ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก 2016
"อภิสิทธิ์"ร่วมงานวันปิยะที่มหาจุฬาฯย้ำทุกพรรคการเมืองหนุนกิจการศาสนา ขอปวารณาตัวหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธโลก               วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสัมปสาทนียกถาในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               ในการนี้นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปบ้านเมืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งให้จัดการศึกษาพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะหากคนมีเพียงความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้               "พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของของการ
บุตรพนักงานและลูกจ้าง'กสทช.'เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสร้างสันติภาพภายในที่'มจร' ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.2559 บุตรพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลัก ซึ่งการปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างสันติภาพภายใน และถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา มจร ได้ส่งเสริมการปฏิบัติบูชา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของ มจร นั้นนอกจากจะมีภาคทฤษฎีแล้วยังจะต้องมีการภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยระดับปริญญาตรี-โทต้องปฏิบัติธรรม ๓๐ วันและระดับปริญญาเอก ๔๕ วัน พร้อมกันนี้ได้เปิดหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงระดับปริญญาโทซึ่งต้องไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ ๗ เดือน และมีนโยบายเป็นหลักสูตรปริญญาเอกดังรายงานเรื่อง “ทึ่ง!ปฏิบัติธรรมก็เป็นดอกเตอร์ได้”  ซึ่งบริหารงานของศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ มจร สร้าง “อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”  ขึ้นมารองรับ นอ
'ไพบูลย์ คุ้มฉายา'กราบพระตรวจหมู่บ้านศีล5ขอนแก่น 12ต.ค.2559 เฟซบุ๊ก เปรียญธรรม เก้า ประโยค ได้เผยแพร่ภาพข้อความภารกิจของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจราชการที่วัดชัยศรี บ้านเสียว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ของจังหวัดที่รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างแข็งขัน โดยได้กราบและขอคำแนะนำจากเจ้าอาวาสอย่างนอบน้อม
รูปแบบการสื่อสารสันติภาพสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง"มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศ าสนาในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนมหาเถรสมาคมอีก ๒ รูป คือพระพรหมมุนีและพระพรหมโมลี เข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง"มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย" ร่วมกับผู้นำศาสนาอีก ๔ ศาสนาและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานสนง.จุฬาราชมนตรีภาคใต้ชี้ควรยุติสร้างมัสยิดหากมีกระแสต้าน            11ต.ค.2559 ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน สำนักงานจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ได้ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนที่ 2 ) กรณีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิดในบางจังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งมีนายจอม เพชรประดับเป็นผู้ดำเนินรายการ ความว่า รู้สึกกังวลกับกระแสการต่อต้าน เนื่องจากต่อต้านนั้นจะตัดเอาข้อความสั้นไปเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ อาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกได้            "ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานจุฬาราชมนตรีจึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งได้ข้อสรุปว่า จะต้องวางยุทธศาสตร์ 3 ระดับคือ 1.การสร้างความรู้ให้กับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างวัฒนธรรมโดยไม่มองผู้ต่างความเชื่อเป็นศัตรู  โดยการเผยแพร่ความจริงของหลักศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสันติภาพ 2. สร้างความสัมพันธ์ความผู้ต่างความเชื่อให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และ 3 ณรงค์ทำกิจกรรมร่วมกันฉันท์มิตรอย่างเช่นไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่หารือปัญหาต่างๆ"  ดร.วิสุทธิ์  กล่าวและว่า            พร้อมกันนี้จะเข้าพบคณะกรรมาธิการศาสนา สนช.ในวันที่ 13 ต.
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง"มานัส"ลูกหม้อ"มจร"นั่งอธิบดีกรมการศาสนา  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วธ.ได้เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งทั้งหมด 4ตำแหน่ง ดังนี้ นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
สภาทนายความแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนภาคปฏิบัติรุ่นที่45             11ต.ค.2559 ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดทดสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) นั้น  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ  เป็นอาคารกงไกรลาศ (KLB) และอาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ผู้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดได้ที่ลานจอดรถของการกีฬาแห่งประเทศไทย (อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก) ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
'ยันตระ'กลับไทยอีกพักที่สำนักป่าสุญญตารามกาญจนบุรี ๑๑ต.ค.๒๕๕๙ เฟซบุ๊ก Sunnataram California Monastery PhraAjahn Yantra Amaro ได้โพสต์ข้อความและภาพความว่า ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระอาจารย์ยันตระ อมโร วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักป่าสุญญตาราม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย แสงแห่งปัญญา..วันแห่งความเมตตา... กรุณา... มุทิตา... อุเบกขา...๒๕๕๙ @ ถวายเทียน ๓,๐๐๐ เล่ม และดอกบัวสีชมพู เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาแด่ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรมและพระสงฆ์..ผู้ชี้นำทางให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง @ ​​​​​กำหนดการ ๐๔.๓๐ น.​สัญญาณระฆัง ๐๕.๓๐ น.​สวดมนต์ - เจริญสมาธิภาวนา ๐๗.๓๐ น.​ถวายภัตตาหารเช้า ๐๙.๐๐ น.​พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร บิณฑบาต ๑๐.๐๐ น.​เจริญพุทธมนต์ ๑๑.๐๐ น.​ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร ๑๒.๓๐ น.​พระธรรมกวีแสดงพระธรรมเทศนา ๑๓.๓๐ น.​ถวายผ้าป่าโรงทาน ๑๔.๐๐ น.​การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ๑๕.๐๐ น.​พิธีขอขมา - สรงน้ำ ๑๘.๐๐ น.​สวดมนต์ – เจริญสมาธิภาวนา ๑๙.๑๕ น.​พระอาจารย์ยันตระ อมโร แสดงธรรม ๑๙.๓๐ น.​พระอาจารย์ยันตระ อมโรและพระภิกษุสงฆ
แถลง๕พ.ย.๒๕๖๐สลายสรีรสังขารหลวงพ่อปัญญาสานปณิธานแม่ทัพธรรมป้องพุทธศาสนา             วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมกับพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ร่วมกันแถลงข่าวพิธีพระราชทานเพลิงสรีรธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตามที่ได้กำหนดไว้คือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ หลังจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้มรณภาพเมื่อปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันนี้ ๙ ปี             พระพรหมบัณฑิต  กล่าวว่า บัดนี้การปรับภูมิทัศน์ภายในวัด รวมทั้งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารปัญญานันทานุสรณ์ใกล้จะแล้วเสร็จ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เห็นสมควรแก่เวลาจัดงานสลายสรีรธาตุประกาศสัจธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ถวายดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทน์” จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกา
แจ็ค หม่าบอกโลกได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประเทศไทย นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งเว็ปไซด์อลีบาบา รายงานผลการประชุมภาคเอกชนของประเทศในกรอบเอซีดี ต่อที่ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย เพื่อเสนอไอเดียของต่อกาพัฒนาการเอเชีย ว่า  เมื่อไรก็ตามที่พูดถึงเศรษฐกิจโลก ทุกคนก็จะให้ความสำคัญกับกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่  ควรสร้าง  e-road เชื่อมต่อธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร (DATA) จะกลายทรัพยากรใหม่ที่สำคัญ  ทวีปเอเชียมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 4,000 ล้านเครื่อง แนะให้รัฐบาลทุกประเทศมีนโยบายส่งเสริมประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีและบริษัทที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 30 คน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการศึกษาส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โลกได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประเทศไทย วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ที่นั่น “แจ็ค หม่า” ได้ปรากฏตัว และมีคนไทยราว 300 ชีวิตได้เข้าร่วมรับฟัง “Talk by Mr. Jack Ma on “Global Trade Revolution:  Building a New e-Trade Platform for SMEs” ระยะเวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เขาได้ส่งมอบทั้งประโยคทรงพลังมากมาย ทีมงาน Techsauce ขอสรุปเนื้อหา โดยแบ่งประเภท
วช.ไม่หวั่นม.44บอร์ดถูกยุบรวมเดินหน้าปั้นนักวิจัยตอบโจทย์ประเทศ : พระปราโมทย์   วาทโกวิโท นายสำราญ สมพงษ์ ผู้เข้าอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รุ่นที่ ๒ รายงาน             ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๕ คืน ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ ๗๐รูป/คน จากหลากหลายสังกัด             ได้เรียนรู้จากซุปเปอร์แม่ไก่ และแม่ไก่ ถึงเทคนิควิธีของการหาเหยื่อ เพื่อลูกไก่จะได้เจริญพันธุ์เป็นอาหารชั้นเลิศของมวลมนุษย์ชาติ เพื่อที่มนุษย์ชาติจะได้เจริญพันธุ์ทำตัวเป็นประโยชน์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แบบมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม หากจะนำความรู้ไปใช้ต้องตั้งอยู่บนหลักพอเพียง สมเหตุสมผล และประเมินถึงความเสี่ยง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส่ มีส่วนร่วม ประเมิ
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน"มจร"ต่อยอดงานวิจัยเตรียมเปิดคณะแพทย์ จับมือวช.อบรมลูกไก่เพิ่มจำนวนนักวิจัยไทยให้มากขึ้น ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ ๗๐รูป/คน หลากหลายสังกัด พระพุทธเจ้าคือนักวิจัย ศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้คำแนะนำว่า การวิจัยคือการกลับไปดูหรือทบทวนอีกครั้งในสิ่งที่ได้รับรู้มาจนสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ ๕๐% เป็นมายาคติว่า อะไรจริงอะไรเท็จ  เพื่อเป็นฐานคิด ความจริงแล้วการวิจัยนั้นเป็นไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ "ธรรมวิจัย" ในโพชฌงค์ ๗ หนทางแห่งการรู้ใหม่ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้งแต่ออกผนวช เริ่มตั้งแต่ศึกษาหาความรู้ในสำนักต่า
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีบัญชาเปิดสอบปริยัติธรรม นวกภูมิ ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย หวังเรียนรู้ให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่อาคารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  มีบัญชาให้นำข้อสอบ พร้อมเฉลยจากประเทศไทยมาเปิดสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ พร้อมประทานโอวาทเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ โดยการดำเนินการของ พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พระครูปลัดมงกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้ำปรก พระมหาไพรัช วิรโธ ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท ป.ธ.๘ วัดปากน้ำ และพระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน ป.ธ.๗ วัดนาคปรก เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าสอบฯ   พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานผู้นำข้อสอบ และสักขีพยานนำข้อสอบมาเปิด ถวายส
เปิดปูมหลัง'กรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์'ปลัดจังหวัดบึงกาฬกับกระแสต้านสร้างมัสยิด หลังจากกระแสการคัดค้านการสร้างมุสยิดในพื้นที่อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ จนกระทั้งได้รับความสนใจจากนักข่าวนำเรื่องไปถามพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ก.ย.ที่ผ่านมา ทำให้ปรากฏชื่อนายกรกต ธำรงวงศ์สวัสดิ์ ปลัดจังหวัดบึงกาฬ ออกมาชี้แจงและมีหนังสือลงนามอนุญาตการสร้างแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ส่งให้มีการค้นข้อมูลว่านายกรกตคนนี้เป็นใครมาจากไหน จากการค้นข้อมูลปรากฏชื่อนายกรกตจากเว็บไซต์ http://www.bungkan.com ที่ได้นำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแต่ก็เป็นข่าวเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2558  เมื่อเข้าไปดูข้อมูลจากเว็บดังกล่าวก็พบว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นข้อมูลเมื่อปี 2558  ถัดมาปรากฏชื่อนายกรกตในการร่วมกับโครงการเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ลงพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ วันที่ 5  กรกฎาคม 2559 ที่วัดเซกาเจติยาราม (พระอารามหลวง) อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งพระเทพสิทธิญาณรังษี ประธานคณะกรรมการ ในฐานะป
ไทยแลนด์4.0'ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน' มอบผ้ายันต์ให้กำลังใจ 'ปลัดพาณิชย์' นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้มอบหมายให้นายประจักษ์ บุญยัง รองผุ้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ไปมอบผ้ายันต์ให้แก่ นางชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการให้กำลังใจและชื่นชม ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาเงินแผ่นดินอย่างดียิ่ง โดยเฉพาะกรณีลงนามหนังสือคำสั่งทางปกครอง เรียกค่าเสียหายในคดีขายข้าวแบบรับต่อรัฐ (G TO G) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผ้ายันต์ดังกล่าวนั้นเข้าใจว่าเป็นยันต์พิชัยสงคราม แต่เป้าหมายหรือเลขยันต์จริงนั้นคือการชนะกิเลสในจิตใจถึงจะตรงกับหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา แต่ถ้าเข้าใจเพียงเป็นของขลังก็มีความหมายเพียงไสยศาสตร์เท่านั้น .............................. หมายเหตุ : ที่มาเนื้อหาและภาพจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/720438
'ประยุทธ์'ชี้กรณีค้านสร้างมัสยิดบึงกาฬให้คู่ขัดแย้งต้องไปทำความเข้าใจกันจะให้รัฐแก้ทุกอย่างคงไม่ได้ เมื่อเวลา 14.15 น. วันที่ 27 กันยายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยในขณะที่ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ ได้มีผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวมุสลิม ไวท์ชาแนล (http://news.whitechannel.tv/) ได้สอบถามถามกรณีเกิดการคัดค้านการสร้างมัสยิดที่ จ.บึงกาฬ โดยผู้สื่อข่าวมุสลิมได้ถามว่า "ตอนนี้สำนักจุฬาราชมนตรีมีข้อห่วงกังวล เกี่ยวกับการคัดค้านสร้างมัสยิดที่ จ.บึงกาฬ เพราะได้มีการอนุญาตให้สร้างจากท้องถิ่นตามกฎหมายแล้ว แต่ว่ามีกลุ่มบางกลุ่มที่พยายามปลุกปั่นทางโซเชียลมีเดีย" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ตอบผู้สื่อข่าวดังกล่าวว่า เรื่องนี้คู่ขัดแย้งต้องไปทำความเข้าใจกันจะให้รัฐแก้ทุกอย่างคงไม่ได้ เพราะอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งขยายขึ้นไปได้อีก และถ้ารัฐเข้าไปแล้วเกิดความขัดแย้งขึ้นมาใครจะเป็นผู้รับผิดชอบได้บ้าง จะใช้กฎหมายอย่างไร ให้จับคนคัดค้านทั้งหมดก็ขยา
แม่น้ำเจ้าพระยาไหลถึงดานูบด้วยสายธารธรรม สาธุ!ฮังการีรับรองวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทวิทยาลัยพุทธสบทบ'มจร'แห่งเดียวในยุโรปเปิดสอบตั้งแต่ระดับป.ตรี-เอก พระพรหมบัณฑิตและคณะตรวจเยี่ยมชื่นชมผลงาน               ระหว่างวันที่   ๒๔-๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ พระพรหมบัณฑิตและคณะประกอบด้วยพระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดี และพระมหาสมบูรณ์ วุฑฒิกโร คณบดีบัณฑิต พระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา  นำคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมวิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกท กรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ซึ่งเป็นสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยนายปีเตอร์ ยาคอป (H.E. Dr. Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำกรุงเทพมหานคร  ได้เข้าพบที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ถวายคำแนะนำเมื่อวันอังคารที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙               ทั้งนี้วิทยาลัยพระพุทธศาสนาธรรมเกทเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนาแห่งเดียวในยุโรปที่เปิดสอนปริญญาตรีและปริญญาโทที่รัฐบาลให้การรับรองศักดิ์และสิทธิ์ของปริญญา สำหรับการเปิดสอนระดับปริญญาเอกนั้น วิทยาลัยแห่งนี้ดำเนินการโดยอาศัยหลักสูตรปริญญาเอกของ ม
พรึบ!ป้ายคัดค้านสร้างมัสยิดปากคาดหลังคณะสงฆ์บึงกาฬมีมติต้าน  จากผลการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ประกอบด้วยเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอของบึงกาฬ เจ้าคณะตำบลของอำเภอปากคาดทั้งหมด และเจ้าอาวาสในตำบลปากคาดทุกวัดโดยมีรองเจ้าคณะจังหวัดเป็นประธาน ที่วัดโนนสำราญ ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.บึงกาฬ  เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา เกี่ยวกับสถานการณ์พระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการสร้างมัสยิดในพื้นที่อำเภอปากคาด โดยเป็นการประขุมลับ มีเจ้าหน้าสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัด ตำรวจและทหารทั้งในและนอกพื้นที่สังเกตการณ์และรายงารต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ รายงานแจ้งว่า ที่ประชุมมีมติคือ 1.ดำเนินการอ้างสิทธิ์การเป็นอยู่ในพื้นที่อย่างสันติสุข 2.แสดงการคัดค้านการสร้างมัสยิดพื้นที่อำเภอปากคาดเชิงสัญลักษณ์ทั่วทั้งจังหวัดบึงกาฬเช่นการขึ้นป้ายคัดค้าน และ 3.ตั้งคณะกรรมเครือข่ายประสานงานระดับอำเภอ  ซึ่งจะทำหนังสือนำเสนอมติดังกล่าวนี้ต่อเจ้าคณะจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดในวันที่30ก.ย.นี้ จากผลการประชุมของเจ้าคณะพระสังฆาธิการในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬดังกล่าวปรากฏว่าวันที่ 27 ก.ย.ได้มีการตัดป้าย
ปลัดแรงงานเยี่ยมให้กำลังใจชื่นชมเยาวชนทำผลงานได้ดี เมื่อเร็วๆ นี้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมนายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเสถียร พจน์โพธ์ศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะเยี่ยมชมให้กำลังใจเยาวชนตัวแทนประเทศไทยพร้อมคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่เข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 11 ระหว่าง วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559 ณ Malaysia Agro Exposition Park Serdang : MAEPS กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ซึ่งในช่วงการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันสาขาต่างๆ ได้ลงมือปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมา ซึ่งส่วนใหญ่สามารถทำผลงานได้ตามแผนเกือบทุกสาขา ยกเว้นบางสาขาที่มีปัญหาในเรื่องอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ แต่ก็สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ไปได้ด้วยดีและทำคะแนนได้ในระดับต้นๆของการแข่งขัน ทั้งนี้ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวหลังจากที่ได้เยี่ยมให้กำลังใจเยาวชนและสอบถามถึงแนวโน้มในการคว้าเหรียญรางวัลของทีมฝีมือแรงงานไทยจากผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงานของไทยว่า "ทีมไทยมีความพร้อมมากในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งอาจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้เกินเป้าที่วางไว้ คือ
“อุเทน”ติงภาครัฐเกียร์ว่างจนน้ำถล่มหลายพื้นที่ เซ็งเตือนล่วงหน้าแต่ทำเก่งว่าเอาอยู่ ย้ำหลัก “หาที่ให้น้ำอยู่ หาทางให้น้ำไป” แนะหาทางส่งน้ำลงทะเลให้เร็วที่สุด เตือนอย่าคิดสู้โดยกั้นน้ำเดือดร้อนหนักกว่าเดิม นายอุเทน ชาติภิญโญ หัวหน้าพรรคคนไทย ในฐานะอดีตประธานคณะกรรมการผันน้ำลงทะเลทางฝั่งตะวันออก กล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ส่งผลให้หลายจังหวัดต้องประสบปัญหาอุทกภัยว่า ก่อนหน้านี้ได้ออกมาแจ้งเตือนแล้วว่า ให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น ตามที่มีการพยากรณ์ว่าจะมีมรสุม มีพายุเข้าประเทศไทยติดต่อกัน 3-5 ลูก อีกทั้งจากการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ Climate change ก็ทำให้ฝนตกช้ากว่าที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังมีฤดูฝนที่ยาวกว่าในอดีต ที่สำคัญในเชิงพยากรณ์สภาพอากาศก็มีข้อบ่งชี้ว่าทุก 5-6 ปีจะมีปริมาณน้ำในที่มากกว่าปกติ เหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี 2554 จนสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลมาแล้ว นายอุเทน กล่าวต่อว่า การออกมากล่าวเตือนล่วงหน้าของตนไม่ได้ต้องการสร้างความตระหนก หรืออยากดังแต่อย่างใด เพียงแต่เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังขาดความพร้อมในการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น อีก
“มหาดไทย” เดินหน้าสร้างโรงเรียนคุณธรรม ยกโรงเรียนคุณธรรมมูลนิธิรัฐบุรุษเป็นต้นแบบ ผลิตข้าราชการครูสังกัด อปท.พร้อมนำไปปลูกฝังเยาวชนสร้างชาติ ติวเข้มคิดทำ-ทำดี สร้างความดีเป็นสากล แนะเร่งพัฒนาต่อยอดสู่การเป็นต้นแบบให้จังหวัด เตรียมเดินสายสร้างโรงเรียนคุณธรรมทั่วประเทศ วันที่ 26 ก.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวแสดงความชื่นชมคณะผู้บริหารและคุณครูทุกท่าน ที่ได้ให้ความสำคัญและสละเวลามาเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ และเห็นว่าการเสริมสร้างและส่งเสริมคุณธรรมแก่นักเรียนเป็นการปลูกฝังการทำความดีที่มีความเป็นสากล สามารถดำเนินการร่วมกันได้ทุกศาสนา เพราะอยู่บนพื้นฐานของการคิดดี ทำดี ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ซึ่งทุกศาสนามีหลักการเช่นเดียวกัน “สิ่งสำคัญที่สุดคือผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรม จะนำประสบก
“สมคิด”ดึง“ภาคประชาสังคม”ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ  “สมคิด” ทิ้งทวนไตรมาส 4 ดึง “ภาคประชาสังคม” ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจ สสส.ชง 5 โมเดล “ประชารัฐเพื่อสังคม” จูงใจเอกชนจ้างงานคนพิการ-ดูแลผู้สูงอายุ ตั้งเป้าสร้างรายได้หมุนเวียน 1 พันล้านบาท                เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ(สช.) จัดเวที “ประชารัฐเพื่อสังคม” เพื่อผนึกกำลังภาคธุรกิจและภาคประชาสังคม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากหลากหลายหน่วยงานกว่า 100 คน เข้าร่วม ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี โดย ศ.นพ.ประเวศ วะสี ราษฎรอาวุโส กล่าวบรรยายพิเศษเรื่อง “ภาคีธุรกิจ เพื่อการพัฒนาประเทศไทย” ว่า แนวทางประชารัฐเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมเป็นกลไกทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศได้ อาทิ การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เด็ก และเยาชน                ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ กล่าวว่า นโยบายประชารัฐตลอด 1 ปีที่ผ่านมาเป็นไปได้ดีมาก แต่ส่วนใหญ่เป็นไปในด้านเศรษฐกิจ ตนจึง
เว็บวัดไม่การเคลื่อนไหวไม่มีข้อมูลอัพจะทำอย่างไร                ปัจจุบันนี้เห็นมีเว็บไซต์หรือหน่วยงานเกี่ยวกับศาสนาออกมาเป็นจำนวนมาก แต่หากขาดข้อมูลอัพขึ้นก็ไม่มีความหมาย หรือมีข้อมูลแต่ไม่สามารถเรียบเรียงให้คนอื่นให้เข้าใจง่ายๆ ก็ไม่มีความหมายอีกเช่นกัน ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการฝึกหัดเหมือนกับแต่งกระทู้ ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้มีผู้รับจ้างเขียนบทความ ข่าว รายงาน มีอยู่เป็นจำนวนมาก(รวมถึงผมด้วย)  เพราะการเขียนบทความ  เป็นช่องทางทำเงินที่ง่ายที่สุุด ที่สำคัญงานเขียนบทความเป็นงานที่ ลงทุนน้อยแต่มีโอกาสรวยได้  บางคนรับเงินจากการเขียนบทความขายปีหลักล้านบาท เด็กบางคนอายุสิบกว่าๆ ก็สามารถเขียนบทความ รับงานเขียนหารายได้เสริมได้แล้ว ดังนั้นหากสนใจก็ติดต่อมาได้               นอกจากนี้บทความดังกล่าวสามารถลงประกาศขายในเว็บไซต์ต่างๆ เช่น Thaiseoboard.com, Fruityjob.com  อุปกรณ์ช่วยในการเขียนคือแท็บเล็ตพีซีโดยเฉพาะระบบ Android จะเหมาะที่สุด เพราะสะดวกในการพกพา  ใช้งานกับคีย์บอร์ดภาษาไทยทั้งนอกและในได้ ขณะเดียวกันแบตเตอรี่ใช้งานได้นานเกิน 8 ชั่วโมงก็มี เลือกขนาด 10 นิ้ว กล้องหน้า 5 ล้านพิกเซ่ล
" อุดมเดช"ชื่นชมมหาจุฬาฯดึงต่างศาสนาร่วมงานวันสันติภาพสากล หวังเป็นแรงผลักดันสร้างสันติภาพช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เกิดสันติสุข                          วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)   อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พลเอกอุดมเดช สีตะบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานเปิดงานวันสันติภาพสากล ที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หรือ มจร  โดยในปีนี้ ทาง มจร จัดกิจกรรมภายใต้คอนเซ็ปต์ "ลมหายใจแห่งศาสนา ลมหายใจแห่งสันติภาพ" โดยมี พระราชวรเมธี รองอธิการบดี มจร ฝ่ายบริหาร และพระมหาหรรษา ธัมมหาโส ผู้ช่วยอธิการบดี มจร  ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาระดับปริญญาโทและเอก  ให้การต้อนรับ              พลเอกอุดมเดช กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติให้มาเป็นประธานในการเปิดงานวันสันติภาพโลก ที่ มจร อันเป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นเรื่องการสร้างความสันติให้คงอยู่ในสังคม วันที่ 21 กันยายนของทุกปีเป็นวันสันติภาพสากล ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้ เพื่อให้ประชาชนในแต่ละประเทศทั่วโลกได้ร่วมรำลึก และรณร