ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2016
"อภิสิทธิ์"ร่วมงานวันปิยะที่มหาจุฬาฯย้ำทุกพรรคการเมืองหนุนกิจการศาสนา ขอปวารณาตัวหนุนประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธโลก               วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  เป็นประธานและกล่าวสัมโมทนียกถาในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวสัมปสาทนียกถาในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ณ หอประชุม มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา               ในการนี้นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการปฏิรูปบ้านเมืองในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่ทรงมุ่งให้จัดการศึกษาพัฒนาประชากรของประเทศให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะหากคนมีเพียงความรู้เพียงอย่างเดียวอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้               "พระองค์ทรงเห็นความสำคัญของของการ
บุตรพนักงานและลูกจ้าง'กสทช.'เข้าค่ายปฏิบัติธรรมสร้างสันติภาพภายในที่'มจร' ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ ตุลาคม พ.ศ.2559 บุตรพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.) เข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นหลัก ซึ่งการปฏิบัติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างสันติภาพภายใน และถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชา มจร ได้ส่งเสริมการปฏิบัติบูชา การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆของ มจร นั้นนอกจากจะมีภาคทฤษฎีแล้วยังจะต้องมีการภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยระดับปริญญาตรี-โทต้องปฏิบัติธรรม ๓๐ วันและระดับปริญญาเอก ๔๕ วัน พร้อมกันนี้ได้เปิดหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐานโดยตรงระดับปริญญาโทซึ่งต้องไปปฏิบัติธรรมที่ประเทศเมียนมาร์ ๗ เดือน และมีนโยบายเป็นหลักสูตรปริญญาเอกดังรายงานเรื่อง “ทึ่ง!ปฏิบัติธรรมก็เป็นดอกเตอร์ได้”  ซึ่งบริหารงานของศูนย์พุทธวิปัสสนานานาชาติ มจร สร้าง “อาคารวิปัสสนาธุระสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร)”  ขึ้นมารองรับ นอ
'ไพบูลย์ คุ้มฉายา'กราบพระตรวจหมู่บ้านศีล5ขอนแก่น 12ต.ค.2559 เฟซบุ๊ก เปรียญธรรม เก้า ประโยค ได้เผยแพร่ภาพข้อความภารกิจของพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางไปตรวจราชการที่วัดชัยศรี บ้านเสียว อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบรักษาศีล 5 ของจังหวัดที่รับสนองพระบัญชาสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชอย่างแข็งขัน โดยได้กราบและขอคำแนะนำจากเจ้าอาวาสอย่างนอบน้อม
รูปแบบการสื่อสารสันติภาพสร้างความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา พระพรหมบัณฑิต เป็นผู้แทนมหาเถรสมาคมเข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง"มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศ าสนาในประเทศไทย" ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี วันพฤหัสบดีที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระพรหมบัณฑิต (ป.ธ.๙, ศ.,ดร.,ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์, อัคคมหาบัณฑิต) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค ๒ เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้แทนมหาเถรสมาคมอีก ๒ รูป คือพระพรหมมุนีและพระพรหมโมลี เข้าร่วมประชุมพิจารณามาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาต่างๆในประเทศไทยตามคำสั่ง คสช.มาตรา ๔๔ เรื่อง"มาตรการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย" ร่วมกับผู้นำศาสนาอีก ๔ ศาสนาและผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ที่ประชุมพิจารณาแนวทางยุทธศาสตร์ในการอุปถัมภ์และคุ้มครองศาสนาในประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร
หัวหน้าศูนย์ประสานงานสนง.จุฬาราชมนตรีภาคใต้ชี้ควรยุติสร้างมัสยิดหากมีกระแสต้าน            11ต.ค.2559 ดร.วิสุทธิ์ บินล่าเต๊ะ หัวหน้าศูนย์ประสานงาน สำนักงานจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ได้ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia (ตอนที่ 2 ) กรณีกระแสต่อต้านการสร้างมัสยิดในบางจังหวัดภาคอีสานและภาคเหนือซึ่งมีนายจอม เพชรประดับเป็นผู้ดำเนินรายการ ความว่า รู้สึกกังวลกับกระแสการต่อต้าน เนื่องจากต่อต้านนั้นจะตัดเอาข้อความสั้นไปเผยแพร่ทางสังคมออนไลน์ อาจส่งผลให้เกิดความแตกแยกได้            "ด้วยเหตุนี้ทางสำนักงานจุฬาราชมนตรีจึงได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นชุดหนึ่งได้ข้อสรุปว่า จะต้องวางยุทธศาสตร์ 3 ระดับคือ 1.การสร้างความรู้ให้กับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างวัฒนธรรมโดยไม่มองผู้ต่างความเชื่อเป็นศัตรู  โดยการเผยแพร่ความจริงของหลักศาสนาอิสลามเป็นศาสนาสันติภาพ 2. สร้างความสัมพันธ์ความผู้ต่างความเชื่อให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และ 3 ณรงค์ทำกิจกรรมร่วมกันฉันท์มิตรอย่างเช่นไปเยี่ยมพระผู้ใหญ่หารือปัญหาต่างๆ"  ดร.วิสุทธิ์  กล่าวและว่า            พร้อมกันนี้จะเข้าพบคณะกรรมาธิการศาสนา สนช.ในวันที่ 13 ต.
ครม.เห็นชอบแต่งตั้ง"มานัส"ลูกหม้อ"มจร"นั่งอธิบดีกรมการศาสนา  นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า วธ.ได้เสนอแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งว่างเนื่องจากมีผู้บริหารระดับสูงของ วธ. เกษียณอายุราชการเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบแต่งตั้งทั้งหมด 4ตำแหน่ง ดังนี้ นายชาย นครชัย ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) แต่งตั้งเป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายพีรพน พิสณุพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายมานัส ทารัตน์ใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นอธิบดีกรมการศาสนา (ศน.) และนางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.)
สภาทนายความแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนภาคปฏิบัติรุ่นที่45             11ต.ค.2559 ว่าที่พันตรีสมบัติ วงศ์กำแหง ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า  ตามที่สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนดจัดทดสอบข้อเขียนภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) นั้น  สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบข้อเขียนภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ  เป็นอาคารกงไกรลาศ (KLB) และอาคารเวียงผา (VPB) มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) กรุงเทพมหานคร อนึ่ง ผู้เข้ารับการทดสอบภาคปฏิบัติ รุ่นที่ 45 และรักษาสถานภาพ สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวไปจอดได้ที่ลานจอดรถของการกีฬาแห่งประเทศไทย (อินดอร์ สเตเดียม หัวหมาก) ตั้งแต่เวลา 09.00-20.00 น.
'ยันตระ'กลับไทยอีกพักที่สำนักป่าสุญญตารามกาญจนบุรี ๑๑ต.ค.๒๕๕๙ เฟซบุ๊ก Sunnataram California Monastery PhraAjahn Yantra Amaro ได้โพสต์ข้อความและภาพความว่า ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระอาจารย์ยันตระ อมโร วันศุกร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สำนักป่าสุญญตาราม อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ประเทศไทย แสงแห่งปัญญา..วันแห่งความเมตตา... กรุณา... มุทิตา... อุเบกขา...๒๕๕๙ @ ถวายเทียน ๓,๐๐๐ เล่ม และดอกบัวสีชมพู เพื่อเป็นเครื่องสักการบูชาแด่ องค์สมเด็จ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, พระธรรมและพระสงฆ์..ผู้ชี้นำทางให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวง @ ​​​​​กำหนดการ ๐๔.๓๐ น.​สัญญาณระฆัง ๐๕.๓๐ น.​สวดมนต์ - เจริญสมาธิภาวนา ๐๗.๓๐ น.​ถวายภัตตาหารเช้า ๐๙.๐๐ น.​พระภิกษุสงฆ์ - สามเณร บิณฑบาต ๑๐.๐๐ น.​เจริญพุทธมนต์ ๑๑.๐๐ น.​ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุ – สามเณร ๑๒.๓๐ น.​พระธรรมกวีแสดงพระธรรมเทศนา ๑๓.๓๐ น.​ถวายผ้าป่าโรงทาน ๑๔.๐๐ น.​การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ๑๕.๐๐ น.​พิธีขอขมา - สรงน้ำ ๑๘.๐๐ น.​สวดมนต์ – เจริญสมาธิภาวนา ๑๙.๑๕ น.​พระอาจารย์ยันตระ อมโร แสดงธรรม ๑๙.๓๐ น.​พระอาจารย์ยันตระ อมโรและพระภิกษุสงฆ
แถลง๕พ.ย.๒๕๖๐สลายสรีรสังขารหลวงพ่อปัญญาสานปณิธานแม่ทัพธรรมป้องพุทธศาสนา             วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ จ.นนทบุรี พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) พร้อมกับพระปัญญานันทมุนี เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ร่วมกันแถลงข่าวพิธีพระราชทานเพลิงสรีรธาตุพระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) อดีตเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษดิ์ ตามที่ได้กำหนดไว้คือวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. ที่เมรุวัดชลประทานรังสฤษดิ์ หลังจากหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุได้มรณภาพเมื่อปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบันนี้ ๙ ปี             พระพรหมบัณฑิต  กล่าวว่า บัดนี้การปรับภูมิทัศน์ภายในวัด รวมทั้งการดำเนินงานก่อสร้างอาคารปัญญานันทานุสรณ์ใกล้จะแล้วเสร็จ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์เห็นสมควรแก่เวลาจัดงานสลายสรีรธาตุประกาศสัจธรรมหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด “ถวายดอกไม้ใจแทนดอกไม้จันทน์” จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯเป็นองค์ประธานพระราชทานเพลิงสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ในวันอาทิตย์ที่ ๕ พฤศจิกา
แจ็ค หม่าบอกโลกได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประเทศไทย นายแจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งเว็ปไซด์อลีบาบา รายงานผลการประชุมภาคเอกชนของประเทศในกรอบเอซีดี ต่อที่ประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย เพื่อเสนอไอเดียของต่อกาพัฒนาการเอเชีย ว่า  เมื่อไรก็ตามที่พูดถึงเศรษฐกิจโลก ทุกคนก็จะให้ความสำคัญกับกระแสโลกาภิวัตน์มากกว่าการให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่  ควรสร้าง  e-road เชื่อมต่อธุรกิจ ข้อมูลข่าวสาร (DATA) จะกลายทรัพยากรใหม่ที่สำคัญ  ทวีปเอเชียมีโทรศัพท์เคลื่อนที่กว่า 4,000 ล้านเครื่อง แนะให้รัฐบาลทุกประเทศมีนโยบายส่งเสริมประชาชนที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปีและบริษัทที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 30 คน ผ่านการใช้เทคโนโลยีและการศึกษาส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โลกได้เรียนรู้พระพุทธศาสนาจากประเทศไทย วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 59 ณ กระทรวงการต่างประเทศ ที่นั่น “แจ็ค หม่า” ได้ปรากฏตัว และมีคนไทยราว 300 ชีวิตได้เข้าร่วมรับฟัง “Talk by Mr. Jack Ma on “Global Trade Revolution:  Building a New e-Trade Platform for SMEs” ระยะเวลาราวหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เขาได้ส่งมอบทั้งประโยคทรงพลังมากมาย ทีมงาน Techsauce ขอสรุปเนื้อหา โดยแบ่งประเภท
วช.ไม่หวั่นม.44บอร์ดถูกยุบรวมเดินหน้าปั้นนักวิจัยตอบโจทย์ประเทศ : พระปราโมทย์   วาทโกวิโท นายสำราญ สมพงษ์ ผู้เข้าอบรมนักวิจัยรุ่นใหม่(ลูกไก่)รุ่นที่ ๒ รายงาน             ตลอดระยะเวลา ๕ วัน ๕ คืน ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ ของการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ ๗๐รูป/คน จากหลากหลายสังกัด             ได้เรียนรู้จากซุปเปอร์แม่ไก่ และแม่ไก่ ถึงเทคนิควิธีของการหาเหยื่อ เพื่อลูกไก่จะได้เจริญพันธุ์เป็นอาหารชั้นเลิศของมวลมนุษย์ชาติ เพื่อที่มนุษย์ชาติจะได้เจริญพันธุ์ทำตัวเป็นประโยชน์ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ แบบมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยึดแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้คู่คุณธรรม หากจะนำความรู้ไปใช้ต้องตั้งอยู่บนหลักพอเพียง สมเหตุสมผล และประเมินถึงความเสี่ยง สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลทั้งหลักนิติธรรม คุณธรรม โปร่งใส่ มีส่วนร่วม ประเมิ
  วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน"มจร"ต่อยอดงานวิจัยเตรียมเปิดคณะแพทย์ จับมือวช.อบรมลูกไก่เพิ่มจำนวนนักวิจัยไทยให้มากขึ้น ระหว่างวันที่ ๓-๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙ มีการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ ๒  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงแรมน่านตรึงใจ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมประมาณ ๗๐รูป/คน หลากหลายสังกัด พระพุทธเจ้าคือนักวิจัย ศ.ดร.พระศรีคัมภีรญาณ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมให้คำแนะนำว่า การวิจัยคือการกลับไปดูหรือทบทวนอีกครั้งในสิ่งที่ได้รับรู้มาจนสามารถแยกแยะได้ว่าข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่จำนวนมากโดยเฉพาะในสังคมออนไลน์ ๕๐% เป็นมายาคติว่า อะไรจริงอะไรเท็จ  เพื่อเป็นฐานคิด ความจริงแล้วการวิจัยนั้นเป็นไปตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาคือ "ธรรมวิจัย" ในโพชฌงค์ ๗ หนทางแห่งการรู้ใหม่ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงใช้ตั้งแต่ออกผนวช เริ่มตั้งแต่ศึกษาหาความรู้ในสำนักต่า
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีบัญชาเปิดสอบปริยัติธรรม นวกภูมิ ที่วัดไทยพุทธคยา อินเดีย หวังเรียนรู้ให้ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่อาคารสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย วัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร สาธารณรัฐอินเดีย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช  มีบัญชาให้นำข้อสอบ พร้อมเฉลยจากประเทศไทยมาเปิดสอบพระปริยัติธรรม ชั้นนวกภูมิ พร้อมประทานโอวาทเจ้าสำนักเรียนวัดปากน้ำ โดยการดำเนินการของ พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง พระครูปลัดมงกร ปญฺญาวุฑฺโฒ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดน้ำปรก พระมหาไพรัช วิรโธ ป.ธ.๙ วัดปากน้ำ พระมหาฉลอง ธมฺมฉนฺโท ป.ธ.๘ วัดปากน้ำ และพระมหาเรืองสันต์ สนฺตมโน ป.ธ.๗ วัดนาคปรก เวลา ๐๗.๓๐ น. พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานจุดธูปเทียน นำบูชาพระรัตนตรัย และให้โอวาทแก่คณะกรรมการ ผู้เข้าสอบฯ   พระปิฎกเมธี ผู้ช่วยเจ้าวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ รองเลขานุการแม่กองบาลีสนามหลวง ประธานผู้นำข้อสอบ และสักขีพยานนำข้อสอบมาเปิด ถวายส