ และแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งต้องการสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนดี แต่มีทุนการศึกษาไม่เพียงพอ จะได้ใช้ทุนส่วนนี้ศึกษาวิชาความรู้เท่าที่จะเป็นไปได้ตามความสามารถของตน เพื่อนำความรู้นั้นไปเป็นหลักในการพัฒนา และดำเนินชีวิตของตนต่อไป

สำหรับทุนการศึกษานั้น ทุนส่วนหนึ่งเป็นของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ส่วนหนึ่งเป็นของพระผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา และอีกส่วนหนึ่งได้จากเงินโปรยทานวันที่ญาติโยมนำนาคมาแห่รอบพระอุโบสถเพื่อบรรพชาอุปสมบทได้ให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ เพื่อเป็นทุนการศึกษานี้

ในปีการศึกษา 2562 มีพระภิกษุสามเณร วัดเขียนเขตที่สอบเปรียญธรรมได้ พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ เข้ารับทุนการศึกษา จำนวน 87 รูป นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 313 คน รูปทั้งหมด 402 รูป/คน.


วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562

'นคร' เย้ย 'เฉลิมชัย' แค่ฝัน! ดัน'จุรินทร์'นั่งนายกฯคนต่อไปเมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2562 นายนคร มาฉิม อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดสัมมนา ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ประกาศว่าพรรคปชป. จะขับเคลื่อนตามอุดมการณ์ของพรรค ไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประชาชน หลังได้รับการจัดสรรรัฐมนตรี ตามกระทรวงหลัก ได้แก่ เกษตรฯ พาณิชย์ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า หากรัฐมนตรีของพรรคปชป.7คน บริหารงานในกระทรวงได้อย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่ดี 

แต่ควรจะรับรู้ไว้ด้วยว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ว่าที่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ ไม่แฮปปี้ที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจจากพรรคปชป.และภูมิใจไทย ไม่ได้เป็น พรรคพวกหรือลูกน้องของตัวเอง ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ก็คงจะเข้าใจว่า ขณะนี้เกิดความระส่ำระสายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ อันจะส่งผลให้การทำงานของรัฐมนตรี และรัฐบาลมีปัญหา  

นโยบายของพรรคปชป.ที่เคยหาเสียงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะได้รับการ ยอมรับจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และส.ว.หรือไม่ หรือปชป.ไม่ถือเป็นสาระสำคัญ สักแต่อ้างพอเป็นพิธี ให้ดูดี แต่ไม่เคยจริงจัง เหมือนกับที่เคยบอกว่า ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ ให้สืบทอดอำนาจ แต่สุดท้าย กลับมาสนับสนุนให้พบเอกประยุทธ์ สืบทอดอำนาจ ที่เห็นอยู่

นายนครกล่าวถึงคำประกาศของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคปชป. ที่ว่า มีความฝันจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกฯคนต่อไป ตนได้ฟังแล้วก็รู้สึกทึ่งมากก็ขอเป็นกำลังใจให้นะ แต่อย่าลืมว่าภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560  และสภาพการเมืองที่ปชป.เข้าไปร่วมกับพลเอกประยุทธ์ที่กำลังสืบทอดอำนาจเผด็จการคสช.นั้นปชป.จะทำอะไรได้ นายเฉลิมชัยรู้ไหมว่าครม.ประยุทธ์ จะอยู่ไปถึง 6 เดือนหรือเปล่า กล้าเดิมพันกันไหมว่า ถ้าปชป.ได้ ส.ส.ต่ำกว่า  53 เสียง หัวหน้าพรรคจะลาออกเหมือนกับที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะเคยประกาศมาแล้ว ลำพังแค่จะพาพรรคให้รอดยังลำบาก ฝันไกลไปหรือเปล่าถึงอนาคตที่จะให้หัวหน้าพรรค เป็นนายกฯเลย เอาแค่จะแก้สัญญาประชาคมที่เคยให้ไว้ว่าท่านจะไม่สนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์ สืบทอดอำนาจที่ให้ไว้ต่อประชาชน พวกท่านยังไม่ทำตามที่สัญญาไว้เลย

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนเบื่อสุดๆปัญหาการเมือง


เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 20 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง สส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สว. ในขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย
          
ที่น่าพิจารณาคือ ความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 รู้สึก เบื่อ เบื่อสุด ๆ ถึง โคตรเบื่อ ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึง สนุกต่อปัญหาการเมือง ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 กังวลมาก ถึง มากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อย ถึง ไม่กังวลเลย นอกจากนี้ เมื่อถามถึง 
          
ที่น่าสนใจคือ ประชาชนจำนวนมาก หรือร้อยละ 46.9 ให้โอกาสรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนไม่เกิน 1 ปี ร้อยละ 30.7 ให้โอกาส 1 – 2 ปี ร้อยละ 8.1 ให้โอกาส 2 – 3 ปี ร้อยละ 11.2 ให้โอกาส 3 – 4 ปี และเพียงร้อยละ 3.4 เท่านั้นที่ให้โอกาส 4 ปีขึ้นไป
          
ผอ.ซูเปอร์โพล กล่าวว่า อารมณ์ความรู้สึกของสาธารณชนอาจพัฒนาไปสู่ความรุนแรงบานปลายที่ยากจะควบคุมได้ จากข้อมูลที่มีอยู่พบว่า ปัจจัยสำคัญที่จะป้องกันปัญหานี้คือ ความยุติธรรม ความเป็นธรรมทางการเมือง และการไม่เลือกปฏิบัติจะช่วยลดความร้อนแรงของอารมณ์สาธารณชนลงได้ ถ้าผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพิกเฉยก็อาจนำไปสู่สถานการณ์ต่อสู้กันที่รุนแรงจนยากจะควบคุม ผลที่ตามมาคือ บ้านเมืองจะเสียหาย ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศจะกลายเป็นผู้แพ้ ส่วนผู้ชนะคือกลุ่มคนหยิบมือเดียวที่ชนะบนซากปรักหักพังของบ้านเมือง เพราะคนกลุ่มนี้จะได้อำนาจได้ผลประโยชน์จากความเสียหายของประเทศชาติและความสูญเสียของประชาชน
          
“ผลสำรวจครั้งนี้พบด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่เกือบ 90% เห็นด้วยกับการตรวจสอบคุณสมบัติของ สส.และ สว. จึงเห็นได้ว่าอะไรที่ดีย่อมมีประชาชนสนับสนุนเป็นส่วนใหญ่ คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นบ้านเมืองเดินหน้าต่อไปได้อย่างดีบนความถูกต้องเป็นธรรม จึงเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา บริหารจัดการสแกน กองกำลัง 500 ส.ส. เสมือน “กองทัพ ส.ส.” ใครดีมีวินัย มีความสามารถก็สนับสนุนให้เติบโตก้าวหน้า ดูแลผลประโยชน์ชาติตามลำดับชั้นที่น่าวางใจโดยไม่ต้องดูว่าสังกัดพรรคการเมืองใด ใครมีปัญหาก็จัดการด้วยกลไกกระบวนการยุติธรรม เพียงเท่านี้น่าจะควบคุมปัญหาการเมืองได้ ขอเพียงว่าหัวแถว หัวตอนและคนแวดล้อมของนายกรัฐมนตรีเป็นคนดีจริง ประชาชนส่วนใหญ่ย่อมสนับสนุน” ผศ.ดร.นพดล กล่าว 

เจ้าคณะปทุมธานีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์เผยแผ่พุทธดีเด่นเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น" แก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาหอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ประเภท ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2562  

ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันดำเนินงาน"โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น" ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดี และประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ และกิจกรรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้ปรากฎแก่พุทธศาสนิกชน อันจะเป็นแบบอย่างแก่ชาวพุทธ และสังคมสืบไป 

โดยในปีพุทธศักราช 2562 นี้ มีภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดปทุมธานี ที่ได้ทุ่มเทตั้งใจดำเนินงานยเผยแผ่พระพุทธศาสนา สมควรแก่การอนุโมทนาพิจารณาให้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติฯ จากองค์กรภาคีเครือข่าย ดังนี้ 

โรงเรียนวัดบ้านพร้าว อำเภอสามโคก (ร่วมดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของคณะสงฆ์), ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี (ผู้ประสานงเครือข่ายวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำ 7 อำเภอ), ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี (ผู้ประสานงานเครือข่ายบ้าน วัด โรงเรียน ประจำ 7 อำเภอ), ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษา), ชมรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้ประสานงานเครือข่ายรักษ์บ้าน รักษ์ศีล 5 หน้าบ้านน่ามองฯ), ศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี, สมาพันธ์หมู่บ้านจัดสรรอำเภอคลองหลวง, เครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก, ชมรมเรารักคลองสาม รวมจำนวน 30 คน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำมรณภาพ สิริอายุ 102 ปี 82 พรรษาเมื่อเวลา 20.11 น.ของวันที่ 29 มิ.ย.2562  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตพะเยา มรณภาพแลัว  สิริอายุ 102  ปี 82  พรรษา ทั้งนี้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์มีสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะระดับรองสมเด็จ พระมหาเถระรูปสำคัญแห่งภาคเหนือ


พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มีนามเดิมว่า ปวง นามสกุล วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 ตามปฏิทินล้านนา) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง

อุปสมบท
บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนือ) ปีขาล ณ พัทธสีมาวัดสางเหนือ โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง พระกรรมวาจาจารย์ พระปวง ธมฺมวโร วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา และพระอนุสาวนาจารย์ พระตุ้ย ญาณรํสี วัดสันกว๊าน ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ได้รับฉายานามว่า ธมฺมปญฺโญ

วิทยฐานะ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2475 สอบได้นักธรรมชั้นตรี สำนักศาสนศึกษาวัดสางใต้ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2483 สอบได้นักธรรมชั้นโท สำนักเรียนวัดมหาพฤฒารามวรวิหาร เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2484 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค สำนักเรียนวัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2485 สอบได้เปรียญธรรม 4 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2487 สอบได้เปรียญธรรม 5 ประโยค สำนักเรียนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

การปกครองคณะสงฆ์

พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองชุม
พ.ศ. 2484 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองพะเยา
พ.ศ. 2490 เป็นพระอุปัชฌาย์
พ.ศ. 2497 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีอุโมงค์คำ (วัดสูง )
พ.ศ. 2501 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2512 เป็นเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ ต่อมาวัดได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ
พ.ศ. 2521 เป็นเจ้าคณะจังหวัดพะเยา
พ.ศ. 2526 เป็นรองเจ้าคณะภาค 6
พ.ศ. 2542 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6

งานด้านการศึกษา

พ.ศ. 2476 เป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนวัดสางเหนือ
พ.ศ. 2488 เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมวัดเมืองชุม
พ.ศ. 2503 เป็นผู้จัดตั้งโรงเรียนพินิตประสาธน์
พ.ศ. 2517 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดศรีโคมคำ
พ.ศ. 2534 เป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตพะเยา
พ.ศ. 2542 เป็นประธานสภาวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

งานพิเศษ

เป็นประธานกรรมการมูลนิธิสงเคราะห์สงฆ์อาพาธจังหวัดพะเยา
เป็นกรรมการที่ปรึกษาราชประชานุเคราะห์
เป็นกรรมการปริวรรตหนังสือล้านนาไทยปัจจุบันตามโครงการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนาฉบับไร่แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นกรรมการที่ปรึกษาจัดทำพจนานุกรมล้านนา ฉบับวิทยาลัยครูเชียงใหม่
เป็นกรรมการที่ปรึกษาศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา

เกียรติคุณที่ได้รับ

พ.ศ. 2526 ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์
พ.ศ. 2528 ได้รับเหรียญเชิดชูเกียรติในโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองจาก ฯ พณ ฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2529 ได้รับยกย่องเชิดชูด้านการส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนาจากคณะกรรมการอำนวยการงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พ.ศ. 2532 ได้รับพระราชทานโล่ผู้อนุรักษ์วัฒนธรรมดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2533 ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรม สาขามนุษยศาสตร์ จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขามนุษยศาสตร์ จากวิทยาลัยครูเชียงราย
พ.ศ. 2536 ได้รับเกียรติคุณ คนดีศรีสังคม ของมูลนิธิประภาส อวยชัย
พ.ศ. 2538 ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาไทยคดีศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวร
พ.ศ. 2540 ได้รับเข็มและโล่ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำปี 2541 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พ.ศ. 2545 ได้รับการถวายปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. 2550 ได้รับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 3 สาขาปริญญาจาก 3 มหาวิทยาลัย คือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง
พ.ศ. 2557 ได้รับการถวายถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยพะเยา

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2489 เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษที่ พระครูพินิตธรรมประภาส
พ.ศ. 2499 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญที่ พระโศภนธรรมมุนี
พ.ศ. 2524 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวิสุทธิโสภณ วิมลสีลาจารวิภูษิต ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2532 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวิสุทธิเวที ศรีปริยัติวิภูษิต วุฒิกิจวธรปกร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี
พ.ศ. 2537 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมที่ พระธรรมวิมลโมลี ศรีกิตติโสภณ โกศลพิพิธกิจจานุกิจ วิจิตรธรรมธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาคาราม คามวาสี
พ.ศ. 2551 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ญาณวิสุทธิจริยาปริณายก ดิลกศีลาทิขันธสุนทร บวรธรรมภาณี สาธุการีธรรมากร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี


ที่มา เพจพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ทั่วสังฆมณฑล สำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือและวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

'ทำร้าย 1 เกิดใหม่ 10'! 'โอ๊ค'โพสต์ให้กำลังใจ'จ่านิว
'ทำร้าย 1 เกิดใหม่ 10'! 'โอ๊ค'โพสต์ให้กำลังใจ'จ่านิว ทั่วสารทิศแห่แสดงความเห็น ตร.ถกดูกล้องวงจรปิดไม่ชัดต้นไม้บัง 'เก่ง-การุณ'ตั้ง 5 หมื่นให้รางวัลนำจับคนร้าย

วันที่ 29 มิ.ย.2562 นายพานทองแท้ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านทวีตเตอร์ Oak Panthongtae ระบุว่า

          ในโลกประชาธิปไตย
          วิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อน ไม่เคยชนะการเมืองภาคประชาชนเลยสักครั้ง
          ทำร้าย1 เกิดใหม่10
          ทำร้าย10 เกิดใหม่100
          จะมีกิจกรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นอีกมากมาย จนกว่ารากเหง้าเผด็จการฯ ที่เป็นต้นตอของความรุนแรง จะหมดสิ้นไป
          ขอให้จ่านิว(นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์) หายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ

พร้อมกันนี้ได้มีบุคคลแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นนายจาตุรนต์ ฉายแสง โพสต์ภาพคู่กับจ่านิว พร้อมข้อความมีเนื้อหาโดยสรุปว่า สังคมอารยะต้องปกป้องเสรีภาพประชาชน อย่ายอมให้ผู้เห็นต่างถูกทำร้าย สังคมที่ดีทั้งหลายย่อมไม่ปล่อยให้คนถูกทำร้ายเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป

นายการุณ โหสกุล ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตดอนเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประกาศ ประกาศ ประกาศ #ขอเรียกร้องคดีทำร้ายร่างกายจ่านิว #เป็นคดีพิเศษ
#และเพื่อนพ้องผมเห็นตรงกัน ว่าจะลงขันกันเพื่อเป็นรางวัลนำจับ กลุ่มคนที่ประทุษร้ายจ่านิวมาลงโทษตามกฏหมายให้ได้  #จะมีรางวัลมอบให้ 50,000บาท

รศ.ดร.สุวินัย ภรณวลัย อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก Suvinai Pornavalai แสดงความคิดเห็นถึงอาวุธที่คนร้ายใช้ทำร้ายจ่านิวจนบาดเจ็บสาหัส ในหัวข้อเรื่อง "Blackjack คืออาวุธของคนที่รุมทำร้ายจ่านิว" 

นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล อดีต ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยระบุว่า “เรื่องของจ่านิว หากบริหารจัดการไม่ดี อาจล้มรัฐบาลได้โดยไม่ต้องเปลืองแรงฝ่ายค้าน”

สหภาพนักเรียน นิสิต นักศึกษาแห่งประเทศไทย เผยแพร่ข้อเขียนย้อนถึงประวัติศาสตร์การใช้ความรุนแรงต่อนักเรียนนักศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ.2517 จนถึงกรณี ‘จ่านิว’

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตแคนดิเดตนายกฯของพรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สรุปว่า   หวังว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรัด หาตัวอาชญากรและผู้เกี่ยวข้องมาลงโทษโดยเร็ว  

ที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่เวลา16.00น.ได้มีการจัดกิจกรรมดนตรี "ประชาธิปไตย 24 มิถุนา วันอะไร?" ของจ่านิวได้มีบุคคลแวดวงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองมาร่วมงาน จำนวนมาก เช่น นายจตุพร พรหมพันธุ์อดีตประธานนปช. พร้อมขึ้นกล่าวปราศรัยตอนหนึ่งว่า ที่ฮ่องกงไม่มีใครตีหัวใคร ยังออกมาเป็นล้าน การตีหัวจ่านิวเหมือนตีหัวคนทั้งชาติ บ้านเมืองหาขื่อแปไม่ได้อีกต่อไป

นอกจากนี้ยังมีบุคคลแสดงความเห็นอีกมากมายเช่น น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทย พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์  

ความคืบหน้าของคดีที่กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 (กก.สส.บก.น.3) พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง รอง ผบช.น. พร้อมคณะได้ประชุมติดตามความคืบหน้าพร้อมกล่าวว่า จากหลักฐานกล้องวงจรปิดขณะนี้ ได้ภาพจากกล้องเพียงตัวเดียวเป็นภาพมุมสูงมีความยาวไม่เกิน 1 นาที ซึ่งจับภาพได้ไม่ค่อยชัดเจน และมีต้นไม้บังเล็กน้อย แต่เห็นคนร้ายเป็นชายฉกรรจ์ 4 ราย มีรูปร่างสันทัดคล่องแคล่ว ใส่เสื้อผ้ารัดกุมปิดบังตัวตน เป็นลักษณะเตรียมของแข็งไม่มีคมมาก่อเหตุ โดยนำจักรยานยนต์ไม่ทราบรุ่นและไม่สามารถพิสูจน์ป้ายทะเบียนได้ มา 2 คัน โดยหลังเกิดเหตุคนร้ายได้ขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้ามีนบุรี ก่อนกลับรถมุ่งหน้ารามอินทราหายไป 

'ไพศาล'ชี้เปรี้ยง! ทุบ'จ่านิว'ดังไกลถึงญี่ปุ่นเวทีจี20วันที่ 29 มิ.ย.2562 นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า ผมยึดมั่นในสันติวิธี คัดค้านการสร้างความแตกแยก แตกความสามัคคีและความรุนแรง กรณีการทำร้ายจ่านิวครั้งนี้ สะเทือนใจผู้คนจำนวนมาก เพราะเขาจะไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้ว และที่สำคัญ ลุงตู่เดินทางไปประชุม สุดยอดผู้นำของโลกคือกลุ่ม g20 ที่โอซาก้า ไม่ควรจะให้เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ และเกียรติภูมิความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองโดยรวม
          
"ไม่เห็นหรือว่า ทันทีที่มีข่าวนี้เกิดขึ้น องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ประสานเสียงกันก้องกระหึ่ม และกล่าวหารัฐบาล ทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าใครทำ!!!  ตั้งสติไตร่ตรองกันสักหน่อยก็อาจจะเห็นอะไรมากขึ้น" นายไพศาล ระบุ 

'วัน อยู่บำรุง'โพสต์เหน็บ มอบเพลง'หลอกใช้'ให้พปชร.วันที่ 29 มิ.ย.2562  นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.เขตบางบอน พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเฟซบุ๊กว่า "ขอมอบเพลงนี้ให้กับพรรคพลังประชารัฐครับ...จากใจจริง" พร้อมทั้งแชร์เพลง "หลอกใช้" ของหรั่ง ร็อกเคสต้า https://www.youtube.com/watch?v=EsN6T43GlJ0&feature=share

วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562

แพทย์แถลงการณ์มรณภาพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์


วันที่ 29 มิ.ย.2562 น.พ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์เจ้าของไข้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  ได้แถลงว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจโต ให้การรักษาด้วยยา ต่อมามีภาวะโรคไต จึงได้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต ด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 7 ปี 

น.พ. รัตนพันธุ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีภาวะหัวใจทำงานหนักมาโดยตลอด เมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงได้รับการรักษาโดยการทำบอลลูน สวนหัวใจ 1 เส้น และได้รับการฟอกไตตลอดมา ซึ่งช่วงหลังๆ ท่านมักจะมีอาการเหนื่อยหลังจากฟอกไต และมีความดันต่ำระหว่างฟอกไต

"เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้ารับการฟอกเลือดล้างไตตามปกติเป็นที่เรียบร้อยดี ท่านเตรียมตัวกำลังจะกลับ เกิดอาการสะอึก ไอ แล้วเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน ทีมแพทย์และพยาบาลเข้าให้การช่วยเหลือฟื้นคืนชีพปั้มหัวใจ (CPR) เป็นเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที และได้มรณภาพลงในเวลา 17.24 น. นับเป็นสูญเสียครั้งสำคัญที่สุดของวงการคณะสงฆ์ พุทธศาสนิกชน และลูกศิษย์ทุกคน" น.พ. รัตนพันธุ์ กล่าว

ต๊ะติ๊งโหน่ง! 'ชูวิทย์'โพสต์โผครม.'บิ๊กตู่2' ทาย'พปชร.'วันไร้หน.คสช.เป็นนายกฯวันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กถึงเรื่องการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การจัดโผ ครม. แบบ “กลับไปกลับมา” ทำให้แต่ละก๊วนภายในพรรคพลังประชารัฐ กระอักกระอ่วน ตุ้มๆ ต่อมๆ ข้ออ้างสารพัด ผ่านขั้นตอนเจรจาต่อรอง ส่งชื่อกรอกใบสมัคร ตรวจประวัติ ให้ดูเหมือนมีการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ ทำเหมือนเด็กสมัครเข้าโรงเรียนดัง ต้องวิ่งเต้นกันสุดฤทธิ์ ทั้งที่จริงแค่เล่นเกมชักกะเย่อ ทดสอบกำลังว่าใครเหนือกว่าใคร เดี๋ยวคนโน้นได้ คนนี้เป็น สักพักแค่ดินสอตก ก้มลงเก็บ เงยหน้าขึ้นมา โผ ครม. ก็เปลี่ยนชื่อกันอีกแล้ว
          
มันเหมือนระบบข้าราชการ ที่ต้องใช้เส้นสาย อ้างว่าเพื่อทำประโยชน์ให้พื้นที่ ทำคะแนนเสียงในอนาคต ขอบอกตรงๆ ว่า บรรดาสมาชิกนักการเมืองต่างก๊วนมาร่วมพรรคพลังประชารัฐกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เอากันแค่ครั้งนี้ ไม่ต้องมองไกลไปถึงครั้งหน้า เพราะรู้อยู่ว่าอนาคตมืดมน หากไม่มีคนชื่อ “บิ๊กตู่” ละครคงเลิก ได้กลับบ้าน ตัวใครตัวมันไปเรียบร้อยแล้ว ใครๆ ก็รู้ว่าพรรคนี้เฉพาะกิจให้ลุงตู่ได้เป็นนายกฯ วันไหนไม่อยู่ อย่าให้พูดว่าสภาพแพแตกเป็นอย่างไร ดูอดีต ก็เห็นอนาคต วันนี้จึงต้องถึงคราว “น้ำขึ้นให้รีบตัก” เพราะอีกไม่นาน “น้ำลด ตอจะผุด” ให้เห็นว่า ข้างนอกสุกใส ข้างในต๊ะติ๊งโหน่ง 

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กก.มส.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มรณภาพแล้ว สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กก.มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลางมรณภาพแล้ว สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา

เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ของวันนี้(๒๘มิ.ย.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  ได้มรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธมาระยะหนึ่ง โดยในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 11.00น. ที่รพ.กรุงเทพ จะมีการแถลงข่าวถึงการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และในเวลา 13.00น. ที่วัดพิชยญาติการาม จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพ
ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน

พร้อมให้โอวาทความโดยพอสังเขปว่า “การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมาปฏิบัติเล่นๆ หรือปฏิบัติเหมือนลิงหลอกเจ้า ขออย่านำมาใช้หรือมาปฏิบัติที่นี่เป็นอันขาด เพราะการปฏิบัติระดับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับสำนักอื่น เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมด้วย จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติก็อย่ามาทำให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของตัวเองเสื่อมเสีย” 
สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.) 
เกิด ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔
อายุ ๗๘ ปี
อุปสมบท ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๔
พรรษา ๕๗
วัด วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร
ท้องที่ กรุงเทพมหานคร
สังกัด มหานิกาย
วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, ป.ธ.๙, M.A., Ph.D.

ชาติภูมิ
     สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ มีนามเดิมว่า สมศักดิ์ ชูมาลัยวงศ์ เกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ บิดา-มารดาชื่อนายเหลี่ยมและนางสำลี ชูมาลัยวงศ์ ชาติภูมิอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อุปสมบท
     เมื่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๔ ณ พัทธสีมาวัดละมุด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพระครูนครวิหารคุณ (ฟัก) วัดบันได เป็นพระอุปัชฌาย์ ,พระอธิการเมี้ยน วัดละมุด เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับฉายาว่า อุปสโม มีความหมายว่า ผู้มีจิตใจสงบในธรรมอันลึกซึ้ง


การศึกษา
พ.ศ.๒๔๙๔ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
พ.ศ.๒๕๐๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอก
พ.ศ.๒๕๑๕ สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค
พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญามหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
พ.ศ.๒๕๑๙ จบปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ประวัติศาสตร์เอเชียโบราณ) จากมหาวิทยาลัยมคธ ประเทศอินเดีย
ตำแหน่ง
ฝ่ายปกครอง
พ.ศ. ๒๕๑๖ - ๒๕๔๐ เป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๔๐ เป็น รองเจ้าคณะภาค ๑๓
พ.ศ. ๒๕๒๙ เป็น พระอุปัชฌาย์ ประเภทวิสามัญ
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร
พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็น เจ้าคณะภาค ๑๕
พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะภาค ๑
พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยแต่งตั้ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น กรรมการมหาเถรสมาคม (โดยตำแหน่ง)
พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๖ เป็น คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 กรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์
ฝ่ายการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ เป็น คณบดีคณะพุทธศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็น ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชาภาษาบาลี ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม
งานเผยแผ่
หัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ ๑
สมณศักดิ์
พ.ศ. ๒๕๑๕ เป็น เปรียญธรรม ๙ ประโยค 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่ พระศรีสุทธิพงศ์ 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ เป็น พระราชาคณะชั้นราช ที่ พระราชปริยัติโมลี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ที่ พระเทพปริยัติโมลี ศรีปาพจนานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมโมลี ศรีปริยัตโยดม วิกรมธรรมธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี 
๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ พระพรหมโมลี ศรีสังฆโสภณ วิมลสีลาจารนิวิฐ พิพิธคัมภีร์ปริวรรตธารี ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 

๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น สมเด็จพระราชาคณะ ที่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ พรหมวิหารธำรงวราธิมุต วิสุทธิศีลาจารนิวิฐ ภาวนากิจสุวิธาน ไพศาลหิตานุหิตดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี 

สมณศักดิ์ต่างประเทศ
พ.ศ.๒๕๕๖ ได้รับสมณศักดิ์จากรัฐบาลประเทศพม่า ที่ อัครมหาบัณฑิต

Cr.ข้อมูลประวัติจาก wikipedia
'อนุชา'ยังเชื่อมั่นคำสัญญาชายชาติทหาร 'บิ๊กตู่'รับปากไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ภายหลังที่เกิดกระแสข่าวการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ไปเป็นรมว.อุตสาหกรรม และนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคกลาง พรรคพลังประชารัฐ อาจหลุดโผคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุด นายอนุชา ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนยังไม่เชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นความจริงตามข่าวที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับปากกับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า โผครม.ที่ตกลงกันในส่วนของโควต้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ตนได้รมช.คลัง นายสุริยะ เป็นรมว.พลังงาน และบุคคลในพรรคพลังประชารัฐที่จัดโควต้าไว้ให้เป็นไปตามนั้น ขออย่าเปลี่ยนแปลงอีก 

“ผมคิดว่าท่านนายกฯเป็นชายชาติทหารและเป็นคนรักษาคำพูด จะไม่ผิดคำพูดแน่นอน และยึดเอามาตรฐานเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.เป็นหลัก เพราะทุกคนที่ได้รับแจ้งในวันนั้นก็ยังมั่นใจในคำพูดของนายกฯเช่นกัน” นายอนุชากล่าว
'มจร'หนองคาย 4.0! อบรมจัดทำรายวิชาบน MCU e-Learning,e-Testing แก่คณาจารย์
วันที่ 28 มิ.ย.2562 พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการพัฒนาวิชาบนระบบ MCU e-Learning และ ระบบ e-Testing โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม ,นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่วิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้

1.ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด
2. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น 
3.เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรียน ก็ได้

4.ระบบแบบทดสอบ รับการบ้าน และกิจกรรม ที่รองรับระบบให้คะแนนที่หลากหลายให้ส่งงาน ให้ทำแบบฝึกหัด ตรวจให้คะแนนแล้ว export ไป excel ได้
5.ระบบสำรองข้อมูลเป็น .zip แฟ้มเดียวได้ทำให้อาจารย์หรือนิสิต นำไปกู้คืนในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใดก็ได้สามารถเก็บเป็น .zip เปิดให้ Download ใครจะนำไปทดสอบกู้คืนในเครื่องตนเองได้
6. ส่งเสริมการบริการ อาจารย์ได้ทำหน้าที่ นิสิตได้เรียนรู้ และองค์กรยกระดับการให้บริการ โดยอาจารย์เตรียมสอนเพียงครั้งเดียว แต่นิสิตเข้ามาเรียนกี่รอบก็ได้ ไม่จำกัดเวลา สถานที่

จัดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย จังหวัดหนองคาย

'เพื่อไทย'ประณามคนร้ายลอบทำร้ายจ่านิวสาหัสวันที่ 28 มิ.ย.2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ขอประนามชายฉกรรจ์ที่ลอบทำร้ายจ่านิว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้จ่านิวได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่ได้สติ น่าเป็นห่วงอาการอย่างมาก ก่อนหน้านี้นักกิจกรรมและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของรัฐบาลและคสช.ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนเมื่อออกมาพูด แสดงความคิดเห็น จะถูกลอบทำร้าย ทุบตีด้วยอาวุธ จนได้รับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายครั้ง นอกจากจ่านิวก็มีนายเอกชัย หงส์กังวาน,ฟอร์ดเส้นทางสีแดง หรือแม้แต่นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์นักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็โดนการกระทำอย่างป่าเถื่อนมาแล้ว น่าสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีเหตุร้ายเช่นนี้เกิดขึ้น ไม่เคยเห็นความกระตือรือร้นของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี รวมตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หนึ่งใน คสช.และปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาด้วย ได้แสดงความรับผิดชอบที่จะจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว

นางลดาวัลลิ์กล่าวอีกว่า พรรคเพื่อไทยเห็นว่า ความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนโดยเฉพาะ นักกิจกรรมผู้รักประชาธิปไตยที่ถูกลอบทำร้ายอย่างโหดเหี้ยมและป่าเถื่อน คสช.และรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จะต้องรับผิดชอบ   ขณะนี้พลเอกประยุทธ์ ได้กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้ง โดยพรรคการเมืองหลายพรรคให้การสนับสนุน ทั้งหมดนี้จะต้องร่วมกันรับผิดชอบ โดยจับกุมคนร้ายมาให้ได้ ถ้ายังนิ่งเฉยก็เท่ากับกำลังสนับสนุนส่งเสริมให้ใช้ความป่าเถื่อน และทำให้คนร้าย กําเริบเสิบสาน พรรคเพื่อไทยจะได้ทำหน้าที่ตรวจสอบ อย่างจริงจัง และเหตุการณ์เช่นนี้อาจบานปลายถึงความไม่พอใจของประชาชนที่อาจจะออกมาแสดงปฏิกิริยาขับไล่รัฐบาลก็เป็นได้ 

ทั้งนี้นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ได้ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์ 4 คน รุมทำร้ายร่ายกายบริเวณหน้าปากซอยพระยาสุเรนทร์ 2 ทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส แพทย์ต้องให้ออกซิเจน ศีรษะแตก ตอบสนองช้า ยังพูดโต้ตอบไม่ได้ และยังคงรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562

พระนานาชาติยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์บิณฑบาตโปรดญาติโยม


วันที่ 28 มิ.ย.2562 ภายหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติ ภาคพื้นยุโรปปีที่ 7  ซึ่งจำอยู่ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ได้ออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้านเลเดอร์ โดยมีชาวท้องถิ่นและชาวพุทธร่วมตักบาตรและล้างเท้าพระ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง

พระธรรมทายาทได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังได้เดินฝึกสติและนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น เกิดประสบการณ์ที่ดีคือมีความสุขและความสงบทางใจจากสมาธิ


เคาะแล้ว! กมธ.สภาฯ 35 คณะ พร้อมเปลี่ยนชื่ออื้อเมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562  น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แถลงความความคืบหน้าการดำเนินการในหมวดว่าด้วย กรรมาธิการ ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะ ยืนตามจำนวนเดิม และแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย 

1.คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
2.คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
3.คณะกรรมาธิการกิจการศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ
องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและตรวจสอบรายงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
4.คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
5.คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และความเท่าเทียมระหว่างเพศ
6.คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ
7.คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
8.คณะกรรมาธิการการคมนาคม
9.คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ

10.คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
11.คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
12.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ
13. คณะกรรมาธิการการต ารวจ 
14.คณะกรรมาธิการติดตามการบริหารงบประมาณ 
15.คณะกรรมาธิการการทหาร 
16.คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา 
17.คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18. คณะกรรมาธิการการปกครอง 
19.คณะกรรมาธิการการกระจายอ านาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น 
20.คณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด 

21.คณะกรรมาธิการการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
22.คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
23. คณะกรรมาธิการการพลังงาน 
24. คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
25. คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ 
26.คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา 
27. คณะกรรมาธิการการแรงงาน 
28.คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ ดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม 
29.คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม 
30.คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

31.คณะกรรมาธิการการศึกษา 
32.คณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม 
33.คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข 
34. คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม 
35.คณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวด้วยว่า สำหรับชื่อและภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะฯ ที่ประชุมมีมติปรับแก้ไขมีทั้งหมด 7 คณะ ดังนี้

คณะที่ 3 เดิม คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และกองทุน  เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการกิจการศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญองค์กรอิสระ องค์กรอัยการ และตรวจสอบรายงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

คณะที่ 5  คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ  เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ เพิ่มภารกิจในส่วนของกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มความหลากหลายทางเพศ

คณะที่ 11 คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน  เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน

คณะที่ 16 คณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มีการเพิ่มภารกิจ เรื่องการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา Esports หรือ กีฬาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในภารกิจของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและกีฬา และตั้งข้อสังเกตเพิ่มว่าควรจะแยกท่องเที่ยวและกีฬาออกจากกันด้วยหรือไม่

คณะที่ 19 คณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่น  เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจและการปกครองส่วนท้องถิ่น

คณะที่ 28 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ดิจิทัล วิจัยและนวัตกรรม

คณะที่ 29 คณะกรรมาธิการส่งเสริมราคาผลิตผลเกษตรกรรม เปลี่ยนเป็น คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวอีกว่า  ที่ประชุมยังได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแสดงวิสัยทัศน์ รวมถึงให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการผู้ประสานงานฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน เพิ่มขึ้นจากข้อบังคับเดิม

ภูมิใจไทยขยับโชว์วิชั่น! 'เศรษฐพงค์'เสนอพัฒนาโครงข่าย 5G รองรับการแพทย์
เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562 ในงานอภิปรายหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพของประเทศไทย” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล มี พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน เพื่อรับฟังความเห็นเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข  มีหน่วยงานเข้าร่วมวงอภิปราย อาทิ  ม.เกษตรฯ ม.มหิดล มทร.ธัญบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บมจ.ทีโอที บทจ.กสท โทรคมนาคม 

หลังการอภิปราย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ให้เป็นประธานจัดงานในวันนี้ ที่ผ่านมา เรามักใช้เทคโนโลยีสื่อสารในภาคธุรกิจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ถึงเวลาที่เราต้องก้าวต่อไป  โดยหาทางนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้สำหรับวงการแพทย์หรือด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน 
เช่น ให้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปรับใช้ในด้านการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ TELEMED เราสมควรเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น ความพร้อมในเทคโนโลยี 5G จะต้องครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรองรับการส่งผ่านข้อมูลด้านการแพทย์ที่รวดเร็วในการรักษาผู้ป่วย นอกจากจะช่วยชีวิตผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลแล้ว ระบบการสื่อสารทางการแพทย์ที่ก้าวหน้า ยังเป็นการเพิ่งองค์ความรู้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด้วย เพราะจะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกันแต่อยู่คนละมุมโลก 

“การได้รับข้อมูลจากตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องครั้งนี้ ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในวงการแพทย์ที่จะต้องนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาช่วยในการพัฒนาเสริมสร้างให้การทำงานด้านการแพทย์ มีประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ์ และทันต่อสถานการณ์ ซึ่งผมจะได้นำข้อมูลที่เป็นประโยชน์เหล่านี้นำเสนอต่อท่านหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยต่อไป 

ทั้งนี้ พรรคภูมิใจไทยเอง ก็มีนโนบายที่เน้นในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และด้านการแพทย์อยู่แล้ว เช่น การปฏิรูประบบสาธารณสุขด้วยการใช้เทคโนโลยีแพทย์ทางไกลหรือ Telemedicine และใช้ AI และ Big data ตั้งศูนย์ Smart Health ของกระทรวงสาธารณสุขให้เชื่อมโยงไปยังโรงพยาบาล แพทย์และหมอประจำหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศ ที่สำคัญเรามีนโยบายดิจิทัลเวิลด์ ด้วยการใช้เทคโนโลยี 5G ในการขับเคลื่อนภาคต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม ดังนั้นการพัฒนา5G จึงเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้พร้อมเพื่อรองรับการพัฒนาด้านต่างๆ ของประเทศแน่นอน” โฆษกพรรคภูมิใจไทย กล่าว
   

'บิ๊กป้อม'ไม่เคยรู้ชาวบ้านรับโฉนดคืนแต่โดนยึดกลับ

          


วันที่ 28 มิ.ย.2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีชาวบ้านกว่า 30 ราย เดินทางเข้าร้องทุกข์ที่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระบุถูกริบโฉนดที่ดินคืนว่า ได้สั่งให้ตำรวจไปตรวจสอบดูแล้ว ก็คงต้องรอ
          
เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาอะไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เราแจกโฉนดไปกว่า 2 หมื่นฉบับ อาจจะมีบ้างที่ผิดพลาด และไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหานี้ ไม่ได้ถาม เพราะชาวบ้านเขาเพิ่งมาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าประชาชนที่มาร้องเรียนถือเป็นส่วนน้อยใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นิดหน่อย และไม่ต้องมีการตรวจสอบโฉนดเก่าๆ ที่เราเคยแจกไป เขารับไปถูกต้องหมดแล้ว ส่วนได้กำชับในเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือไม่ว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนั้น เรื่องนี้เขาต้องดู และเขาก็มีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ 6 คณะ และมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์เป็นประธานดูแลอยู่

มทร.ธัญบุรีเปิดภาคการศึกษาใหม่! นิมนต์พระ'มจร'รับบบิณฑบาต


เมื่อเวลา 06.00น.วันที่  28 มิ.ย.2562 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต ที่หอพระพุทธพิริมงคล ฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.) โดยการประสานและนิมนต์จากผศ.ดร.ณัฐ แก้วสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 


'ปชป.'ร่วมฝ่ายค้านรุมสับ 'คสช.'ปฏิรูปแค่วาทกรรมวันที่ 27 มิ.ย.2562  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาต่อเนื่อง เรื่อง รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 ต่อจากวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า 7 ชั่วโมง
          
ส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายโดยเห็นว่าแผนงานปฏิรูปของรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกฯ เป็นผู้นำนั้น ใช้คำว่าปฏิรูปเป็นเพียงวาทะกรรม เพราะไร้รูปธรรมที่ชัดเจน อย่างเช่น น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย 

นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าแผนปฏิรูปที่ต้องการให้เกิดความปรองดอง พบว่าใช้ค่ายทหารเป็นที่รับฟังความเห็นและเชิญตัวแทนนักการเมืองไปให้ความเห็น ที่ค่ายในจ.นครราชสีมา ซึ่งแผนปฏิรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้นชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องน่าหัวเราะ อีกทั้งกรณีที่เคยมีข่าวว่าห้ามนักเรียนทำพานไหว้ครูที่เป็นรูปตราชั่งเอียง ที่ จ.สกลนคร ถูกสั่งห้าม ทำให้เห็นว่าการปฏิรูปที่ต้องการ คือ ไม่สามารถคิดแบบอื่นได้ 
          
นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ อภิปรายในเนื้อหาการปฏิรูปที่ไม่คืบหน้า โดยการปฏิรูปด้านยุติธรรม พบว่าไม่คืบหน้า 

อย่างไรก็ตามได้มี ส.ส.กลุ่มพรรคร่วมรัฐบาล อภิปรายทักท้วงแผนปฏิรูปประเทศที่ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและขาดการบูรณาการ อย่างเช่นนายกนก วงศ์ตระหง่าน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ อภิปรายว่า 

"การปฏิรูปประเทศที่สำคัญ ต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงและประชาชนได้รับประโยชน์ โดยแผนปฏิรูปประเทศที่ผ่านมาพบว่าขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทำให้ขาดการร่วมมือ ส่วนตัวมองว่าแผนปฏิรูปประเทศที่กำหนดไว้เป็นของข้าราชการไม่ใช่ของประชาชน เพราะพบการมอบนโยบายจากข้างบนและเขียนแผนแบบผู้ใหญ่รู้ดี จึงเป็นสาเหตุที่การปฏิรูปไม่ประสบความสำเร็จ นอกจากนั้นรัฐบาลต้องปรับทัศนะคติต่อการรับฟังความเห็นของ สมาชิกแห่งสภาฯ ด้วยทัศนะคติที่เป็นบวกต่อกัน ไม่ใช่มองว่าสภาฯ คือเวทีคัดค้าน เพื่อให้การปฏิรูปเกิดขึ้นจากการร่วมมือ หากรัฐบาลไม่ปรับทัศนะอาจกลายเป็นการต่อสู้ระหว่างคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและไม่ต้องการเปลี่ยนแปลงได้” นายกนก กล่าว
          
ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่าสำหรับการอภิปรายปิดท้ายส่วนของพรรคอนาคตใหม่ คือ  นายปิยบุตร แสงกนกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ โดยมีสาระตอนหนึ่งว่า พล.อ.ประยุทธ์ ฐานะผู้นำการปฏิรูปควรเป็นบุคคลที่ควรถูกปฏิรูปมากวัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช วาระคล้ายวันประสูติ 92 พรรษา
 วันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2562  พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ตามมติมหาเถรสมาคม ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

เริ่มพิธีด้วยการกล่าวอัญเชิญเทวดา จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนาประธานสงฆ์กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เป็นอันเสร็จพิธี

วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ให้โอวาทความโดยพอสังเขปว่า “การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมาปฏิบัติเล่นๆ หรือปฏิบัติเหมือนลิงหลอกเจ้า ขออย่านำมาใช้หรือมาปฏิบัติที่นี่เป็นอันขาด เพราะการปฏิบัติระดับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับสำนักอื่น เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมด้วย จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติก็อย่ามาทำให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของตัวเองเสื่อมเสีย” 

'หญิงหน่อย'จี้'บิ๊กตู่' เร่งช่วยชาวไร่ข้าวโพด หนอนกระทู้ระบาดหนัก


วันที่ 27 มิ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุข้อความว่า...

          หนอนกระทู้ระบาดหนัก กัดกินข้าวโพด เสียหายทั่วประเทศ
          รัฐบาลยังไม่เหลียวแลแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรเลย
          เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดิฉันได้ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอปากช่อง ตำบลวังกะทะ จ.นครราชสีมา
          ทุกข์หนักของพี่น้องเกษตรกรคือการระบาดของหนอนกระทู้ที่กัดกินข้าวโพดในหลายอำเภอ สร้างความเสียหายนับแสนไร่ในจ. นครราชสีมาต้นข้าวโพดยืนต้นตายเกือบทั้งหมด โดยเกษตรกรต้องแบกรับมูลค่าความเสียหายเองทั้งหมด โดยที่ภาครัฐไม่ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือแต่อย่างใดเลย
          ผ่านมาเกือบ 1 เดือน หลังจากที่ดิฉันลงพื้นที่ปากช่อง ปรากฏว่าปัญหาหนอนกระทู้ได้ระบาดไปทั่วประเทศแล้ว แต่ไม่มีการเหลียวแลใดๆจากภาครัฐ ปล่อยให้เกษตรกรต้องต่อสู้อย่างเดียวดายตามยถากรรม ทั้งการช่วยเหลือเยียวยา และการแนะนำวิธีป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้
          ดิฉันขอเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องอีกครั้ง ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรอย่างเร่งด่วนโดย
          1.เร่งสำรวจความเสียหาย และประกาศให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหนอนระบาดเป็นพื้นที่ภัยพิบัติด้านการเกษตรทันที
          2.เร่งจ่ายเงินค่าชดเชยทันทีเพื่อให้เกษตรกรมีเงินไปลงทุนปลูกข้าวโพดในรอบต่อไป ที่ต้องเริ่มปลูกในเดือนกรกฎาคมนี้ การชดเชยขอให้ชดเชยเป็นเงินสดเพื่อเป็นทุนในการปลูกข้าวโพดใหม่ ไม่ใช่ชดเชยโดยการซื้อยาฆ่าแมลงไปแจก เพราะขณะนี้ข้าวโพดได้ตายหมดแล้ว
          3.เร่งให้ความรู้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อให้เกษตรกรรู้วิธีป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้อย่างถูกวิธี
          4.ในระยะยาว ควรหาทางรับมือหนอนระบาดล่วงหน้า ด้วยการประมวลความรู้ และพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรที่จะป้องกันกำจัดหนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วถ่ายทอดอย่างเป็นระบบ ให้พี่น้องเกษตรกรได้รับรู้ทั่วถึง
          เมื่อวานนี้ ส.ส.โคราช #ทีมเพื่อไทย “ส.ส.ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ” ได้ลุกขึ้นอภิปรายในสภา เร่งรัดให้รัฐบาลแก้ปัญหาความทุกข์ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั่วประเทศ แต่เสียดายทั้งนายกฯและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่มีใครมาสภาเลย
          พรรคเพื่อไทยจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งให้รัฐบาลนแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วน
          #ตำแหน่งนายกมีไว้รับใช้ประชาชน
          #ความทุกข์เกษตรกรรอไม่ได้ 

คณะสงฆ์ศรีสะเกษและภาคีขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข


คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  ประธานคณะอนุกรรมการฯ บรรยายสรุป "๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่"  

เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ (ธรรมยุต) และนายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดศรีสะเกษ" โดยมีเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ ฝ่าย รวม ๒๙ อำเภอ, เจ้าอาวาส, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และผู้แทนองค์กรภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในโอกาสนี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่" เพื่อขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข มุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ในการสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส

โดยมีรายละเอียดการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

- ๓ พันธกิจ คือ ๑. การพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เป็นสถานที่สัปปายะ, ๒.การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ, ๓. การพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชนตามแนวพระพุทธศาสนา

- ๕ส เครื่องมือในการดำเนินงานเพื่อสร้างสัปปายะสู่วัด คือ สะสาง, สะดวก, สะอาด, สร้างมาตรฐาน, สร้างวินัย

- ๗ แนวทางการดำเนินงานสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส คือ ๑. ประกาศนโยบาย, ๒. กำหนดคณะกรรมการ, ๓. อบรมให้ความรู้, ๔. สำรวจพื้นที่ จัดทำแผนผังวัด และวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนา, ๕. จัดทำแผนปรับปรุง, ๖. ลงมือปฏิบัติ, ๗. สรุปผลการดำเนินงาน

-๙ แนวปฏิบัติในการพัฒนาพื้นที่ ๕ส ในวัด คือ ๑. ป้ายชื่อวัด บริเวณหน้าวัด และแผนผังวัดโดยสังเขป, ๒. การจัดการจราจร ป้ายจราจร และที่จอดรถ, ๓. การจัดระบบคลังวัสดุสงฆ์ และการควบคุมการเบิก-จ่ายสิ่งของ, ๔. ห้องน้ำ, ๕. การจัดการขยะ, ๖. สภาพแวดล้อมทั่วไป (ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ของพื้นที่เปิดโล่งต่างๆ ภายในวัด), ๗. ระบบไฟฟ้า และการป้องกันอัคคีภัย, ๘. โรงครัว, ๙. อาคารเสนาสนะต่างๆ ภายในวัด

ปมถือหุ้นสื่อ! มติศาลรธน.รับคำร้อง 32 ส.ส.แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ไม่รับ 9

     


วันที่ 26 มิ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา กรณีขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.จำนวน 41 คน ที่พบเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่
          
โดยมีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย จำนวน 9 คน ส่วนอีก 32 คน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัย พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ยืนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันแต่กรณีนี้ยังไม่ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง 32 คน มีกรณีตามที่ถูกร้องในชั้นนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขให้หยุดปฏิบัติหน้าที่

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“เสรีพิศุทธ์”ชิ่งหนี! ชี้อดีตผู้สมัครส.ส.ถูกจับยาไอซ์เป็นเรื่องส่วนตัว


วันที่ 26 มิ.ย.2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้ความเห็นถึงกรณีที่ นายสุบรรณ มหาชนนท์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ตกเป็นข่าวพัวพันกับยาไอซ์  จำนวน 985 กิโลกรัม ว่า  ทราบข่าวแล้ว เป็นเรื่องเฉพาะตัว เราต้องเช้าใจความจริงว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ออกแบบมาเพื่อให่มีผู้สมัครทั้งแบบเขต และบัญชีรายชื่อ แล้วเอาคะแนนทุกคะแนนมารวมกัน พรรคการเมืองทุกพรรค ไม่ว่าเก่า หรือใหม่ ถ้าอยากได้ส.ส.ทั้งสองแบบให้มาก ให้เต็มที่ สามารถเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็จะต้องผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งให้ครบ เพื่อที่จะมีคะแนนให้ครบ 350 เขต บัญชีรายชื่อก็เช่นกัน คิดว่าจะมีมาก ก็ส่งให้มาก สำหรับพรรคเสรีรวมไทย และพรรคสมัครใหม่อื่น  ๆ ที่ประสงค์ชนะการเลือกตั้ง จำเป็นต้องส่งผู้สมัครให้ครบ 350 เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องส่งให้ครบ พรรคของเราไม่มีอดีตส.ส. อดีตส.ส.ไม่สนใจเข้าร่วมกับพรรค พรรคจึงเปิดรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์สมัครส.ส. ในนามพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งมีผู้สมัครมากมาย อย่างพรรคของเรา มีผู้สมัครประมาณ 2,000-3,000 คน 

ทางพรรคก็จะมีกรรมการสรรหา ตรวจสอบเพื่อหาคนเหมาะสมลงสมัครในแบบเขต และระบบบัญชีรายชื่อ  ซึ่งการตรวจสอบก็ไม่ได้ลึกอะไรมากมาย เป็นการตรวจสอบลักษณะเบื้องต้นในการเป็นผู้สมัคร เราไม่สามารถว่าใครมีประวัติอาชญากรรมบ้าง เคยทำผิดกฎหมายอะไรบ้าง เราไม่มีเวลา เพราะเวลากระชั้นชิดมาก คณะกรรมการของพรรคก็จะร่วมกันพิจารณาว่าใครเหมาะสมลงสมัคร เขตไหน จังหวัดไหน ที่เหลือส่วนหนึ่งก็จะยกไปเป็นบัญชีรายชื่อบ้าง โดยเอาเรื่องของประวัติส่วนตัว มาพิจารณาประกอบ อย่างผม เบอร์ 1 คือหัวหน้าพรรค เบอร์ 2 คุณวัชรา วังขนาย ก็คงได้ยินนามสกุล วังขนาย เบอร์ 3 ที่เป็นรองหัวหน้าพรรค ก็ทำงานเป็นเลขาส่วนตัวผมมาตลอด เบอร์ 4 เป็นอดีตกรมการแพทย์ ส่วนเบอร์หลังๆ เราก็ใส่ให้ครบ 

พรรคของเราไม่สามารถตรวจสอบประวัติบุคคลที่มาสมัคร เพราะเวลาเราน้อย เราไม่รู้จักบุคคลเหล่านี้ เป็นใคร มายังไง ท่าลองคิดดูแล้วกัน ขนาดคณะกรรมการสรรหาวุฒิสมาชิก เป็นอย่างไรบ้าง ยังสรรหากันไม่มีระบบ สรรหากันง่ายๆ เอาพรรคพวกญาติพี่น้อง เข้ามาเต็มสภากันหมด อย่างผม ยังไม่เอาญาติพี่น้อง ลูกเต้า เข้ามายุ่งเกี่ยวข้องด้วยเลย ลองไปดูผู้สมัครพรรคเสรีรวมไทย ไม่มีนามสกุลเตมียเวส ทั้งสองระบบ หรือแม้กระทั่งเมื่อเป็นสภาผู้แทนราษฎร เขาให้มีผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการ ผู้ช่วยส.ส. ได้ท่านละ 8 คน ผมยังไม่เอาลูกผมเข้ามาเลย เพราะเป็นสิ่งที่น่ารัลเกียจที่เอาลูกตัวเองเข้ามา ไปด่าเขาสภาผัวเมีย แต่นี่ไม่แย่มากกว่าเหรอ 

เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น เป็นเรื่องเฉพาะตัว เฉพาะบุคคล พรรคไม่เกี่ยว ไม่รู้เรื่องด้วย ไม่คิดว่าเป็นเรื่องเสียหาย หากว่า แยกแยะกันได้ ระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องพรรค คนอย่างพล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เป็นคนไทยตัวอย่าง บุคคลดีเด่นของชาติเป็นข้าราชการที่ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นข้าราชการที่ดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยา มาแล้วนะครับ เรื่องตรงนี้ ขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดี อย่างเต็มที่ได้เลย นโยบายของพรรคเสรีรวมไทย ข้อหนึ่งคือ ต้องปราบปรามยาเสพติดให้สิ้นซาก ผมหาเสียง ผมก็พูดตลอดเวลา เรื่องที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องส่วนตัว เขาไม่เกี่ยวข้องกับพรรค เขาไม่ได้อยู่ในพรรค ปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ 

"ผอ.สันติศึกษาป.โท มจร" ถอดบทเรียนวัดปากน้ำมิชิแกน จากโบสถ์คริสต์สู่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. โค้ชสันติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...