วันเสาร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงฝ่าดงน้ำหมึก

ปีเก่าไปปีใหม่มาไม่มีอะไรนัก

ไม่เคยพักภารกิจสุนัขเฝ้าบ้าน

มุ่งอภิบาลคนดีประหารคนพาล

ยังวนวันวานบัดนี้สามสิบขวบปี


ปีสามหกสะลึมสะลือเข้าดงน้ำหมึก

ผ่านเหตุการณ์ระทึกหลากหลาย

ปฏิวัติรัฐประหารปฏิรูปกันวุ่นวาย

สุดท้ายที่ได้เห็นก็ล้วนฟองน้ำลาย


ผ่านมานับว่าโชคดีมีหลักยึด

ไม่ลมเพลมพัดไปตามกระแส

สิ่งดีเก็บกอบชั่วเลวทรามไม่แล

มุ่งเผยแพร่สิ่งดีงามสู่ประชาชน


เป็นประโยชน์โลกบ้างพุทธทาสกล่าว

เลือกเอาสิ่งดีของเขาพุทธทาสไขขาน

จดจารเหตุการณ์นานาถือเป็นตำนาน

ให้เล่าขานวันข้างหน้านี่แหละศิษย์มีครูพักลักจำ

วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงถูกน้ำองุ่นสิง

ร่ำน้ำองุ่นช่ำชื่นจิต

มิตรยื่นดับกระหาย

เคล้าเพลงเก่าคู่กาย

ลีลาเจ้านกขมิ้นไร้รัง


น้ำองุ่นพี่นี้ก็มีมาก

น้ำสาลีก็หลากหลาย

เสือสิงห์ช้างอยู่คู่กาย

เหตุไฉนมิใช่แก้วกัลยา


เคาท์ไหนหนอเจ้านกขมิ้น

ดาวน์โรยรินสิ้นมนต์ขลัง

ภาวนาสรรพสิ่งล้วนอนิจจัง

โควิดขังผ่านสามวัสสากาล


หว้าเหว่เคว้งคว้างหลุดลอย

พี่เศร้าสร้อยร่ำองุ่นแถมสิงห์

ช้างเสือพร้อมปานะมือระวิง

บัดนี้เป็นผีสิงเพราะน้ำมือเธอ


วันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงปีเปลี่ยนจนเหมือนเดิม

ปีเก่าไปปีใหม่มาน่าใจหาย

กลับกลายเพียงวันปีเปลี่ยน

แต่ความจนหนี้ซิยังวนเวียน

ที่แปรเปลี่ยนก็คือหัวใจเธอ


ปากที่บอกว่าจะปฏิรูปประเทศ

ให้ไทยเลอเลิศประเสริฐเป็นศรี

ประธานวุฒิบอกว่าไม่มีอะไรดี

นี่ก็แปดปีก็ยังเปื้อนฝุ่นลอยลม


ปากบอกว่าจะแก้จนปลดหนี้

นี่แปดปีแล้วครัวเรือนยังพุ่งสูง

จะปลดหนี้แก้จนได้แต่เฟื้องฟุ้ง

ประชาชนตบยุงรอไปก่อนนะจ๊ะ


ก็มีคนเก่งประสานสิบทิศ

โขมงโฉงเฉงไปทุกถิ่นที่

ยึดพอเพียงอยู่ก็ถือว่าดี

ประชาชีจะได้หายทุกข์จน


วันอังคารที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

มท.ร่วมกับมส.จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯกระทรวงมหาดไทยร่วมกับมหาเถรสมาคมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน 

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักพระราชวังได้มีแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร โดยเสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

“เพื่อเป็นการถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน และเป็นการร่วมถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณ โดยการเจริญจิตตภาวนา อีกทั้งให้การเข้าร่วมอุปสมบทได้เป็นโอกาสศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาของผู้เข้าร่วมโครงการ กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับมหาเถรสมาคม โดยความเมตตาของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยได้แจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัด จำนวน 99 คน สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ เป็นเวลา 15 วัน ซึ่งในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วมโครงการฯ ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัดได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงต้น

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในด้านการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท กำหนดจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งวัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด เข้ากราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่ เพื่อเตรียมการด้านการจัดพิธีฯ ได้แก่ 

1) การจัดพิธีปลงผมนาค ในวันที่ 13 มกราคม 2566 โดยในเวลา 13.00 น. ผู้บรรพชาอุปสมบท จำนวน 99 นาค พร้อมกัน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด และเวลา 14.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี และผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถ จากนั้น ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าอาวาส และประกอบพิธีปลงผม โดยผู้เป็นประธานสงฆ์ คณะสงฆ์ ประธานในพิธี และญาติ ขลิบผมตามลำดับ เมื่อพิธีปลงผมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประธานในพิธีกราบลาเจ้าอาวาส แล้วถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เป็นอันเสร็จพิธี

2) การจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ในวันที่ 14 มกราคม 2566 โดยในเวลา 07.00 น. นาค จำนวน 99 นาค และผู้ร่วมพิธีพร้อมกัน ณ วัดที่จังหวัดกำหนด เวลา 08.00 น. ประธานและผู้เข้าร่วมพิธีเดินทางถึง ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธานภายในพระอุโบสถ จากนั้น ถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และถวายดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วถวายเครื่องสักการะแด่พระอุปัชฌาย์ และถวายเครื่องสักการะแด่เจ้าอาวาส เวลา 08.15 น. ประธานเดินไปยังหน้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา แล้วมอบผ้าไตรแก่นาค จำนวน 99 นาค และเริ่มบรรพชาสามเณร เมื่อเสร็จพิธีบรรพชาสามเณร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร และในเวลา 12.30 น. เริ่มพิธีอุปสมบท จำนวน 99 รูป จนเสร็จพิธี

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ 12 ข้อ คือ 1) สัญชาติไทย 2) เป็นเพศชาย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ จนถึงไม่เกิน 55 ปี 3) ร่างกายสมบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง ไม่ทุพพลภาพ 4) ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคที่สังคมรังเกียจ 5) ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เป็นต้น 6) เป็นบุรุษโดยสมบูรณ์ ไม่เป็นคนลักเพศ 7) สามารถท่องคำขออุปสมบท (คำขานนาค) และบทสวดตามที่วัดกำหนด 8) ไม่เป็นบุคคลต้องโทษ หรือหลบหนีคดี หรือเกณฑ์ทหาร 9) มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งสามารถตรวจสอบได้ ไม่เป็นคนเร่ร่อน 10) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามหลักพระวินัย 11) ต้องแสดงผลการได้รับวัคซีนจำนวนไม่น้อยกว่า 2 เข็ม และ 12) มีผลตรวจ ATK เป็นลบก่อนเข้าร่วมงานภายใน 24 ชั่วโมง

“นอกจากนี้ เพื่อให้การจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ตลอดระยะเวลา 15 วัน เกิดการปฏิบัติบูชาของข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ญาติ ตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันทำบุญและประกอบศาสนกิจเพื่อถวายพระกุศลถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงในเร็ววัน จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้บูรณาการเชิญชวนบุคลากร และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากพลังแห่งการร้อยรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่พระองค์ท่านในโอกาสนี้ด้วย” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวในช่วงท้ายว่า กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มีคุณสมบัติในการบรรพชาอุปสมบทในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ทุกจังหวัด และที่ว่าการอำเภอ ทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อร่วมกันถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพร้อมเพรียงกัน

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงเธอไม่จำ

ไม่ลืม ไม่ลืมสัญญา

ที่สัญญาว่าจะไม่ลืม

ไฉนกลับกลายไม่อื่น

ที่ไม่ลืมเธอกลับไม่จำ


น้ำคำเธอเปลี่ยนแปรง่าย

น้ำใจเธอแปรเปลี่ยนผลัน

ชั่วคำคืนเปลี่ยนคืนละวัน

ผลันแปรเยี่ยงนี้น้ำใจเธอ


ได้แต่เพอได้แต่ฝันถึงวันเก่า

ที่เคยเนาหอห้องเป็นคู่สอง

หัวใจพี่นี่ระทึกคึกคะนอง

บัดนี้กลับกลายเป็นฟองไป


เป็นเพราะอุบัติแห่งความรัก

เธอพลัดพรากไปจากอกฉัน

ได้แต่เจริญจิตตภาวนาทุกวัน

ขอให้คนที่ข้ารักถูกหวยที่แทง

 


เพลงนกไร้ฝูง

ไร้แรงส่งประคองปีกให้สูงศักดิ์

ไร้แรงผลักสู่ศาสตราจารย์ขลัง

เดินด้วยลำแข้งหัวใจไร้ซึ่งพลัง

เดินลำพังได้แค่ดร.มหาสำราญ


สองคนเพื่อนตายโบราณกล่าว

ถึงเป้าหมายจำต้องบินกันเป็นฝูง

คนหนึ่งป้องคนหนึ่งคอยเฝ้าพยุง

อย่ายืนเบ่งพุงข้าแน่เพียงคนเดียว


แม้มีความรู้ดีใช่ว่าจะแน่

ทักษะแย่ไร้ฝึกไร้จุดหมาย

แถมทัศนคติดำอันตราย

ไร้เครือข่ายยากจะถึงชัย


ยุคดิจิทอลจะให้ดีต้องมีเป้า

เห็นเขาเล่าบีซีจีหมุดหมาย

คุยโขมงโฉงเฉงจนตายลาย

ที่ยอดแนวพอเพียงมิเคยแล


เพลงนักเลือกตั้งขันอาสา

ได้ยินเสียงนักเลือกตั้งขันอาสา

จะช่วยพัฒนาพื้นที่ท่านให้สดใส

ประชาชนนั่งยิ้มและคิดอยู่ในใจ

จะพัฒนาพื้นที่แบบไหนหนอคนดี


เลือกตั้งแต่ละครั้งก็ได้ยินมาแบบนี้

เลือกตั้งเสร็จก็เงียบฉี่หายไปทุกหน

ประชาเฝ้าแต่รอพัฒนาแบบอดทน

จะให้ชาวบ้านหายจนหมดหนี้อย่างไร


ฟังแนวแก้ปากท้องมาก็มาก

ทั้งจากปากอดัมสมิทก็ดูหรู

ทั้งฝากคาร์ลมาคส์ก็ทำให้ดู

ที่ไทยรอดอยู่คือแนวพอเพียง


นิควันวานมาวันนี้ซาวปีผ่าน

ไทยเกาหลีห่างกันเหลือหลาย

เสือตัวที่ห้าวันนี้เหลือแต่ลาย 

กลายเป็นเสือสิบเอ็ดตัวเมาดี


"ปลัด มท." พร้อมพระที่ปรึกษา ลงพื้นที่เมืองสองแคว ยกอำเภอมืองต้นแบบแก้จนตามแนวพอเพียง สอดรับ UN SDGsและBCGโมเดลวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน บ้านวังส้มซ่า อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนแบบยั่งยืน บ้านวังส้มซ่า” และตรวจเยี่ยมประเมินผลเชิงประจักษ์อำเภอนำร่อง บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นอำเภอ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ยอดเยี่ยม ซึ่งอำเภอเมืองพิษณุโลกได้นำเสนอ “โครงการปลุกพลังความคิด ปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เปลี่ยนเมืองพิษณุโลกสู่ความยั่งยืน (SDGs) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” (โครงการ 3 ป. สู่ความพอเพียง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก)” โดยได้รับเมตตาจากท่านเจ้าคุณพระพิพัฒน์วชิโรภาส ที่ปรึกษาปลัด มท. ร่วมลงพื้นที่ 


โครงการ 3 ป. สู่ความพอเพียง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง 17 ข้อ (UN SDGs)  


 บูรณาการการทำงานด้วย “กลไก 357” คือ 3 ระดับ : ระดับชุมชน/หมู่บ้าน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ 5 กลไก : การประสานงานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผนงานและยุทธศาสตร์ การติดตามหนุนเสริมและประเมินผล การจัดการความรู้ และการสื่อสารสังคม 7 ภาคีเครือข่าย : ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคผู้นำศาสนา ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน  มี B SEP  BCG เป็นฐาน เกิดส้มซ่าโมเดล


โดยสรุปว่า “ทีมอำเภอนำร่องฯ สร้าง "ผู้นำทำก่อน” อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างนักขับเคลื่อนระดับตำบล (D-CAST)” จำนวน 3 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 300 คน  และจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นและสร้างการรับรู้ในระดับตำบล ตำบลละ 100 คน รวม 2,000 คน และนำกิจกรรมปรับวิถีชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงผ่าน 6 กิจกรรม คือ 1) น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร “บ้าน” โดยใช้ครัวเรือนต้นแบบ 19 ตำบล 173 หมู่บ้าน ๆ ละ 20 ครัวเรือน รวม 3,460 ครัวเรือน “วัด” ตำบลละ 1 วัด รวม 19 แห่ง “โรงเรียน” ตำบลละ 1 แห่ง รวม 19 แห่ง ซึ่งทุกคนในหมู่บ้านมีการปลูกพืชผัก ผลไม้ สมุนไพร อย่างน้อย 15 ชนิด ไว้บริโภคเพื่อลดรายจ่ายหลายแสนบาทและจำหน่ายสร้างรายได้เพิ่มเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ในเวลา 3 เดือนจำนวนกว่า 3 ล้านบาท มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน ทำให้ทราบผลการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้มากขึ้น และยังมีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนหมู่บ้านละ 20 ครัวเรือน และขยายผลครบทุกครัวเรือน ควบคู่กับ 1 ตำบล 1 ถนนกินได้ เป็นแหล่งอาหารชุมชนสร้างความมั่นคงทางอาหารอีก 19 แห่ง ในระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร 


2) ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคก หนอง นา ผ่านกิจกรรมหว่านวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ห้องเรียนหัวคันนา ครูพาทำ สร้างฐานสอนลูกดำนา ส.ว. เอามื้อสามัคคี ทำให้ยกระดับ บริหารพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้สู่ประชาชนได้ 


3) ชุมชนสวัสดิการสร้างงาน สร้างรายได้ โดยนำกลุ่มเป้าหมายใน TPMAP และ ThaiQM จำนวน 370 ครัวเรือน มาอบรมให้ความรู้ สร้างงาน สร้างอาชีพ อบรมพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชน เช่น ลูกประคบสมุนไพร ยาดม มีการทำกองทุนสวัสดิการเป็นรายได้เพื่อปันน้ำใจช่วยเหลือสังคม และไปพัฒนากลุ่มเปราะบางและผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ 


4) ธนาคารพันธุกรรมพืชสร้างเครือข่าย โดยสามารถจัดตั้งธนาคารพันธุกรรมพืชในทุกตำบล และแหล่งรวบรวมอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืช สร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน 5) ตลาดประชารัฐ โดยจัดตลาดหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เชื่อมโยงกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” ทุกเช้าวันเสาร์ ตั้งแต่ 5:00 – 10:00 น โดยนำผลผลิตจากกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง โคก หนอง นา ชุมชนสวัสดิการ และพื้นที่การเรียนรู้ชุมชนพัฒนา มาจำหน่ายสร้างรายได้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จำนวนกว่า 50,000 บาทต่อครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายผลตลาดวัฒนธรรมตลาดชุมชนประจำหมู่บ้าน/ตำบลให้เป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตสร้างรายได้ และ 6) พื้นที่การเรียนรู้ชุมชน เป็นแปลงสาธิตต้นแบบบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง แหล่งขยายพันธุ์ข้าวหลากสี ข้าวพันธุ์พื้นถิ่นกว่า 50 สายพันธุ์ เป็นที่เก็บเกี่ยว/จำหน่ายผลผลิต เป็นตลาดประชารัฐ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร และส่งเสริมขยายพื้นที่ต้นแบบให้มีมากขึ้น”


จากนั้น ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ได้นำเสนอความก้าวหน้าการขับเคลื่อน ได้แก่ 1. โครงการถนนกินได้ ถนนแห่งความสามัคคี ด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวตลอดแนวถนน 800 เมตร เพื่อให้เป็นถนนแห่งความสามัคคี เป็นถนนกินได้ 2. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลไผ่ขอดอน ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงหมูป่า โดยเอามูลหมูทำปุ๋ยบำรุงดิน เลี้ยงกบ ปลาเลี้ยงไก่ เพาะเห็ด พร้อมนำจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย 3. โคก หนอง นา สาธิตฐานเรียนรู้ โดยมีหลุมพอเพียง ทำให้เราได้พืชผักสวนครัวไว้กินตลอดทั้งปี มีพืชประธานไว้กลางหลุม พืชเลี้ยงไว้บังแดด เพื่อลดและประหยัดการใช้น้ำ และทำแซนวิชปลา ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ 4. บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ไม่ใช้สารเคมี แบ่งปันกันกิน พอเหลือกินก็จะขาย 5. วิชชาลัยชาวนา มีแปลงผัก 28 ชนิด บ่อปลา แปลงสาธิตนาข้าวกว่า 50 สายพันธุ์ โดยความร่วมมือกับคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 6. สวนแปลงผักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักขั้นบันไดเพื่อชะลอน้ำมาหล่อเลี้ยงพืชผักสวนครัว ขั้นที่ 1 ถั่วฝักยาว ขั้นที่ 2 พริก ขั้นที่ 3 มะเขือแป้น มะเขือยาว มะเขือเปราะ ขั้นที่ 4 กะหล่ำปลี กะหล่ำดอก ผลผลิตทุกอย่างไม่ขาย แต่จะให้ลูกบ้านนำไปแจกจ่ายให้กับคนยากไร้ เด็กนักเรียน และวัด 7. กิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง เอื้อต่อวิถีชีวิตสู่เศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัว ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ และ 8. ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การบริการจัดการน้ำ การป้องกันการพังทลายหน้าดินด้วยการปลูกหญ้าแฝก สาธิตการปลูกนาข้าวในรูปแบบนาโยน และปลูกผักปลอดสารพิษ ปลูกผักในกระถาง ในยางรถยนต์ และจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน


น.ส.วรัญญา หอมธูป และ อ.ศรัณย์พร เกิดเกาะ กล่าวว่า ทีม อ.เมืองพิษณุโลก มุ่งพัฒนาโดยยึด”คน” เป็นฐาน สิ่งที่เป็นกลยุทธ์ที่แยบยลที่สุด คือ “การสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและการลุกขึ้นมาเข้าใจในสิ่งที่เป็นหลักการ” ให้รู้ว่าการพัฒนาพื้นที่และการพัฒนาคนให้มีความสุขที่แท้จริง มีกระบวนการ คือ “ความพอเพียงที่จะทำให้เกิดความพอดี” และแม้ว่าโครงการอำเภอนำร่องฯ จะหมดไป แต่กระบวนการที่เกิดขึ้นนี้จะถูกสานต่อไปเรื่อย ๆ ด้วยความเข้าใจของคน เพราะคนเป็นองค์ความรู้ที่ยั่งยืนที่สุด เมื่อเขาเรียนรู้แล้วก็จะบอกต่อความรู้ไปยังคนอื่น ๆ จนกลายเป็นวิถีชีวิต และส่งต่อจากคนสู่คน ทำให้เกิดผลสำเร็จมากที่สุด และเกิดความสุขมวลรวมชุมชน (Gross Village Happiness : GVH ) โดยเติมเต็มด้วยงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทักษะคน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้น


“นายอำเภอเมืองพิษณุโลกเป็นต้นแบบ ” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเพิ่มเติม

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงยามหักจอหงวน

มาบัดนี้แสนกรุ้มกริ่มอุราหนัก

ที่สามารถหักด่านแห่งจอหงวน

หลังสาละวนอยู่กับวิชาทั้งมวล

สุดหอมหวนดุจดอกไม้ที่ผลิบาน


อันคำปรัชญากลางพงไพร

บรรจงจารึกไว้บนแผ่นภูผา

อิจฉาเหล่าฝูงค้างได้ทัศนา

อนิจจามนุษย์เยี่ยงข้ามิได้ยล


ดุจพิราบในเมฆหมอก

หลบพยัคฆาซอกตึก

มุ่งฝึกวิชชากัญชาศึก

มันพิลึกโส่งโล่งเส่งเล่ง


แต่จงเป็นแบบไม่เป็นเป็นสุข

จะหมดทุกข์โศกหมดสงสาร

หากจะเป็นก็เป็นทุกข์ยาวนาน

จงไม่เป็นก็จะเป็นสุขนิรันดร์


จุกอกอาเบะร่วงกลางเมืองใหญ่

แดนประชาธิปไตยแจ่มยังเกิดได้

ตราบชีวิตอุทิศประชาชาวซามูไร

แค้นฝังหุ่นคร่าชีวีได้อย่างไร้ปราณี

เพลงอุบัติแห่งความรัก

แม้กาลเวลาจะแปรเปลี่ยน

แม้เพลาจะหมุนเวียนไปกี่หน

หัวใจพี่นี่ยังแน่วแน่เฝ้าอดทน 

จะเฝ้ารอเธอหวนกลับคืนมา


พี่เฝ้าถนอมขวัญใจสุดที่รัก

เฝ้าฟูมฟักขวัญใจมิเคยหน่าย

แม้วันเวลาหมุนไปมิเคยละลาย

มิเคยห่างหายจากคำว่ารักเธอ


ได้แต่เพอได้แต่ฝันถึงวันเก่า

ที่เคยเนาหอห้องเป็นคู่สอง

หัวใจพี่นี่ระทึกคึกคะนอง

บัดนี้กลับกลายเป็นฟองไป


เป็นเพราะอุบัติแห่งความรัก

เธอพลัดพรากไปจากอกฉัน

ได้แต่เจริญจิตตภาวนาทุกวัน

ขอให้คนที่ข้ารักถูกหวยตัวที่แทง

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565

อาลัยลุงถนอม อำนวยเจริญ (บัวไข)

 


วันที่ 22 ธันวาคม 2565  เวลา 15.00น. นายมานพ ศรีผึ้ง ส.ส.นครสวรรค์ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพศพนายถนอม อำนวยเจริญ (บัวไข) อายุ 89 ปี ที่ฌาปนสถานวัดรังงามปทุมรักษ์ ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ โดยผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ประชาชน และบุตรหลานเหลน ญาติจากจังหวัดศรีสะเกษ เพชรบูรณ์ และจันทบุรี ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก 

ดร.สำราญ สมพงษ์ บรรณาธิการข่าวการเมืองหนังสือพิมพ์บ้านเมืองออนไลน์ ในฐานะหลานชายที่เคยได้รับการเลี้ยงดูตั้งแต่เล็กๆ ได้แต่งกลอนไว้อาลัยดังนี้

 

ลุงถนอมปลูกเลี้ยงปทุมสุดที่รัก
เฝ้าฟูมฟักผลิตองอ่อนที่สุดสวย
สมบุญมาวัณณาทวียิ่งสุดอำนวย
บุญมีธรรมช่วยอรศรียั้งสุดเจริญ

แปดสิบเก้าวัสสาลุงถนอมลาจาก
คงตกฝากเมืองแถนถิ่นไกลแสน
เฝ้าเลี้ยงลูกหลานไม่ให้แร้นแคล้น
แถมเผื่อแผ่เลี้ยงลูกนกดร.สำราญ สมพงษ์

มิมีสิ่งใดเทียบน้ำใจลุงได้
จิตใจลุงยิ่งใหญ่แผ่ไพศาล
สู้ทนฝ่าอุปสรรคนานแสนนาน
เป็นตำนานสถิตย์ใจหลานนี้สืบไป

ลุงถนอมนั้นนามสกุลเดิมบัวไข
เปลี่ยนใหม่อำนวยเจริญสุดหรู
จากถิ่นฐานเมืองศรีสะเกษเท่าที่รู้
ตั้งแต่รุ่นปู่มาตั้งหลักที่หนองบัว

ขอลุงถนอมจงผุดผ่องจิต
มวลมิตรลูกหลานอวยทานหา
บุญกุศลอำนวยเจริญทั้งปัญญา
วันอำลาสู่เมืองแถนแดนสรวง

ด้วยดวงจิตลุงนั้นสุดประเสริฐ
ลุงถนอมคงไปสู่สุคติเป็นที่หวัง
ไม่มีสิ่ใดที่ลุงถนอมต้องพะว้าพะวัง
ลูกหลานเหลนจะดูแลกันให้ถึงฝั่งทุกคน

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงสามสิบหกปีที่รอคอย

รอเธอมานานแสนนาน

ทรมานสามสิบหกพรรษา

โทรฟีบอลโลกโดนาได้มา

หายหน้าหายตาหลายกาล


ตอนนั้นยังเป็นเด็กเล็กหนัก

เห็นทีมฟ้าขาวเล่นใจนึกรัก

เชิงบอลนั้นสุดสะเด่าห่ำหัก

เป็นที่พักใจให้เชียร์เสมอมา


กาลเวลานั้นแปรเปลี่ยน

แรงที่เคยเชียร์ก็จางหาย

ใจยึดติดนักเตะหลายราย

ที่มั่นหมายเราไม่เดียวดาย


ตอนแรกเริ่มแข่งก็เชียร์ฟ้าขาว

ผู้เล่นทีมเราโกนาเต้หายไปไหน

พูดถึงฝีเท้าแดนหลังพัฒนาไกล

จึงเป็นเหตุปันใจกลับมาดั่งเดิม

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงไม่มีเวลาสำหรับคนแพ้

บอลโลกหกห้าฟ้าขาวทีมเก่งสุด

มีเทพบุตรเมสซิคอยสร้างสรรค์

เป็นนัดเตะสุดมันส์กล่าวขานกัน

แข่งถึงจุดโทษกับตราไก่ถึงมีชัย


เห็นเขาแห่โทฟีแชมป์บอลโลกมา

พี่นี้หน้าล่าผ่านหน้ามาน้ำตาซึม

ทีมโปรดพลาดจุดโทษร้องไห้งึมงึม

อาการซะลือซะลึมเป็นได้อย่างได๋


ตามเสมอสองสองพี่ร้องยังมีหวัง

ตราไก่ไม่ระวังเมสซิยิงนำจนได้

พี่เป้ชัดโทษใกล้จบหัวใจจะวาย

สุดท้ายยิงจุดโทษวัดแชมป์กัน


พี่เป้ยิงก่อนเมสซีซัดไม่พลาดกัน

ตราไก่ไม่ขันบอดสองใกล้จบแน่

พี่นี้หัวใจระทึกแทบแย่ต้องนอนแผ่

พบกับความพ่ายแพ้สี่สองจบเกมส์


เพลงฟ้าขาวกำหนด

บอลโลกหกห้าฟ้าขาวทีมเก่งสุด

มีเทพบุตรเมสซิคอยสร้างสรรค์

เป็นนัดเตะสุดมันส์กล่าวขานกัน

แข่งถึงจุดโทษกับตราไก่ถึงมีชัย


เริ่มแรกยากจะหักใจให้รักใคร

ยากจะพักใจทีมไหน

หลากทีมล้วนแต่ขวัญใจ

จะเชียร์ทีมไหนหนอเรา


หันไปทางแซมบ้าก็หน้ารัก

อาลีซงคมคักเป็นหนักหนา

เซฟลูกเด็ดจนกองหน้าระอา

หรือว่าจะเชียร์ทีมบราซิลดี


หันมาทางทีมผู้ดีก็ใจภักดิ์

เฮนโด้อาร์โนลด์พร้อมหน้า

หรือจะหันไปทางสีส้มดีหว่า

ได้มีฟันไดก์ยืนเป็นปราการ


ยังไม่หมดเพียงเท่านี้

ตราไก่เขามีโกนาเต้

ยืนปราการหลังเท่ห์

จำต้องส่งเสียงเชียร์


หรือว่าจะเชียร์อุรุกวัยดีนะ

มีทั้งนูเญซซัวเรซศิษย์เก่า

มิใช่นิวแคร์โรลล์ยิงเอาๆ

หงส์ส่งกำลังใจมิเดียวดาย


เพลงหมาหลงจ้องสวบ

หมาหลงพวงละร้อยยี่สิบคงจำได้

วัวพลาสติกไซร์มีไว้ให้กล่าวขาน

แถมต้นยางแสนแพงเป็นตำนาน

ชาวบ้านฉันเป็นหนี้จนเหมือนเดิม


มาบัดนี้ฝูงหมาจองวิ่งเข้ามาสวบ

เพราะชิ้นอวบเกือบสองร้อยอักโข

ต่างคุยโวมุ่งเป้ายึดสะมันเป็นกิโล

โอ้พ่อคนเก่งเอาอะไรมาขายกัญช์


บ้างคนขันอาสาโตนน้ำโขง

จะจรรโลงชูเชิดถิ่นบ้านฉัน

ทำไปทำมาก็ยังไม่ได้การ

แค่ตำนานลมปากเท่านั้นเอง


ปากบอกว่าจะช่วยให้อ้วนพลี

จะช่วยให้กินดีอยู่ดีไร้ทุกข์เข็น

ก็ได้แต่รอน้ำตาแทบจะกระเด็น

ชาวบ้านก็ทุกข์เข็นจนเหมือนเดิม

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เพลงโพลบอกห้าปีแย่เหมือนเดิม

ของดีๆมีอยู่ไม่เคยพูด

ปูดเรื่องไร้สร้างสรรค์

ตื่นขึ้นมาก็พาด่ากัน

ประชาไร้สุขสันต์นะจ๊ะ


ของดีๆมีอยู่ไม่เคยโชว์

มีแต่คุยโว้ไร้จุดหมาย

แบบนี้ปชช.แสนหน่าย

ห้าปีก็ยังแย่เหมือนเดิม


นักการเมืองไทยไม่ทำอะไรหละ

เที่ยวปะฉะดะด่ากันไปทุกถิ่นที่

ไม่เคยสร้างสรรค์ทำแต่สิ่งที่ดีดี

แบบนี้หรือที่พูดแล้วทำให้สุขจัง


ปากก็ชมคนมีรางวัลนั้นสุดยอด

ไม่เคยหยอดงบหนุนถึงที่หมาย

พอเห็นคนทำดีมีรางวัลก็ปากไว

เป็นแบบนี้หรือจะทำไทยให้เจริญ


หนังสือ "บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น

 

🗄️ชั้นวาง 📚 #ไวยากรณ์บาลี 📙หนังสือ "บาลีไวยากรณ์เบื้องต้น" สำหรับนักศึกษามือใหม่ (ปฐมภูมิ) "พระมหาสมปอง มุทิโต" (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/703880467210294/ 📘หนังสือ "บาลีไวยากรณ์ และหลักสัมพันธ์" {พระเทพปริยัติโมลี} (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/722190962045911/ 📓หนังสือ "รอบรู้อักขรวิธีการออกเสียงภาษาบาลี" {สมเด็จพระพุทธชินวงศ์} (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/730139437917730/ 📒หนังสือ "คัมภีร์นิรุตติทีปนี" (แปล) รวมทุกกัณฑ์ {คัมภีร์ไวยากรณ์บาลีสายโมคคัลลานะ} "อาจารย์สมภพ สงวนพานิช" (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/734977084100632/ 📗หนังสือ "ปทวิจารทีปนี" {คัมภีร์มหาไวยากรณ์บาลี} "พระมหานิมิต ธมฺมสาโร" (เรียบเรียง) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/735876204010720/ 📔หนังสือ "ปทวิจาร" {คัมภีร์ประมวลศัพท์ไวยากรณ์บาลี} "พระญาณาลังกาเถระ" (รจนา) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/738204197111254/ 📓เอกสารประกอบการสอน "บาลีขั้นต้น" (เล่ม ๑ , ๒) "ดร.ระวี จันทร์ส่อง" (เข้าชั้น 06/12/63) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=737462293852111&id=345779839687027 📘หนังสือ "วากยสังสยวิโสธานี" {คัมภีร์ว่าด้วยหลักการใช้ประโยคภาษาบาลี} "พระโสภิตมหาเถระ" (รจนา) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/742879356643738/ 📗หนังสือ บาลีเสริมทักษะ {การก , วิภัตยัตถะ , สัมพันธ์} "คุณารักษ์ นพคุณ" (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/744611403137200/ 📕หนังสือ "หลักเกณฑ์การแปลบาลี" {ประโยค ๑ - ๒ และ ป.ธ.๓} "พระมหาสมคิด จินฺตามโย" (รวบรวม) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/745120609752946/ 📓หนังสือ "สัททัตถเภทจินดา" และ "สัททัตถเภทจินดาทีปนี" {การศึกษาเชิงวิเคราะห์ไวยากรณ์บาลี} "พระสัทธัมมสิริเถระ" (รจนา) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/745864776345196/ 📗หนังสือ "แบบเรียนบาลีไวยากรณ์สมบูรณ์แบบ" (๖ เล่ม) "เวทย์ วรัญญู" (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/762810427983964/ 📔หนังสือ "บาลี - สันสกฤตวิจารณ์" {เกร็ดไวยากรณ์} "พระมหาญาณธวัช ญาณทฺธโช" (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/754100912188249/ 📙หนังสือ "คัมภีร์หลักบาลีมหาไวยากรณ์" (๓ เล่ม) "พระอัคควังสเถระ" (รจนา) (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/756272401971100/ 📕หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (๔ เล่ม) ฉบับมกามกุฏราชวิทยาลัย (เข้าชั้น 06/12/63) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/718866352378372/ 📒หนังสือ "การเรียน - การสอนบาลีไวยากรณ์" (๓ เล่ม) วัดปากน้ำ (เข้าชั้น 25/12/63) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=772597720338568&id=345779839687027 📙หนังสือ "สูตรท่องจำบาลีไวยากรณ์" พร้อมหลักสัมพันธ์ {สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม} (เข้าชั้น 07/01/64) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=780575366207470&id=345779839687027 📘หนังสือ "คันถาภรณมัญชรี" และ "คันถาภรณวรรณนา" {คัมภีร์ว่าด้วยหลักการใช้นิบาต} "พระคันธสาราภิวงศ์" (เรียบเรียง) "พระมหานิมิตร ธมฺมสาโร ป.ธ.๙" (แปล) (เข้าชั้น 07/02/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/799219487676391/ 📚หนังสือ "บาลีไวยากรณ์ ๕ เล่ม" {พันเอกสำราญ ก้านพลูกลาง ป.ธ.๙,พ.ม.} มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=812210726377267&id=345779839687027 📚หนังสือ "ปัญหา - เฉลย บาลีไวยากรณ์" (ประโยค ๑ , ๒ , ๓) ฉบับอัพเดต ปี ๒๕๖๒ {สมชาย มะลิซ้อน (ขนฺติสรโณ ภิกขุ)} รวบรวมเรียบเรียง (เข้าชั้น 26/02/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/810661813198825/ 📕หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (ฉบับวัดโพธิ์ทอง) "พระมหาเสน่ห์ ธมฺมสิเนโห ป.ธ.๗,พธ.บ" (เข้าชั้น 10/03/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/817865562478450/ 📔หนังสือ "ปาฬิสิกขา" {พระมหาอาทิตย์ อภิวีริโย} วัดหาดใหญ่สิตาราม และ 📕หนังสือ "ปาฬิสิกขา และสัททสังเขป" {พระอาจารย์ชนกา ภิวังสะ อัครมหาบัณฑิต} (เข้าชั้น 10/03/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/817978405800499/ 📔หนังสือ "บาลีไวยากรณ์ฉบับย่อ" (สำหรับท่องจำ) สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร (เข้าชั้น 19/03/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/823351708596502/ 📑เอกสารประกอบการเรียน "สัททสังเขป" (ฉบับเต็ม) "พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร" (วัดจากแดง) สอน/เรียบเรียง (เข้าขั้น 01/02/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1024344995163838/ 📘หนังสือ "ไวยากรณ์เบื้องต้น" {วัดมหาธาตุฯ} (เข้าชั้น 02/04/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/831920324406307/ 📒หนังสือ "ชื่อสัมพันธ์ ตามหลักบาฬีใหญ่" {หัฏฐจิต} วัดเขาสนามชัย (เข้าชั้น 06/04/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/834461497485523/ 📔เอกสารคำสอนรายวิชาบาลี ๑ และบาลี ๒ "ไวยากรณ์ภาษาบาลี" {ร.ท ผศ.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ} (เข้าชั้น 23/04/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/844709739794032/ 📑เอกสารประกอบการเรียน "ปาฬิสิกขา" (ครั้งที่ ๑ - ๔๕ จบ) "พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร" (วัดจากแดง) (เข้าชั้น 23/04/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/844939419771064/ 📚คัมภีร์ "พาลาวตาร" (ไวยากรณ์บาลี) 📕หนังสือ "พาลาวตารมัญชรี" (เล่ม ๑ , ๒ , ๓) คัมภีร์อธิบายพาลาวตาร {พระคันธสาราภิวงศ์} แปลและอธิบาย 📘หนังสือ "พาลาวตาร" (บาฬี) สำนักเรียนวัดท่ามะโอ (เข้าชั้น 01/05/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/850288509236155/ 📔คู่มือเรียน "บาลีไวยากรณ์แผนใหม่" (นาม , อัพยยศัพท์ , อาขยาต และกิริยากิตก์) "พระปริยัติธาดา" (สมนึก ฐิตเมโธ ป.ธ.๗ พธ.บ.,ศศม,พธด.) วัดกัลยาณมิตร (พิมพ์ปี ๒๕๖๔) (เข้าชั้น 04/05/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/851478752450464/ 📒หนังสือ "หลักสูตรย่อ บาลีไวยากรณ์" (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อท่องจำ สำหรับ ป.ธ ๑ - ๓ {พระมหานิยม อุตฺตโม ป.ธ.๗) เรียบเรียง #หน้าครบ (เข้าชั้น 22/05/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1095744711357199/ 📒หนังสือ "คู่มือบาลีไวยากรณ์" {ฉบับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม} โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดราชบุรี (เข้าชั้น 03/08/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/908984236699915/ 📙หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (ประโยค ๑ , ๒ , ๓) สำนักเรียนวัดป่ามหาชัย สมุทรสาคร (เข้าชั้น 29/08/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/925974891667516/ 📙หนังสือ "บาฬีภาสา ภาษาบาลี ไวยากรณ์ภาษาบาลี" (PALI GRAMMAR) "พระมหาโกมล กมโล, ผศ. ป.ธ.๘, ป.วค., พธ.บ., (บาลี), ศศ.ม., (สันสกฤต) เรียบเรียง (บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม) (เข้าชั้น 15/11/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/976369669961371/ 📗เอกสาร "สรุป - มหาบาลีไวยากรณ์" {พระมหาสุเทิด มหิทฺธิโก} มจร. บาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม (เรัยบเรียง) (เข้าชั้น 29/11/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/985101009088237/ 📕หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (ฉบับคัดย่อสรุปจากบาลีมหาไวยากรณ์ กัจจายน ปทรูปสิทธิ) "รองศาสตราจารย์ ดร.เวทย์ บรรณกรกุล" ป.ธ.๙ (สามเณร) พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ ๑) ศษ.ม (มหิดล) พธ.ด (บาลีพุทธศาสตร์) เรียบเรียง (๘๔๔ หน้า) (เข้าชั้น 04/12/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/988136665451338/ 📕หนังสือ "ไวยากรณ์บาลีภาษาอังกฤษ" (ภาค ๑) "อู โสภณะ ธัมมาจริยะ" (เรียบเรียง) พิมพ์ครั้งแรกปี ๒๕๐๓ (เข้าชั้น 15/10/64) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/956483735283298/ 📒หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (อาขยาต) สำนักเรียนวัดป่ามหาชัย จ. สมุทรสาคร (เข้าชั้น 07/03/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1046059952992342/ 📔หนังสือ "บันทึกบาลีไวยากรณ์" {พระเทพปริยัติสุธี (วรวิทย์ คงฺคปญฺโญ) ป.ธ.๘} เรียบเรียง (พิมพ์ครั้งที่ ๔ ปี ๒๕๔๕) (เข้าชั้น 28/03/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1059440151654322/ 📗หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (Pali Grammar) ฉบับปรับปรุง ๒๕๕๙ {ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิพัฒน์ คงประเสริฐ} ป.ธ.๘, พ.ม., พธ.บ., M.A. (เรียบเรียง) (เข้าชั้น 02/06/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1103426943922309/ 📘หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" สำหรับท่อง ฉบับรวม ๔ เล่ม (ฉบับปรับปรุงแก้ไขปี ๒๕๖๔) สำนักเรียนวัดโสธรวราราม จ.ฉะเชิงเทรา (เข้าชั้น 01/07/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1123389565259380/ 🌀มัดรวม 📙หนังสือ "คู่มือไวยากรณ์บาลี" และ 📒หนังสือ "คู่มือไวยากรณ์บาลีสนามหลวง" ข่ายใยบาลี ซีรี่ย์ไวยากรณ์ บุพภาคแห่งองค์ความรู้สู่พระไตรปิฎก {พระมหาวิฑูรย์ สิทฺธิเมธี ป.ธ.๙,ดร.} เรียบเรียง (เข้าชั้น 20/07/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1136150110649992/ 📕หนังสือ "บาลีไวยากรณ์" (สำนักวัดอรุณราชวราราม) (เข้าชั้น 31/07/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1142959116635758/ 📙หนังสือ "ปัญหา - เฉลย วิชาบาลีไวยากรณ์" ประโยค ๑ - ๒ {สามเณรอุทิศ ศิริวรรณ เปรียญ} เรียบเรียง (พิมพ์ปี ๒๕๒๙) (เข้าชั้น 22/08/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1157529115178758/ 📙หนังสือ "อธิบายบาลีไวยากรณ์" อาขยาต {พระมหานาค อุปนาโค ป.ธ.๙} วัดบรมนิวาส (เรียบเรียง) (เข้าชั้น 22/09/65) https://www.facebook.com/345779839687027/posts/1178887599709576/ 📒หนังสือ "การเรียนการสอนบาลีไวยากรณ์แนวใหม่" (เหมาะสำหรับผู้ต้องการสอบประโยค ๑ - ๒ ในปีเดียว) "พระมหาสาย สิริวณฺโณ" ป.ธ.๙, ศษ.บ.,รป.บ.,ศศ.ม. วัดเขียนเขต ปทุมธานี (เรียบเรียง) (เข้าชั้น 12/12/65) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=594581859335699&id=100063516708840&mibextid=Nif5oz 🗄️ชั้นวางหนังสือเพจ รู้อะไรไม่สู้รู้ "อภิธรรม" https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=758413038423703&id=345779839687027

"ดร.มหานิยม" ร่วมกมธ.ศาสนาสภาฯลงพื้นที่เพชรบุรี ติดตามและช่วยวัดที่มีปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่วัดเขาย้อย ฉลุยทุกวัดที่ยื่นและรอ

เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่วัดเขาย้อยอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมาธิการศาสนานำโดยนายวีระพล  จิตสัมฤทธิ์ สสศรีสะเกษ...