ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กุมภาพันธ์, 2021

“เจ้าคุณประสาร”ย้อนอดีตส่องอนาคตถอดรหัสทางรอด“มหาวิทยาลัยสงฆ์ไทย”

วันที่ 26 ก.พ.2564  เช้าวันมาฆบูชา วันนี้ (26 ก.พ.64) พระเมธีธรรมาจารย์, รศ. ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้โพสต์เฟชบุ๊ก พูดถึงสถานการณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์ในสถารณ์ปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ มหาวิทยาลัยของไทยในปัจจุบันกำลังประสบปัญหามากมายทั้งในแง่ทรัพยากรบุคคล ประชากร งบประมาณ เทคโนโลยี นวัตกรรม วิจัย และสถานการณ์เฉพาะหน้า สำหรับมหาวิทยาลัยสงฆ์ในประเทศไทยมี 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สถาปนาเมื่อปี พ.ศ. 2430 เพื่อศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง(อุดมศึกษา) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อปี พ.ศ. 2436 เพื่อการศึกษาของพระภิกษุสามเณร ทั้งสองมหาวิทยาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนาขึ้นเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ทั้ง 2 นิกาย โดย มหาจุฬาฯ หรือ มจร ในฝ่ายมหานิกายนั้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ส่วนมหามกุฏฯ หรือ มมร ในฝ่ายธรรมยุติกนิกายนั้นเพื่ออนุสรณ์แก่พระราชบิดา เมื่อคราวที่พระปิยมหาราช ทรงปกครองบ้านเมืองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) นั้นพระองค์มีพราราชภารกิจ

วันมาฆบูชา! ศาลอุทธรณ์ให้ปล่อยตัวชั่วคราว 8 แกนนำกปปส.แล้ว

วันที่ 26 ก.พ.2564 วันมาฆบูชา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำกปปส.จำนวน 8 คน โดยตีราคาประกันคนละ 800,000 บาท ห้ามจำเลยที่ 1 เดินทางออกนอกประเทศ ช่วงเข้าที่ผ่านมาบรรยากาศที่บริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ก็ได้มีบรรดาญาติพี่น้อง คนสนิท ของบรรดาแกนนำและรวมไปถึงกลุ่ม กปปส. เนเวอร์ดายประมาณ 30 เดินทางมารอมอบดอกไม้พร้อมให้กำลังใจด้วย

เปิดพระวินัยปิฎก "ลงทัณฑกรรม"คืออะไร มส.ใช้ทำโทษเณรร่วมม็อบราษฏร

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 จากกรณี สามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า หรือ โฟล์ค นักศึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล สมาชิกแนวร่วมราษฎรศาลายา ที่เข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองกับม็อบราษฎร ว่า มีพฤติกรรมขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม (มส.) ต่อมาวันนี้ (25 ก.พ.) เพจ “สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ได้ออกประกาศเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว กรณีการตวจสอบสามเณรมีพฤติกรรม ขัดต่อคำสั่งมหาเถรสมาคม โดยมีข้อความคือให้ลงทัณฑกรรมแก่สามเณรสหรัฐ   ดังนั้นจึงมีประเด็นว่า การลงโทษสามเณรสหรัฐตามแนวทางลงทัณฑกรรมอะไร ซึ่งตามพระไตรปิฎก เล่มที่ 4   พระวินัยปิฎก เล่มที่ 4   มหาวรรค ภาค 1   เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร ได้ระบุข้อความไว้ว่า               [๑๒๑] ก็โดยสมัยนั้นแล พวกสามเณรไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง มีความ ประพฤติไม่เหมาะสม ในภิกษุทั้งหลายอยู่. ภิกษุทั้งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า ไฉนพวกสามเณรจึงได้ไม่มีความเคารพ ไม่มีความยำเกรง มีความประพฤติไม่เหมาะสมในภิกษุ ทั้งหลายอยู่เล่า แล้วกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาค.              พระผู้มีพระภาครับสั่งกะภิกษุทั้งหลายว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม

ส.ส.ก้าวไกลเสนอให้"พระภิกษุ"มีสิทธิ สมัครเลือกตั้งเป็น ส.ส.ร.ได้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วว่าด้วยร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช ...." วาระที่ 2 มาถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติและคุณสมบัติต้องห้ามของผู้เป็น ส.ส.ร. ทั้งนี้กรรมาธิการเสียงข้างเสนอให้นำคุณสมบัติของ ส.ส.มาใช้โดยอนุโลม  แต่นายณธีภัสร์  กุลเศรษฐสิทธิ์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  ได้สงวนคำแปรญัตติที่สนับสนุนให้ พระภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช ให้มีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) โดยให้เหตุผลว่า เพราะบุคคลเหล่านี้ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นผู้มีคุณธรรม รัฐสภาโหวต "ห้ามส.ส.ร.แก้หมวด1-2"  ทั้งนี้การประชุมรัฐสภาที่มี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธานการประชุม เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ. … แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ตามที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญได้พิจารณาเสร็จแล้ว ต่อเนื่องเป็นวันที่สอง โดยเป็นการพิจารณาในมาตรา 256/1

"IBSC มจร" ยกระดับองค์กร Growth พัฒนาบุคลากร Gen ใหม่ขับเคลื่อน

วันที่ ๒๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  พระปราโมทย์  วาทโกวิโท,ดร. อาจารย์หลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาและการฝึกอบรม  เปิดเผยว่า วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ(IBSC)มจร จัดพัฒนาบุคลากรฝ่ายสนับสนุนด้าน Growth Mindset เพื่อการเติบโตของบุคลากรในการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภายใต้ "แบบผันผวน ซับซ้อน ไม่แน่นอน และคลุมเครือ" สร้างกระบวนการเรียนรู้โดย อาจารย์สาโรจน์ พึ่งไทย  วิทยากรกระบวนการชั้นนำระดับประเทศผ่านกระบวนการของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการเติบโตจากภายในสู่ภายนอกเพื่อการพัฒนาบุคลากร Gen ใหม่ขับเคลื่อนองค์กร Genเพื่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน         บุคลากรแบบ Growth Mindset เป็นวิธีคิดว่าถ้าฉันผิดพลาด นั่นคือโอกาสที่ฉันจะได้เรียนรู้เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องนั้นซ้ำอีก มองว่างานยากๆ เป็นโอกาสให้ฉันเติบโต และเก่งขึ้น  ฉันอยากรู้มากกว่านี้เพื่อจะได้ทำงานที่ไม่มีใครเคยทำได้ ฉันชอบฟังความคิดเห็นของลูกทีมเพราะนั่นคือโอกาสให้ฉันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ที่ฉันอาจยังไม่รู้ รวมถึงเมื่อเห็นคนอื่นสำเร็จ ฉันรู้สึกมีแรงบันดาลใจที่จะเอาชนะตั

"บิ๊กตู่"ยันพบ"รมว.กต.เมียนมา" ไม่ได้รับรองอะไรทั้งสิ้น

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีที่รัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมาเข้าพบวานนี้(24 ก.พ.) ว่าความจริงแล้วเป็นเรื่องที่ขอเยี่ยมคารวะ ในความสัมพันธ์ทางการต่างประเทศ ซึ่งเขาขอก็ต้องพบเขา ไม่ได้หมายความว่าตนจะไปรับรองอะไรทั้งสิ้น จึงอยากให้เข้าใจ ซึ่งวานนี้มีการพบปะกัน 2 ประเทศ เริ่มจากอินโดนีเชียและต่อด้วยเมียนมา อย่างไรก็ตามมีการพูดคุยเรื่องพัฒนาการทางการเมืองในประเทศและสถานการณ์ในประเทศของเมียนมา และยังได้แสดงความห่วงใยในนามของประเทศไทย ในฐานะประเทศที่มีชายแดนติดกันและมีประชาชนไปมาหาสู่ จึงมีปัญหาการลับลอบเข้าเมืองผิดกฏหมายตามแนวชายแดน แรงงานต่างด้าว รวมถึงปัญหาโควิดด้วย  พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ย้ำว่าการเมืองภายในประเทศเมียนมาก็เป็นเรื่องของเขา ตนก็เป็นกำลังใจให้เมียนมา พร้อมถามไปว่าจะเดินหน้าประเทศให้เป็นประชาธิปไตยให้ได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งปัญหาของแต่ละประเทศก็มีความแตกต่างกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าไทยจะต้องไปตอบรับหรือไม่ตอบรับ ซึ่งทางรมว.ต่างประเทศเมียนมาก็เล่าให้ฟัง ซึ่งตนก็รับฟังในนามประเทศไทยและในนามอาเ

"โหรวารินทร์"มาแล้วฟังเปรี้ยง! ปรับใหญ่ ครม.คล้ายรัฐบาลแห่งชาติ

  จบไม่เกินเดือน เม.ย. เตือนนายกฯปวดหัวหนักมาก ต่อรองกันสุดๆ จากหลายทาง สุดท้าย นายกฯตัดสินใจเลือกเอง ได้รัฐบาลคนดีมีฝีมือ บริหารงานดีขึ้น  ยันมีพรรคหลุดวงโคจร เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  นายวารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ เจ้าสำนักสุขิโต จ.เชียงใหม่ โหรชื่อดังฉายาโหรคมช. เปิดเผยการทำนายจากภาพนิมิตรหลวงปู่เกวารัล แห่งเทือกเขาหิมาลัย ว่าก่อนหน้าตนได้ทำนายไว้แล้วเมื่อวันที่31 ม.ค. หลวงปู่ได้ฉายภาพให้เห็นจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี( ครม.) ครั้งใหญ่ หลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ แต่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ออกมาปฏิเสธยืนยันว่าไม่มีการปรับครม.แต่อย่างใด จนขณะนี้ได้เกิดกรณี3รัฐมนตรี แกนนำกปปส.ต้องคำพิพากษาจำคุก เป็นเหตุให้พ้นจากตำแหน่งทันที ดังนั้นจะเห็นว่าเรื่องทุกอย่างมาตามครรลองของมัน ที่ต้องเกิดขึ้น ซึ่งการปรับครม.ครั้งนี้จะเสร็จสิ้นภายในเดือนเม.ย.คล้ายๆรัฐบาลแห่งชาติ  “พล.อ.ประยุทธ์ จะคัดเลือกบุคคล เป็นคนดี คนเก่งมีฝีมือ มาจากหลายๆกลุ่มมีการแตกพรรค แตกกลุ่มเข้ามาร่วมรัฐบาล และบางพรรคต้องหลุดออกไป การตัดสินใจ เลือกบุคคลเข้ามานั่งในครม.ครั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ปวดหัวหนัก มีการต่องรอง มาจา

พศ.แจงแล้วปม! ตรวจสอบเณรร่วมม็อบราษฎรขัดคำสั่งมส.

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  เพจคณะปฎิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่ออกแถลงการณ์ เรื่อง ประณามองค์กรสำนักพุทธและมหาเถรสมาคมต่อการคุกคามสามเณรสหรัฐ สุขคำหล้า  โดยมีเนื้อความว่า         วันนี้เวลา 10.40 น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและพระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบ ได้บุกค้นบ้านพักนักกิจกรรมทางการเมือง เพื่อขอพบสามเณรโฟล์ค หรือ โดยไม่มีหมายค้นและอ้างว่ามีประชาชนพบเห็นสามเณรเข้า - ออก บ้านพักดังกล่าวอยู่ตลอดเวลา เพื่อร้องเรียนต่อพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมอันผิดสมณวิสัยของสามเณรรูปนี้และกล่าวหาว่า “พระภิกษุสามเณรไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการเมือง” จึงขอพาตัวสามเณรไป “วัดบางโพธิ์” เพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว คณะปฏิสังขรณ์การพระศาสนาใหม่จึงขอประนามการกระทำดังกล่าวขององค์กรมหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ อีกทั้งกฎมหาเถรสมาคมที่ไม่เอื้อเฟื้อต่อพระธรรมวินัยและขัดหลักการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย การใช้อำนาจในครั้งนี้ของทั้งสององค์กรเป็นการกระทำที่คุกคามต่อผู้เห็นต่างทางการเมืองและขัดแย้งกับกฎหมายรัฐธรรมนูญที่จำ

“ประภัตร”นำเชฟชื่อดังโชว์เปิบเมนูเด็ดอาหารจากจิ้งหรีด

 “ประภัตร”นำเชฟชื่อดังโชว์เปิบเมนูเด็ดอาหารจากจิ้งหรีดเพื่อสุขภาพสู่ระดับภัตตาคารและตลาดโลกก่อนเดินหน้าหนุนเกษตรกรเลี้ยงจิ้งหรีดสร้างรายเสริม เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564   นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรและสหกรณ์  ได้เชิญ”เชฟโอ๊ต อิทธิกร สรศาสตร์”จากร้าน Insect In The Backyard และ “เชฟ เกษร แม่นแก้ว”จากร้าน CnC cafe มาแนะนำวัตถุดิบที่มีส่วนผสมของแมลงกินได้และจิ้งหรีด เพื่อนำมาประกอบอาหาร รวมทั้งโชว์เคล็ดลับ เทคนิคในการปรุงเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของแมลงกินได้และจิ้งหรีด ให้อร่อย และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ซึ่งมีเมนู ดังนี้ 1. ซีซาร์สลัด ด้วงสาคู 2. นาโชส์แมลง 3. แมลงรวมผัดพริกเกลือ 4. พาสต้าเส้นสะดิ้งผัดแห้งด้วงสาคู 5. มัลเบอร์รี่ชีสพายสะดิ้ง 6. ข้าวจี่  7. น้ำพริกเผา  8. ข้าวผัดจิ้งหรีด โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยฯนายรัฐชทรัพย์ นิชิด้า นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการ มกอช. นายชนวัฒน์ สิทธิธูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายระหว่างประเทศที่ 3 มกอช. และกรมปศุสัตว์ ร่วมชมการแนะนำและ สาธิตการปรุงอาหารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกระทรว

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เพจสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้โพสต์ภาพเนื้อหาเป็นคติธรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันมาฆบูชาความว่า   เนื่องในวันมาฆบูชา ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า ดิถีมาฆบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว ดิถีเช่นนี้ชวนให้พุทธบริษัททุกหมู่เหล่าน้อมระลึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันมีหลักการสำคัญเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ๑. การไม่ทำบาปทั้งปวง ๒. การบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อม และ ๓. การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ประทานแก่พระอรหันตสาวก ๑,๒๕๐ รูป ซึ่งล้วนอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทา เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ณ ดิถีเพ็ญเดือน ๓ เมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีล่วงมาแล้ว อย่างไรก็ดี หากปีใดเป็นปีอธิกมาส วันมาฆบูชาจะตรงกับดิถีเพ็ญเดือน ๔ ดังเช่นที่เกิดขึ้นปีนี้  สารัตถะประการหนึ่งในโอวาทปาติโมกข์นั้น สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนหลักการแห่ง “ขันติธรรม” เพื่อเป็นหลักเผยแผ่พระศาสนา และการดำรงตนของพุทธบริษัท ดังพ

"สภา มจร"มีมติมอบป.เอกกิตติมศักดิ์ "เจ้าคุณว.-พ.อ.ชรินทร์-ไชยา มิตรชัย"

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม 401 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา  พระธรรมปัญญาบดี นายกสภามหาวิทยาลัย,พระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมผู้บริหารสภามหาวิทยาลัยได้ร่วมกันมุทิตาพระเทพวัชรบัณฑิต อธิการบดี มจร เนื่องในวโรกาสได้รับโปรดเกล้า ฯ สมณศักดิ์ใหม่ ส่วนวาระการประชุมว่าด้วย การพิจารณาผู้สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาเอก),มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์(ปริญญาโท) และผู้สมควรได้รับเข็มเกียรติคุณประจำปี พ.ศ.2564 ปีนี้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติผู้สมควรได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทั้งสัดส่วนภายในประเทศและนานาชาติ จำนวน 54 รูป/คน รายชื่อมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 6 รูป/คน และสำหรับเข็มเกียรติคุณ 114 รูป/คน                 สำหรับรายชื่อผู้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาทิ  พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,พระมงคลรัตนวิเทศ เจ้าอาวาสวัดมงคลรัตนาราม สหรัฐอเมริกา พระเมธีวชิโรดม หรือ ว.วชิรเมธี พระนักเทศน์ชื

พระกำแพงเพชรลงทะเบียนเราชนะ! หลังไม่ได้รับการเยียวยาโควิดจากรัฐ

  วันที่ 24 ก.พ. 2564 เพจ Phramaha Boonchuay Doojai  ได้โพสต์ข้อความว่า “จาก ‘เราไม่ทิ้งกัน’ ถึง ‘เราชนะ’: บทพิสูจน์ความจริงใจของรัฐในการเยียวยาพระสงฆ์”  @ สถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 จากระลอกที่หนึ่งราวเดือนมกราคม-มีนาคม 2563 ถึงการแพร่ระบาดในระลอกที่สอง ที่เชื่อกันว่ามีต้นตอใหญ่มาจากการลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมายของ “แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา” ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร เริ่มจากตลาดกลางกุ้ง สู่ “แหล่งอบายมุข” ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกก็ คือ “บ่อนการพนัน” ในจังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี และตราด ระบาดต่อไปยังแหล่งบันเทิง  ผับ บาร์ สู่ประชาชนคนธรรมดาที่ไร้เดียงสา ผ่านบุตรหลานญาติมิตร @ การแพร่ระบาดในระลอกแรก รัฐบาลได้ออกมาตรการเยียวยาคนไทยผู้ได้รับผลกระทบ เพราะต้องอยู่บ้านตามมาตรการ “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ในโครงการที่รู้จักกันเป็นอย่างดีว่า “เราไม่ทิ้งกัน” ผู้มีอาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม ต่างได้รับการเยียวยาด้วยการรับเงินช่วยเหลือเป็นเวลา 3 เดือน รวมถึงเด็กแรกเกิดจนถึง 6 ขวบ กลุ่มเปราะบางทั้งผู้สูงอายุและผู้พิการ ก็ได้รับเงินช่วยเหลือด้วย นอกจากนี้

ศาลอาญาฯ"ยกฟ้อง"อดีตพระพรหมดิลกแล้ว

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีแถลงใบสำคัญคดีถึงที่สุด ระบุว่า ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางใบสำคัญฉบับนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า คดีอาญาหมายเลขดำที่ อท. 196/2561 หมายเลขแดงที่ อก 122/562 ระหว่าง พนักงานอัยการสำนักงานอัยการสูงสุด โจทก์พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน จำเลย เรื่อง ความผิดต่อพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกงิน ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ศาลอาญาคดีทุจริตและ ประพฤติชอบกลางได้ถอนคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน พุทธศักราช 2563 คดีจึงถึงที่สุด ออกให้ไว้ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2564 นายโกศล ใสสุวรรณ ทนายความของอดีตพระพรหมดิลก ได้ทำคำร้องขอออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง เนื่องจากพนักงานอัยการ สำนักอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 1 โจทก์ มิได้ยื่นฎีกาภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมาย คดีจึงถึงที่สุดแล้ว อดีตพระพรหมดิลก จึงมีความประสงค์ขอให้ศาลออกหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ก.พ. ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ได้ออกใ

ดร.คุณหญิงสุดารัตน์ เข้าถวายมุทิตาสักการะ พระเทพวัชรบัณฑิต

 เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ถวายแด่ พระเทพวัชรบัณฑิต,ศ. ดร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ที่พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2564  ที่ผ่านมา ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชปริยัติกวี เป็น พระเทพวัชรบัณฑิต ปริยัติศาสนกิจดิลก ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดปากน้ำ พระอารามหลวง ให้มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1  พระครูวินัยธร 1  พระครูสังฆรักษ์ 1  พระครูสมุห์ 1  พระครูใบฎีกา 1  วันนี้(22ก.พ.) ดร.คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่มสร้างไทย ในฐานะศิษย์เก่าดุษฎีบัณฑิต สาขาพระพุทธศาสนา บัณฑิตวิทยาลัย มจร เข้าถวายมุทิตาสักการะพระเทพวัชรบัณฑิต ที่สำนักงานอธิการบดี มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.อิทธิพล แก้วพิลา นายกสมาคมศิษย์เก่า มจร นำ

"โอ๊ค"เหน็บ"บิ๊กตู่"ฉีดเป็นคนแรกได้หรือ ทั้งๆที่ไทยได้วัคซีนช้ากว่าชาติอื่น

  เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564  นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายอดีตนายกรัฐมนตรี สมาชิกพรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณี ข่าวนายกรัฐมนตรีประกาศพร้อมรับการฉีดวัคซีนเป็นเข็มแรก โดย ระบุว่า “อ้าว…เฮ้ยยย!! “ผู้นำ” ทำแบบนี้ก็ได้หรอ?? ประเทศไทยฉีดวัคซีนให้ประชาชน ล่าช้ากว่าประเทศอื่น จนอาจกระทบทำให้โครงสร้างทางธุรกิจเสียหาย ไม่ทันประเทศอื่น โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยว ที่ถือเป็นห่วงโซ่ทางธุรกิจอันดับต้นๆ ของประเทศ ถ้าคนเป็นนายกรัฐมนตรี คิดว่าการจัดวัคซีนฉีดให้คนไทยไม่ชักช้า ตัวเองก็ไม่ควรรีบร้อนฉีดเป็นคนแรกๆ ครับ ผู้นำประเทศควรเสียสละ โดยเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ว่าการฉีดวัคซีนให้คนไทยไม่ล่าช้า ด้วยการยอมเสียสละ ฉีดเป็นคนสุดท้ายครับ ไม่ใช่เอาตัวรอด #ตัดช่องน้อยแต่พอตัว ถ้าผู้นำทำตัวแบบนี้ คนไทยจะไม่เชื่อมั่นในตัวผู้นำ มากกว่าไม่เชื่อถือวัคซีน ครับ”

"รฏาวัญ"จี้มิสแกรนด์เม็กซิโก ลบภาพจาบจ้วงพุทธรูปในไอจี

วันที่  22 กุมภาพันธ์ 2564 นางรฏาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ได้โพสต์ข้อความในเพจ ลดาวัลลิ์/Ladawan Wongsriwong และใน Instagram ความว่า  วันนี้...ลบภาพจาบจ้วงพระพุทธศาสนาด่วน!!! เห็นข่าวในมติชนออนไลน์ รู้สึกสะเทือนใจ  ต่อการกระทำของAngela Yuriarนางงามชาวเม็กซิโก ที่ใส่ชุดว่ายน้ำถ่ายภาพกับพระพุทธรูปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย   เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะกระทำอย่างยิ่ง  ซึ่งคนระดับนางงามที่จะต้องขึ้นเวทีประกวดระดับสากลควรจะรู้วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของประเทศไทยดีพอ การกระทำเช่นนี้เป็นผลลบต่อภาพลักษณ์ของเธอเอง   ดิฉันในฐานะผู้ก่อตั้งองค์กรคุ้มครองรักษาพระพุทธศาสนา ขอเรียกร้องให้ Angela Yuriarลบภาพดังกล่าวนี้ออกทันทีและขอความร่วมมือเจ้าภาพผู้จัดประกวดมิสแกรนด์ติดต่อนางงามคนนี้ให้ลบภาพดังกล่าว เร็วที่สุด  ขอร้องอย่า promote การจัดประกวดมิสแกรนด์ด้วยการจาบจ้วงพระพุทธศาสนาอันเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวไทยกว่า 93% เลย   #protectbuddhism สำหรับเวทีมิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล 2020 หรือ Miss Grand International 2020 ของประธานและผู้ก่อตั้ง อย่างณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งปีนี้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ จะจัดขึ้นที่ โชว์ ดีซี ฮอลล์ ในวั

ชาวพุทธส่งกำลังใจ! พระธรรมทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ติดโควิด 2 รูป

  ชาวพุทธส่งกำลังใจ! พระธรรมทูตไทยในเนเธอร์แลนด์ติดโควิด 2 รูป  คือพระธรรมพุทธิวงศ์ ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป และพระลูกวัดพุทธาราม เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก M.C. Chaichana ได้โพสต์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564ว่า  "ประกาศจากวัดพุทธาราม เมือง Waalwijk ประเทศเนเธอร์แลนด์  เนื่องด้วย หลวงปู่ (พระธรรมพุทธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัด วัดพุทธาราม ประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป  รองประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ) และหลวงอา ได้มีการตรวจโควิด และผลออกมาเป็นบวก แต่ท่านทั้งสองไม่มีอาการอะไร แต่ต้องกักตัวนับจากวันนี้ ไปอีก 5 วัน  ทางวัดจึงมีมาตรการงดรับกิจนิมนต์ทุกอย่าง จากนี้ จนถึง อาทิตย์หน้านะครับ ท่านที่เป็นห่วง ยังสามารถส่งของ หรือนำอาหารมาถวาย นะจุดรับอาหารได้เหมือนเดิม โดยเราแบ่งโซนที่พักพระ แยก กับโรงอาหาร ที่ทุกคนสามารถ นำอาหารมาถวายได้ แล้วกลับ นะครับ  ท่านใด ที่มาวัดตั้งแต่วันที่ 9 และ คิดว่าใกล้ชิดพระ จะอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยง ขอให้ไปตรวจโควิดได้ท่ามีอาการ แต่ คิดว่า น่าจะมีน้อยมากถึงไม่มี นี่คือเหตผลที่พวกเราพยา

มส.เตรียมพิจารณาให้วัดทั่วประเทศตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

วันที่ 20 ก.พ.2564  เพจ WBTV สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ ได้โพสต์ข้อความว่า มส.เตรียมพิจารณาให้วัดทั่วประเทศตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กทม. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โฆษกสำนักงานพุทธฯ กล่าวในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่4/2564  ในประเด็นความร่วมมือ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยกล่าวว่า มหาเถรสมาคมมอบ พศ.หาแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิ-เสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ผ่านกิจการทางพุทธศาสนา และโรงเรียนพระปริยัติธรรม และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เสนอ พศ.พิจารณา   1.บันทึกตกลงความร่วมมือระหว่างพศ.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในวันที่25ก.พ.2564 2.เสนอแนวทางการสร้างการรับรู้กฎหมายเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  นอกจากนี้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ขอให้ พศ.นำเสนอมหาเถรสมาคมเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ให้วัดในส่วนกลางและภูมิภาค วัด เจ้าคณะกทม.เจ้าคณะเขต เจ้าคณะแข

อย.ย้ำ! ปรุงอาหารเมนูกัญชาไม่ผิด กม. จ่อปลดล็อกทำเครื่องสำอาง-ยา ใช้ภายนอก

  วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ภายหลังจากที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2563 ปลดล็อกส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ประกอบด้วย เปลือก ลำต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก และใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย ให้พ้นจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดตามหลักความปลอดภัย โดยประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 และได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจอย่างมากในการนำส่วนต่างๆ ที่ปลดล็อกแล้วไปใช้ประโยชน์ ต่อยอดธุรกิจและสร้างเศรษฐกิจของประเทศ  ภญ.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวถึงสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องทราบ ก่อนนำส่วนของพืชกัญชา-กัญชง ที่ได้รับการปลดล็อกแล้วไปใช้ในการปรุงอาหาร หรือเครื่องดื่ม ว่า สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ร้านค้า/ร้านอาหาร ที่นำส่วนประกอบของพืชกัญชาไปประกอบอาหาร เครื่องดื่มจำหน่าย จะต้องซื้อมาจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจาก อย. เท่านั้น อาทิ วิสาหกิจชุมชนที่ปลูกร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งข้อมูลผู้ที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาอย่างถูกกฎหมาย สามารถตรวจสอบได

ไกล่เกลี่ยสำเร็จ! ผู้เช่าที่ธรณีสงฆ์วัดกรุงเก่า ยอมเปิดเส้นทางออกถนนพหลโยธิน

กมธ.ศาสนาฯสภา พร้อมพศจ.พระนครศรีอยุธยา รักษาการแทนเจ้าอวาส ร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ปมผู้เช่าที่ธรณีสงฆ์วัดลาดทรายไม่ยอมเปิดทางเส้นทางออกถนนพหลโยธิน เป็นผลสำเร็จ ผู้เช่ายอมเปิดทางเบื้องต้น พร้อมนำถกชั้นกรรมาธิการต่อไป วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดลาดทราย ตำบลลำไทร อ.วังน้อยจ.พระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ได้เข้าหารือกับพระฉัตรชัย อธิปญโญ รักษาการแทนเจ้าอวาสวัดลาดทราย ถึงกรณีการร้องเรียนเพื่อขอทางออถนนพหลโยธิน ของชาวบ้านโดยมีนายธวัชชัย งามเจริญพุทธศรี ได้ร้องเรียนถึงคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้หลังคณะกรรมาธิการได้มาศึกษาข้อเท็จจริงแล้ว ทราบว่ามีการเช่าพื้นที่วัดโดยนางพัฒน์ศรินทร์ ภู่ระหงษ์ เป็นผู้เช่าและปิดกั้นทางออกถนนพหลโยธิน ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ดำรงธรรม แต่ไม่คืบหน้า ในกรณีนี้นางพัฒน์ศรินทร์อ้างว่า ได้ให้เช่าช่วงกับบริษัทจำหน่ายรถแม็คโครไปแล้วหากมีการรื้อถอนตนอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าช่วงอาจเรียกร้องค่าเสียหายต่อต

อดีตรองอธิการบดีมธ.ดูศึกซักฟอก ผิดหวังทั้งฝ่ายค้าน-รัฐบาล

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564  รศ.หริรักษ์ สูตะบุตร อดีตรองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว มีเนื้อหาดังนี้           ได้ดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล โดยรวมแล้วค่อนข้างผิดหวัง ผิดหวังทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล           แม้ผู้อภิปรายเกือบทุกคนจะใช้เทคโนโลยีช่วย ใช้ power point มีการทำวิดีโอคลิปส์ และทำกราฟฟิคส์ได้ดี แต่การอภิปรายส่วนใหญ่ยังไม่พัฒนาขึ้นจากเดิม ทั้งยังยิ่งแย่กว่าเดิม           อยากแห็นการอภิปรายที่เฉียบคม อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและความเป็นจริง ให้ความเคารพ(respect)อีกฝ่ายพอควร ไม่ใช้สำนวนโวหารมากจนเกินควร และที่สำคัญคือ อยากเห็นการอภิปรายที่ปราศจากการใช้ถ้อยคำดูถูก หมิ่นแคลนฝ่ายตรงข้าม โดยเฉพาะจากพรรคที่วางตัวเป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ดีขึ้น           แค่เริ่มจากญัตติ และที่ผู้อภิปรายแต่ละคนเริ่มต้นพูด ก็จะมีคำ เช่น           “มีการทุจริตเป็นที่ประจักษ์ ไร้ประสิทธิภาพ ไร้ความสามารถ ไร้ภูมิปัญญา ไร้วุฒิภาวะ ไร้จริยธรรม ไร้ภาวะผู้นำ”           หากใครมีคุณสมบัติข้างต้นนี

กรมประมงแจงแล้ว! "ดีเจภูมิโชว์กินปลาพิ้งกี้" ได้ไม่ผิด

          เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2564 จากกรณีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ "ดีเจภูมิ ภูมิใจ ตั้งสง่า" ที่ก่อนหน้านี้เคยโดนแจ้งจับใน พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ หลังละเมิดตกปลาในเขตอุทยานหมู่เกาะชุมพร และต่อมาเจ้าตัวได้ไปออกเรือตกปลาทะเลน้ำลึกหลากหลายชนิด โดยหนึ่งนั้นเป็น ปลาพิ้งกี้ปลาที่มีสีสันสวยงาม พร้อมโชว์วิธีการทานปลา และทำให้เกิดดรามาตามมาอีกครั้งอย่างหนัก โดยชาวเน็ตบางส่วนชี้ว่า ไม่ควรรับประทานปลาปลาพิ้งกี้ที่มีความสวยงามและควรอนุรักษ์ตามที่เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้น นายวิชาญ  อิงศรีสว่าง  รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากคลิปกระแสดงประเด็นดราม่าเรื่องปลาพิ้งกี้ในโลกโซเชียล หลังดีเจดังคนหนึ่งตกปลาและนำปลาสวยงามชนิดหนึ่งมาแล่ทำอาหารนั้น จากจากตาวจสอบพบว่าคือ ปลาพิ้งกี้ หรือชื่อทางการค้าว่า ปลาแพดเดิ้ลป๊อป มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Meganthias filiferus ชื่อสามัญ Filamentous anthiine  จัดเป็นกลุ่มปลาหน้าดิน ที่มีรูปร่างค่อนข้างกลมและแบนข้าง มีส่วนหัวขนาดใหญ่เป็นหนึ่งในสามของลำตัว ลำตัวมีสีชมพูถึงแดง และพบแต้มสีเหลืองบริเวณ ปาก หัวด้านบนจนถึงส่วนต้นของครีบหลัง ครีบอก ครีบท้อง และครีบก้น  มีปลาย

กรมส่งเสริมเกษตรเผยปี64" ยกระดับเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนด้วยเกษตรอินทรีย์

กรมส่งเสริมการเกษตรเผยปี64"ยกระดับเกษตรกร ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน"  ก้าวสู่เกษตรวิถีใหม่ปรับรูปแบบการทำงานส่งเสริมเกษตรพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกสถานการณ์ ยึดหลักตลาดนำการเกษตร หนุนใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม  (19 กุมภาพันธ์ 2564) นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยถึง ทิศทางการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร ในปี 2564 ว่าหลังจากปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะภาคเกษตรได้รับผลกระทบตั้งแต่การผลิต จนถึงการตลาด ส่งผลต่อรายได้และการประกอบอาชีพ รวมถึงเป็นปัจจัยเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมดิจิทัล ความใส่ใจเรื่องความปลอดภัยจากอาหารและสุขอนามัย  ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเกษตรจะต้องปรับวิธีการทำงาน เพื่อยังคงให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีเช่นเดียวกับในภาวะปกติ การก้าวเข้าสู่เกษตรวิถีใหม่ (New Normal) สิ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กับการเปลี่ยนแปลง คือ การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร โดยปรับเปลี่ยนวิธีการผลิต การบริหารจัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของผู

เจ้าคุณดังวัดอรุณถูกจยย.พุ่งชน ขณะบิณฑบาตบาดเจ็บถูกนำส่งรพ.

เมื่อเวลา 06.15น. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระสุนทรกิจโกศล ( เสวย ชนสโภ จันทรัตน์ ป.ธ.6) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดอรุณราชวราราม กรุงเทพฯ ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขับมาอย่างเร็ว พุ่งชนขณะกำลังข้ามถนนระหว่างการบิณฑบาต ส่งผลให้พระสุนทรกิจโกศลล้มลงศรีษะฟาดพื้นได้รับบาดเจ็บ ส่วนบาตรกระเดนไปไกลกว่า 2 เมตร ขณะนี้ถูกนำตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลธนบุรี กรุงเทพฯ