ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2017

"มจร4.0"สุดล้ำ!ใช้E-meetingมุ่งพัฒนาสู่EdPEx

ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ "มจร" เผยได้นำการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting มาใช้เป็นครั้งแรกของ "มจร" สอดรับแผนชาติฉบับที่ 12 หวังลดขยะสำนักงาน และแผนประเมินคุณภาพการศึกษาแบบ "EdPEx" วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 พระหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และหลักสูตรสาขาสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) ซึ่งวางสถานะ (Positioning) ตัวเองให้เป็น Smart College ให้ได้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) นี้ ได้นำระบบการประชุมอีเล็กทรอนิกส์ หรือ E-Meeting หรือ Paperless Meeting มาใช้ในการประชุมครั้งแรกของมหาจุฬาฯ เพื่อลดเอกสารที่ไม่จำเป็น ซึ่งจะทำให้สามารถลดท้นทุนการผลิต และขยะที่กำลังท่วมสำนักงาน ทั้งนี้ส่วนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีพระมหาชำนาญ วิชาโน เป็นผู้อำนวยการ และทีมงานได้เข้ามาช่วยวางระบบ และสนับสนุนการดำเนินการ ซึ่งหลังจากนี้ จะยกระดับสู่การประชุมของสภาวิชาการในวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ต่อไป การประชุมแบบ E-Meeting เ

ชวนส่งโครงการขอรับหนุนงบ"กองทุนในหลวงร.9เผยแผ่พุทธ"

สมเด็จพระวันรัตร่วมแถลงข่าวกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ ๒๕๕๑ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมอนุโมทนาและร่วมสมทบทุน พร้อมเชิญชวนองค์กรหรือเครือข่ายทางพระพุทธศาสนาที่สนใจสามารถส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ วันอังคารที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ พ.ศ.๒๕๕๑ เป็นประธานแถลงข่าวงานกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ ๒๕๕๑ นายสมเกียรติ ธงศรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมแถลงข่าวกองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ ๒๕๕๑ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ กองทุนเผยแผ่พระธรรมในพระพุทธศาสนา ตามพระราชประสงค์ ๒๕๕๑ จัดตั้งขึ้น โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจำนวน ๗๒ ล้านบาท ที่ธนาคารออมสินได้ทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในวโรกาสมห

เตรียมคัดคนไทยรับโล่ทูตสันติภาพโลกปี61ที่สวีเดน

      เจ้าคุณสวีเดนตรวจความพร้อมในการจัดประชุมสันติภาพโลกปี2561 ที่สวีเดนคาดผู้นำทั้งศาสนาและทุกองค์กรสำคัญทั่วโลกร่วมมากกว่า 1,000 คน  เตรียมคัดคนไทยรับรางวัลทูตสันติภาพโลก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 พระวิเทศปุญญาภรณ์ เจ้าคุณสวีเดน เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดนหรือเจ้าคุณสวีเดน เปิเผยว่า เวลา 08.00 น. นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยและภรรยา ได้เดินทางมาถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ที่วัดพุทธารามสวีเดน  ในวันคล้ายวันเกิด พร้อมกับหารือเกี่ยวกับการเตรียมการจัดประชุมสันติภาพโลกในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 ที่ประเทศสวีเดน หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. เดินทางไปที่สตอกโฮล์มโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล City Hall หรือ Stockholm Stadshuset ได้พาอาตมาพร้อมคณะชมสถานที่จัดงาน "การประชุมในครั้งนี้มีความสำคัญต่อโลกมากเพราะจะมีผู้นำทั้งศาสนาและทุกองค์กรสำคัญจากทั่วโลกมากกว่า 1,000 คนมาประชุม และอาตมาเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ต่างชาติได้เลือกให้เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจัดงานครั้งนี้ร่วมกับองค์การนานาชาติ  และที่สำคัญยิ่งคือเป็นโอกาสดีที่จะได้นำเอาเรื่องสมาธิและปรัชญา

ปาฎิหาริย์!100วันหลวงพ่อรวยไม่เน่าไม่เปลื่อย

วันที่ 30 ต.ค.2560 คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ของพระครูสุนทรธรรมนิวิฐ หรือหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ได้เปิดโลงที่บรรจุสรีรสังขารหลวงพ่อรวย ที่ มรณภาพครบ 100 วัน ในวันนี้ ซึ่งบรรดาคณะศิษยานุศิษย์จำนวนมากต่างรอดูด้วยใจจดจ่อว่าสรีรสังขารหลวงพ่อจะเป็นอย่างไร ปรากฏว่าเมื่อเวลา 09.00 น. ได้เวลาเปิดโลงที่บรรจุสรีรสังขาร คณะศิษย์และประชาชนจำนวนมากที่เฝ้ามุงดูต่างตกตะลึงไปตามๆกันเพราะภาพที่ปรากฎคือสภาพสรีระสังขารหลวงพ่อรวย ไม่เน่า ไม่เปลือย ใบหน้าปกติคล้ายคนนอนหลับ ทั้งที่มรณภาพมาครบ 100 วันแล้ว จึงได้พร้อมใจกันนำสรีรสังขารหลวงพ่อบรรจุใส่โลงแก้วเพื่อให้ศิษยานุศิษย์ได้กราบสักการะ ณ พระมหาธาตุเจดีย์ปาสาทิโก วัดตะโก อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

สัมมนากรรมฐานนานาชาติวัดหลวงพ่อกัสสปมุนี

ชาวพุทธโปแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย ร่วมสัมมนากรรมฐานนานาชาติวัดหลวงพ่อกัสสปมุนีพระอดีตขรก.กรมสรรพสามิตบวชใกล้เกษียณ  อาจารย์สันติศึกษา "มจร"สอนปฏิบัติธรรมประยุกต์ระหว่างสายพองยุบกับสายพุทโธวัดวัดธรรมปัญญา วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผศ.รท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ อดีตอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหายิทยาลัย อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมาได้เดินทางกราบสรีระหลวงพ่อกัสสปมุนี พระอาจารย์วิโมกข์ อดีตเจ้าอาวาสวัดปิปผลิวนาราม เขาสุนทรีบรรพต จังหวัดระยอง  พร้อมกันนี้ได้ร่วมสัมมนานานาชาติเรื่องกรรมฐานกับชาวพุทธจากประเทศโปแลนด์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน  ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาสนใจชาวพุทธจากประเทศโปแลนด์เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นคนหนุ่มอายุ 37  ปี โดยตนเรียกเขาว่า "The Future of Buddhism In The West" อนาคตของพระพุทธศาสนาในโลกตะวันตก หลังจากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิในโบสถ์ ผศ.รท.ดร.บรรจบ กล่าวต่อว่า สำหรับหลวงพ่อกัสสปมุนีได้สละทางโลกเข้าแล้วเข้ามาบวชจนตลอดรอดฝั่งเป็นพระ "สุ

ทอดกฐินสร้างวัดมหาจุฬาฯรับพระถังซัมจั๋งยุคใหม่มาเรียน

ทอดกฐินสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศรับพระถังซัมจั๋งยุคใหม่มาเรียน ฟื้นฟูประวัติศาสตร์นาลันทาสู่มหาจุฬาฯอันยิ่งใหญ่ทางพระพุทธศาสนา บูชาคุณหลวงพ่อปัญญานันทะพระมหาเถระผู้สร้างโบสถ์กลางน้ำที่ใหญ่ที่สุด วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ที่พระอุโบสถกลางน้ำ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดี มจร เป็นประธานในการทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาความว่า วันนี้ในนามคณะสงฆ์วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร โดยมีแม่ชีทองสุข   นามเจ็ดสี และญาติโยมจากฮ่องกง ในฐานะอธิการบดีมหาจุฬาฯ ขออนุโมทนาที่มาร่วมงานสำคัญของมหาจุฬาฯ  ทำให้เรานึกถึงคำว่า "การพัฒนาที่ยั่งยืน" เป็นคำที่พูดถึงต่อเนื่องยั่งยืน มหาจุฬาฯ  ๑๓๐ ปี ตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ จนถึงรัชกาลที่ ๙ และหอประชุม มวก รัชกาลที่ ๑๐  เป็นการพัฒนาไม่หยุด การมาทอดกฐินครั้งนี้เป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน  ซึ่งจะมีการสร้างกุฏิสงฆ์ สร้างศาลาสำหรับพระสงฆ์ รวมกับอุโบสถ โดยมีชื่อวัดว่า "วัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ" แปลว่า วัดที่สร้างถวายพระเจ้า

ลูกเณรทั่วไทยบวชส่งเสด็จพ่อหลวงสู่สวรรคาลัย

  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้อนุมัติกระทรวงกลาโหมจัดโครงการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  จำนวน  990 รูป   โดยร่วมกับวัดพิชยญาติการาม วรวิหาร และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขณะเดียวกันมหาเถรสมาคมได้มีมติมอบหมายให้วัดต่างๆ ทั่วประเทศดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวด้วย ทำให้มีพสกนิกรได้อุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น นักแสดงหนุ่ม “ภัทร ฉัตรบริรักษ์” น้องชายพระเอก "บอย ปกรณ์  นักร้องหนุ่ม "อ่ำ อัมรินทร์ "  นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ‘สุรชัย ไกรวาปี’ หรือ‘ต้อย หมวกแดง’  หนุ่มหล่อ "ชิน ชินวุฒิ"   "นาคเบิ้ล ปทุมราช" หรือ  ศิลปินชื่อดัง แห่งค่ายเพลง อาร์สยาม  “หนิง ปณิตา ธรรมวัฒนะ” ที่ตัดสินใจปลงผม บวชชี กับการบวชพุทธสาวิกา ศีล 10 ในโครงการ 70 ปี 70 ล้านความดี อนุสาวรีย์มีชีวิต ถวายพ่อ ที่เสถียรธรรมสถาน นักมวยชื่อดัง "บัวขาว บัญชาเมฆ" นอกจากการอุปสมบทหรือบวชพระแล้ว ยังได้เห็นภาพของการบรรพชาหรือบวชเป็

พระมหาจุฬาฯลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมกรุงเก่า

วันที่ 27 ต.ค.2560ที่ผ่านมา พระมหาราชัน จิตฺตปาโล รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า ได้ร่วมเดินทางเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแบ่งปันน้ำใจแก่พี่น้องชาวอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการนี้คณะจิตอาสานำโดยพระมหาพุทธศักดิ์ ฐานิสฺสโร รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน ได้สละทุนทรัพย์ส่วนตัวรวมทั้งรับบริจาคข้าวสารอาหารแห้งที่ได้จากการบิณฑบาตที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่นิสิตมหาวิทยาลัยไดร่วมกันช่วยบริจาค มูลค่าประมาณ 50,000 บาท จัดทำเป็นถุงยังชีพจำนวน 300 ถุง นำไปมอบแด่คณะสงฆ์ในอำเภอเสนา  ที่ประสบภัยน้ำท่วม ไม่สามารถออกรับบิณฑบาตรได้ "ขออนุโมทนาบุคลากรจากส่วนงานต่างๆ ทั้งกองกิจการนิสิต กองวิเทศสัมพันธ์ ส่วนเทคโนฯ สำนักทะเบียน และฝ่ายยานพาหนะ ที่เสียสละเวลาวันหยุดมาช่วยกันลำเลียงส่งของถึงมือผู้ต้องการความช่วยเหลือในครั้งนี้" พระมหาราชัน กล่าว

วัดไทยทั่วโลกร่วมใจส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

วัด-สำนักปฏิบัติธรรมไทยทั่วโลกกว่า 1,000 แห่ง พร้อมคนไทยและชาวต่างประเทศกว่า 5 แสนคน พร้อมใจส่งเสด็จ "ในหลวงร.9" สู่สวรรคาลัย วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2560 พระวิเทศปุญญาภรณ์ (บุญทิน) เจ้าอาวาสวัดพุทธาราม ประเทศสวีเดน เลขานุการสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป เปิดเผยว่า วัดไทยทั่วโลกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงพร้อมใจจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พร้อมกันทุกทวีป ทั้งจัดพิธีในวัด สถานทูตและสถานที่ต่างที่เหมาะสมอย่างสมพระเกียรติ โดยมีวัดไทยทั่วโลกในต่างประเทศตอนนี้อยู่ประมาณ 500วัด หากรวมวัดทั่วไปที่ยังเป็นสำนักสงฆ์หรือสำนักปฏิบัติธรรม ปฏิบัติศาสนกิจจะมีมากถึง 1,000 แห่ง เมื่อรวมแล้วคนไทยในต่างประเทศและชาวต่างประเทศทั่วโลก ทุกทวีปไม่รวมในไทย ไม่ต่ำกว่า  500,000 คน ที่ได้ร่วมพิธีในการวางดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายเกียรติยศสูงสุด "ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป ได้กำหนดนัดหมายการประชุมวิสามัญขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน2560 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อสรุปงานตลอดปีและร่วมกิจกรรมที่วัดไทยในทวีปยุโรปได้จัดถวายในหลวง

พระครูบาบุญชุ่มเจริญจิตภาวนาถวาย"ในหลวงร.9"

วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยได้เจริญจิตภาวนาและถวายดอกไม้จันทร์ ณ วัดดอยเวียงแก้ว อ.เขียงแสน จ.เชียงราย  ........... (หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Nathivich W. พระณธีร์วิชญ์ วรโภคินธนะโชค)

"ในหลวงร.9"พระผู้ทรงงานบนฐานแห่งปัญญา

"ในหลวงร.9"พระผู้ทรงงานบนฐานแห่งปัญญา : มุมมองพระสงฆ์เครือข่ายสังฆะเพื่อสังคม วันนี้ (26 ตุลาคม 2560) เป็นวันที่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ตลอดถึงบรรดาผู้นำจากทั่วโลก ได้รวมพลังทั้งกายและจิต ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดินทร์ สยามินทราธิราช บรมนาถบพิธ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ รัชกาลที่ 9 ณ มลฑลพิธีท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร มณฑลพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามจังหวัดต่างๆ 76 จังหวัดทั่วประเทศ และมณฑลพิธีที่จัดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก พระราชพิธีอันยิ่งใหญ่สมพระเกียรติครั้งนี้ ถือเป็นครั้งสุดท้ายที่ทุกคนจะได้ร่วมกันทำ เพื่อประกาศพระเกียรติคุณของพระองค์ท่าน ในพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนัก จนเป็นที่รักของปวงพสกนิกร แม้องค์กรระดับนานาชาติหลายองค์กร ก็ประจักษ์ในผลงานที่พระองค์ได้ทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระสติปัญญา ดำเนินมาตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ทรงครองสิริราชสมบัติ ต่างถวายรางวัลเพื่อยกย่องพระเกียรติคุณดังกล่าว และเชิญชวนให้นานาประเทศได้นำเอาแนวพระราชดำริ และตัวอย่างกิจกรรมที่ทรงทำไว้เป็นแบบอย่าง ไปใช้ในการพัฒนาประเทศและโลกอย่างยั่งยืนต่อไ

มหาจุฬาฯจัดปฏิบัติธรรมบูชาส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ระหว่างวันที่ 23-27  ตุลาคม 2560  สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร)  ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 องค์สถาปนามหาวิทยาลัย และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  องค์ผู้เป็นพุทธมามกะ อุปถัมภ์ค้ำชูมหาจุฬาฯ ตามแนวทางของรัชกาลที่ 5 มาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไป ร่วมปฏิบัติ นอกจากกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานแล้ว ยังมีการบริบายพิเศษอาทิ พระราชปริยัติกวี ศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร บรรยายพิเศษ เรื่อง "วิปัสสนากรรมฐานในชีวิตประจำวัน"  พระโสภณวชิราภรณ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการต่างประเทศ  เรื่อง "งานคือชีวิตชีวิตคืองาน วิปัสสนากัมมัฎฐานคือคำตอบ"  รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป  เรื่อง "พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระผู้สถาปนา มจร" ทั้งนี้พระอาจารย์หรรษา ธมฺมหาโส  ผู้ช่วยอธิการบดี  ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และหลักสูตรสาขาสันติศึกษ

เจ้ามัลละกษัตริย์ทรงร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมข้าราชการ ประชาชนชาวเมืองกุสินารา กว่า 1,500 คน ร่วมวางดอกไม้จันทน์น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย "ในหลวงร.9" วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย  ซึ่งเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานฝ่ายบรรพชิต เจ้ามัลละกษัตริย์ พร้อมทั้งมหาราชินี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ภาคเช้ามีการประกอบพิธีสวดพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลภายในพระอุโบสถและทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 10  รูป สดับปกรณ์ จากนั้นภาคบ่ายประกอบพิธีวางดอกไม้จันทน์ ณ ลานพระบรมรูป ร.9 โดยในพิธีประกอบด้วยเจ้ามัลละกษัตริย์ Maharaja Bahadur H.M. Mrigendra Pratap Shahi , King Mall เป็นประธานจุดธูปเทียนเครื่องน้อยหน้าพระบรมรูป ร.9 พร้อมทั้งวางพวงมาลาถวายสักการะ จากนั้นพระอภิธช อัคคมหาสัมธัมม โชติกะ ดร.พระภัททันตะ ญาณิสสระ เจ้าอาวาสวัดพม่า กุสินารา นำพระสงฆ์นานาช

หัวหน้าพรรคอินเดียเตรียมประกาศนับถือพุทธ

หัวหน้าพรรคอินเดียยื่นคำขาด "โมดี" เปลี่ยนทรรศนคติที่มีต่อประชาชนชาวจัณฑาล ไม่เช่นนั้นหันมานับถือพระพุทธศาสนาตามดร.อัมเบดการ์ ขณะที่ ส.ส.อังกฤษลงชื่ออบรมสัมมาสติในพระพุทธศาสนา 145 คน วันที่ 25 ต.ค.2560 นางมายาวดี หัวหน้าพรรคสมาคมประชาชนหมู่มาก (Bahujan Samaj Party) ของประเทศอินเดียออกมาเตือนพรรคประชาชนอินเดีย (Baratiya Janata Party) ของนายนเรนทระ ทาโมทรทาส โมดี นายกรัฐมนตรีประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพรรคใหญ่ในอินเดียและมีเสียงข้างมากในสภาว่า ถ้าหากพรรคประชาชนอินเดียไม่เปลี่ยนทรรศนคติที่มีต่อประชาชนชาวจัณฑาลหรือดาลิต เธออาจจะเปลี่ยนใจหันไปนับถือพระพุทธศาสนาตามดร.อัมเบดการ์ก็ได้ ดร.อัมเบดการ์นั้น ชื่อเดิมคือ ดร.บาบาสาเหบ พิมเรา รามจิ อัมเบดการ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกิดในวรรณะศูทร ที่พัฒนาตัวเองจนได้รับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม และเมื่อประเทศอินเดียได้รับเอกราช ได้เป็นผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียประกาศใช้จนถึงทุกวันนี้ และต่อมาได้นำพาคนอินเดียวรรณะต่ำหันมานับถือพระพุทธศาสนา  พร้อมกันนี้นายราม นาถ โควินธ์ ประธานาธิบดีประเทศอินเดียคนปัจจุบัน พรรคเดียวกันน

เลขาฯสกอ.เผยม.สงฆ์จัดนั่งสมาธิทำให้คนเรียนมาก

วันที่ 24 ต.ค.2560  ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ตนมาดูข้อมูลการจัดการศึกษาของ มหาวิทยาลัยสงฆ์ 2แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ปรารภว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง 2แห่ง เปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงเรื่องคุณภาพ นั้น ช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาตนพบว่า มหาวิทยาลัยสงฆ์ ไปเปิดศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งเยอะมาก เพราะมีวัดจำนวนมาก "โดยหลักสูตรที่เปิดสอนส่วนใหญ่เป็นทางด้านสังคม และเก็บค่าเล่าเรียนราคาถูก จึงมีคนสนใจไปเรียนมาก มีความโดนเด่นที่ทุกหลักสูตรต้องมีการนั่งสมาธิฝึกจิตใจ แต่ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ส่วนใหญ่ก็มีปัญหา?หนักหนา โดยเฉพาะเรื่องอาจารย์ประจำหลักสูตรไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)กำหนด อย่างไรก็ตามตนจะสรุปข้อมูลต่างๆเช่น จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอน ทั้งในและนอกสถานที่ตั้งว่ามีจำนวนเท่าไหร่ และผลการจัดการศึกษาของมหาวิทย

มส.เผยมหาจุฬาฯเติบโตด้วยศาสตร์พระราชา"ร.5,9,10"

มส.เผยมหาจุฬาฯเติบโตด้วยศาสตร์พระราชา"ร.5,9,10" พระปิยมหาราชผู้สถาปนามหาจุฬาฯสถาบันการศึกษาบุคคลทุกชนชั้น ทรงพัฒนาส่วนที่ขาดเติมให้เต็ม "ในหลวงร.9" ทรงพัฒนา ด้วย "ที่เต็มให้รู้จักพอ" และ "ที่พอให้รู้จักแบ่งปัน"  มารัชสมัย "ในหลวงร.10" คือ "แบ่งปันเป็นธรรมด้วยจิตอาสา" วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตปีที่ 107 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5  หรือวันปิยมหาราช  ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร. กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) กล่าวสัมโมทนียกถาในการบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลความว่า เรามาประชุมร่วมกันเพื่อบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระผู้สถาปนามหาจุฬาฯ คือ สมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ที่ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาการศึกษาทรงวางรากฐาน เป็นจุดเริ่มต้นของมหาจุฬาฯ มหาจุฬาฯเราเติบโตด้วยการทำหน้าที่บริการวิชาการบริการสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 5 ที่มีพระวิส

แม่ครัว"มจร"ฝึกจิตภาวนา"ครัวต้นแบบสงฆ์โภชนาดี"

ตามที่สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ได้ร่วมมือกับคณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการ "ครัวต้นแบบ สงฆ์โภชนาดี เพื่อสร้างเสริมโภชนาการที่ดีของพระสงฆ์ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา นอกจากหลักโภชนการแล้ว ทางด้านจิตภาพของแม่ครัวก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ มหาจุฬาฯนั้นได้จัดการศึกษาด้านปริยัติแล้วยังมีภาคปฏิบัติภายใต้การดำเนินการของสำนักวิปัสสนาธุระ โดยนำหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเข้ามาบูรณาทุกภาคส่วน ร่วมถึงแม่ครัวที่ทำหน้าที่ในการประกอบอาหารถวายพระนิสิตด้วย เรียกว่า "แม่ครัววิถีพุทธ" พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร ในฐานะพระวิปัสสนาจารย์ และมีหน้าที่ในการบริการโรงครัวด้วย ได้เปิดเผยว่า  แม่ครัววิถีพุทธซึ่งทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ในฐานะดูแลการประกอบอาหารถวายพระนิสิตของมหาจุฬา จึงมีการหมั่นสื่อสารกันตามหลักอปริหานิยธรรม เพื่อมุ่งสู่การเป็นแม่ครัวที่มีคุณภาพ แม่ครัวมหาจุฬามีความแตกต่างจากที่อื่นเพราะเป็นแม่ครัวทางธรรม ซึ่งมีการทำงานโ

เณรช่อสะอาด28จว.บวชเจริญจิตภาวนาถวาย"ในหลวงร.9"

สามเณรช่อสะอาด 28 หมู่บ้าน 28 จังหวัดทั่วประเทศ  บวชปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานถวาย "ในหลวงร.9" พร้อมจาริกแสวงบุญแดนพุทธภูมิ  24 พ.ย.-2 ธ.ค.นี้ วันที่ 23  ตุลาคม พ.ศ.2560 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา เปิดเผยว่า มหาจุฬาฯ พร้อมด้วยมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มูลนิธิพระพุทธศาสนาเพื่อสันติภาพ วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และหลักสูตรสันติศึกษา ผนึกกำลังกันคัดยุวชนช่อสะอาดจาก 28 หมู่บ้านทั่วประเทศ มาเป็นพัฒนาและฝึกอบรมต่อยอดเป็นสามเณรช่อสะอาด เน้นพัฒนาทั้งกายสะอาด พฤติกรรมสะอาด จิตใจสะอาด และปัญญาสะอาด หลังจากนั้นจะนำสามเณรช่อสะอาดเดินทางไปจาริกแสวงบุญ ณ ดินแดนพุทธภูมิ ประเทศอินเดีย ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2560 ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดยมี ศ.วิชา มหาคุณ เป็นประธานกรรมการมูลนิธิ  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐ และทรงทศพิรา

"ประเวศ"ชม"มจร"นำพุทธธรรมถกแก้ขัดแย้ง

"ประเวศ"ชม"มจร"นำพุทธธรรมถกแก้ขัดแย้ง  เชื่อหลักอปริหานิยธรรมสามารถสร้างสังคมเข้มแข็งพัฒนาสู่พรรคการเมืองแนวพุทธสร้างปรองดองได้แน่           วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2560 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี  พลเมืองอาวุโศ ได้ปาฐกถาเรื่อง  "ธรรมาธิปไตยกับการพัฒนาระบบการเมืองไทย " จัดโดยคณะสังคมศาสตร์ มจร ความว่า  ขอชื่นชมคณะสังคมศาสตร์ มจร ที่นำเรื่องพุทธธรรมมาพูดคุย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  เพราะพุทธธรรมเป็นภูมิปัญญาสูงสุด ซึ่งเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าค้นพบ ทำไมประเทศไทยไม่เอาแนวคิดพระพุทธเจ้ามาใช้แบบจริงจัง กลับนำเอาแนวคิดตะวันตกมีความแจ่มแจ้งไม่สู้แนวคิดพระพุทธเจ้ามาวิพากษ์วิจารณ์สังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งสังคมปัจจุบันกับสังคมโบราณมีความแตกต่างกันสังคมปัจจุบันมีการพยากรณ์ยากมาก  เช่น การใช้อำนาจในอดีตกับปัจจุบัน แม้แต่ประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกายังไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างไม่ได้ ทำไมคนอเมริกาจึงเลือกคนอย่างนายดอนัลด์ จอห์น ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดี  ปัจจุบันเรามีวิกฤตท

เคทีซีเชิญ"นร.ทุนของพ่อ"เล่าน้ำพระทัย"ในหลวงร.9"

เคทีซีจัดกิจกรรม "ด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ" ที่พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษา “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โดยนางสาวพจนีย์พร ชำนาญภักดี ผู้อำนวยการ  - ทรัพยากรบุคคล ได้จัดกิจกรรมเสวนา “ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ....จากนักเรียนทุนของพ่อ” ให้กับผู้บริหาร พนักงานและนิสิต นักศึกษาโครงการ Learn and Earn โดยเชิญอดีตผู้ได้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล เล่าถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาสาขาต่างๆ ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ต่างประเทศ เพื่อจะได้กลับมาทำงานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ตัวเองสนใจ และได้ทำประโยชน์ให้แก่ชาติบ้านเมือง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นิสิต นักศึกษาของโครงการฯ ในการทำความดีต่อไป เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณ นายแพทย์จรัญ มหาทุมะรัตน์ ประธานชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ดร.เจน ชาญณรงค์ ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2532 ดร.กฤชชลัช ฐิติกมล

"มจร"ขอบคุณ"บิ๊กตู่"ห่วงคุณภาพการศึกษาม.สงฆ์

"มจร"ขอบคุณ"บิ๊กตู่"ห่วงคุณภาพการศึกษาม.สงฆ์ แจงมีคนเข้ามาเรียนมาก ปัจจัยไม่ได้อยู่ที่เงินหรือค่าเล่าเรียนราคาถูก วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แสดงความห่วงใยในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17  ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมาถึงเรื่องคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยพระสงฆ์ 2 แห่งคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)  ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และค่าเล่าเรียนราคาถูกจึงมีคนสนใจไปเรียนมาก จึงฝากให้กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณากำกับดูแลให้มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น  ต่อนพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้แจ้งในที่ประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 36/2560 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ และได้มอบหมายให้นายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุภัทร จำปาทอง เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้นั้น พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนว

"บิ๊กตู่"ห่วงคุณภาพการศึกษาม.สงฆ์-"มจร"ประเมินได้ระดับดี

"บิ๊กตู่"ห่วงคุณภาพการศึกษาม.สงฆ์ สั่งศธ.เข้มกำกับดูแลเข้มข้น ยกเหตุค่าเล่าเรียนราคาถูกมีคนสนใจเรียนมาก ขณะที่ สกอ.เข้าประเมิน "มจร" ได้คะแนน 4.04 จาก 5 อยู่ในระดับดี วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2560 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ข่าวสำนักรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่รายงานผลการที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมองค์กรหลัก กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 36/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ อาคารราชวัลลภ โดยในเรื่องที่นายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)ได้ระบุว่า นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในฐานะโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวภายหลังการประชุมครั้งนี้ว่า รมว.ศึกษาธิการ ได้แจ้งเรื่องในการประชุมคณะรัฐมนตรี ให้ที่ประชุมรับทราบโดยในจำนวนนี้มีที่ระบุว่ามหาวิทยาลัยพระ 2 แห่ง (มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร)) ซึ่งเปิดสอนระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และค่าเล่าเรียนราคาถูก จึงมีคนสนใจไปเรียนมาก "พล.อ.ประยุทธ

"บัวขาว"บวชถวาย"ในหลวงร.9"ที่วัดบางเเวก

วันที่ 18  ตุลาคม 2560 เฟซบุ๊ก  Banchamek Gym (Buakaw Banchamek, บัวขาว บัญชาเมฆ ได้แจ้งว่า "วันที่ 19 ตุลาคม 2560  เวลา 08.00 น.  บัวขาว ลาอุปสมบท อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดบางเเวก จรัญสนิทวงศ์13 แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ (เข้าซอยบางแวก3) กำหนดการ -08.00น. ปลงผมนาค -09.00น. นำนาคเข้าอุปสมบท -11.00น. ฉลองพระใหม่ ถวายภัตตาหาร เพลสงฆ์ แฟนๆท่านใดสะดวก มาที่วัดเลยครับ ข้าพเจ้าขอลาอุปสมบท ขอส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้บวชในครั้งนี้ จงมีแก่ท่านทั้งหลาย หากสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่าน ด้วยกายกรรม วจีกรรม มโนกรรม หรือ หากข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อท่านไม่ว่ากรณีใดก็ตาม  ขอทุกท่านโปรดจง อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด และขอทุกท่านได้อนุโมทนาผลบุญกุศลนี้ อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยข้าพเจ้าจะตั้งใจปฎิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นที่สุด"

นักบวชฮินดูทุ่มงบ2,100ล้านรูปีพัฒนาพุทธสถาน

โยคีอาทิตยานาถนักบวชฮินดู ทุ่มงบ 2,100 ล้านรูปีพัฒนาพุทธสถานรัฐอุตตรประเทศอินเดีย ยกพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ วันที่ 17 ตุลาคม 2560   ที่เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   โยคี อาทิตยานาถ (Yogi Adityanath) มุขมนตรีรัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย  นักบวชฮินดู เจ้าอาวาสวัดโครักคนาถ  เมืองโครักคปูร์ พร้อมด้วยรัฐมนตรีการท่องเที่ยว และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดการท่องเที่ยว เพื่อดูแลอำนวยความสะดวกแก่ผู้แสงบุญ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในรัฐอุตตรประเทศ ซึ่งมีประชากรมากที่สุดกว่า 199 ล้านคน โดยมีพระสงฆ์นานาชาติจากวัดต่างๆ ในเมืองกุสินาราได้รับนิมนต์ให้เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้ โยคีอาทิตยานาถ มุขมนตรีแห่งรัฐอุตตรประเทศ ได้กล่าวว่า พระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งสันติภาพ มีพุทธศาสนิกชนอยู่ทั่วโลก ซึ่งจุดกำเนินนั้นอยู่ในประเทศอินเดีย ในรัฐอุตตรประเทศนี้มีพุทธสถานมากที่สุด 6 ที่ ทั้งกุสินารา สารนาถ สาวัตถี โกสัมพี สังกัสสะ กบิลพัสดุ์ ในแต่ละปีมีชาวพุทธเดินทางมาจำนวนมาก ทั้งไทย พม่า ศรีลังกา และประเทศอื่

สมเด็จมอบทุน"เอก-ดร.แอน"บริจาคซื้อที่ดิน

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง มอบทุนการศึกษาสามเณรและเยาชนรวม 200,000 บาท พร้อมถวายทุนขยายที่ตั้ง มจร วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส เป็นสถานศึกษาด้านภาษาบาฬีและผลิตพระวิปัสสนาระดับนานาชาติ "สรพงษ์" และ "ดร.สิเรียม"ร่วมบริจาคด้วย วันที่ 17 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชัยญาติการาม เป็นประธานถวายและมอบทุนการศึกษา แก่สามเณรและเยาชน จำนวน 200,000 บาท พร้อมถวายทุนเบื้องต้นในการขยายที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จำนวน 1,000,000 บาท  ซึ่งอยู่บริเวณใกล้วัดละมุด วัดละมุด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีพื้นที่จำนวน 27 ไร่ ราคาไร่ละ 650,000 บาท ในการนี้พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 ได้ถวายทุนในการจัดซื้อที่ดิน อีก 1 ล้านบาท พร้อมด้วยพระเถรานุเถระและพุทธศาสนิกชนร่วมกันบริจาค ในจำนวนนี้มี นายกรีพงษ์ เทียมเศวต หรือ "สรพงษ์ ชาตรี"  และดร.สิภาภัสส์ ภักดีดำรงฤทธิ์ หรือ "แอน-สิเรียม ภักดีดำรงฤทธิ์" ดารานักแสดงอาวุฬา ได้เข้าร่วมในงานดังกล่าว และปวารณาร่วมจัด

ทอดกฐิวัดพุทธวิหารออกซฟอร์ดสมทบทุนสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ

   งานทำบุญทอดกฐิน วัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินและอาคาร สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ  วันอาทิตย์ ที่ 15 ตุลาคม 2560 ณ Tingewick Hall มีพิธีทำบุญทอดกฐิน  ที่วัดพุทธวิหารอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เพื่อนำปัจจัยสมทบทุนซื้อที่ดินและอาคาร สร้างเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ ด้วยวัดพุทธวิหารออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษประเทศอังกฤษ เป็นวัดที่สร้างมาเป็นระยะเวลาครบสิบปีในปี พ.ศ.2560 นี้ โดยการดำริของ พระอาจารย์ ดร.คำหมาย ธัมมะสามิ เจ้าอาวาส อธิการบดีมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา โดยก่อสร้างเมื่อท่านเป็นนิสิตปริญญาเอก มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ปัจจุบันมีพุทธศาสนิกชนหลายชนชาติ ที่อยู่ในเมืองออกซฟอร์ด เมืองใกล้เคียง ทั้งในประเทศอังกฤษเอง รวมทั้งประเทศยุโรป หลายประเทศ มีความสนใจและเข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดออกซฟอร์ดพุทธวิหารเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี เมื่อเปิดคอร์สอบรมวิปัสสนากรรมฐานทำให้สถานที่วัดไม่เพียงพอ ไม่สามารถรองรับผู้สนใจที่ต้องการจะเข้ามาปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมด ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่ออนุเคราะห์พุทธศาสนิกชนทุกเชื้่อชาติ ทุกประเทศ ที่ประสงค์จะ

ลาวลุ้นสุดๆชุดประจำชาติเวทีมิสแกรนด์ที่เวียดนาม

แฟนนางงามทั่วโลกลุ้นตัวโก่งทีเดียวสำหรับการประกวดนางงามโลก มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2017 รอบ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ประเทศเจ้าภาพโดยรัฐบาลเวียดนาม และ สถานีโทรทัศน์ เลท เวียด ทีวี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ณ แกรนด์ ฮอลล์ ซัน สปา รีสอร์ท เมืองกว่าง บินห์ ประเทศเวียดนาม ถ่ายทอดสดทั่วประเทศเวียดนาม ผ่านสถานีโทรทัศน์ เลท เวียด ทีวี โดยทั่วโลกสามารถรับชมพร้อมกันทาง fanpage/facebook/missgrandinternational ในเวลา 20.00 น. สำหรับการคัดเลือกชุดประจำชาติยอดเยี่ยมนั้นตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค 2560 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป) ทางกองประกวดฯ ได้เปิดโอกาสให้แฟนนางงามทุกประเทศทั่วโลก ร่วมโหวตชุดประจำชาติที่ชื่นชอบเข้ามาอีก 15 ชุด ชุดที่ผลโหวตสูงสุดจะนำมารวมกับคณะกรรมการเป็น 25 ชุด จากนั้นจะทำการคัดเลือกเหลือ 10 ชุดสุดท้าย ก่อนจะประกาศผลผู้ชนะ ชุดประจำชาติยอดเยี่ยม เพียงหนึ่งเดียวในค่ำคืนรอบตัดสิน 25 ตุลาคม 2560 เวลา 20.00 น จึงฝากเชิญชวนให้แฟนนางงามทั่วประเทศร่วมโหวตกันได้ผ่านทาง fanpage/facebook/missgrandinternational อย่างไรก็ตามจากผลโหวตล่าสุดสาวงามจากประเทศลาวและประเทศอินโดนีเชียคะแนนสูสีกันตลอด ส่งผลให้ปร

มนุษย์สากลหัวใจสู่สังคมพหุวัฒนธรรมสันติภาพที่แท้จริง

ศาสนาเป็นทางรอดของสังคม ร้อยเรียงให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข : พระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโท นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร รายงาน หลักสูตรการพัฒนาความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่ ณ สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี โดยการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มีการจัดเสวนาการอยู่ร่วมกันในพหุวัฒนธรรม โดยเสวนาภายใต้หัวข้อว่า " สังคมพหุวัฒนธรรม มุมมองต่างศานิกชน " เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยร่วมเสวนา ๓ ท่านคือ ๑) พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ในฐานะผู้แทนพระพรหมบัณฑิต ศ.ดร.อธิการบดีมหาจุฬาฯ  และผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา กล่าวว่า ต้องมี ๔ สากล เพราะธรรมชาติอย่างไรก็สากล เพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ๑)" มนุษย์สากล" ๒)"เมตตากรุณาสากล" ๓) "ปัญญาสากล" ๔) "สันติภาพสากล" ๒) มงซินญอร์ ดร.วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไ