ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2021

รุกตลาดฮาลาล !"จุรินทร์"จับมือกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  รุกตลาดฮาลาล !"จุรินทร์"จับมือกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เข้มพาณิชย์ 6 มาตรการประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นสินค้าฮาลาล รุกตลาดโลกเพื่อส่งออกเป็นผล วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 8.30 น. ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19นั้น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการกระทรวงพาณิชย์โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จัดประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อหารือรายละเอียดโครงการและแนวทางการดำเนินงานร่วมกันให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญกับนโยบายช่วยประชาชนทุกส่วนอย่างทั่วถึง ล่าสุดได้ข้อสรุปที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศดำเนินการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คือ 1.ให้ประชาส

สมเด็จธงชัยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว พร้อมพระสงฆ์เขตสัมพันธวงศ์รวม 151 รูป

วันที่ 31 มีนาคม 2564 สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช)  เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เข้ารับการฉีดวัคซีนของแอสตราเซนเนกา จากทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลสงฆ์ ที่มาบริการอำนวยความสะดวกที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร  ตามขั้นตอนการตรวจสอบวัดความดันโลหิต และคัดกรองอาการความพร้อมของพระสงฆ์แต่ละรูปด้วย  โดยพระสงฆ์รวมจำนวน 151 รูป ในเขตสัมพันธวงศ์ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนของแอสตราเซนเนกา ส่วนพระสงฆ์อายุ 18- 59 ปี จะได้ฉีดวัคซีนซิโนแวค โดยเริ่มจากพระสงฆ์สูงอายุ และที่อาพาธในโรงพยาบาลสงฆ์ สำหรับแผนในสัปดาห์หน้า จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับพระสงฆ์ใน 6 เขต กรุงเทพฯ ฝั่งธนบุรี ที่ติดกับจังหวัดสมุทรสาครต่อไป นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า วันนี้ได้เริ่มที่วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร โดยมีพระสงฆ์เข้ารับบริการการฉีดวัคซีนโควิด-19 รวม 151  รูป ในจำนวนนี้มีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน จำนวน 124 รูป และอายุมากกว่า 59 ปี 10 เดือน จำนวน 27 รูป โดยจัด 8 ขั้นตอนตามมาตรฐาน ตั้งแต่การคัดกรอง ซักประวัติ ไปจนถึงการสังเกตอาการ 30 นา

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชภาวนาวิกรมวัดหนองป่าพง เป็น "พระเทพวชิรญาณ"

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า 

"มจร"ระดมสมองทำแผนพัฒนาที่13 เล็งปรับให้สอดรับสังคมโลกมากยิ่งขึ้น

"มจร" ระดมสมองทำแผนพัฒนามหวิทยาลัยที่ 13 พระเทพวัชรบัณฑิตอธิการบดีแนะ ต้องวิเคราะห์สถานการณ์สังคมโลกในปัจจุบัน แล้วปรับให้สอดรับ นำไอทีมาบริหารจัดการ พร้อมปรับการสื่อสารทั้งในและนอกองค์กรให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย วันที่ 30 มีนาคม 2564 พระเทพวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา กล่าวในการพัฒนาแผนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาระสำคัญว่า เราจะสามารถตอบมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างไร  ซึ่งเรามองมิติของงานวิสาขบูชาโลกโดยมีคำว่าคุณภาพ และระดับชาติและนานาชาติ  เราต้องการ 4.5 ขึ้นไป ปัจจัยสำคัญที่จะต้องมี คือ สายวิชาการต้องมีตำแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. ศ. 40 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป สายวิชาการต้องระดับปริญญาเอกขึ้นไป และวารสารบทความทางวิชาการ เราจะต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์สังคมโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง ทิศทางของประชาคมโลก ดูแผนของกระทรวงที่กำกับ ดูแผนพัฒนาของภาครัฐที่สอดคล้อง เช่น ความสามารถเทคโนโลยี ความต้องการของสังคมในสายที่เรากำลังผลิตบัณฑิต ผลิตบัณฑิตออกไปจะต้องมีทิศทาง ในฐานะอธิการบดี มจร มีทิศทางในการบริหารมห

โปรดเกล้าฯ! สถาปนาสมณศักดิ์พระธรรมฐิติญาณ ขึ้นชั้นรองสมเด็จที่"พระพรหมวชิรโสภณ"

  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า 

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอธิการอัครเดช ถิรจิตฺโตที่"พระราชพัชรมานิต"

    วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า 

ทีมแพทย์รพ.สงฆ์ฉีดวัคซีนโควิด พระธรรมทูตสายต่างประเทศ

  วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2564  เพจท่านคมสรณ์ ข่าวสารงานพระธรรมทูตอินเดีย อยู่ที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ๙๘๙ ได้โพสต์ข้อความว่า รับการฉีดวัคซีน SINOVAC โควิด 19 เข็มแรก โดยทีมแพทย์โรงพยาบาลสงฆ์  มาบริการอำนวยความสะดวกที่วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี  พร้อมกับคณะสงฆ์ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ ชุดแรกและนัดฉีดเข็มที่สอง 19 เมษายน 2564 พร้อมผ่ายเฝ้าดูอาการหลังฉีด 30 นาทีแรก และเฝ้าดูอาการหลังฉีด 24 ชม.1 เดือน 2 เดือนต่อไป ขออนุโมทนาทีมแพทย์และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทุกท่านที่ดูแลคนไทยด้วยดีในช่วงการระบสดของโรคโควิด19 ซึ่งเข้าสู่ปีที่สองแล้ว 

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ที่พระเทพวชิรโมลี

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า  ทั้งนี้พระเทพวชิรโมลี  มีนามเดิมว่า ทองใบ พันธุ์ศิริ เกิดเมื่อวันที่ 15  มกราคม พ.ศ. 2473  ณ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  อุปสมบท เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2494  ณ วัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก โดยมี พระครูสัทธาภินันท์ เจ้าอาวาสวัดเลขธรรมกิตติ์ ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการชม เจ้าอาวาสวัดท่าทราย ตำบลอาสา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสง่า เจ้าอาวาสวัดทองหลาง ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ดำรงสมณศักดิ์ดังนี้ พ.ศ. 2506 เป็น "พระครูวิจิตรโฆษา" ฐานานุกรม ในพระอัฐิสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส พ.ศ. 2525 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ "พระอุดรคณารักษ์" พ.ศ. 2546 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่ "พระราชธรรมสุนทร บวรศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" สืบเนื่องจากเนื่องด้วย พระธรรมรัตนาก

"นคร"เผ่นจากพรรคเพื่อไทยเดินหน้าตั้งพรรคใหม่

           เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 นายนคร มาฉิม อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภายหลังจากที่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทย จากนี้จะเดินหน้าจัดตั้งพรรคการเมืองอย่างแน่นอน พรรคนี้จะเป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตย ต่อสู้กับเผด็จการทุกรูปแบบ ล้มทรราชให้ได้ ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ นักวิชาการ นักการเมือง ที่มีหัวใจการต่อสู้อย่างแข็งกล้า หากอยากเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่ประชาธิปไตยแท้จริง ล้างมรดกบาปเผด็จการ ขอเชิญชวนมาร่วมงานกัน "เหตุที่ทำพรรคการเมืองใหม่ เพราะเห็นว่า การต่อสู้ภายใต้กติกาเผด็จการปัจจุบัน ไม่อาจเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีได้ ประชาชนมีแต่ถูกกดขี่ ยังถูกครอบงำ องคาพยพของเขาก็เป็นเพียงลิ่วล้อ บริวาร จากนี้จะแสวงหาจอมยุทธ์ทั่วหล้า นักสู้ทั่วแผ่นดิน มาร่วมพลังกันมาสร้างบ้านแปงเมืองอีกครั้ง เราจะเดินหน้าสู้ทุกรูปแบบ           เรื่องนโยบายได้คิดเอาไว้เบื้องต้นแล้ว พรรคนี้ผมจะเป็นหัวหน้าพรรคเอง ช่วงต้นเดือนเม.ย. น่าจะเปิดตัวได้ และจะส่งผู้สมัครครบทุกเขตเลือกตั้ง พรรคนี้ไม่ใช่พรรคคนเสื้อแดง ไมได้เป็นพรรคเพื่อสีเสื้อใดสีเสื้อหนึ่ง แต่เป็นพรรคฝ่ายประชาธิปไตยอย่าง

“พิชัย”ชี้ 3 ปม"แก้รธน.-ปรับครม.-ข้าวเมียนมา" ทำไทยหมดเชื่อมั่น "บิ๊กตู่" ไปต่อยาก

    วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2564 นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวในงานเสวนา “วิกฤตเศรษฐกิจหลังรัฐธรรมนูญถูกคว่ำ ประเทศไทยจะไปต่ออย่างไร” ที่พรรคเพื่อไทยว่า  ประชาชนจำนวนมากรู้สึกผิดหวัง และ หมดหวังเมื่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญถูกคว่ำในสภา ทั้งๆที่ทุกฝ่ายทราบดีว่ารัฐธรรมนูญนี้มีปัญหา รัฐบาลเองยังกำหนดให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นนโยบายเร่งด่วน และ สส. ฝั่งรัฐบาลเป็นฝ่ายเข้าชื่อเสนอการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เอง แต่กลับคว่ำเสียเอง และยังไม่รับผิดชอบ ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทั้งๆที่โดยปกติ ขนาดแค่ พรบ. ที่เสนอโดยรัฐบาลถูกตีตก รัฐบาลยังต้องลาออกเลย ซึ่งการเสนอแก้รัฐธรรมนูญนี้สำคัญกว่าการเสนอ พรบ. อย่างมาก ทำให้ประชาชนจำนวนสิ้นหวังและเบื่อหน่ายกับความพยายามที่จะสืบทอดอำนาจทั้งที่บริหารประเทศได้อย่างย่ำแย่ แต่ก็ยังพยายามจะรักษาอำนาจไว้ ทำให้ประเทศเสื่อมลงทุกวัน ประชาชนลำบากกันอย่างมากและสิ้นหวังกับผู้นำที่ตามโลกไม่ทันนี้  หลังจากประชาชนจำนวนมากแสดงความผิดหวัง ผู้นำกลับกล้าท้าทายว่าถ้าไม่อยากให้สืบทอดอำนาจ ก็ไปแก้รัฐธรรมนูญให้ได้ ยิ่งตอกย้ำเหมือนต้องการทำลายความรู้สึกของประชาชนให

"จุรินทร์"จับมือวุฒิสมาชิก หนุนส่งออก"ไม้ยาง-หลังคายาง-อาหารฮาลาล"

วันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ ต้อนรับและหารือ นายสังศิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ นายภาณุ อุทัยรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการ การแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ โดยคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำวุฒิสภา เข้าพบเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักปลัดกระทรวงพาณิชย์ จากนั้น นายจุรินทร์ กล่าวว่า ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของวุฒิสภา ได้นำคณะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกระทรวงพาณิชย์ การช่วยส่งเสริมสินค้าฮาลาลและช่วยกันแก้ไขปัญหายางพาราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นที่มีความเห็นร่วมกัน 1.ยางพาราเห็นตรงกันว่าควรช่วยกันส่งเสริมสนับสนุนให้ราคายางในประเทศดีขึ้นจากการดำเนินการของรัฐบาล โดยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯที่ผ่านมาราคายางสูงกว่ารายได้ที่ประกันแล้ว สำหรับราคายา

ผนึก 3 กระทรวงเปิด WAT "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว"

ผนึก 3 กระทรวงเปิดตัวโครงการ WAT "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว" กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม ตอบโจทย์นักเดินทางสายบุญ  เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมเป็นประธานเปิดตัวโครงการ WAT : Worship Activities Traditional "ศรัทธานำทาง เส้นทางนำเที่ยว" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  สืบเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยผู้ประกอบการหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนัก เนื่องจากมีการงดเว้นการเดินทางระหว่างกันตามมาตรการควบคุมโรคระบาด เมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย รัฐบาลมีการผ่อนปรนให้หลายพื้นที่มีการเดินทางได้ตามปกติ จึงเกิดการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ WAT : Worship Activities Tradit

"อธิการบดี มจร"ชี้มัวแต่ขัดแย้ง ส่งผลเสียโอกาสพัฒนาประเทศ

  "อธิการบดี มจร"ชี้มัวแต่ขัดแย้ง ส่งผลเสียโอกาสพัฒนาประเทศ  ชมหลักสูตรสันติศึกษาตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนนับเป็นทางรอดพระพุทธศาสนา   เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564  พระเทพวัชรบัณฑิต,ศาสตราจารย์,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ธรรมปฏิสันถารผู้เข้ารับการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรุ่น 3  ภายใต้หัวข้อ มหาจุฬาความหวังของสังคม : บทบาทมหาวิทยาลัยสงฆ์ กับ การเสริมสร้างสังคมสันติสุข ความว่า บุคคลใดทำให้เกิดความขัดแย้งถือว่าทำกรรมอันหนัก ถึงแม้ไม่ได้เป็นอนันตริยกรรมก็ตาม จึงขออนุโมทนาบุญกับผู้ไกล่เกลี่ยทุกท่านในความมุ่งมั่นพัฒนาตน         "สถาบันการศึกษาจะอยู่รอดจะต้องปรับตัว เพราะรูปแบบพระพุทธศาสนามี 4  รูปแบบ ประกอบด้วย 4 รูปแบบ 1)รูปแบบพระพุทศาสนาเชิงวิชาการ 2)รูปแบบพระพุทธศาสนาเชิงวิปัสสนากรรมฐาน 3)รูปแบบพระพุทธศาสนาพิธีกรรม  4)รูปแบบพระพุทธศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งพระพุทธศาสนาเชิงวิปัสสนากรรมฐานและพระพุทธศาสนาเพื่อสังคมจะอยู่รอด" อธิการบดี มจร กล่าวและว่า   ส่วนพระพุทธศาสนาเชิงวิชาการไม่สามารถรักษาสถานะของตนเองได้ โดยตัวอย่างในประเทศอินเดีย จึงเห็นว่าม

ภาพส่งเสบียงข้ามชายแดนว่อน! พท.ห่วงไทยถูกโยงหนุนเผด็จการทหารเมียนมา

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 นายชนินทร์ รุ่งธนเกียรติ รองโฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีที่กองทัพบกออกมาชี้แจงกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ภาพการส่งเสบียงข้ามฝั่งแม่น้ำสาละวิน ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้กับเผด็จการทหารเมียนมา โดยอ้างการดำเนินการขนส่งสินค้าข้ามแดนเป็นกิจกรรมที่ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้และมิได้จัดเป็นการส่งเสบียงอาหารว่า เรื่องนี้จะต้องทวงถามถึงความเหมาะสมเชิงนโยบาย โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่นานาประเทศ ต่างออกนโยบายคว่ำบาตรคณะรัฐประหาร ปฏิเสธกิจกรรมทางการค้า เพื่อบีบให้คณะรัฐประหารในเมียนมาเจรจากับประชาชนเพื่อหาทางออกร่วมกัน และกลับเข้ามาอยู่ภายใต้กลไกประชาธิปไตย แต่ประเทศไทยกลับมีภาพลักษณ์ในการสนับสนุนทรัพยากรทางด้านอาหารแก่กองทัพเมียนมาผู้ทำการรัฐประหาร  สิ่งที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะด้วยลักษณะการให้หรือการทำการค้าด้วยก็ตาม อาจทำให้ประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ถูกเชื่อมโยงว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนคณะผู้รัฐประหารในเมียนมา ที่ลิดรอนสิทธิและทำร้ายประชาชนอยู่ทุกวันนี้ และอาจถูกเหมารวมเป็นกลุ่มประเทศที่ถูกครอบงำโดยกลไกของคณะรัฐประหาร “นายกรัฐมนตรีต้องรับผิดช

เชียงรายจัดยิ่งใหญ่! พิธีประกาศปฏิญญาพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาหลักประจำจังหวัด

วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2564 พระรัตนมุนี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นำคณะสงฆ์ ร่วมกับสมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาของจังหวัดเชียงราย นำโดย นายปรีชา พัวนุกุลนนท์ ได้จัดกิจกรรมประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย" เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 ที่บริเวณพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยมีพุทธศาสนิกชนจากกลุ่มพุทธสมาคมแห่งจังหวัดเซียงราย สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สมาพันธ์ส่งเสริมและพิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเซียงราย พุทธสมาคมอำเภอ สภาวัฒนธรรมอำเภอทุกอำเภอ และองค์กรเครือข่าย รวมกว่า 7,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสำรวมอย่างพร้อมเพรียง สำหรับพิธีพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันประกาศปฏิญญาให้พระพุทธศาสนา เป็นศาสนาหลักประจำจังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมสวดมนต์ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง "พระพุทธศาสนาในประเทศไทยยุคโลกาภิวัตน์" โดยพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) นาวาอากาศเอกคัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ และศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์ รวมท

"เพื่อไทย"แจงส.สื่อต่างประเทศ ทิศทางพรรคห่วงแก้รธน.-เมียนมา

“เพื่อไทย” แจง สมาคมสื่อต่างประเทศ  แนวทางพรรคและทิศทางการเมือง ห่วงปัญหารัฐธรรมนูญ และสถานการณ์ในพม่า มั่นใจเลือกตั้งคราวหน้าเพื่อไทยชนะท่วมท้น แนะ ให้ Tony Clubhouse เป็นตัวกลางเจรจาทหารพม่า  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2564  นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า วันที่ 19 มีนาคม สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ (FCCT) นำโดย Gwen Robinson ประธานสมาคมฯ จากสื่อ Nikkei Asia , Mr. Jonathan Head จากสื่อ BBC รองประธานสมาคมฯ Anneli Langerak จากสื่อ De Telegraaf รองประธานสมาคมฯ และสื่อหลักต่างประเทศอีกหลายสำนัก ได้เชิญพรรคเพื่อไทย โดยมี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง เลขาธิการพรรค นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองหัวหน้าพรรคด้านเศรษฐกิจ นายกฤษฎา ตันเทอดทิตย๋ สส. หนองคาย และ คณะทำงานเศรษฐกิจ และ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รองเลขาธิการพรรค และ ผู้อำนายการศูนย์นโยบายฯ เข้าร่วมทานข้าวกลางวันและหารือในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ที่สมาคมนักข่าวต่างประเทศ (FCCT) โดยสื่อต่างประเทศได้ให้ความสนใจกับทิศทางของพรรคเพื่อไทย ซึ่งนายประเสริฐ จันทรรวงทอง ได้อธิบายว่าพรรคเพื่อไทยหลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบริหารแล

นศ.สถาบันพระปกเกล้าเปิดโลกทัศน์ ถามอาเซียนทำอะไรได้บ้าง ปมเผด็จการทหารเมียนมาฆ่าผู้ประท้วง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 พระปราโมทย์  วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร  นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่น 5 สถาบันพระปกเกล้า  เปิดเผยว่า บ่ายนี้เรียน "หลักสูตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี" รุ่น 4 โดย สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า กลุ่มวิชาที่ 4 โดยในภาคบ่ายรับฟังการอภิปรายภายใต้หัวข้อ บทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในสถานการณ์ความขัดแย้ง โดย ภาคเอกชน: ท่านอาจารย์ ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์  ภาคประชาสังคม: อาจารย์สุนี ไชยรส และภาครัฐ : นางสาวสุนิสา แพรภัทประสิทธ์ ซึ่งผู้ดำเนินรายการโดยดร.ชลัท ประเทืองรัตนา  โดยมีสาระประเด็นสำคัญว่า จาก นางสาวสุนิสา แพรภัทประสิทธ์ ภาคสมช. ได้มองความมั่นคงในภาพรวม จะต้องมีการรับฟังหลากหลายมิติ ความมั่นคงของชาติ ๑๙ มิติ โดยเฉพาะร่วมมือและประสานความร่วมมือ เน้นการป้องกันและแก้ไข ความขัดแย้งหลีกหนีไม่ได้ อดีตความแตกต่างคือภัย แก้ไขปัญหาจึงต้องทำให้เหมื

รฟม.ยอมถอยไม่ทุบวัดเอี่ยมวรนุชแล้ว หลังเข้าแจงอนุกมธ.พุทธสภาฯ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2564ที่ผ่านมา ที่รัฐสภาเกียกกาย คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ สภาฯ ได้พิจารณาศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเวนคืนที่ดินวัดเอี่ยมวรนุช เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จากการดำเนินโครงการก่อสร้างรถฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ โดยได้เชิญนิมนต์/เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 1) วัดเอี่ยมวรนุช 2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 4) กรุงเทพมหานคร 5) ผู้เสนอเรื่องโดยประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา (ศาสตราจารย์ ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์) นายบดินทร์ วัชโรบล และประธานชมรมรักษ์ศิลป์พระนคร  นายกิตติกร ตันเปาว์ รองผู้ว่าการฝ่ายวิศวกรรมและก่อสร้างการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ชี้แจงว่า หลังจากที่เป็นข่าวแพร่ไปในสังคมโซเชียลทางส่วนของ รฟม. โดยเฉพาะผู้บริหาร ไม่ว่าจะเป็นทางรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้ว่า รฟม. ทุกท่านต่างไม่ได้นิ่งนอนใจ ทั้งนี้ได้หารือในกระบวนการหลายวิธีที่จะทำให้ไม่กระทบต่อ วัดเอี่ยมวรนุช ด้วยเพราะจุดทางขึ้นลงจะอยู่บริเวณวัดเอี่ยมวรนุชพอดี โดยมีอยู่หลายว

กมธ.ศาสนาฯสภาฯคิวแน่น! แก้ปัญหาสำนักสงฆ์โคราช

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนาฯ และคณะกรรมาธิการ ได้เข้าร่วมประชุมกับ ตัวแทนเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายเมธี กาญจนสุนทร นายอำเภอสีคิ้ว ตัวแทนกรมที่ดิน นายนพดล ประวัติวิลัย  เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 นครราชสีมา ตัวแทนกรมอุทยาน ตัวแทนกรมป่าไม้ และผู้ร้องเรียน ได้เข้าประชุมและชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการฯ ในประเด็นปัญหาข้อร้องเรียน 1) ที่พักสงฆ์เขาโป่งนก ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว 2) ที่พักสงฆ์เขาเขื่อนลั่น ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว 3) วัดถ้ำเขาวง ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายนพดล  กล่าวว่า จากการประชุมแก้ปัญหาที่พักสงฆ์เขาโป่งนกได้รับการยื่นเอกสารเพื่อขอใช้พื้นที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแล้วจำนวน 2 แปลง ซึ่งคาดว่าจะสามารถขอใช้พื้นที่ได้ในเร็วๆ นี้ และกรณีวัดถ้ำเขาวง ท

ครั้งแรกของโลก! ไทยเตรียมแปลพระไตรปิฏกฉบับบาลีเป็นภาษาอังกฤษครบ 45 เล่ม

  วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.9, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประธานสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) ครั้งที่ 1/2564  ที่หอประชุมอาคารสิริภักดีธรรม ชั้น 3 วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ตามที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการอุปถัมภ์ฯดำเนินการแต่งตั้ง  การจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version) วัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย และทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภก ที่ดำเนินโครงการโดยรัฐบ

"แทนคุณ"รับร่างพ.ร.บ. 5 ฉบับ ชงยกเลิก"ธ.อิสลาม-ฮัจย์" หนุนตรากม.กิจการพุทธ

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.45 น. ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายแทนคุณ จิตต์อิสระ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นหนังสือจาก น.ส.พาศิกา สุวจันทร์ นายกสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา และคณะ เพื่อนำกราบเรียนประธานรัฐสภา เรื่อง การริเริ่มเสนอร่าง พ.ร.บ. จำนวน 5 ฉบับ พร้อมรายชื่อประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม จำนวนไม่น้อยกว่า 20 คน และบันทึกหลักการเหตุผลประกอบ ดังนี้ 1. ร่าง พ.ร.บ. ยกเลิก พ.ร.บ. ธนาคารอิสลาม พ.ศ. 2545 พ.ศ. .... เนื่องจากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว ไม่เป็นไปตามบริบทของสังคมไทยในปัจจุบันที่การธนาคารมีการแข่งขันค่อนข้างสูง ประกอบกับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นธนาคารที่รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านงบประมาณสำหรับให้บริการแก่ประชาชนเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศอันเป็นการขัดต่อหลักความเสมอภาคและเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นในสังคมไทย จึงควรยกเลิกกฎหมายฉบับนี้ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและเป็นการลดภาระงบประมาณของรัฐบาลรวมทั้งเป็นการสร้างความเสมอภาคและควา

"สุรชัย"อยากเห็นนำ 5 เสาหลักสร้างปรองดอง ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง

"มจร"เปิดเวทีอารยะสนทนา เสนอ 5 เสาหลักสร้างปรองดอง แนะดึงคนมาคุยอย่าผลักคนออก "สุรชัย"อดีตรองประธาน สนช.อยากเห็นนำไปปฏิบัติอย่างจริงจัง หมอวันชัยประธานอนุกรรมการสมานฉันท์ ชี้ต้องคำว่า "เรา" แทนคำว่า "เขา"  วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2564 พระปราโมทย์  วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เข้าร่วมเวทีอารยะสนทนาเพื่อแสวงหาทางรอดต่อสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคมไทยปัจจุบัน ภายใต้หัวข้อ" การสร้างความสมานฉันท์ : 5 เสาหลักความปรองดองด้วยการเจรจาสู่สันติธรรม  ร่วมกันคืนความสุขสังคมไทยเพื่อส่งมอบให้ลูกหลานไทยในอนาคต"  ที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ซึ่งจัดโดยนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลักสูตรสันติศึกษา มหาจุฬาฯ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง และศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข  ศาสตราจารย์ นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ ประธานอนุกรรมการสมานฉันท์ และทีมงานขับเคลื่อนงานสมานฉันท์ ภายใ

กมธ.ศาสนาฯสภาฯพร้อมดัน แก้กฎหมายปล่อยโคมลอยได้

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ที่ห้องอาหารภูภิรมย์ สิงห์ปาร์คเชียงราย จ.เชียงราย รศ.ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านศิลปะและวัฒนธรรม ในคณะกรรมาธิการการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร และคณะ ได้หารือกับตัวแทนหน่วยงานราชการ ประกอบด้วย ตัวแทน วัฒนธรรมจังหวัด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้เข้าหารือประเด็นของการร้องเรียนกรณีการท่าอากาศยาน มีคำสั่งห้ามปล่อยโคมลอยช่วงเทศกาลลอยกระทงและปีใหม่  ทั้งนี้นายวรวิทย์ วดีอินทวงศ์ ผู้ประกอบนำเที่ยวภาคเหนือตอนบน และรองประธานชมรมโคมลอยและบอกไฟล้านลานนา ผู้ร้องเรียนได้กล่าวกับที่ประชุมว่า จากการที่มีกฎหมายและคำสั่งห้ามปล่อยโคมลอยอันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญของชาวล้านนา ส่งผลกระทบให้จารีตประเพณีของชาวล้านนาได้หายไป มีผลกับการท่องเที่ยวที่ชาวต่างพื้นที่รวมถึงชาวต่างชาติที่จะมาชมการปล่อยโคมลอยอันยิ่งใหญ่ จนเป็นสีสันของชาวล้านนาและเป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติเห็นแล้วจะต้องมุ่งมาที่ประเทศไทยโดยปักหมุดที่ล้านนาในเทศกาลสำคัญ ที่ผ่านมาตนในฐานะผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกยกเลิกการท่องเที่ยวจากต่างชาติ ด้วยเหตุผลเพียงว่า “ห้ามปล่