ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2022

"สันติศึกษา มจร" เล็งสร้างพระสงฆ์นักไกล่เกลี่ยครอบคลุมทั่วประเทศ 300 รูปภายในปี 2566

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 พระปราโมทย์  วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า  ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 มีการพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดโดยมุ่งภาคปฏิบัติการเทคนิคการขั้นตอนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับชุมชนสำหรับพระสงฆ์ช่อสะอาด ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่มาจากชุมชนในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ปทุมธานี  สระบุรี  นครศรีธรรมราช  เลย  เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานครเพื่อ เรียนรู้กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของคนในชุมชน ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เพราะเมื่อชุมชนมีความขัดแย้งมักจะใช้รุนแรงแก้ปัญา หรือ ใช้กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักคือ การฟ้องร้องทำให้เกิดคดีในศาล แต่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเป็นยุติธรรมทางเลือกทางรอด ซึ่งมีพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  โดยพระสงฆ์ถือว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ถือว่าเป็นคนกลางที่มีทุนทางสังคมอย่างดียิ่ง  เป็นที่ยอมรับในชุมชนสามารถยกระดับเป็นพระสงฆ์ในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อระงับข้อพิพาทชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยื

พร้อมเปิดแล้ว! ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนหนองเสือปทุมธานี

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2565 เฟซบุ๊ก พ.ต.ท.มนตรี คงเตี้ย ได้โพสต์ข้อความว่า วันที่ 29 มีนาคม2565 เวลา 10.00 น.ผู้อำนวยการคุ้มครองสิทธิทำหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ  จังหวัดปทุมธานี มี พ.ต.ท.มนตรี คงเตี้ย ประธานคณะทำงาน นายประคอง วงษ์เลิศ เลขานุการ  นายประสิทธิ์ ปั้นงานม ที่ปรึกษา ร.ต.ต.เกียรติศักดิ์ รัตนพันธ์ คณะทำงาน นายพงศ์พันธ์ สินผดุง คณะทำงาน ให้การตอนรับ และผู้อำนวยการบังคับคดี จังหวัดปทุมธานี ได้เดินทางมาร่วมด้วย  ขอขอบคุณ พ.จ.อ.หญิง บงกช เพ็ชรกูล  รอง ผอ.ฝ่ายขยายเครือข่าย สภาประชาชน 77 จังหวัด และทีมงาน วารสารสมาคมทนายตำรวจเพื่อประชาชน พ.ต.อ.ชวลิต มั่นศิลป์ พ.ต.ท.บุญเลิศ เริงพงษ์พันธ์ พ.ต.ท.พร แก้วช้าง มาร่วมให้การต้อนรับ

แม่เมืองสกลนครประกาศแล้ว ขจัดความยากจน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565  นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ในฐานะประธานกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสกลนคร (ศจพ.จ.) ประกาศและแสดงเจตนารมณ์ ในอันที่จะมุ่งมั่นขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และลดความเหลื่อมล้ำ โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน กลุ่มเปราะบาง และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร เป็นวาระของจังหวัดที่ทุภาคส่วนจะร่วมขับเคลื่อนและพัฒนากลุ่มดังกล่าว ให้มีความพร้อมและสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน โดยการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน และมีภาครัฐที่นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล เข้ามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบรรลุตาม วิสัยทัศน์ "ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ผู้ว่าฯ ตรั

"พระกากัน มาลิค"เปิดตัว “มูลนิธิไตรรัตนภูมิ" พร้อมเว็บและโครงการสุวรรณภูมิสู่พุทธภูมิ

พระกากัน (อโสโก) มาลิค เปิดตัว มูลนิธิไตรรัตนภูมิ ที่ตั้งขึ้นเพื่อรับกิจกรรมส่งเสริมกิจการด้านพระพุทธศาสนาร่วมถึงการเผยแผ่และฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีเว็บไซต์ http://www.worldofbuddhist.com/ เป็นศูนย์กลางข้อมูล พร้อมด้วยโครงการแรก พลิกฟื้นคืนพุทธ สุวรรณภูมิ สู่ พุทธภูมิ ขอรับบริจาคพระพุทธรูปจากคนไทย จำนวน 84,000 องค์ ไปมอบให้กับชาวอินเดีย เป็นการพลิกฟื้นคืนพระพุทธศาสนาสู่มาตุภูมิ ร่วมด้วยเครือข่ายสหายธรรมที่เป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิฯ และกิจกรรมมาด้วยกัน  ได้แก่ คุณฐิติรัตน์ เฮงสกุล และ ว่าที่ร้อยเอกณัฏฐกิตติ์ ชัยเฉลิมมงคล  เมื่อเร็วๆ นี้   (วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ณ หอบุพการี วัดธาตุทอง) พระอโสโกภิกฺขุ (กากัน มาลิค) เผยว่า “ครั้งหนึ่งอาตมาเคยถามท่าน ดาไล ลามะ ท่านนับถือศาสนาอะไรครับ ท่านตอบว่า ศาสนาแห่งความรักและความเมตตา นั่นคือสิ่งที่มีพลังและสำคัญที่สุดที่มนุษย์เราต้องการในทุกวันนี้ และเป็นสิ่งที่หายไปในสังคม อาตมาฝึกฝนจิตใจทุกวัน ให้มีความกรุณา ความรัก ความเมตตา ต่อทุกคน การรับใช้เพื่อนมนุษย์ คือ สิ่งที่สำคัญมาก คุณจะเป็นชาวพุทธอย่างไม่สมบูรณ์ หากไม่ช่

แนะเขียนยันต์เอง! ยักษ์ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ 100ปี พิธีการสุดเข้มขลัง

ยักษ์ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ 100ปี!!.... พิธีการสุดเข้มขลัง หลวงพ่อพัฒน์เมตตาแนะเขียนยันต์ และนำเข้าพิธีวาระ 3 วันที่ 25 มี.ค.2565 ยักษ์ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ 100ปี!!....สร้างในวาระสิริมงคลอายุ หลวงพ่อพัฒน์ 100 ปี เพื่อสมทบทุนสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำ วัดห้วยด้วน งบประมาณการก่อสร้าง 75 ล้านบาท ช่างทำสัญญา 14 เดือนเสร็จ ปียอดเจดีย์ใช้ทองคำหุ้ม 30 กิโล เบ็ดเสร็จ 100 กว่าล้าน เจ้าคุณหลวงปู่สร้างปีเดียวเสร็จ พระราชมงคลวัชราจารย์ หรือ หลวงปู่พัฒน์ ปุญฺญกาโม  พระเกจิอาจารย์ชาวจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ และ เจ้าอาวาสวัดธารทหาร หรือวัดห้วยด้วน อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ เมตตาอนุญาตให้ "ทีมพี่เสือ" จัดสร้างวัตถุมงคลพระปิดตา ในวาระครบรอบอายุ 100 ปี  กว่าจะมาเป็น ยักษ์ 100 ปี งานพรีเมี่ยม ที่สวยงามนั้น หลวงพ่อพัฒน์ ท่านเมตตา ดูเเล ให้ปรับเเก้ไข เขียนยันต์ ให้กับรุ่นนี้โดยเฉพาะ หลวงพ่อท่านอยากให้สมบรูณ์ มีพุทธคุณเเด่ผู้ได้ครอบครองสูงสุด ให้ดีที่สุด  ยักษ์ 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ 100ปี ผ่านขั้นตอนการออกแบบ แกะบล็อก แต่งบล็อก รวมถึงการออกเเบบเเต่ล่ะเนื้อ การคิดค้นสิ่งใหม่ การผลิตโดยโร

พิธีย้ายพระธรรมโพธิมงคล ไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศรูปใหม่

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า  @พระมหาเถระผู้ทรงธรรมวินัย ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะโดยแท้ @เมื่อวาน(24 มีนาคม 2565) ผมได้เดินทางไปนมัสการหลวงพ่อ (พระธรรมโพธิมงคล) ที่วัดนิมมานรดี พระอารามหลวง ย่านบางแค เป็นวันสุดท้ายที่หลวงพ่อได้พำนักอาศัยอยู่พระอารามแห่งนี้ในฐานะเจ้าอาวาสพระอารามแห่งนี้ วันนี้ (25 มีนาคม 2565) เป็นวันที่ได้กำหนดย้ายไปดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารพิธีการจะเริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันนี้ ตามโบราณประเพณี การจะมีการย้ายเจ้าอาวาสไปดำรงตำแหน่งอีกพระอารามหนึ่งนั้น เมื่อได้ประกอบพิธีการอันเป็นมงคลที่พระอารามเดิมเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่อัญเชิญพระพุทธ พระธรรม สัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชขึ้นรถยนต์หลวง เดินทางเป็นไปยังพระอารามตามพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช พร้อมด้วยพระอนุจรจำนวนตามสมควร “เมื่อมีหน้าที่ใด ก็จะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ให้พอดีกับสถานะ งานทุกอย่างจะสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าหมายทุกประการ” หลวงพ่อบอกว่า งานทุกอย่างมันมีความยากง่ายแตกต่างกัน เมื่อจะทำงานก็ทำอ

"สันติศึกษา มจร" เล็งเปิดหลักสูตร ระดับปริญญาโทสาขาวิชาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันที่ ๒๓  มีนาคม ๒๕๖๕ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  มจร  เปิดเผยว่า  ได้รับมอบหมายเตรียมยกร่างหลักสูตรสาขาวิชาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อยกระดับสู่เรียนรู้ในระดับปริญญาโท ซึ่งในปัจจุบันหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ได้พัฒนาและฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ กพยช รับรอง สำหรับการพัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยที่มีกฎหมายรับรอง ซึ่งมีการขับเคลื่อนโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งในขณะนี้หลักสูตรสันติศึกษา มจร และเครือข่ายได้พัฒนาผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายมาครบ ๖ รุ่น โดยมีผู้ผ่านและขึ้นทะเบียนและเตรียมทะเบียนถึง ๓๐๐ รูปคนทั่วประเทศที่พัฒนาฝึกอบรมโดย มจร ซึ่งปัจจุบันกำลังจะจัดรุ่นที่ ๗ จะจัดขึ้นระหว่าง ๒๗ เมษายน ถึง ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยล่าสุดมีการขับเคลื่อนจัดพัฒนาฝึกอบรมผู้ไกล่เกลี่ยในชุมชนรุ่นที่ ๕ มีพระสงฆ์ทั่วจังหวัดศรีสะเกษ-สุรินทร์และผู้นำชุมชน ผู้นำหน

ยุติธรรมราชบุรีสนองนโยบาย "ยธ." และมติ "มส." ประสานวัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565    ตามมติมหาเถรสมาคม ที่116 /2564 ครั้งที่4/2564 เรื่องความร่วมมือระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้วัดในพื้นที่ 76 จังหวัด เป็นพื้นที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของประชาชน วันนี้ (23มี.ค.) เวลา 10.00น.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือ ดร.สุรชัย ฉัตรภิญญาคุปต์ ให้ช่วยประสานเจ้าอาวาสวัดป่าพระธาตุเขาน้อย ต.บ้านคา อ.บ้านคา จ.ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน(วัดประจำอำเภอบ้านคา) โดย พันตำรวจโทวัชรัศมิ์ เฉลิมสุขสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดราชบุรี นางสาวจิราณี  เทศมงคล นักวิชาการยุติธรรมชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มนิติการ นางสมใจ  เชาวดี พนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย กฎเกณร์การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยวัดป่าพระธาตุเขาน้อย และเมื่อวันที่ 22 มี.ค.ที่ผ่านมา ดร.สุรชัยได้ช่วยประสานเจ้าอาวาสวัดวิมลมรรคาราม(บ่อกระดาน) ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประชาชน(วัดประจำอำเภอปากท่อ) พันตำรวจโทวัชรัศมิ์พร้อมคณะได้เดินทางไปให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมาย/กฎเกณร์การตั

รู้ยัง! ปลัดมท.เผย "โคก หนอง นา โมเดล" ลดก๊าซเรือนกระจกโลกร้อน แก้จนแก้ฝุ่น PM 2.5 ได้

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดในการแก้ไขปัญหาก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดภาวะโลกร้อน เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อ 13 การปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น (Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts) ซึ่งผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UN) และผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) ได้ให้ความสนใจและชื่นชมการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการ Change for Good ให้เกิดการแก้ไขปัญหาดังกล่าว         นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ได้กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของกระทรวงมหาดไทย เปรียบเสมือนการปฏิวัติสีเขียวครั้งใหญ่ที่ประชาชนจะอยู่รอดปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เพราะนอกจากจะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั่วประเทศแล้ว ยังช่วยตอบโจทย์การแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และสภาวะโลกร้อน (Global wa

สมาชิกวุฒิสภาเยี่ยมชม "โคก หนอง นา โมเดล" พยุหะคีรีนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ รองประธานกรรมการคนที่ 1 หัวหน้าคณะ พร้อมคณะ ลงพื้นที่พบประชาชนตามโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ที่ "โคก หนอง นา โมเดล" บ้านหาดเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำทรง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะประชาชน รับฟังความคิดเห็น และหารือร่วมส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่น เยี่ยมชมการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" เพื่อดูพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานโครงการดังกล่าวที่มีการดำเนินการอย่างเป็นระบบ พร้อมให้คำแนะนำในการขยายผลการดำเนินงานสู่ครัวเรือนอื่น ๆ ต่อไป แหล่งที่มา : เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์

มหาดไทยลุยแก้จน! พช.ศรีสะเกษพุ่งเป้า จับมือทีมปฏิบัติการฯทีมตำบล สาธิตอาชีพมุ่งลดรายจ่ายสร้างรายได้

  วันที่ 17มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.  ที่อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดศรีสะเกษ (ศจพ.จ.) ภายใต้การอำนวยการของ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธาน คจพ.จ. มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ดำเนินขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน โครงการขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนรายได้ต่ำกว่าเกณ์ จปฐ. ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย TPMAP ที่ตกเกณฑ์มิติด้านรายได้ (รายได้เฉลี่ยต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2564 จำนวน 367 ครัวเรือน) ได้เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนทุกช่วงวัยในจังหวัดศรีสะเกษ ตามประกาศ “วาระจังหวัดศรีสะเกษขจัดความยากจนพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื

ผู้ว่าฯศรีสะเกษจับมือคณะสงฆ์ เปิดอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยฯ หวังวัดเป็นศูนย์กลางไกล่เกลี่ย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ที่สถาบันสติภาวนาเพื่อสันติภาพ วัดบ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา  พุฒิชาติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 5 ที่หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลสวาย ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 22  มีนาคม พ.ศ. 2565   โดยมีพระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ในฐานะประธานการฝึกอบรมหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  ถวายการต้อนรับพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ ที่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ร่วมเปิดการฝึกอบรม  พระครูสิริปริยัติการ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า การทำงานด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจะต้องปราศจากอคติในทางพระพุทธศาสนา โดยใช้ธรรมาภิบาลฐานในการทำงานสร

ปลัดมหาดไทยดึง "พระสงฆ์" ร่วมทีมพี่เลี้ยงแก้จน 30 ก.ย.หมดทั้งแผ่นดินไทย

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และทุกหน่วยงานกระทรวง ทบวง กรม ทั้งทางส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจน ภาคประชาสังคม เข้ามาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยด้วยกัน ที่เราเรียกรวม ๆ ว่า เป็นคนจน แต่ความหมายของคนจนในที่นี้ไม่ได้หมายความเพียงแค่มิติเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมไปถึงผู้ที่ขัดสนยากไร้ เข้าไม่ถึงโอกาส ตลอดจนไม่มีที่อยู่อาศัย ไม่มีอาชีพ ไม่มีรายได้ ไม่มีทุนการศึกษา มีนัยยะหมายความไปถึงทุกกลุ่มที่มีความเดือดร้อนในชีวิตด้านต่าง ๆ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ สำหรับกลุ่มเป้าหมายตัวอย่าง เช่น มีครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ลูกหลานไม่สามารถดูแลได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง แล้วไม่สามารถที่จะไปหาหมอได้ด้วยตัวเอง หรือแม้กระทั่งคนที่เป็นผู้ตกหล่นไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน หรือไม่มีบ้านเลขที่ เพราะจากข้อมูลของกรมการปกครองพบว่า มีคนที่ไม่มีทะเบียนบ้าน กว่า 2 แสนราย ที่ปรากฏอยู่ในทะเบียนบ้านกลาง หมายความว่าเป็นคนไทยที่มีชื่ออยู่ในฐานทะเบียนราษฎร์ แต่ไม่ทราบหลักแหล่งที่อยู่แน่นอน อย่างเช่น สมัยก่อนทห

"ยธ.ศรีสะเกษ- IBSC และหลักสูตรสันติศึกษา มจร" จับอบรม กม.ไกล่เกลี่ย แก่ "พระสงฆ์-ผู้นำท้องถิ่น-ผู้นำท้องที่-ปชช." พื้นที่อีสานใต้

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565  พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ (หรรษา ธมฺมหาโส)  ศ.ดร.ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดใหม่ยายแป้น กรุงเทพฯ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มจร เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดศรีสะเกษ  จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ผู้ไกล่เกลี่ย รวมถึงพัฒนาและฝึกอบรมผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้นำศาสนา เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน 2562 "หลังจากนั้น จะนำไปสู่การตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยในพื้นที่อีสานใต้ ครอบคลุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ และอุบลราชธานี และนำผู้ไกล่เกลี่ยที่ขึ้นทะเบียนแล้วไปประจำ ณ ศูนย์ต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่คู่ความต่อไป" พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวและว่า ทั้งนี้กฏหมายคือหนึ่งในเครื่องมือที่จะหยิบยื่นสันติภาพแก่ชุมชน ในขณะเดียวกัน กฏหมายจะเป็นเครื่องมือสำคัญให้ "บวร" บ้าน วัด และราชการ สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการนำมิติทางกฏหมายไปเสริม

"IBSC - หลักสูตรสันติศึกษา มจร" จับมือมูลนิธิต่อต้านการทุจริต สร้างพระสงฆ์ช่อสะอาด Kick off ความสะอาดทั่วไทย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพื่อเข้ารับเรียนรู้ปฏิบัติการและพัฒนาฝึกอบรมตามโครงการพระสงฆ์ช่อสะอาดรุ่นที่ 3   ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565 จัดฝึกอบรม ณ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ปฏิบัติการรูปแบบการเรียนรู้  มุ่งพัฒนาพระสงฆ์ช่อสะอาดเพื่อการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเสริมสร้างชุมชนสังคมสันติสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้และลงพื้นที่ปฏิบัติการ ขับเคลื่อนภายใต้การพัฒนากายสะอาด  พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด ปัญญาสะอาด  สู่บ้านวัดโรงเรียนสันติสุข    จัดโดย หลักสูตรสันติศึกษา มจร ร่วมกับ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม มูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง) สถาบันพัฒนาศักยภาพพลังจิตใต้สำนึก และบริษัท ไลค์ เลิร์นนิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด  บริหารโครงการ โดย พระปราโมทย์ วาทโกวิโท ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มจร เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร   สนใจสมัครฟรี สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น ได้ที่ลิงค์สมั

พระปิดตา100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน สุดยอดพระปิดตายุค 5G...

  สุดยอดพระปิดตายุค 5G... พระปิดตา100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน  เเรงด้วยพลังศัทธา เปี่ยล้นด้วยพลังพุทธคุณ สืบสานตำนานหลวงปู่โต๊ะ  จากรุ่นสู่รุ่น พระปิดตา 100 ปี หลวงพ่อพัฒน์ วัดห้วยด้วน ได้เมตตาอนุญาต ให้ทีมพี่เสือ จัดสร้างวัตถุมงคล รุ่นพระปิดตา ฉลองอายุหลวงพ่อพัฒน์ ในวาระครอบรอบ 100 ปี  โดยใช้มวลสารชั้นครูมากมาย ทั้งเกศาหลวงพ่อพัฒน์ จีวรหลวงพ่อพัฒน์ ตระกรุดเสก เเป้งเสก   ผงว่านมงคลศักดิ์สิทธิ์ มากมาย โดยเฉพาะรุ่นนี้ ได้นำ มวลสาร พระปิดตา หลวงปู่โต๊ะ   ของแท้ มาเป็นมวลสาร อีกด้วย จึงเป็นศิริมงคลเเด่ผู้ได้มีใว้ครอบครอง เป็นพุทธคุณคุ้มครองเสริมศิริมงคล อย่างเเท้จริง โดยรุ่น พระปิดตา 100 ปี หรือ พระปิดตากนกข้าง หลวงพ่อพัฒน์ ได้สืบสานตำนาน พระปิดตากนกข้าง ที่ขึ้นชื่อหลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี  ซึ่งใครหาเก็บของหลวงปู่โต๊ะไม่ทัน ก็เก็บรุ่นนี้เเทนได้ โดยการจัดสร้างครั้งนี้ มีรูปแบบสวยงาม มีเอกลักษ์ความงดงาม มีลวดลายกนก เเบบไทยๆ สืบสานศิลปะเเบบไทย  เป็นพระปิดตาอีกรุ่นที่ควรค่าเเก่การสะสม เป็นศิริมงคล ซึ่งหลายต่อหลายคน ติดตาม เสาะเเสวงหา มาบูชากันอย่างมากมาย เป็นที่นิยมในคนที่เลื่อมใสศรัทธา

"เจ้าคณะศรีสะเกษ" ประชุมจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระสงฆ์ศรีสะเกษ หวังดูแลพระสงฆ์อาพาธทั้งจังหวัด

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีเกษตรวิทยา วัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ และผ่านระบบ Zoom ออนไลน์ พระครูศรีมงคลปริยัติกิจ เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดตั้งกองบุญสุขภาวะพระภิกษุและสามเณร จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีพระครูสิริปริยัติการ รองเจ้าคณะจังหวัด พร้อมเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม การนี้พระมงคลวชิรากร เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ศาสตราจารย์ ดร. พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พระมหาสมยศ ถามเชฏโฐ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดระยองพระมหาประยูร โชติวโร,ดร. ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พระปลัดสรวิชญ์ อภิปญฺโญ,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว มจร พระมหาอดิเรก ฐิตวุฑฺฒิ,ดร. เจ้าอาวาสวัดลำพญา จังหวัดนครปฐม ในฐานะคณะทำงานชาวศรีสะเกษร่วมถวายข้อมูลในที่ประชุมด้วย เจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า คณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกษได้ตระหนักถึงปัญหาพระภิกษุ และสามเณรอาพาธที่มีจำนวนมากขึ้น และส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านค่าใช้จ่าย

"อธิการบดี มจร" ประกาศผลงาน"วิจัย-นักวิจัย"ดีเด่น สุดปลื้มสันติศึกษาผลงานระดับดีมาก

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕   พระปราโมทย์ วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (มจร)  เลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า  พระธรรมวัชรบัณฑิต ศาสตราจารย์ ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ลงนามประกาศผลงานวิจัยดีเด่นและนักวิจัยดีเด่น  ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อเป็นการส่วเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพการวิจัยให้กับคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีประเภทงานวิจัย จำนวน ๒๕ ผลงาน โดยผลงานวิจัยด้านนวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์ในระดับดีมากเป็นแผนงานวิจัย : วิศวกรสันติภาพท้องถิ่น: ต้นแบบผู้นำสร้างสันติให้ชุมชน นำโดย ผศ.ดร. ขันทอง วัฒนะประดิษฐ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มจร  สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย เป็นหัวหน้าแผนงานวิจัย โดยมีโครงการวิจัยย่อยที่ ๑ คุณลักษณะผู้นำท้องถิ่นที่ส่งผลต่อการสร้างสันติสุขในชุมชน มีพระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ ผศ.ดร. หัวหน้าโครงการ และคณะ มีพระมหาวีระศักดิ์ อภินนฺทเวที ดร. เป็นต้น  โครงการวิจัยย่อยที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะผู้นำท้องถิ่นในการเป็นวิศวกรสันติภา

กมธ.วุฒิฯจัดปฏิรูปการเมืองวิถีใหม่ "ชวน" ย้ำการเมืองต้องได้คนดี "ปชช." เลือกคนไม่โกง

วันที่ 8 มีนาคม 2565  นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ฐานะประธานรัฐสภา กล่าวปราศรัยการเมือง เรื่อง ทำการเมืองให้สุจริต ในงานสัมมนาเครือข่ายประชาชนปฏิรูปการเมืองปี 2564 จัดโดย คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ตอนหนึ่งว่า การปฏิรูปการเมือง สิ่งสำคัญ คือ ต้องทำให้การเมืองสุจริต และเป็นภารหน้าที่ของคนทุกคนที่ต้องสร้างคนดีให้บ้านเมือง เพื่อเป็นกระบวนการของการปฏิรูปการเมือง โดยเฉพาะไม่เลือกนักการเมืองโกงเข้ามาบริหารบ้านเมือง เพราะเมื่อได้นักการเมืองโกง ย่อมใช้อำนาจแต่งตั้งข้าราชการที่ไม่ซื่อสัตย์เข้ามารับตำแหน่ง เพื่อมาทำงานให้กับตนเอง จากคดีความที่เกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการหลายคดีที่ผ่านมา พบว่าต้องติดคุกเพราะต้องทำงานรับใช้นักการเมือง หรือต้องทำเพราะเกรงใจนักการเมือง นายชวน กล่าวด้วยว่าความซื่อสัตย์ รัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้เป็นคำที่ต้องใช้ในการถวายสัตย์ปฏิญาณตนในหลายตำแหน่ง ตั้งแต่ องคมนตรี รัฐมนตรี ส.ว. ส.ส. องค์กรอิสระ เป็นต้น และยังเขียนว่าบุคคลที่ต้องเข้ามาทำหน้าที่แทนประชาชน คุณสมบัติต้องมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2