ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก เมษายน, 2021

รายงานพิเศษ: การขับเคลื่อน “โคก หนอง นา” จังหวัดนครนายก

            “จังหวัดนครนายกที่ดินแพงมากเพราะอยู่ใกล้กรุงเทพเป็นจังหวัดท่องเที่ยว และที่จังหวัดนครนายกมีศูนย์ฝึกอบรมสำหรับคนเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา แปลงขนาดใหญ่ทั่วประเทศ  ให้ไปดูหน่อยว่า การดำเนินการโคก หนอง นา เป็นอย่างไรบ้าง และแรงจูงใจ คนเข้าร่วมโครงการ เป็นอย่างไร เขาสะท้อนปัญหาอะไรบ้าง..”                ทีมงานได้รับโจทย์เล็ก ๆ จากการประชุมร่วมกันกับทีมกองบรรณาธิการเพื่อหาพิกัดพื้นที่ลงสำรวจการทำโคกหนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน             จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดเล็ก ๆ  มีประชากรไม่ถึง 3 แสนคน มีเพียงแค่ 4 อำเภอ แต่มีแหล่งธรรมชาติที่สวยงาม เป็นที่ตั้งของหน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง การเดินทางจากกรุงเทพมหานครระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร ใช้เวลาไม่ถึง 2 ชั่วโมง ผ่านเส้นทางรังสิต -นครนายก ที่สองฝากฝั่งตั้งแต่เลยคลอง 9 ไป มีร้านต้นไม้ราคาย่อมเยาตลอดเส้นทาง            จากข้อมูลของพัฒนาการจังหวัดนครนายก มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโคก หนอง นา จำนวน 166 แปลง ส่วนใหญ่ขนาด 1 ไร่ มี 128 แปลง ขนาด 3 ไร่เพียงแค่ 38 แปลง ตอนนี้บางแปลงเริ่มขุดบ้างแล้ว            “พี่เจี๊ยบ” นิภาพรรณ เทียมธร

ว.เกษตรและเทคโนโลยรพิจิตร สร้างชุดยังชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สู้ภัยโควิด

เมื่อวันที่  22 เมษายน พ.ศ.2564 นายธเนศ  คงวังทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร  จ.พิจิตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่  9 และการทำเกษตรแบบผสมผสาน การเลี้ยงตัวเองด้วยการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือน  จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในสถานการณ์นี้ อย่างชุดยังชีพโควิด-19 ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร เป็นอุปกรณ์สำหรับทำเกษตรผสมผสานที่มีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่จำกัด โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์  ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทที่ 7 การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ร่วมกับ       การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อสนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง  โดยกิจกรรมในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการจัดทำแปลงสาธิตการเพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ประมงและการรักษาสิ่งแวดล้อมตามวิถีธรรมชาติ ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปีในสถานศึกษาสั

รายงานพิเศษ: เปิดใจสองนักธุรกิจสามีภรรยา “บัญชา ราษีมิน – กาญจนี ละศรีจันทร์” นักจิตอาสาโคก หนอง นา

        “ผมเชื่อว่า โคก หนอง นา  มันคือ ทางรอด ของโลกยุคปัจจุบัน มิใช่ทางเลือก เมื่อเรามาทำแบบนี้ การใช้เงินลดน้อยลง คือ เราใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย กินง่าย นอนง่าย เราปรับตัวใหม่หมดเลย แล้วในที่สุดเมื่อเราปรับตัวได้ เราสองคนจึงค้นพบว่า มันคือเป้าหมายของชีวิตเราจริง ๆ ..”           แม้ปัจจุบันและโลกอนาคต เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทและตอบชีวิตในมนุษย์ได้หลาย ๆ  เรื่อง  แต่การมีอากาศที่บริสุทธิ์ การมีอาหารที่มั่นคง รวมทั้งการมีเครือข่ายบนฐานแห่ง “แบ่งปัน”   สิ่งเหล่านี้โลกสมัยใหม่นับวันจะถอยห่างลงไปทุกที         การตอบโจทย์ชีวิตด้วยการ “วิ่งทวนชีวิต” กลับไปสู่จุดเดิมของความเป็นมนุษย์ ที่ต้องการความมั่นคง “อากาศและอาหาร” ที่บริสุทธิ์ ปัจจุบันทั่วโลกกำลังต้องการและแสวงหาแหล่งผลิตอากาศและอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารเคมี        "โคก หนอง นา"   มีชื่อเต็ม ๆ คือ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ดำเนินการโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย  โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ส.ส.อดีตพระป.ธ.5ยัน! “สละสมณะเพศ” ไม่ได้แปลว่า“สึก”

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 22 เมษายน 2564 ดร.นิยม เวชกามา ส.ส.สายพระ พรรคเพื่อไทย จ.สกลนคร เผยกับผู้สื่อข่าวเรื่องความไม่ชอบมาพากล เกี่ยวกับอดีตพระเถระคดีเงินทอนวัด 5 รูปของวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ว่าตนเคยได้รับโอวาทจาก สมเด็จพระวันรัต วัดบวรฯ ว่า “ประตูมีหู หน้าต่างมีช่อง” ซึ่งมีความหมายว่าจะทำอะไรก็จะมีคนรู้ภายหลังควรระวัง หลังจากที่มีการเผยความเป็นมาเป็นไปในกระแสข่าวจาก http://www.alittlebuddha.com ในหัวข้อ “ฟันธง (ชัย) ! สมเด็จธงชัยรับดาบจาก มส. ฟันอดีตเจ้าคุณธงชัยขาดจากความเป็นพระและอาจจะติดคุกคดีแต่งกายเลียนแบบสงฆ์ลามเอาผิดเจ้าคุณสุรชัยข้อหาสนับสนุน ลุยล้างป่าช้าวัดสระเกศ” เป็นเว็บไซต์ข่าวที่เชื่อถือได้ในข่าวเชิงลึกในวงการสงฆ์จะรู้ดี หากเรื่องราวเป็นอย่างที่ว่าจริง ตนก็หมดกำลังใจที่จะเป็น ส.ส.สายพระ ช่วยเหลืองานพระพุทธศาสนาเพื่อให้อยู่ยืนยงคง 5,000 ปี ตนบวชเรียนอยู่ในผ้าเหลืองจนถึง ป.ธ.5 ไม่เคยเห็นเรื่องราวที่อื้อฉาวในวงการสงฆ์ขนาดนี้มาก่อน สำหรับการที่จะเอา “สีข้างเข้าถู” เพื่อให้พระสึกโดยอ้างมาตรา 29-30 ตาม พ.ร.บ.สงฆ์ มันก็ไม่สามารถจะสึกท่านได้เพราะกฎหมายเขียนชัดว่า “สละสมณะเพศ”

“เฉลิมชัย” เร่งดันไทยฮับฮาลาลโลก เห็นชอบพิมพ์เขียว 2570

  “เฉลิมชัย” เร่งดันไทยฮับฮาลาลโลก เห็นชอบพิมพ์เขียว 2570 เดินหน้า “1 วิสัยทัศน์ 5 แนวทาง” บุกตลาด 2 พันล้านคน ดึง “สคช.” ยกระดับมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพฮาลาล จับมือ “ศอบต.” ขับเคลื่อน 3 โครงการอุตสาหกรรมฮาลาลภาคใต้พร้อมขยายบทบาทไทยในเวทีโลก  เมื่อวันที่  21 เมษายน พ.ศ.2564 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริม สินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน “ฮาลาล” (ฮาลาลบอร์ด-Halal Board) เปิดเผยว่า อุตสาหกรรมฮาลาลมีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง และถือว่าเป็นโอกาสของประเทศไทย เนื่องจากไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าอาหารและเกษตรอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากจีน และเป็นอันดับ 12 ของโลก และภายใต้ “5 ยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตรฯ” ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพของประเทศไทยภายใต้วิกฤติการณ์โควิด 19 ในการเป็นประเทศผู้นำการผลิตและส่งออกสินค้าอาหารและผลผลิตเกษตรมาตรฐานฮาลาลสู่ตลาดเป้าหมายใหม่กลุ่มประเทศมุสลิม 2,000 ล้านคน และผู้บริโภคสินค้าฮาลาลที่ไม่ใช่มุสลิมทั่วโลกภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์และทุก

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศแจงปม แพร่ข่าวสถานการณ์โควิดในวัดราชบพิธ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564   เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ข้อความว่า "ประกาศ สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เรื่อง ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข่าวไม่ตรงความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด ๑๙ ในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ความว่า  ตามที่ มีผู้นำภาพการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประกอบถ้อยคำว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เข้ามาพบปะกับพระเถรานุเถระภายในพระอาราม กระทั่งเกิดข่าวเท็จว่าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เผยแพร่ไปตามสื่อสังคมออนไลน์อย่างกว้างขวาง นั้น สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ขอชี้แจงว่าภาพดังกล่าว เป็นการฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อเพื่อสุขอนามัยภายในวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ตามรอบการปฏิบัติงานปกติ และเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระอนามัยดี ทรงอยู่ในการอภิบาลดูแลของคณะแพทย์อย่างใกล้ชิด อีกทั้งในระหว่างนี้ ไม่มีการอนุญาตให้บุคคลภายนอกผู้ไม่ได้ผ่านการตรวจว่าปลอดการติดเชื้อโควิด ๑๙ ขึ้นเฝ้าในทุกกรณีอยู่แล้ว จึงไม่มีกรณีพึงวิตกตามข่าวเท็จแต่ประการใด ทั้งนี้ ขอให้ติดตามข้อค

"อนุชา"ยันไม่เป็นความจริง! โควิดระบาดวัดราชบพิธ

แนะประชาชนปฏิบัติตามพระคติธรรมสมเด็จพระสังฆราช และปฏิบัติตนตามประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด   เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2564 ตามที่มีกระแสข่าวลืมทางโซเชียลมีเดีย ระบุมีการแพร่ระบาดบริเวณวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ประสานไปยังวัดและตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่าไม่เป็นความจริง ขณะที่ทางวัดได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา ทางวัดได้ออกประกาศมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยงดการจัดกิจกรรมภายในวัด ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ในส่วนของพระอุโบสถหรือพระวิหารไม่อนุญาติให้ประชาชนเข้าชั่วคราว สำหรับผู้นำภัตตาหารหรือจตุปัจจัยมาถวายพระภิกษุสามเณร ให้ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือน้ำสบู่ และสวมหน้ากากตลอดเวลา โดยไม่ใช้เวลาในวัดนานเกินควร ผู้มีไข้ ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ หรือมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ให้งดเดินทางมาวัด   รัฐมนตรีประจำสำนักนายกร

"อนุชา"รับพระวัดเทพศิรินทร์ติดโควิดหลายรูป เป็นพระบวชใหม่บางรูปก่อนบวชเคยไปเที่ยวทองหล่อ

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ.2564 จากกรณีที่มีกระแสข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่ามีพระลูกวัดและลูกศิษย์วัดเทพศิรินทร์ติดโควิด-19 จำนวนหลายรูปนั้น นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบว่า พระลูกวัดและลูกศิษย์วัดดังกล่าวเป็นพระมาบวชใหม่ ซึ่งก่อนบวชมีพระบางรูปได้เดินทางไปเที่ยวสถานบันเทิงย่านทองหล่อมาก่อน จึงทำให้เกิดการระบาดภายในวัด  ทั้งนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานไปยังทุกวัดให้มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณวัด โดยเฉพาะพระอารามหลวง วัดท่องเที่ยว และสถานที่ภายในวัดที่มีประชาชนเข้าไปกราบไหว้สักการะอย่างเนืองแน่น พร้อมทั้งให้เข้มงวดพระบวชใหม่ทุกรูป ต้องมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ยืนยันก่อน จึงให้บวชได้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในศาสนสถาน และเน้นย้ำให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แจ้งประสานไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัด ให้ประสานไปยังเจ้าคณะจังหวัดให้เข้มงวดกวดขันเรื่องที่วัดจัดงาน ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันแพร่ระบาดฯ และปฎิบัติตาม

รายงานพิเศษ: ปราชญ์ชาวบ้าน“เทือกเขาภูพาน” ผู้ปลูกจิตสำนึกให้ “ฅน ฮัก ถิ่น” ขับเคลื่อนโคก หนอง นา โมเดล

รายงานพิเศษ: ปริญญา นาเมืองรักษ์ ปราชญ์ชาวบ้านแห่ง “เทือกเขาภูพาน” ผู้ปลูกจิตสำนึกให้ “ฅน ฮัก ถิ่น” ขับเคลื่อน โคก หนอง นาโมเดล  “ที่จังหวัดสกลนครให้ไปหาคุณบัญชา ราษีมิน เขาเป็นนักธุรกิจที่ทำโคก หนอง นา” ทีมงานได้รับสารสั้น ๆ จาก  “อาจารย์หน่า” หรือ  “รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์” ที่ปรึกษาอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  หลังจากฝ่ายประชาสัมพันธ์กรมการพัฒนาชุมชนให้สอบถามข้อมูลเรื่องโคก หนอง นา จากผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ จาก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม ถึง จ.สกลนคร วัดระยะทางประมาณ 300 กม. หลังจากพูดคุยกับป้าสุมาตหญิงแกร่งแห่งอำเภอชื่นชมเรียบร้อยประมาณเที่ยง ทีมงานตัดสินใจเดินทางไปสู่จังหวัดสกลนครทันที เนื่องจากกลัวมืดค่ำตรง “เทือกเขาภูพาน” ขับรถอาจไม่ปลอดภัยได้ “เทือกเขาภูพาน” ขุนเขาแห่งประวัติศาสตร์ อดีตคือสมรภูมิรบของคนไทยที่มีความคิด แตกต่างกัน แต่ปัจจุบันคือ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามสงบเงียบ มีเนื้อที่ครอบคลุม 3 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม และกาฬสินธุ์ ขับรถผ่านเทือกเขาภูพานประมาณ 16.00 น. ธรรมชาติกำลังร่มรื่น มีรถผ่านมาเป็นระยะ ๆ ถนนค่อนข้างดี ไม่ได้อันตรายหรือขึ้นเนินลงเขาแบบถนน “สังขละบุรี” หรือ

โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระอธิการทองอินทร์และพระครูวิมลปัญญาคุณ

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า 

ไทยจะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างไรให้เท่าทันเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ?

  เมื่อวันที่ 9   เม.ย. 2564  เพจพรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมาแต่ช้านาน แต่เกษตรกรรมในวันนี้ไม่เหมือนอดีตอีกต่อไป แล้วไทยจะขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างไรให้เท่าทันเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ?  ห้องเรียน The Change Maker สัปดาห์ที่ 3 พบกับ ดร.รสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท Listen Field (ที่ให้บริการทั้งญี่ปุ่น ไทย อินเดีย และอเมริกา) และหนึ่งในสมาชิกกลุ่ม CARE ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอาหารและเกษตร ที่ครั้งนี้จะมาพูดเรื่อง “Future of Food and Agriculture” เทคโนโลยีขับเคลื่อนเกษตรยั่งยืน ผ่านการปลูก ‘ส้ม’. หนึ่ง - ส้มคือผลไม้ที่มีรสชาติขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ ทาง Listen Field จึงได้วิเคราะห์สายพันธ์ุ (Genomic Selection) เพื่อทำการจำลองผสมพันธ์ุข้ามสายพันธ์ุให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค. สอง - การใช้ข้อมูลเข้ามาช่วยวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้รสชาติและคุณภาพออกมาตรงตามที่ต้องการ เช่น การใช้ Water Stress หรือการสร้างความเครียดให้พืชเพื่อสร้างกลไกความหวานให้ส้ม หรือการใช้เทคโนโลยีผ่านการวิเคราะห์รากต้นส้ม เพื่อศึกษาว่าน้ำที่รดไปน

สงฆ์สุรินทร์สร้างสังคมสุขภาวะ ชายแดนไทย-กัมพูชา

สงฆ์สุรินทร์ร่วมภาคีเครือข่ายประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในระบบสุขภาพเพื่อสังคมสุขภาวะ พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา เมื่อวันวันที่ 4 เมษายน  2564 เวลา 12.30 น.ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบการมีส่วนร่วมของพระสงฆ์ในระบบสุขภาพเพื่อสังคมสุขภาวะผ่านกลไกกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง  จังหวัดสุรินทร์ คณะสงฆ์ภาค 11  ณ ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะอำเภอกาบเชิง วัดอุดมพรหมวิหาร ตำบลคูตัน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์   มีคณะทำงานจากภาคีเครือข่าย เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัด สถานศึกษา ผู้นำชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าประชุมเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาวะพระสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นพื้นที่แนวเขตชายแดนไทย – กัมพูชา โดยในที่ประชุมพระครูพรหมวิหารธรรม เจ้าอาวาสวัดอุดมพรหมวิหาร เจ้าคณะอำเภอกาบเชิง ประธานคณะทำงาน ในระดับพื้นที่ เป็นประธานที่ประชุม ท่านได้ปรารภว่า....โดยที่ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560  ได้ถูกตราขึ้น โดย

"พระพรหมบัณฑิต" รับถวายฉีดวัคซีนโควิดแล้ว

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 เพจคติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต ได้โพสต์ข้อความว่า "เมื่อวันที่ ๗ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ น.โดยประมาณ พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ประธานศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ(มจร.) เข้ารับการฉีดวัคซีนปัองกันเชื้อไวรัสโควิด ๑๙ ตัววัคซีนแอสตราเซเนกา (AstraZeneca) พร้อมด้วยพระเดชพระคุณพระวิมลปัญญาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร เจ้าคณะแขวงวัดกัลยาณ์ โดยมี นพ.ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ ถวายการดูแลพร้อมด้วยคณะแพทย์ ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร คติธรรม วาทะธรรม พระพรหมบัณฑิต  รายงาน" และวันที่ 9​ เมษายนนี้  โรงพยาบาล​สงฆ์​ กรมการแพทย์​ กระทรวงสาธารณสุข​ ได้ถวายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา​ 2019​ (covid-19)​ แด่​ พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์เขตภาษีเจริญ​ จำนวน​ 5  แขวง​ ​ 25​ วัด​ และพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาส​ 20​ รูป​ รวม​ 48  รูป​  โดยทั้งหมดได้รับการฉีดวัคซีนของ​ Astra​ Zeneca

ภูมิใจไทยระทึกอีก! "ส.ส.แบงค์"ฉะเชิงเทราติดโควิด

เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564  นายกิตติชัย เรืองสวัสดิ์ หรือ"ส.ส.แบงค์" ส.ส.ฉะเชิงเทรา เขต1 พรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 7 เมษายน 2564  ได้ทราบผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็น "บวก"  จากการสอบสวนโรคน่าจะได้รับเชื้อจากการรับประทานอาหารร่วมกับกลุ่มเพื่อน  (กลุ่มเพื่อนมีความใกล้ชิดกับร้านอาหารที่พบเชื้อใน กทม. ) เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายนที่ผ่านมา อาการเบื้องต้นไม่มีไข้ และไม่แสดงอาการใดๆ ขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพริ้นซ์สุวรรณภูมิ จึงกราบขออภัยทุกท่าน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไว้ ณ ที่นี้ด้วย  สำหรับ Timeline นั้นได้พยายามตรวจเพื่อสร้างความมั่นใจ ก่อนทำงานในพื้นที่เป็นประจำครับ  วันที่ 1 เมษายน เวลา 12.22 น. ตรวจโควิด swab รพ.พญาไท2 ไม่พบเชื้อ เวลา 18.00 น. งานน้ำชา ลาดน้ำขาวเปรง วันที่  2  เมษายน ยกเลิกงาน - ผู้ร้องเรียนเอกสารไม่พร้อม - นัดปรึกษาหารือ ผู้ติดต่อไม่สะดวก วันที่  3  เมษายน เวลา 15.00-16.30 น. พระราชทานเพลิงศพ วัดอุดมรังสี เวลา 20.00-20.45 น. ฟังพระอภิธรรม วัดจุกเฌอ วันที่  4 เมษายน เวลา 9.30-10.00 น. งานสานใจอัดนินโมส ตลาด16 เวลา 18.30-20

ได้เห็นส.ส.-ส.ว.พุทธมีน้อย! หนุนพระ-เณรออกเสียงประชามติได้

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2564 ในที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.. ในมาตรา 20 เรื่องการกำหนดบุคคลต้องห้ามออกเสียงประชามติ ที่กมธ.ระบุห้ามพระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช และผู้อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลหรือโดยคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นผู้ออกเสียงประชามติ แต่กมธ.เสียงข้างน้อยและส.ส.ฝ่ายค้าน มีความเห็นว่า ไม่ควรตัดสิทธิพระภิกษุ สามเณรในการออกเสียงประชามติ เพราะพระภิกษุสงฆ์ก็มีความเป็นเจ้าของประเทศ ควรมีสิทธิทำประชามติได้           ขณะที่พล.อ.ต.เฉลิมชัย เครืองาม ส.ว. ในฐานะกมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงว่า การห้ามพระภิกษุออกเสียงประชามติ เนื่องจากความเหมาะสมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดห้ามพระภิกษุใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้ว ก็ควรบัญญัติให้กฎหมายประชามติมีความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ อีกทั้งพระภิกษุเป็นผู้ทรงศีล ไม่สมควรเข้ามายุ่งเกี่ยวการเมือง หากให้ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ว่ารูปแบบใด อาจเกิดความไม่เป็นกลางเกิดขึ้น ไม่ควรทำตัวอยู่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จากนั้นที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับเนื้อหาที่กมธ.แก้ไขมาด้วยคะแ

รายงานพิเศษ: การขับเคลื่อนโคก หนอง นา คือ “การฟื้นวิถีชีวิตคนอีสานกลับคืนสู่ท้องถิ่น”

  “หลักการโคกหนองนาคือ หลักการการจัดการน้ำ หาน้ำ และกักเก็บน้ำ ใช้ประโยชน์จากน้ำ และการใช้ประโยชน์จากพื้นที่การทำโคก หนอง นา ให้คุ้มค่าป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง สิ่งนี้มันตอบโจทย์รากเหง้าของคนอีสานด้วย เพราะปกติแล้ว พื้นที่ของคนอีสานมีที่โคก ที่ลุ่ม ที่ดอน ซึ่งบนโคกเขาจะมีวิถีแบบหาอยู่หากินการสร้างที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืช เขาจะอยู่แบบคนที่สูง การทำโคก หนอง นา คือ การเอาคืนวิถีชีวิต เรื่องของภูมิปัญญา เรื่องของการแบ่งปัน เรื่องของการช่วยเหลือ เรื่องของความสามัคคีกันพึ่งพาธรรมชาติ พึ่งพาระหว่างคนในพื้นที่เดียวกันกลับคืนมาด้วย..” ปริญญา นาเมืองรักษ์ ประธานเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภาคอีสานสะท้อนนโยบายการขับเคลื่อนโคก หนอง นา ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่กำลังฮอตอยู่ตอนนี้ด้วยความดีใจที่มีโครงการนี้เกิดขึ้นมา “ทีมข่าวเฉพาะกิจบ้านเมืองออนไลน์”เดินทางไปดูโคก หนอง นา ที่อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งจังหวัดนี้มีทั้งหมด 13 อำเภอมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 13 อำเภอ ครอบคลุม 85 ตำบล 635 ครัวเรือน บางแปลงขุดเสร็จแล้ว บางแปลงกำลังลงมือขุด และบางแปลงกำลังทำสัญญาจ้างขุด อำเ