วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา

กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่

พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่

ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา


ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา

นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้

ฝึกเด็กเล่นลูกหนังที่สนใจ

หวังเติบใหญ่จะได้มีวิชา


ยากวิบากกรรมชัดมาติดถ้ำ

ร่วมลูกทีมหมูป่าที่มั่นฝึก

ฝนกระหน่ำมาอึกกระทึก

ปิดปากถ้ำหลวงนางนอน


พา 13 ชีวิตผจญภัยถ้ำมืด

ใจอึดเที่ยวเร็ดรอดโขนหิน

น้ำไล่มายากที่จะพาโบยบิน

เสาะมรรคหวังชีวิตปลอดภัย


บอกเคล็ดรอดเหล่าลูกศิษย์

เฝ้าฝึกจิตวิปัสสนาวิชาวิทย์

จงนิ่งบังคับกายาอย่าไหวติง

จนเก้าเพลาทั่วโลกได้พบเจอ


สมที่เป็นหน่อเนื้อพระพุทโธ

สะท้อนองค์ธรรมะที่ได้อบ

ช่วย 12 ทีมหมูป่าอยู่กันครบ

ขอยกบทกลอนบูชาธรรมคุณ


โค้ชเอกจิตใจแกร่งดั่งภูผา

นำพาชีวิตสู่แสงสว่าง

อดทนสู้ไปในเส้นทาง

ศรัทธาหนาแน่นไม่หวั่นไหว


ขอบคุณท่านที่นำพา

ด้วยปัญญาความกล้าหาญ

โค้ชเอกแสงธรรมฉาน

สมเป็นผู้มีธรรมคุณ


เพลงเสฐียรธรรมส่องทาง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


เสฐียรธรรมนำทางสว่างจิต

เป็นเข็มทิศนำทางแห่งพงษา

จารวรรณปกศิษย์ทั่วนครา

เตอร์สีติกาลล่างลับอนิจจา


ธรรมะเป็นแสงส่องทางชีวิต

ให้เรามีจิตใจที่แจ่มใส

คำสอนท่านน้อมนำใจ

เป็นเส้นทางให้เราไม่หลงทาง


ศิษย์ทั่วนคราจารวรรณปก

สืบสานหลักธรรมคำสั่งสอน

เสฐียรธรรมท่านมอบให้มาก่อน

เป็นปัจจัยให้ศิษย์ไม่หลงไป


เตอร์สีติกาลล่างลับอนิจจา

ชีวิตที่ผ่านไปคือสัจธรรม

ความไม่เที่ยงเป็นที่ต้องจำ

ธรรมะค้ำชูใจให้มั่นคง


เสฐียรธรรมส่องแสงใสสว่าง

ให้เราได้รู้ทางที่ควรเดิน

คำสอนท่านเป็นเหมือนดั่งเพลิน

นำชีวิตไม่พลั้งพลาดไป


เป็นเข็มทิศที่มั่นคงในดวงจิต

นำพาชีวิตไม่ให้หลงทาง

ธรรมะท่านให้แสงสว่าง

เสฐียรธรรมส่องทางให้สุขใจ


เพลงพบนักปรัชญา แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


ชั่งเป็นบุญหนักหนาได้บรรจบ

มาพบสามนักปรัชญานามกิรติ

ทั้งเพลโต ออกัสติน โสคราติส

ชั่งสมประยูรจิต มโนวิญญาณ


เพลโตศิษย์โสกราครูอริสใครรู้จัก

พำนักเอเธนส์ กรีกไกลแดนสยาม

มีชื่อเสียงหลายด้านเป็นตำนาน

เป็นไอดอลด้านปรัชญาให้จดจาร


เพลโตนั้นเปรียบดังอาจารย์ใหญ่

แนวคิดของท่านให้เราได้ศึกษา

ออกัสตินสอนเรื่องความเมตตา

โสคราติสนำพาปัญญาในจิตใจ


ชั่งสมกับที่เราได้มาพบ

แนวทางปรัชญาทั้งสามช่างล้ำค่า

เป็นบุญหนักหนาที่ได้เรียนรู้มา

หวังให้ชีวิตเดินหน้าอย่างมีทาง


ปรัชญาเป็นเข็มทิศนำทาง

ช่วยให้เรามองเห็นหนทางที่ดี

ขอบคุณท่านนักปรัชญาที่เรามี

เป็นบุญที่ได้เรียนรู้และเข้าใจ


ชั่งเป็นบุญหนักหนาได้บรรจบ

ความรู้ปรัชญาเหล่านี้ช่างล้ำค่า

เพลโต ออกัสติน โสคราติสพา

ชีวิตเราพัฒนาอย่างแท้จริง


ปรัชญาในขวดเหล้า

เปิดยกรินดับกระหาย

หมดขวดหลับเป็นตาย

ตื่นโซเลงมันต้องถอน


เพลงกราบหลวงพ่อปัญญา แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


ยกมือพนมก้มกราบหลวงพ่อปัญญา

สถิตย์ในมหาจุฬาฯถิ่นกว้างใหญ่

โบสถ์กลางน้ำสร้างเป็นอนุสรณ์ไว้

ให้ศิษยานุศิษย์รำลึกปฏิบัติตาม


หลวงพ่อนั้นเป็นเหมือนเป็นเข็มทิศ

ไม่ใกล้ชิดพ่นน้ำหมากอาคมขลัง

ที่เป่าคือปัญญาทางสว่างเป็นพลัง

ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งพุทธองค์ทรงประทาน


เมื่อพุทธทาสสหายรักอาพาธหนัก

จำต้องเข้าพักรักษาศิริราชวังหลัง

หลวงพ่อเข้าเยี่ยมหวังเพื่อนมีพลัง

ลุกขึ้นมาสั่งสอนศิษย์เหมือนดั่งเดิม


ยามนั้นทำหน้าที่สื่อสารอาการไข้

หลวงพ่อให้สัมภาษณ์แจงแถลงไข

เมตตาลูบหัวศิษย์มหาจุฬาฯชั่งสุขใจ

เป็นกำลังให้ศิษย์สื่อธรรมเสมอมา


เพลงขอพรหลวงพ่อคูณ แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


ชีวิตค้ำจุนพระพุทธศาสนา

มือเข็กโป๊กโป๊กช่วยประชา

เป็นบุญหนักหนาที่ได้บูชา

แม้สรีรสังขารต้องสลายร่าง


แต่บารมีใหญ่กว้างคอยคุ้ม

ชาวพุทธทั่วไทยอกอุ่นใจชุ่ม

เหรียญสร้างกี่รุ่นสุดคมขลัง

รักษาความดีคงอยู่ตลอดกาล


แม้ร่างกายต้องลับลาโลกนี้

แต่บารมียังคุ้มครองไทย

สืบสานพุทธธรรมไว้ในใจ

ให้ศาสนาสว่างไสวในทุกวัน


ชีวิตนี้เพื่อพุทธศาสนา

แม้เวลาผ่านไปไม่เสื่อมคลาย

บารมีที่สะสมไว้ไม่หาย

คอยคุ้มครองให้ไทยสุขใจนิรันดร์


วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567

เพลงฐานรากเน่า แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno


คุยมากมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ก็ยังไม่รู้จะหมายถึงฐานรากตรงไหน

คงหมายถึงถิ่นธุระกันดารที่ห่างไกล

หรือตรงไหนก็ไม่รู้เพราะไม่อธิบาย


เมื่อไม่แจ่มแจ้งฐานรากแท้ในดวงจิต

พิชิตปัญหาปากท้องหนี้จนได้ที่ไหน

ต่างก็พากันโพทนาบีซีจีโมเดลกันไป

หรือว่านาแปลงใหญ่คงไม่ได้การ


การเลือกตั้งครานี้อย่าให้สิ้นเปลือง

ถ้าได้นักการเมืองแบบนี้คงแย่แน่

เป็นพวกไม้หลักปักเลนเป็นแน่แท้

เป็นพวกหาเสียงสร้างภาพไปวันวัน


แต่เมืองไทยเรานี้มีของดีหนักหนา

บุราณว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าว

เข้ามาบันดี้จำต้องมีโคกหนองนา

เป็นฐานรากนำไทยร่มเย็นแต่นักการเมืองไม่นำพา


ฐานรากที่แท้ในดวงใจชาวนา

คือความอุตส่าห์และการพึ่งตน

ไม่หวังให้นักการเมืองมาช่วยพา

เพียงแต่หวังว่าสักวันจะดีขึ้นเอง


คุยมากมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ให้ชัดเจนและโปร่งใสในทุกด้าน

หวังเพียงให้ประชารู้สึกอบอุ่น

ในถิ่นธุระกันดารที่ยังห่างไกล


เพลงฮักสาวลางเคอ แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

 

แม่สาวลางเคอพี่ละเมอถึงเธอทุกวัน

ทุกวันได้แต่ใฝ่ฝันได้พบสาวลางเคอ

หน้าตาจิ้มลิ้มผิวผ่องทำให้พี่เฝ้าเพ้อ

แม่สาวลางเคอไทยใหญ่เมืองรัฐฉาน


บุญนำพาพี่ได้มาพบสาวลางเคอ

พี่ได้มาเจอสาวลางเคอที่มหาจุฬาฯ

ใช่งานวัดแต่เป็นงานประสาทปริญญา

ช่างเป็นบุญวาสนาที่ได้มาพบสาวลางเคอ


อยู่ดีกินหวานหลายคนอาจไม่รู้จัก

เป็นคำทักสวัสดีของคนไทยใหญ่

ฮางลีหนำหนำพี่นี้ได้แต่โว้ยอยู่ที่ใจ

ใช่อื่นไกลไทยน้อยไทยใหญ่ก็พี่น้องกัน


ปู่ทวดพี่นั้นเดิมทีอยู่ถิ่นเมิงเม้าหลวง

ติดกวางสีจ้วงเมืองแข่ที่ไกลแสนไกล

อีกส่วนหนึ่งนั้นดั้นด้นข้ามเขาปาดไก่

สิบสองจุไทล้านนาล้านช้างก็พี่น้องไทย


ย่างเข้าสู่ยุคดิจิตอลเขามีเฟซบุ๊ก

พี่ได้แอดเฟซบุ๊กแม่สาวลางเคอ

ได้แต่โว้ยใจสักวันคงได้พบเจอ

เมื่อได้มาเจอโอ้ฮางลีหนำหนำ


แม่สาวลางเคอพี่ละเมอถึงเธอทุกวัน

ทุกวันได้แต่ใฝ่ฝันได้พบสาวลางเคอ

หน้าตาจิ้มลิ้มผิวผ่องทำให้พี่เฝ้าเพ้อ

แม่สาวลางเคอไทยใหญ่เมืองรัฐฉาน


บุญนำพาพี่ได้มาพบสาวลางเคอ

พี่ได้มาเจอสาวลางเคอที่มหาจุฬาฯ

ใช่งานวัดแต่เป็นงานประสาทปริญญา

ช่างเป็นบุญวาสนาที่ได้มาพบสาวลางเคอ


เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...