ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2018

"พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม"มรณภาพสิริอายุ 60 ปี

วันที่ 1 พ.ค. 2561 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระอาจารย์ชัยณรงค์ อุปสโม แห่งสำนักสงฆ์เขมาภิรโต บ้านพุน้ำร้อน ต.บ้านบึง อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ละสังขารแล้วเมื่อเวลา 03.00 น. ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ถนนเศรษฐศิริ เขตพญาไท กทม. สิริอายุได้ 60 ปี เบื้องต้นจะมีการรดน้ำสรีระสังขาร ในเวลา 17.00 น. สวดอภิธรรมเวลา 18.00 น. ที่สำนักสงฆ์เขมาภิรโต จ.ราชบุรี  ต่อมาเฟซบุ๊กหลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)ได้โพสต์ว่า  เวลา 18.00น. หลวงปู่พุทธะอิสระ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ณ สำนักสงฆ์เขมาภิรโต ราชบุรี

"โมที"นายกฯอินเดียเป็นประธานพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลกที่เจดีย์พุทธคยา

"โมที" นายกฯอินเดียเป็นประธานพิธีฉลองวันวิสาขบูชาโลกเจดีย์พุทธคยาอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมกล่าวสดุดีพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีชาวพุทธนานาชาติร่วมกิจกรรมประมาณ 5,000 รูป/คน ที่เมืองกุสินาราชาวพุทธอินเดียกว่า2,000คนร่วมเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่เช่นกัน วันที่ 30 เม.ย.2561 นายนเรนทรา โมที นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ได้เดินทางไปที่เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย  เป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 อย่างยิ่งใหญ่  โดยได้กล่าวสดุดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอดจนหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะอริยสัจจ์ 4 ให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างน่าชื่นชม ขณะที่ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาพระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบหมายให้พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร ป.ธ.7 เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา พระครูอุดมโพธิวิเทศ เลขานุการเจ้าสำนักเรียนวัดไทยพุทธคยา พร้อมด้วยคณะพระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยาเข้าร่วมขบวนพุทธยาตรา โดยขบวนเริ่มต้นจากวัดญี่ปุ่น พร้อมทั้งวัดพุทธนานาชาติที่ตกแต่งขบวนอย่างงดงาม ทั้งข้าราชการตำรวจ ทหาร ครู นักเรียน ร่วมเดินในขบวนจำนวนมาก โด

สกอ.แนะมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรตอบโจทย์พัฒนาประเทศ

"มจร"ร่วมภาคีเครือข่ายจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  เรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0" พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการหนุนปรับปัญญาและศรัทธาและความรู้กับพัฒนาคนให้สมดุล รองเลขาธิการ สกอ. แนะมหาวิทยาลัยปรับหลักสูตรตอบโจทย์พัฒนาประเทศ  วันที่ 30 เม.ย.2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะสังคมศาสตร์ มจร ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  เรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0" โดยมีพระราชปริยัติกวี ศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มจร เป็นประธานเปิดงาน  ในการนี้ พระราชปริยัติกวี กล่าวว่า คณะสังคมศาสตร์ได้จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ จึงขออนุโมทนากับคณะสังคมศาสตร์และภาคีเครือข่าย จึงมีการนำเสนอผลงานวิชาการอันจะเป็นคุณูปการต่อสังคม คุณภาพอุดมศึกษาด้านการศึกษาไทยมี 3 ประเด็นหลัก คือ 1)วัสดุอุปกรณ์อาคารสถานที่ 2)ผู้บริหารและครูอาจารย์ 3) คุณภาพของบัณฑิต ความรู้ความสามารถสอดคล้องกับสังคมอย่างไร เพราะเราเห็นคนจบ ดร.ยังไปลงทะเบียนคนจนอยู่ กำลังสะท้อนอะไ

จิ๋วพิจิตรเข้าถึงธรรม"ผู้ให้คือผู้ชนะ"สร้างสังคมสันติสุข

วันที่ 30 เม.ย.2561 วัดป่าเขาน้อย อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน ตลอดจนคณะศรัทธาวัดป่าเขาน้อย จัดโครงการ“ค่ายคุณธรรมภาคฤดูร้อนวัดป่าเขาน้อย” น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใช้ในกระบวนการสร้างสรรค์เยาวชนของชาติ  ผนวกกับพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน รวมถึงการนำหลักธรรมคำสอนของหลวงปู่จันทา  ถาวโร “ ผู้ให้คือผู้ชนะ”  มาประยุกต์ใช้ พัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทยในฐานะทรัพยากรที่มีคุณค่าของชาติ ซึ่งจัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เมษายน ของทุกปี            สำหรับโครงการค่ายคุณธรรมฯ ในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 4  ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะอยู่กินนอนในค่าย โดยหลักสูตรที่ใช้ในการดำเนินการของค่ายคือ หลักสูตรจริยธรรม/คุณธรรม นำสู่ปัญญา ผู้ให้คือผู้ชนะ แต่ละวันจะมีรุ่นพี่จิตอาสาคอยอำนวยความสะดวก และสอนน้องในการทำกิจกรรม “พี่สอนน้อง” ในช่วงเย็น เด็กๆ ทุกคนจะช่วยกันเป็นจิตอาสาในการทำความสะอาดบริเวณค่าย กุฏิ และอาคารที่พัก ซักเสื้อผ้าของตนเอง รวมทั้งจัดเตรียมวัตถุดิบเพื่อจะทำอาหารในมื้อเ

"มจร"จัดถก"ปชต.ที่มั่นคง"พท.-ปชป.ร่วม เสนอหมู่บ้านสันติภาพเป็นฐานสร้างหมู่บ้านประชาธิปไตย

วันที่ 30 เม.ย.2561 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา คณะสังคมศาสตร์ มจร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2  เรื่อง"คุณภาพอุดมศึกษาไทยในยุค Thailand 4.0" หลังจากมีพิธีเปิดในช่วงเช้าแล้ว ช่วงบ่ายมีการประชุมกลุ่มย่อยในประเด็นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างกลุ่มที่มีการอธิปรายเรื่อง "ประเทศไทยกับการก้าวสู่ประชาธิปไตยที่มั่งคง" โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์   รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา แกนนำพรรคเพื่อไทย(พท.) รศ.ดร.ยุทธพร อิสรชัย อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดี มจร ฝ่ายกิจการทั่วไปเป็นผู้ดำเนินรายการ    รศ.ดร.ยุทธพร เห็นว่าความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยของคนไทยนั้นยังไม่สอดคล้องกับแนวความคิดสากล จึงเป็นประชาธิปไตยแบบไทยๆ  นายจุรินทร์ ได้แสดงความเห็นว่า ต้องมีการสร้างวัฒนาธรรมประชาธิปไตยนิยมให้ทางปฎิบัติในวิถีชีวิตให้ได้่ ประชาธิปไตยถึงจะมั่งคง คอร์รัปชั่นแก้ไม่ได้ด้วยการยึดอำนาจเพราะไม่มีการคานอำนาจตรวจสอบ  รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันนี้ประเทศไทย

"มจร"เตรียมมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์อธิบดีกรมการศาสนา

วันที่ 30  เม.ย.2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นมหาวิทยาลัยในคณะสงฆ์ไทย กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จนถึงระดับปริญญาเอกทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 5,062 รูปคน โดยแบ่งเป็น 1. ระดับปริญญาตรี บรรพชิต 1,983 คฤหัสถ์ 1,810  รวม 3,793 รูป/คน 2. ระดับปริญญาโท บรรพชิต 588 คฤหัสถ์ 243       รวม 831 รูป/คน 3. ระดับปริญญาเอก บรรพชิต 135 คฤหัสถ์ 162      รวม 297 รูป/คน รวมทั้งหมด บรรพชิต 2,706 คฤหัสถ์ 2,215          เป็น 4,921 รูป/คน และเข็ม ป.เอก ป.โท กิตติมศักดิ์ รวม 141 คน    จากจำนวนผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) นั้นมีนายมานัส ทารัตน์ใจ ป.ธ.6, พธ.บ., M.A. อธิบดีกรมการศาสนา พระมหาคำมา ปันยาวิจิด Most Ven. Phramaha Khamma Panyavichit, Lao Buddhist Fellowship Organization LBFO รองประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (รองประมุขสงฆ์ลาว)  นายบุญส่ง น้อยโสภณ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.), อดีตประธานศาลอุทธ

สุดยอดพระธรรมทูต!เป็นประธานตัดริบบิ้นแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน

วันที่ 29 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. เฟซบุ๊ก Namaste Dhamma ของพระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล ได้รายงานว่า ได้รับนิมนต์จากประธานหมู่บ้าน รามนาคาร์ ห่างจากกุสินารา 9 กิโลเมตร เป็นประธานตัดริบบิ้น เปิดการแข่งขันกีฬาคริเก็ตประจำปีของหมู่บ้าน โดยมีทีมเข้าแข่งขัน 4 ทีม ซึ่งเป็นกรรมชุมนุมสัมพันธ์ของพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย ........ (หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊กNamaste Dhamma)

เตรียมจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลภาคภาษาไทย

แปลเสร็จแล้วเตรียมจัดพิมพ์พระไตรปิฏกฉบับสากลภาคภาษาไทย โชว์งานฉลองวันวิสาขบูชาโลก 29 พ.ค.นี้พร้อมจำหน่ายไปทั่วโลก วันที่ 30 เมษายน 2561  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานและทีมกองบรรณาธิการ มจร เปิดเผยว่า  ขณะนี้ คณะทำงานแปลพระไตรปิฏกฉบับสากลที่มีพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร.กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  อธิการบดี มจร  เป็นประธานบรรณาธิการในการแปลนั้น ได้ดำเนินการแปลและตรวจความสมบูรณ์ของการแปลเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนขณะนี้ คือ การจัดรูปเล่ม Artwork ซึ่งการดำเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ ในส่วนของภาษาอังกฤษ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 นั้น จะมีจำนวนหน้าราว 700 หน้า ในขณะที่ภาษาไทย จะมีจำนวนหน้าราว 1,100 หน้า  คาดว่า จะสามารถเริ่มดำเนินการตีพิมพ์ตั้งแต่ 5-20 พฤษภาคม 2561 โดยจะพิมพ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จำนวนอย่างละ 10,000 เล่ม และมอบเป็นธรรมบรรณาการ อย่างละ 5,000 เล่ม เหลือจากนั้น จะจัดจำหน่ายออกไปทั่วโลก โดยสำนักพิมพ์ มจร "กราบข

เจ้าคณะปทุมธานีสนอง"มส."เปิดกิจกรรมสร้างปรองดองด้วยหมู่บ้านรักษาศีล ๕

วันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมฯ เฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เมตตาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้นำสร้างความสุขด้วย ๗ กิจวัตรความดี ในโครงการสถานประกอบการสว่าง ด้วยศีลและธรรม รุ่นต้นแบบ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ที่ดำเนินการโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี, สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี, วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี, หอการค้าจังหวัดปทุมธานี, ชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล ๕ ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี, ศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดปทุมธานี และชมรมบ้านแสงสว่าง ครอบครัวอบอุ่น แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินการตามแผนงานยกระดับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สถานประกอบการรักษาศีล ๕ ตามแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นนโยบายของมหาเถรสมาคม และยังเป็นการสานต่อโครงการชุมชนชนคุณธรรม ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม อีกด้วย การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ เป็นขั้นตอนที่ ๒ ต่อเนื่องหล

ชาวอินเดีย๕๐๐คนแสดงตนเป็นพุทธมามกะเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก (ตรงกับประเทศอินเดีย ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒) พระสงฆ์วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ พร้อมด้วยพระสงฆ์นานาชาติเมืองกุสินารา เดินทางไปในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของชาวอินเดียท้องถิ่นกว่า ๕๐๐ คน ที่ริ่มฝั่งแม่น้ำกกุธานที เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ซึ่งตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพาน โดยในปีนี้เมืองกุสินารา ได้จัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ๓ วัน ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ กิจกรรมบิณฑบาต กิจกรรมทำความสะอาดแม่น้ำหิรัญวดี กิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ แสดงพระธรรมเทศนา และขบวนแห่พุทธยาตรา สนติภาพโลกรอบเมืองกุสินารา-เมืองกยา ๘ กิโลเมตร ในมหาปรินิพพานสูตรกล่าวว่า หลังจากที่พระพุทธองค์ทรงเสวยภัตตาหารมื้อสุดท้ายจากบ้านนายจุนทะแล้ว ทรงกระหายน้ำ จึงรับสั่งให้พระอานนท์ตักน้ำมาถวาย พระอานนท์กราบทูลให้พระองค์ทรงไปที่แม่น้ำกกุธานทีซึ่งมีน้ำจืด ใสเย็น ทั้งมีท่ารื่นรมย์ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงเสวยน้ำและสรงชำระพระกาย ก่อนจะเดินทางถึงสาลวโนทยาน

สำราญสรรค์สร้างสันติ์ลำนำชีวิต-"ดูด"คือครรลองประชาธิปไตย

ดูดดื่มดำดิ่งดุจโด่ง ดิ้นด้นดงดอนเดียวดาย ดึงเดี่ยวดีแดงด้องด้าย แด่เดลดิรัจฉานสมสู่กัน อย่ารังเกียจเลยหนาคำว่าดูด มันเป็นบทพิสูจน์เริ่มขาดขลัง ใช้เล่ห์ทุนสามานย์แล้วกระมัง หวังอำนาจเพื่ออยู่ต่อแค่นั้นเอง วันหนึ่งงานไม่ทำดูดมูลเหม็น เขี่ยอุจจาระฟุ้งกระเด็นดูน่าขัน ทำตัวเป็นเทศบาลสูบไม่เว้นวัน หาสะอาดทุกคลอกจะมีหรือไร  ดูด ปฏิรูปการเมือง4.0? ภาษาการเมือง สัญจรหมายถึงไปดูด โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง! "ดูด" เป็นครรลองประชาธิปไตยจำไว้ ดูด ส.ส. เป็นปกติของครรลองประชาธิปไตยไทย แล้วต่างจากซื้อตัวส.ส.ตรงไหน ถ้าคิดว่า "ดูดปกติ" แล้วปฏิรูปการเมืองทำไม "ดูด" จงดีใจว่าเป็นสัญญาณถึงฤดูกาลใกล้เลือกตั้งแล้ว ทหารหนุนรัฐบาลนั้นถูกต้อง แต่ทหารหนุนพฤติกรรมที่ได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองนั้น ถือว่าไม่ถูกต้อง จริงใจจริงจังปราบคอร์รัปชั่น ฝ่ายตรงกันข้ามล้านเปอร์เซนต์ คนเป็นการเมือง เขาดูอาการ ดูเหลี่ยมการเมืองออก การเมืองเรื่องอำนาจ ต้องพิฆาตให้อาศัล ใช่พวกพ้องต้องจาบัน ต้องห่ำหั่นอริให้บรรลัย ตอนนี้นักการเมือง  นักอยากเป็น

เตรียมเงี่ยหูฟัง!นายกฯภูฏาน "TED TALK" งานฉลองวิสาขบูชาโลกเมืองไทย

วันที่ 28 เม.ย.2561 เฟซบุ๊ก Hansa Dhammahaso ได้เผยแพร่ข้อความว่า ฯพณฯ เชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน เสียงแห่งความสุขจากดินแดนแห่งความสุข  ครั้งแรกที่ได้ฟังผู้ชายคนหนึ่งพูดบนเวที TED TALK ตามลิ้งค์ https://youtu.be/eIogHJC3qe0 ในราวเดือนมีนาคม 2559 ยอมรับตามตรงว่า ไม่ทราบจริงๆ ว่าผู้ชายที่กำลังพูดถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม รอยยิ้ม และความสุขของชาวภูฏาน คือ นายเชอริ่ง ต๊อบเกย์ นายกรัฐมนตรีภูฏาน ซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าพรรคฝ่ายค้าน ปัจจุบันเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยประชาชน จบด้านวิศวกรรมศาสตร์จากประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วกลับมายังดินแดนมาตุภูมิทำงานรับใช้แผ่นดินบ้านเกิด หลังจากที่ได้ฟังท่านพูดบนเวที TED TALK เมื่อสองปีก่อน รู้แต่เพียงว่า ผู้ชายคนนี้ สามารถถอดสมการแห่งความสุขออกมาอธิบายขยายความได้อย่างออกรสออกชาติ และเป็นการพูดถึงความสุขที่เป็นธรรมชาติอย่างมาก ชัดแจ้งว่า ความสุขเป็นธรรมชาติที่ลึกซึ้งแต่เรียบง่าย ฉะนั้น การพูดถึงความสุขจึงต้องเป็นอะไรที่เรียบง่าย ไม่มีการปรุงแต่งหรือฉาบทา รวมไปถึงการใส่สีตีไข่ ที่สำคัญยิ่งคือ ความสุขจึงไม่ใช่สิ่งที่จะต้องไปประดิษฐ์ประดอยให้น่าสนใจ เพราะในเ

"มจร"เตรียมมอบปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แม่ทัพน้อยที่ 2

วันที่ 28 เม.ย.2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นมหาวิทยาลัยในคณะสงฆ์ไทย กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จนถึงระดับปริญญาเอกทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 5,062 รูปคน โดยแบ่งเป็น 1. ระดับปริญญาตรี บรรพชิต 1,983 คฤหัสถ์ 1,810  รวม 3,793 รูป/คน 2. ระดับปริญญาโท บรรพชิต 588 คฤหัสถ์ 243       รวม 831 รูป/คน 3. ระดับปริญญาเอก บรรพชิต 135 คฤหัสถ์ 162      รวม 297 รูป/คน รวมทั้งหมด บรรพชิต 2,706 คฤหัสถ์ 2,215          เป็น 4,921 รูป/คน และเข็ม ป.เอก ป.โท กิตติมศักดิ์ รวม 141 คน     จากจำนวนผู้ที่ได้รับปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (พธ.ด.) นั้นมีพลโทสนธยา ศรีเจริญ แม่ทัพน้อยที่ ๒ (ภาคอีสาน) รวมอยู่ด้วย  .............. โพสต์นิวส์ :รายงาน, กองวิชาการ มจร :ข้อมูล, MGR Online : ภาพ

สุดยอด!พระราชาคณะชั้นเทพจบป.ตรีกฎหมาย"มจร"คะแนนสูงสุด

วันที่ 28 เม.ย.2561 ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นมหาวิทยาลัยในคณะสงฆ์ไทย กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรระหว่างวันที่ 12-13 พ.ค. 2561 ที่ มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุทธยา โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆ จนถึงระดับปริญญาเอกทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติรวมทั้งสิ้น 5,062 รูปคน โดยแบ่งเป็น 1. ระดับปริญญาตรี บรรพชิต 1,983 คฤหัสถ์ 1,810  รวม 3,793 รูป/คน 2. ระดับปริญญาโท บรรพชิต 588 คฤหัสถ์ 243       รวม 831 รูป/คน 3. ระดับปริญญาเอก บรรพชิต 135 คฤหัสถ์ 162      รวม 297 รูป/คน รวมทั้งหมด บรรพชิต 2,706 คฤหัสถ์ 2,215          เป็น 4,921 รูป/คน และเข็ม ป.เอก ป.โท กิตติมศักดิ์ รวม 141 คน     จากจำนวนดังกล่าวพบว่า พระเทพปริยัติเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มจร อีก 1 ใบ โดยได้เกรดสูงสุด 3.85 เป็นอันดับ 1  ของนิสิต ป.ตรี (เทียบโอน) จากทั้งหมดรวม 3,793 รูป/คน .............. โพสต์นิวส์ :รายงาน, สำนักทะเบียนและวัดผล มจร : ข้อมูล

อาเซียนครั้งที่32ดันนวัตกรรมดิจิทัลให้สมาร์ท

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 61 เวลา 19.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 32 ช่วงการประชุมเต็มคณะ (Plenary) ที่ทำเนียบประธานาธิบดี สาธารณรัฐสิงคโปร์  มีประเด็นดังนี้ ความมั่นคงทางไซเบอร์ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และรับผิดชอบสังคมยุคใหม่  ยุทธศาสตร์โครงข่ายที่ตอบโจทย์  ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง  ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี บูรณาการห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ส่งเสริมเสถียรภาพทาง เศรษฐกิจและการใช้นวัตกรรมให้เกิดพลวัตสูงสุด  เห็นชอบการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนตามข้อริเริ่มของสิงคโปร์ในการใช้เมืองหลักและรองขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ไทยกำลังผลักดัน Smart Economy, Smart Governance, Smart Agriculture และ Smart Energy ,Environment เป็นต้น โดยมีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล  เป็นตัวกลางการขับเคลื่อน อาเซียนควรให้ความสำคัญกับการสร้างเมืองที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการส่งเสริมความเข้าใจด้านวัฒนธรรมระหว่างกัน ซึ่งจะช่วยให้เครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียนเป็นพลังในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีความเข้มแข็งแ

ยิ่งใหญ่!"มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลก

ยิ่งใหญ่!"มจร"จับมือ"UNESCAP"เตรียมจัดงานฉลองวิสาขบูชาโลก  27 พ.ค.นี้่ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ พร้อมงานสัมมนานานาชาติที่มหาจุฬาฯ อ.วังน้อย คาดมีชาวพุทธทั่วโลกประมาณ 1,500 รูป/คนร่วมงาน ประกาศท่าทีพุทธต่อการรักษาอัตลักษณ์ที่แตกต่างกันในสังคมยุคดิจิทัล วันที่ 27 เมษายน 2561  ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร  พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ในฐานะทีมเลขานุการคณะกรรมการเตรียมการจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 15  ตามที่ประชุมคณะกรรมการสภาสากลวันวิสาขบูชาโลก และกรรมการสมาคมมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนานานาชาติจาก 18 ชาติ  ที่มีพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดี มจร ประธานกรรมการสมาคมฯ และประธานสภาสากลวันงวันวิสาขบูชาโลก เป็นประธาน ได้มีมติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เปิดเผยว่า  ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของสหประชาชาติ หรือเรียกว่า "

มติมส.เดือด!ซัดพศ.ไม่ป้องภาพลักษณ์สงฆ์

มหาเถรสมาคม มีมติตั้งคณะทำงานแก้ปัญหากรณีแจ้งความดำเนินคดีพระสงฆ์ พร้อมดูข้อกฎหมายแนวทางแก้ไขต่อมหาเถรเถรสมาคม ชี้ที่ผ่านมาไม่มีใครออกมาชี้แจงให้สังคมเข้าใจ จนเกิดความเสียหายต่อสถาบันพุทธศาสนา ขณะที่"พงศ์พร–ผู้บริหารพศ."ปิดปากเงียบไม่ยอมให้ข่าวต่อสังคม  วันที่  27 เม.ย.2561 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร)  ทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ฐานะเลขาธิการมหาเถรสมาคม เข้าร่วมประชุม   ทั้งนี้ที่ประชุมมส.ได้มีมติเห็นชอบให้ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ซึ่งมีผลกระทบต่อพระพุทธศาสนา มีนายจำนงค์ สวมประคำ อดีตเลขาธิการวุฒิสภาและอดีตสมาชิกวุฒิสภา นายพิสิฏชัย สว่างวัฒนากร พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผอ.พศ.เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  1. รวบรวมข้อเท็จจริง,ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับพระสงฆ์ 2.เสนอแนะข้อ

ปิดทองหลังพระ!"มจร"หนุนการศึกษาสงฆ์อนัมนิกาย มุ่งพัฒนาศาสนทายาท สานปณิธานสมเด็จเกี่ยว

วันที่ 27 เมษายน 2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา เปิดเผยว่า  เปิดเผยว่า พระเดชพระคุณหลวงพ่อสมเด็จพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ)  อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อดีตเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล จึงดำริให้จัดตั้ง "มหาปัญญาวิทยาลัย" ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์ฝ่ายอนัมนิกาย โดยให้เข้าเป็นสถาบันสมทบของมหาจุฬาฯ และมอบหมายให้พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. มส. อธิการบดี มจร สนับสนุนและส่งเสริม เพื่อให้เป็นแหล่งพัฒนาศาสนทายาทของคณะสงฆ์อนัมนิกาย แล้วออกไปสนองงานคณะสงฆ์และสังคม มาบัดนี้พระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร ( เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) อดีตเจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย ที่เคยเป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งวิทยาลัย ได้มรณภาพลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ในฐานะมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาจุฬาฯ ที่สมเด็จพระปิยมหาราชสถาปนาขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาช

พศ.รัฐบาลไทยไม่ดูแล-ร.ร.สวีเดนมั่นใจพระธรรมทูตไทย​!ส่งนร.ฝึกวิปัสสนาปีละ500คน

ร.ร.สวีเดนมั่นใจพระธรรมทูตไทยส่งนร.กว่า500คนฝึกวิปัสสนากรรมฐานและใช้ชีวิตพหุวัฒนธรรมสร้างสันติภาพอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภายใต้การนำของเจ้าคุณสวีเดน โอดพศ.รัฐบาลไทยไม่ดูแล วันที่ 27 เม.ย.61 พระวิเทศปุญญาภรณ์ (เจ้าคุณสวีเดน) เจ้าอาวาสวัดดพุทธารามประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า  ระหว่างวันที่ 10-25 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีนักเรียนจากโรงเรียนภาครัฐของประเทศสวีเดนซึ่งมีทุกศาสนา ได้มาอบรมศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาที่ประเทศสวีเดน โดยได้นำฝึกวิปัสสนากรรมฐานและการใช้ชีวิตประจำวันเพื่อสร้างสันติภาพในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  "โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการติดต่อกันมาจนปัจจุบัน 10 ปีแล้ว โดยโรงเรียนในภาครัฐของประเทศสวีเดนจะส่งนักศึกษาเข้าอบรมปีละประมาณ 500 คน  โดยนักเรียนทั้งหมดที่มาเป็นโรงเรียนในภาครัฐที่มาด้วยความสมัครใจ และทุกครั้งจะมีครูชาวสวีเดนเดินทางมาด้วยและในครั้งนี้มีเยาชนจากประเทศไทยร่วมด้วย โดยได้แสดงวัฒนธรรมให้นักเรียนชาวต่างประเทศได้ชม" พระวิเทศปุญญาภรณ์ กล่าวและว่า    ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการอำนวยความสะดวกทั้งอาหารและที่พักไ

"พุทธะอิสระ"ฉุนองค์กรพุทธ!ไล่บี้แต่ผอ.พศ. เมินนักร้องแต่งพระ

วันที่ 26 เม.ย.2561 เฟซบุ๊ก หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara) ได้โพสต์ข้อความโดยให้ชื่อเรื่องว่า "นักร้องสายเหลือง ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา ว่าอย่างไร"  ซึ่งพาดพิงถึงนักร้องที่แต่งกายเลียนแบบพระร้องเพลงที่จังหวัดกำแพงเพชร และมีการเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์เมื่อคืนวันที่ 22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา โดระบุว่า "นักร้องสายเหลือง ถ้ามันมีพฤติกรรมน่าเกียจมากๆ ถือว่าพวกเขาขาดความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของตนเอง และสิ่งที่ตนเคารพศรัทธาก็เป็นที่น่าแปลกใจว่า ทีเรื่องแบบนี้ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนา และกลุ่มชาวพุทธพลังแผ่นดินที่เดินสายไปแจ้งความจับคุณพงศ์พร ผอ.สำนักพุทธ ทำไมคนกลุ่มนี้ถึงไม่คิดทำอะไรบ้าง ไหนอ้างนักอ้างหนาว่าพวกตนมีหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนา ทีเรื่องแบบนี้เป็นการดูหมิ่นภาพลักษณ์ของพระสงฆ์กับไปทำอะไรแต่เรื่องมีคนไปแจ้งความเอาผิดกรรมการมหาเถรข้อหาทุจริตดันออกมาปกป้อง สรุปแล้วจักปกป้องพุทธศาสนาหรือปกป้องอลัชชีกันแน่" ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความจริงแล้วเมื่อพฤติกรรมของนักร้องคนดังกล่าวเมื่อได้เปิดเผยทางสื่อออนไลน์แล้วปรากฏว่าเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นจังหวัดที่นักร้องคนดังกล

เปิดรับสมัครแล้ว!ป.โท-เอก สันติศึกษามหาจุฬาฯ พัฒนาชีวิตและสังคมอุดมสันติ

วันที่ 26 เม.ย.2561 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา เปิดเผยว่า สงครามและความรุนแรงมีจุดเริ่มต้นจากใจ ฉันใด สันติภาพก็เริ่มต้นจากใจ ฉันนั้น   แต่สิ่งเดียวที่จะทำหน้าที่คลี่คลาย ระงับ และดับสงครามและความรุนแรง คือ "สันติภาพ"  ยิ่งหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพออกไปได้อย่างกว้างขวางมากเพียงใด ยิ่งทำให้เชื้อร้ายแห่งสงครามและความรุนแรงหยุดชงัก และเสื่อมสลายตายลงมากเพียงนั้น  "การเปิดหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ทั้งภาคภาษาไทย และนานาชาติ  เพื่อให้มนุษยชาติเข้ามาศึกษา เรียนรู้ และพัฒนา จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการปิดโอกาสมิให้เชื้อร้ายแห่งสงครามและความรุนแรงเข้ามาทำเกาะกัดกินจิตใจ แล้วหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งสันติภาพลงสู่จิตใจ ให้เมล็ดพันธุ์แห่งสันติสุขได้เจริญเติบโตและงอกงามขึ้นในทุกวินาทีแห่งลมหายใจ" ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร กล่าวและว่า  "สันติ"  หรือ "ความสุข

สำนักเรียนวัดสร้อยทองรับสมัครพระสามเณรเรียนนักธรรม-บาลี

สำนักเรียนวัดสร้อยทอง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร เข้าศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม-บาลี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ สอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ปฐมนิเทศ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สอบถามข้อมูลโทร. ๐๒-๙๑๒-๗๕๕๓, ๐๙๐-๙๓๘-๓๑๗๕ โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/156TiZFTrQQBujLE98l5O1Ook9vxKA4XI

สตง.ชี้แจงปิดตรวจรายงานงบการเงิน"มจร"ปี2557-58

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานประชุมรับฟังการชี้แจงในการปิดตรวจรายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 และ 2558 โดยมีพระราชวรเมธี,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร รักษาการผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลการตรวจสอบงบการเงิน มจร ผู้ดำเนินการจัดการประชุม ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงจากผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) ประกอบด้วย  (1) น.ส.ฤทัยชนก สิทธิพันธ์ ผอ.สำนักตรวจสอบการเงินที่ 14 (2) นางอารี เจือจันทร์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ    (3) น.ส.อภิญญา พินิจนิยม นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการ (4) นางนลินาสน์ (ส้มจี๊ด) เกิดผลภัทระ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.watprayoon.com/main.php?url=news_view&id=1737&cat=A&table=news