ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มิถุนายน, 2019

'ม.กรุงเทพธนบุรี-บจม.ซีพีฮอลล์'จับมือผลิตป.ตรี'บัณฑิตพรีเมี่ยม'

วันที่ 1 ก.ค.2562 ที่หอประชุมอาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ศ.ดร.ชัยยงค์  พรหมวงศ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ฝ่ายวิชาการ  เป็นผู้แทน ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี และ ดร.นัชชา  เทียมพิทักษ์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ซีพี ฮอลล์  จำกัด (มหาชน) พร้อมบริษัทในกลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (mou) ตามโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมกันผลิต “บัณฑิตพรีเมี่ยม “ ในระดับปริญญาตรี ให้มีคุณภาพเพื่อพัฒนาประเทศชาติตรงกับความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจ ในการนี้ทางบริษัท ซีพีฮอลล์ จำกัด(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เข้าโครงการ “บัณฑิตพรีเมี่ยม)  จำนวนทุนละ 224,000. บาท  ในการผลิตบัณฑิตตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี การลงนามข้อตกลงครั้งนี้มี ดร.กิตติ  รัตนราษี ผูจัดการทั่วไป บจม.ซีพีฮอลล์  ผศ.เสงี่ยม บุษบาบาน   ดร.สุธาทิพย์  ทั่วจบ   ผู้ช่วยอธิการบดี ม.กรุงเทพธนบุรี   ดร.ชญาดา  คล่องสั่งสอน ประธานโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม คณาจารย์ คณะผู้บริหารของ บจม.ซีพีฮอลล์. ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ด้

'ชูวิทย์'เย้ย'กลุ่มสามมิตร'โง่เองช่วยไม่ได้ โพสต์'เปิดหน้าชก ไม่ต้องเกรงใจ'

เมื่อวันที่1 กรกฎาคม 2562 เพจชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสต์ข้อความว่า เปิดหน้าชก ไม่ต้องเกรงใจ แค่ถึงวันนี้นกกระจอกไม่ทันกินนำ้ ประชาชนก็ได้เห็นพรรคพลังประชารัฐแตกดังโพล๊ะ เพราะใช้พลังดูด บรรดาก๊วนการเมืองมาร่วมพรรค เมื่อไม่เสร็จสมอารมณ์หมาย ก็ได้ “พรรคแตก เตรียมแยกทาง” งานการไม่ต้องทำเพราะฟัดกันเอง ได้ดี เพราะ กลุ่ม กปปส. บุญคุณจึงต้องทดแทน สามมิตรเพิ่งมาจะเอาอะไรมาก ได้แค่นี้ก็คุ้มแล้ว ที่ร้องแรกแหกกระเชอ ขอบอกว่า “โง่เองช่วยไม่ได้” วันนี้ต้องยอมกลืนเลือด จะไปทำแบบลูกนอกไส้อย่างประชาธิปัตย์ และภูมิใจไทย คงไม่ไหว เกมการเมืองคนละชั้น ขนาดยอมกลืนนำ้ลาย เลียลิ้น หากไม่เหี้ย(ม) จริง คงทำไม่ได้ถึงขนาดนี้ วันหลังหัดจำไว้ใส่กะลาว่า “ไม่มีมิตรแท้ แม้จะชื่อสามมิตร” ส่วนพรรคฝ่ายค้าน ไม่ต้องไปอภิปรายให้เสียเวลา แค่รอให้ พกอ. (”พังกันเอง”) ก็พอ ตอนนี้อยู่ถึง 6 เดือนชักมากไปเสียแล้ว ลูกผู้ชาย ฆ่าได้ หยามไม่ได้ กลัวอย่างเดียว “ไม่แน่จริง” เพราะขู่ไปเขาด้านชา อยู่มาตั้ง 5 ปี คงไม่รู้สึก แต่หากยอมรับ ก็อย่าไปอยู่ต่อเลย เสียฟอร์ม อายพรรคพวกเขาเปล่าๆ เลือกตั้งครั้งหน้า เปลี่ยนชื่

สืบสานงาน'สมเด็จพระพุทธชินวงศ์' เร่งคลอดสัททานุกรมพระไตรปิฏก

วันที่ 30 มิ.ย.2562 พระเทพสุวรรณเมธี (สุชาติ กิตฺติปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เปิดเผยว่า การมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดี มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.ที่ผ่านมานั้น นับเป็นการสูญเสียพระมหาเถระที่มีความรู้ เชี่ยวชาญ ด้านการศึกษาพระบาลี และด้านการวิปัสสนาภาวนา  โดยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งมจร.วิทยาเขตบาลีศึกษาฯ เพื่อเน้นจัดการศึกษาวิชาการด้านพระพุทธศาสนา ทั้งปริยัติธรรม คือ คัมภีร์หลักภาษาบาลีชั้นสูง คัมภีร์บาลีพระไตรปิฎก และพระพุทธศาสนา รวมทั้งปฏิบัติธรรม คือ วิปัสสนาภาวนา อีกทั้งยังเป็นวิทยาเขตเดียวที่จัดทำหลักสูตรขึ้นมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น และได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ว่า มีหลักสูตรที่โดดเด่นด้านการดำรงรักษาและสืบทอดพระพุทธศาสนา โดยในส

เจ้าคณะปทุมธานี มอบทุนการศึกษาพระเณรเยาวชนเรียนดี 400 ทุน

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณร ผู้สอบผ่านเปรียญธรรม 3, 6 , 9 และนักเรียน นิสิต นักศึกษา เรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2562 รวมกว่า 400 ทุน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานีที่สอบเปรียญธรรม 9 ประโยค เปรียญธรรม 6 ประโยค และเปรียญธรรม 3 ประโยคได้ ในปีการศึกษา 2562 นี้ และแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาภาษาบาลี ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งต้องการสนับสนุนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนดี แต่มีทุนการศึกษาไม่เพียงพอ จะได้ใช้ทุนส่วนนี้ศึกษาวิชาความรู้เท่าที่จะเป็นไปได้ตามความสามารถของตน เพื่อนำความรู้นั้นไปเป็นหลักในการพัฒนา และดำเนินชีวิตของตนต่อไป สำหรับทุนการศึกษานั้น ทุนส่วนหนึ่งเป็นของพระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี ส่วนหนึ

'นคร' เย้ย 'เฉลิมชัย' แค่ฝัน! ดัน'จุรินทร์'นั่งนายกฯคนต่อไป

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.2562  นายนคร มาฉิม  อดีตส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ สมาชิกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการจัดสัมมนา ส.ส.และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ที่หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ประกาศว่าพรรคปชป. จะขับเคลื่อนตามอุดมการณ์ของพรรค ไปสู่ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาประชาชน หลังได้รับการจัดสรรรัฐมนตรี ตามกระทรวงหลัก ได้แก่ เกษตรฯ พาณิชย์ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่า หากรัฐมนตรีของพรรคปชป.7คน บริหารงานในกระทรวงได้อย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่ดี  แต่ควรจะรับรู้ไว้ด้วยว่านายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ว่าที่รองนายกฝ่ายเศรษฐกิจ ไม่แฮปปี้ที่รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจจากพรรคปชป.และภูมิใจไทย ไม่ได้เป็น พรรคพวกหรือลูกน้องของตัวเอง ขณะเดียวกัน นายจุรินทร์ ก็คงจะเข้าใจว่า ขณะนี้เกิดความระส่ำระสายในพรรคพลังประชารัฐ ซึ่งจะกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ อันจะส่งผลให้การทำงานของรัฐมนตรี และรัฐบาลมีปัญหา   นโยบายของพรรคปชป.ที่เคยหาเสียงไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะแก้ไขรัฐธรรมนูญ จะได้รับการ ยอมรับจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกร

ซูเปอร์โพลเผยประชาชนเบื่อสุดๆปัญหาการเมือง

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง อารมณ์สาธารณชนต่อการเมือง กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 20 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 87.2 เห็นด้วยต่อการตรวจสอบคุณสมบัติทั้ง สส.รัฐบาล ฝ่ายค้าน และ สว. ในขณะที่ร้อยละ 12.8 ไม่เห็นด้วย            ที่น่าพิจารณาคือ ความเบื่อหน่ายต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92.4 รู้สึก เบื่อ เบื่อสุด ๆ ถึง โคตรเบื่อ ต่อปัญหาการเมืองขณะนี้ ในขณะที่เพียงร้อยละ 7.6 รู้สึกไม่เบื่อ ถึง สนุกต่อปัญหาการเมือง ยิ่งไปกว่านั้น ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 59.5 ไม่เห็นด้วย ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จะเป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ในขณะที่ร้อยละ 40.5 เห็นด้วย ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 67.5 กังวลมาก ถึง มากที่สุดต่อความขัดแย้งรุนแรงบานปลาย ร้อยละ 23.2 กังวลปานกลาง และร้อยละ 9.3 กังวลน้อย ถึง ไม่กังวลเลย นอกจาก

เจ้าคณะปทุมธานีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์เผยแผ่พุทธดีเด่น

เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติ "ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น" แก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมาหอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น ประเภท ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ประจำปีพุทธศักราช 2562   ทั้งนี้คณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานีและศูนย์เผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัดปทุมธานี ได้ร่วมกันดำเนินงาน"โครงการเชิดชูเกียรติเครือข่ายการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่น" ตามแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์ในการพิจารณามอบโล่เชิดชูเกียรติฯ เพื่อส่งเสริมยกย่องคุณความดี และประกาศเกียรติคุณแก่ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ผู้บำเพ็ญประโยชน์ขับเคลื่อนภารกิจ 6 ด้านของคณะสงฆ์ และร่วมปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ และกิจกรรมด้าน

พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำมรณภาพ สิริอายุ 102 ปี 82 พรรษา

เมื่อเวลา 20.11 น.ของวันที่ 29 มิ.ย.2562  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตพะเยา มรณภาพแลัว  สิริอายุ 102  ปี 82  พรรษา ทั้งนี้พระอุบาลีคุณูปมาจารย์มีสมณศักดิ์ชั้นพระราชาคณะระดับรองสมเด็จ พระมหาเถระรูปสำคัญแห่งภาคเหนือ พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปญฺโญ) มีนามเดิมว่า ปวง นามสกุล วงศ์เรือง เกิดเมื่อวันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 แรม 7 ค่ำ เดือน 8 (เดือน 10 ตามปฏิทินล้านนา) ปีมะเส็ง ณ บ้านสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โยมบิดาชื่อพ่อหนานปุ๊ด วงศ์เรือง โยมมารดาชื่อ แม่หลวง วงศ์เรือง อุปสมบท บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2475 ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 6 (เดือน 8 เหนือ) ปีวอก ณ วัดสางเหนือ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีพระอุปัชฌาย์ชื่อเจ้าอธิการตื้อ ธมฺมวํโส วัดศรีบุญเรือง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2481 ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 (เดือน 9 เหนื

'ทำร้าย 1 เกิดใหม่ 10'! 'โอ๊ค'โพสต์ให้กำลังใจ'จ่านิว

'ทำร้าย 1 เกิดใหม่ 10'! 'โอ๊ค'โพสต์ให้กำลังใจ'จ่านิว ทั่วสารทิศแห่แสดงความเห็น ตร.ถกดูกล้องวงจรปิดไม่ชัดต้นไม้บัง 'เก่ง-การุณ'ตั้ง 5 หมื่นให้รางวัลนำจับคนร้าย วันที่ 29 มิ.ย.2562 นายพานทองแท้ ชินวัตร โพสต์ข้อความผ่านทวีตเตอร์ Oak Panthongtae ระบุว่า           ในโลกประชาธิปไตย           วิธีการที่โหดร้ายป่าเถื่อน ไม่เคยชนะการเมืองภาคประชาชนเลยสักครั้ง           ทำร้าย1 เกิดใหม่10           ทำร้าย10 เกิดใหม่100           จะมีกิจกรรมประชาธิปไตยเกิดขึ้นอีกมากมาย จนกว่ารากเหง้าเผด็จการฯ ที่เป็นต้นตอของความรุนแรง จะหมดสิ้นไป           ขอให้จ่านิว(นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์) หายเป็นปกติโดยเร็วนะครับ พร้อมกันนี้ได้มีบุคคลแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นนายจาตุรนต์ ฉายแสง โพสต์ภาพคู่กับจ่านิว พร้อมข้อความมีเนื้อหาโดยสรุปว่า สังคมอารยะต้องปกป้องเสรีภาพประชาชน อย่ายอมให้ผู้เห็นต่างถูกทำร้าย สังคมที่ดีทั้งหลายย่อมไม่ปล่อยให้คนถูกทำร้ายเหมือนบ้านเมืองไม่มีขื่อไม่มีแป นายการุณ โหสกุล ส.ส.พรรคเพื่อไทย เขตดอนเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า ประกาศ ประกาศ ประกาศ

'ไพศาล'ชี้เปรี้ยง! ทุบ'จ่านิว'ดังไกลถึงญี่ปุ่นเวทีจี20

วันที่ 29 มิ.ย.2562 นายไพศาล พืชมงคล กรรมการผู้ช่วยรองนายกฯ โพสต์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กระบุว่า ผมยึดมั่นในสันติวิธี คัดค้านการสร้างความแตกแยก แตกความสามัคคีและความรุนแรง กรณีการทำร้ายจ่านิวครั้งนี้ สะเทือนใจผู้คนจำนวนมาก เพราะเขาจะไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้ว และที่สำคัญ ลุงตู่เดินทางไปประชุม สุดยอดผู้นำของโลกคือกลุ่ม g20 ที่โอซาก้า ไม่ควรจะให้เกิดเรื่องเช่นนี้เกิดขึ้น เพราะกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ และเกียรติภูมิความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทย เกิดความเสียหายต่อชาติบ้านเมืองโดยรวม            "ไม่เห็นหรือว่า ทันทีที่มีข่าวนี้เกิดขึ้น องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ประสานเสียงกันก้องกระหึ่ม และกล่าวหารัฐบาล ทั้งๆที่ยังไม่รู้ว่าใครทำ!!!  ตั้งสติไตร่ตรองกันสักหน่อยก็อาจจะเห็นอะไรมากขึ้น" นายไพศาล ระบุ 

'วัน อยู่บำรุง'โพสต์เหน็บ มอบเพลง'หลอกใช้'ให้พปชร.

วันที่ 29 มิ.ย.2562  นายวัน อยู่บำรุง ส.ส.เขตบางบอน พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความสั้นๆผ่านเฟซบุ๊กว่า "ขอมอบเพลงนี้ให้กับพรรคพลังประชารัฐครับ...จากใจจริง" พร้อมทั้งแชร์เพลง "หลอกใช้" ของหรั่ง ร็อกเคสต้า https://www.youtube.com/watch?v=EsN6T43GlJ0&feature=share

แพทย์แถลงการณ์มรณภาพ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์

วันที่ 29 มิ.ย.2562 น.พ. รัตนพันธุ์ อินเจริญศักดิ์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลกรุงเทพ แพทย์เจ้าของไข้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกาย กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เจ้าคณะใหญ่หนกลาง และรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  ได้แถลงว่า สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงเทพ ด้วยภาวะความดันโลหิตสูง หัวใจโต ให้การรักษาด้วยยา ต่อมามีภาวะโรคไต จึงได้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดล้างไต ด้วยเครื่องไตเทียม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นระยะเวลา 7 ปี  น.พ. รัตนพันธุ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์มีภาวะหัวใจทำงานหนักมาโดยตลอด เมื่อปี พ.ศ. 2560 พบว่ามีภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ จึงได้รับการรักษาโดยการทำบอลลูน สวนหัวใจ 1 เส้น และได้รับการฟอกไตตลอดมา ซึ่งช่วงหลังๆ ท่านมักจะมีอาการเหนื่อยหลังจากฟอกไต และมีความดันต่ำระหว่างฟอกไต "เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เข้ารับการฟอกเลือดล้างไตตามปกติเป็นที่เรียบร้อยด

ต๊ะติ๊งโหน่ง! 'ชูวิทย์'โพสต์โผครม.'บิ๊กตู่2' ทาย'พปชร.'วันไร้หน.คสช.เป็นนายกฯ

วันที่ 29 มิถุนายน 2562 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทย โพสต์ข้อความผ่านแฟนเพจเฟซบุ๊กถึงเรื่องการจัดโผคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การจัดโผ ครม. แบบ “กลับไปกลับมา” ทำให้แต่ละก๊วนภายในพรรคพลังประชารัฐ กระอักกระอ่วน ตุ้มๆ ต่อมๆ ข้ออ้างสารพัด ผ่านขั้นตอนเจรจาต่อรอง ส่งชื่อกรอกใบสมัคร ตรวจประวัติ ให้ดูเหมือนมีการคัดเลือกอย่างละเอียดถี่ถ้วนรอบคอบ ทำเหมือนเด็กสมัครเข้าโรงเรียนดัง ต้องวิ่งเต้นกันสุดฤทธิ์ ทั้งที่จริงแค่เล่นเกมชักกะเย่อ ทดสอบกำลังว่าใครเหนือกว่าใคร เดี๋ยวคนโน้นได้ คนนี้เป็น สักพักแค่ดินสอตก ก้มลงเก็บ เงยหน้าขึ้นมา โผ ครม. ก็เปลี่ยนชื่อกันอีกแล้ว            มันเหมือนระบบข้าราชการ ที่ต้องใช้เส้นสาย อ้างว่าเพื่อทำประโยชน์ให้พื้นที่ ทำคะแนนเสียงในอนาคต ขอบอกตรงๆ ว่า บรรดาสมาชิกนักการเมืองต่างก๊วนมาร่วมพรรคพลังประชารัฐกันเพียงชั่วครั้งชั่วคราว เอากันแค่ครั้งนี้ ไม่ต้องมองไกลไปถึงครั้งหน้า เพราะรู้อยู่ว่าอนาคตมืดมน หากไม่มีคนชื่อ “บิ๊กตู่” ละครคงเลิก ได้กลับบ้าน ตัวใครตัวมันไปเรียบร้อยแล้ว ใครๆ ก็รู้ว่าพรรคนี้เฉพาะกิจให้ลุงตู่ได้เป็นนายกฯ วันไหนไม่อยู่ อย่าให้พูดว่า

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กก.มส.เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มรณภาพแล้ว

  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ กก.มส. เจ้าคณะใหญ่หนกลางมรณภาพแล้ว สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลาประมาณ ๑๘.๐๐ น.ของวันนี้(๒๘มิ.ย.) สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม ป.ธ.๙ ,ศ.ดร.) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพมหานคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จังหวัดนครปฐม  ได้มรณภาพแล้ว ด้วยอาการสงบ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ สิริอายุ ๗๘ ปี ๕๘ พรรษา  หลังจากเข้ารับการรักษาอาการอาพาธมาระยะหนึ่ง โดยในวันที่ 29 มิ.ย. เวลา 11.00น. ที่รพ.กรุงเทพ จะมีการแถลงข่าวถึงการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์และในเวลา 13.00น. ที่วัดพิชยญาติการาม จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีศพ ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ได้ปฏิบัติศาสนกิจครั้งสุดท้ายเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ในการเป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน พร้อมให้โอวาทความโด

'อนุชา'ยังเชื่อมั่นคำสัญญาชายชาติทหาร 'บิ๊กตู่'รับปากไม่เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ภายหลังที่เกิดกระแสข่าวการสลับเก้าอี้รัฐมนตรีของนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ไปเป็นรมว.อุตสาหกรรม และนายอนุชา นาคาศัย ส.ส.ชัยนาท และประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งภาคกลาง พรรคพลังประชารัฐ อาจหลุดโผคณะรัฐมนตรี(ครม.) ล่าสุด นายอนุชา ได้ออกมาเปิดเผยว่า ตนยังไม่เชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นความจริงตามข่าวที่เกิดขึ้น เพราะเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้รับปากกับนายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ว่า โผครม.ที่ตกลงกันในส่วนของโควต้าพรรคพลังประชารัฐ ที่ตนได้รมช.คลัง นายสุริยะ เป็นรมว.พลังงาน และบุคคลในพรรคพลังประชารัฐที่จัดโควต้าไว้ให้เป็นไปตามนั้น ขออย่าเปลี่ยนแปลงอีก  “ผมคิดว่าท่านนายกฯเป็นชายชาติทหารและเป็นคนรักษาคำพูด จะไม่ผิดคำพูดแน่นอน และยึดเอามาตรฐานเมื่อวันที่ 11 มิ.ย.เป็นหลัก เพราะทุกคนที่ได้รับแจ้งในวันนั้นก็ยังมั่นใจในคำพูดของนายกฯเช่นกัน” นายอนุชากล่าว

'มจร'หนองคาย 4.0! อบรมจัดทำรายวิชาบน MCU e-Learning,e-Testing แก่คณาจารย์

วันที่ 28 มิ.ย.2562 พระศรีญาณวงศ์,ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตหนองคาย เป็นประธานเปิดโครงการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ 2562 เรื่องการพัฒนาวิชาบนระบบ MCU e-Learning และ ระบบ e-Testing โดยมี นายอภิชาติ รอดนิยม ,นายฐิติวัฒน์ หวังสุขใจ และนายนพดล เพ็ญประชุม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จากส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหน้าที่วิทยากร ถ่ายทอดความรู้แก่คณาจารย์ของวิทยาเขต ระบบ MCU e-Learning ซึ่งเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ที่อาจารย์สามารถจัดการเนื้อหาในระบบให้สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยระบบ MCU e-Learning มีคุณสมบัติดังนี้ 1.ช่วยรวบรวมวิชาเป็นหมวดหมู่ เผยแพร่เนื้อหาของคณาจารย์พร้อมบริการให้นิสิตเข้ามาศึกษา บันทึกกิจกรรมของนิสิต และตัดเกรด 2. เป็นแหล่งเผยแพร่เอกสารออนไลน์เช่น Microsoft Office, Power Point, PDF หรือ Image เป็นต้น  3.เป็นระบบติดต่อสื่อสารระหว่างนิสิต เพื่อนร่วมชั้น และอาจารย์ เช่น chat หรือ webboard เป็นต้น นิสิตสามารถฝากคำถาม อาจารย์ทิ้งการบ้านไว้ อาจารย์นัดสนทนาแบบออนไลน์ อาจารย์นัดสอนเสริม หรือแจกเอกสารให้อ่านก่อนเข้าเรี

'เพื่อไทย'ประณามคนร้ายลอบทำร้ายจ่านิวสาหัส

วันที่ 28 มิ.ย.2562 นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า ขอประนามชายฉกรรจ์ที่ลอบทำร้ายจ่านิว ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้จ่านิวได้รับบาดเจ็บสาหัส ไม่ได้สติ น่าเป็นห่วงอาการอย่างมาก ก่อนหน้านี้นักกิจกรรมและนักวิชาการที่ไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจของรัฐบาลและคสช.ที่ละเมิดสิทธิเสรีภาพ ของประชาชนเมื่อออกมาพูด แสดงความคิดเห็น จะถูกลอบทำร้าย ทุบตีด้วยอาวุธ จนได้รับอันตรายถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสมาแล้วหลายครั้ง นอกจากจ่านิวก็มีนายเอกชัย หงส์กังวาน,ฟอร์ดเส้นทางสีแดง หรือแม้แต่นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์นักวิชาการคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก็โดนการกระทำอย่างป่าเถื่อนมาแล้ว น่าสังเกตว่า ทุกครั้งที่มีเหตุร้ายเช่นนี้เกิดขึ้น ไม่เคยเห็นความกระตือรือร้นของพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชาในฐานะหัวหน้าคสช.และนายกรัฐมนตรี รวมตลอดทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  หนึ่งใน คสช.และปัจจุบัน สมาชิกวุฒิสภาด้วย ได้แสดงความรับผิดชอบที่จะจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีได้เลยแม้แต่ครั้งเดียว นางลดาวัลลิ์

พระนานาชาติยุโรปปฏิบัติกิจสงฆ์บิณฑบาตโปรดญาติโยม

วันที่ 28 มิ.ย.2562 ภายหลังจากสวดมนต์ทำวัตรเช้า พระธรรมทายาทในโครงการอุปสมบทหมู่นานาชาติ ภาคพื้นยุโรปปีที่ 7  ซึ่งจำอยู่ที่วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์ ประเทศเบลเยียม ได้ออกเดินบิณฑบาตโปรดญาติโยมในหมู่บ้านเลเดอร์ โดยมีชาวท้องถิ่นและชาวพุทธร่วมตักบาตรและล้างเท้าพระ ซึ่งเป็นภาพที่น่าประทับใจแก่ผู้พบเห็นอย่างยิ่ง พระธรรมทายาทได้ศึกษาพระธรรมวินัยจากพระอาจารย์พระพี่เลี้ยง นอกจากนี้ยังได้เดินฝึกสติและนั่งสมาธิท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่น เกิดประสบการณ์ที่ดีคือมีความสุขและความสงบทางใจจากสมาธิ

เคาะแล้ว! กมธ.สภาฯ 35 คณะ พร้อมเปลี่ยนชื่ออื้อ

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562  น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการ ประชุมสภาผู้แทนราษฎร แถลงความความคืบหน้าการดำเนินการในหมวดว่าด้วย กรรมาธิการ ว่าที่ประชุมเห็นชอบให้มีคณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร จำนวน 35 คณะ ยืนตามจำนวนเดิม และแต่ละคณะประกอบด้วยกรรมาธิการ จำนวน 17 คน ประกอบด้วย  1.คณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน 2.คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร 3.คณะกรรมาธิการกิจการศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน กองทุนและตรวจสอบรายงานตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 4.คณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 5.คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ และความเท่าเทียมระหว่างเพศ 6.คณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาหนี้สินแห่งชาติ 7.คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ 8.คณะกรรมาธิการการคมนาคม 9.คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ 10.คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค 11.คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 12.คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ 13. คณะกรรมาธิการการต ารวจ  14.คณะกร

ภูมิใจไทยขยับโชว์วิชั่น! 'เศรษฐพงค์'เสนอพัฒนาโครงข่าย 5G รองรับการแพทย์

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562 ในงานอภิปรายหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศทางสุขภาพของประเทศไทย” ที่ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล มี พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย เป็นประธาน เพื่อรับฟังความเห็นเรื่องการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุข  มีหน่วยงานเข้าร่วมวงอภิปราย อาทิ  ม.เกษตรฯ ม.มหิดล มทร.ธัญบุรี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมการแพทย์แผนไทยฯ กรมการค้าต่างประเทศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บมจ.ทีโอที บทจ.กสท โทรคมนาคม  หลังการอภิปราย พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ กล่าวว่า ตนได้รับมอบหมายจากหัวหน้าพรรค ให้เป็นประธานจัดงานในวันนี้ ที่ผ่านมา เรามักใช้เทคโนโลยีสื่อสารในภาคธุรกิจ และประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ถึงเวลาที่เราต้องก้าวต่อไป  โดยหาทางนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาปรับใช้สำหรับวงการแพทย์หรือด้านการดูแลสุขภาพของประชาชน  เช่น ให้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาปรับใช้ในด้านการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ การพัฒนาระบบการแพทย์ทางไกล หรือ TELEMED เราสมควรเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล เช่น

'บิ๊กป้อม'ไม่เคยรู้ชาวบ้านรับโฉนดคืนแต่โดนยึดกลับ

           วันที่ 28 มิ.ย.2562 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีมีชาวบ้านกว่า 30 ราย เดินทางเข้าร้องทุกข์ที่ จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา ระบุถูกริบโฉนดที่ดินคืนว่า ได้สั่งให้ตำรวจไปตรวจสอบดูแล้ว ก็คงต้องรอ            เมื่อถามว่า เรื่องดังกล่าวเกิดจากปัญหาอะไร พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เราแจกโฉนดไปกว่า 2 หมื่นฉบับ อาจจะมีบ้างที่ผิดพลาด และไม่เคยทราบมาก่อนว่ามีปัญหานี้ ไม่ได้ถาม เพราะชาวบ้านเขาเพิ่งมาเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่าประชาชนที่มาร้องเรียนถือเป็นส่วนน้อยใช่หรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า นิดหน่อย และไม่ต้องมีการตรวจสอบโฉนดเก่าๆ ที่เราเคยแจกไป เขารับไปถูกต้องหมดแล้ว ส่วนได้กำชับในเรื่องนี้เป็นพิเศษหรือไม่ว่าต้องไม่ให้เกิดขึ้นอีกนั้น เรื่องนี้เขาต้องดู และเขาก็มีคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ 6 คณะ และมีอัยการคุ้มครองสิทธิ์เป็นประธานดูแลอยู่

มทร.ธัญบุรีเปิดภาคการศึกษาใหม่! นิมนต์พระ'มจร'รับบบิณฑบาต

เมื่อเวลา 06.00น.วันที่  28 มิ.ย.2562 พระราชวรมุนี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) มอบหมายให้พระมหาราชัน จิตฺตปาโล,ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มจร นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และนิสิต มจร จำนวน 69 รูป รับบิณฑบาต ที่หอพระพุทธพิริมงคล ฉลองศรัทธามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี(มทร.) โดยการประสานและนิมนต์จากผศ.ดร.ณัฐ แก้วสกุล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เนื่องในวันเปิดภาคการศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

'ปชป.'ร่วมฝ่ายค้านรุมสับ 'คสช.'ปฏิรูปแค่วาทกรรม

วันที่ 27 มิ.ย.2562  การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาต่อเนื่อง เรื่อง รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ช่วงเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562 ต่อจากวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งใช้เวลาอภิปรายไปแล้วกว่า 7 ชั่วโมง            ส.ส.พรรคฝ่ายค้านได้อภิปรายโดยเห็นว่าแผนงานปฏิรูปของรัฐบาล ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และนายกฯ เป็นผู้นำนั้น ใช้คำว่าปฏิรูปเป็นเพียงวาทะกรรม เพราะไร้รูปธรรมที่ชัดเจน อย่างเช่น น.ส.จิราพร สินธุไพร ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทย  นายนิยม เวชกามา ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่าแผนปฏิรูปที่ต้องการให้เกิดความปรองดอง พบว่าใช้ค่ายทหารเป็นที่รับฟังความเห็นและเชิญตัวแทนนักการเมืองไปให้ความเห็น ที่ค่ายในจ.นครราชสีมา ซึ่งแผนปฏิรูปต่างๆ ที่เกิดขึ้นชาวบ้านมองว่าเป็นเรื่องน่าหัวเราะ อีกทั้งกรณีที่เคยมีข่าวว่าห้ามนักเรียนทำพานไหว้ครูที่เป็นรูปตราชั่งเอียง ที่ จ.สกลนคร ถูกสั่งห้าม ทำให้เห็นว่าการปฏิรูปที่ต้องการ คือ ไม่สามารถคิดแบบอื่นไ

วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายสมเด็จพระสังฆราช วาระคล้ายวันประสูติ 92 พรรษา

 วันที่ 27  มิถุนายน พ.ศ. 2562  พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย กล่าวว่า วันพุธที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 19.00 น วัดพระธรรมกายจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา ตามมติมหาเถรสมาคม ณ ห้องเทวสภา อาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เริ่มพิธีด้วยการกล่าวอัญเชิญเทวดา จากนั้นคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เจริญสมาธิภาวนาประธานสงฆ์กล่าวถวายพระพรแด่สมเด็จพระสังฆราช เป็นอันเสร็จพิธี

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐานสำหรับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรม ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถุนายน ถึง ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ รวม ๑๕ วัน สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ได้ให้โอวาทความโดยพอสังเขปว่า “การมาปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ จะมาปฏิบัติเล่นๆ หรือปฏิบัติเหมือนลิงหลอกเจ้า ขออย่านำมาใช้หรือมาปฏิบัติที่นี่เป็นอันขาด เพราะการปฏิบัติระดับเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมที่เป็นแบบอย่างให้กับสำนักอื่น เป็นตัวอย่างให้ญาติโยมด้วย จึงขอให้ท่านปฏิบัติอย่างจริงจัง ถ้าไม่ตั้งใจมาปฏิบัติก็อย่ามาทำให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมของตัวเองเสื่อมเสีย” 

'หญิงหน่อย'จี้'บิ๊กตู่' เร่งช่วยชาวไร่ข้าวโพด หนอนกระทู้ระบาดหนัก

วันที่ 27 มิ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทย โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ Sudarat Keyuraphan ระบุข้อความว่า...           หนอนกระทู้ระบาดหนัก กัดกินข้าวโพด เสียหายทั่วประเทศ           รัฐบาลยังไม่เหลียวแลแก้ปัญหาพี่น้องเกษตรกรเลย           เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ดิฉันได้ไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่อำเภอปากช่อง ตำบลวังกะทะ จ.นครราชสีมา           ทุกข์หนักของพี่น้องเกษตรกรคือการระบาดของหนอนกระทู้ที่กัดกินข้าวโพดในหลายอำเภอ สร้างความเสียหายนับแสนไร่ในจ. นครราชสีมาต้นข้าวโพดยืนต้นตายเกือบทั้งหมด โดยเกษตรกรต้องแบกรับมูลค่าความเสียหายเองทั้งหมด โดยที่ภาครัฐไม่ได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือแต่อย่างใดเลย           ผ่านมาเกือบ 1 เดือน หลังจากที่ดิฉันลงพื้นที่ปากช่อง ปรากฏว่าปัญหาหนอนกระทู้ได้ระบาดไปทั่วประเทศแล้ว แต่ไม่มีการเหลียวแลใดๆจากภาครัฐ ปล่อยให้เกษตรกรต้องต่อสู้อย่างเดียวดายตามยถากรรม ทั้งการช่วยเหลือเยียวยา และการแนะนำวิธีป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้           ดิฉันขอเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี

คณะสงฆ์ศรีสะเกษและภาคีขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายฯ ขับเคลื่อนโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  ประธานคณะอนุกรรมการฯ บรรยายสรุป "๓ พันธกิจ ๕ส เครื่องมือ ๗ แนวทางการดำเนินงาน ๙ แนวปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่"   เมื่อวันอังคารที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่พระวิหารวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ พระราชกิตติรังษี เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระวินัยเมธี  เจ้าคณะจังหวัดศรีษะเกษ (ธรรมยุต) และนายสุริยันต์ สาระบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข จังหวัดศรีสะเกษ" โดยมีเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ ฝ่าย รวม ๒๙ อำเภอ, เจ้าอาวาส, ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ผู้นำชุมชน และผู้แทนองค์กรภาคีที่เข้าร่วมโครงการฯ ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมการประชุมสัมมนาฯ โดยพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสนี้พระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "๓ พั

ปมถือหุ้นสื่อ! มติศาลรธน.รับคำร้อง 32 ส.ส.แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ ไม่รับ 9

      วันที่ 26 มิ.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่เอกสารชี้แจงต่อสื่อมวลชน กรณีที่ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องของ ส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา กรณีขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติ ส.ส.จำนวน 41 คน ที่พบเข้าข่ายขาดคุณสมบัติการถือครองหุ้นในกิจการสื่อสารมวลชน ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 หรือไม่            โดยมีมติไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย จำนวน 9 คน ส่วนอีก 32 คน ศาลรัฐธรรมนูญสั่งรับคำร้องไว้วินิจฉัย พร้อมส่งสำเนาคำร้องให้ยืนคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน 15 วันแต่กรณีนี้ยังไม่ปรากฎเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกร้อง 32 คน มีกรณีตามที่ถูกร้องในชั้นนี้ จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

“เสรีพิศุทธ์”ชิ่งหนี! ชี้อดีตผู้สมัครส.ส.ถูกจับยาไอซ์เป็นเรื่องส่วนตัว

วันที่ 26 มิ.ย.2562 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย ให้ความเห็นถึงกรณีที่ นายสุบรรณ มหาชนนท์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทย ตกเป็นข่าวพัวพันกับยาไอซ์  จำนวน 985 กิโลกรัม ว่า  ทราบข่าวแล้ว เป็นเรื่องเฉพาะตัว เราต้องเช้าใจความจริงว่า กฎหมายรัฐธรรมนูญ ฉบับนี้ ออกแบบมาเพื่อให่มีผู้สมัครทั้งแบบเขต และบัญชีรายชื่อ แล้วเอาคะแนนทุกคะแนนมารวมกัน พรรคการเมืองทุกพรรค ไม่ว่าเก่า หรือใหม่ ถ้าอยากได้ส.ส.ทั้งสองแบบให้มาก ให้เต็มที่ สามารถเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลได้ ก็จะต้องผู้สมัครแบบเขตเลือกตั้งให้ครบ เพื่อที่จะมีคะแนนให้ครบ 350 เขต บัญชีรายชื่อก็เช่นกัน คิดว่าจะมีมาก ก็ส่งให้มาก สำหรับพรรคเสรีรวมไทย และพรรคสมัครใหม่อื่น  ๆ ที่ประสงค์ชนะการเลือกตั้ง จำเป็นต้องส่งผู้สมัครให้ครบ 350 เขต และส.ส.บัญชีรายชื่อ ต้องส่งให้ครบ พรรคของเราไม่มีอดีตส.ส. อดีตส.ส.ไม่สนใจเข้าร่วมกับพรรค พรรคจึงเปิดรับสมัคร ผู้ที่ประสงค์สมัครส.ส. ในนามพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งมีผู้สมัครมากมาย อย่างพรรคของเรา มีผู้สมัครประมาณ 2,000-3,000 คน  ทางพรรคก็จะมีกรรมการสรรหา ตรวจสอบเพื่อห

ปชป.ยื่นญัตติเกษตร พท.ติงคว่ำตั้งกมธ.สอบสรรหาส.ว.

เป็นงาน! ปชป.ลุยเวทีสภายื่นญัตติแก้ปัญหาเกษตรกร  ขณะที่  "โฆษกเพื่อไทย" ซัดวิปรัฐบาล ดันทุรังคว่ำตั้งกรรมาธิการสอบสวนการสรรหาส.ว.  "คารม" ไม่สบายใจล็อคตัว ส.ว.เป็นประธาน กมธ.ร่างข้อบังคับ ชี้เป็นการรุกคืบของ ส.ว.เหนือ ส.ส.-หวั่นกำหนดทิศทางสภามากเกินไป วันที่ 26 มิ.ย.62  นายราเมศ  รัตนะเชวง  โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงผลการประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ ครั้งที่ 5/2562 ว่า ที่ประชุมได้เชิญผู้แทน ป.ป.ช. บรรยายเรื่อง การยื่นบัญชีทรัพย์สิน พร้อมตอบข้อสงสัย ซึ่งถือว่าเรื่องดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ป.ป.ช. อย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ที่ประชุมยังพูดคุยถึง เรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องเกษตรกร คือกำหนดตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายญัตติเรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ ซึ่งจะมีเรื่องราคาผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยางพารา ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีราคาตกต่ำเป็นอย่างมาก โดยจะมีการหยิบยกปัจจัยในการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ที่มีราคาแพ