ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก มีนาคม, 2020

"อธิการบดีม.สงฆ์ มจร"พร้อมผู้บริหาร บริจาคเงินเดือนเม.ย.เข้ากองทุนสู้ภัยโควิด-19

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้ -50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร  และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนสงเคราะห์วัดที่ จ.บุรีรัมย์ ทางด้านพระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร และ รักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และ วิชาการ เดือนเมษายน-พฤษภาคม  2563 ดังนี้  50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร และ 50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุนวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะที่พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บริจาคเงินเดือน บวกเงินตำแหน่งบริหาร และเงินวิชาการ เดือนเมษายน 2563 ดังนี้  50 % บริจาคเข้าบัญชีกองทุน ศปค.19 มจร แบะ  50 % บริจาคเข้าบัญชีโรงพยาบาลปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

"สุริยะ"มาแล้ว! สั่งแจกหน้ากากผ้า 10 ล้านชิ้นทางไปรษณีย์ไทย

​วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ได้เห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบกลาง จำนวน 65 ล้านบาท ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อผลิตหน้ากากผ้าและแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมถึงพื้นที่เสี่ยงอื่น จำนวน 10 ล้านชิ้น เพิ่มเติมจากที่กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้ผลิตหน้ากากสำหรับแจกจ่ายให้ประชาชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 50 ล้านชิ้น เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัย และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยความร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคเอกชน โดยได้มีการคัดเลือกโรงงานที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสามารถจัดหาวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ซึ่งมีคุณลักษณะผ้าและหน้ากากผ้าตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมกำหนด เรื่องข้อแนะนำคุณลักษณะผ้าที่ใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบคุณลักษณะและคุณภาพทั้งก่อนและหลังการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตหน้ากากผ

"ชัชวาลล์ คงอุดม" มอง COVID-19 ทำโลกสะเทือน ไทยยังมีกินมีใช้เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2563  นายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวความว่า COVID-19 ทำให้โลกสั่นสะเทือน หลายประเทศต้องปิดประเทศ ผมมองว่าในช่วงวิกฤต covid-19 ที่ทำให้โลกสั่นสะท้านไปทุกหย่อมหญ้า เราได้รับความลำบากแสนสาหัส ต้องหยุดงาน ต้องกักกันตัวเอง เศรษฐกิจพังทลาย ถึงขนาดต้องปิดประเทศ แต่ถึงอย่างไรประเทศเราก็ยังมีกินมีใช้ เพราะเรามีหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพราะด้วยว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรกว่า 15 ล้านคน หรือ 7 ล้านกว่าครัวเรือน รวมจำนวนเกือบ 120 ล้านไร่ หรือ ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ  ผมเห็นด้วยกับมาตรการช่วยเหลือของรัฐที่ออกมา เช่น การช่วยเหลือภาคแรงงานที่ต้องหยุดงาน โดยแจกเงิน 5,000 บาทตลอดช่วง 3 เดือนนี้ หรือ การลดดอกเบี้ยสินเชื่อสำหรับ SME ภาคเอกชน แต่กลุ่มที่ภาครัฐน่าจะให้โอกาสและลงทุนมากกว่านี้ ซึ่งจะสามารถพลิกวิกฤตของโลกให้เป็นโอกาสของประเทศไทยได้เลย ก็คือ ภาคเกษตรกร ที่สามารถทำให้ประเทศไทยเราเป็น "ครัวโลก"ได้ตามความฝันของคนไทยทุกคน ถึงแม้วิกฤตนี้จะต้องปิดประเทศ แต่เราก็ยังอยู่รอดกันได้ เพราะการดำรงอยู่ของเ

ผู้นำฝ่ายค้านร่อนสารยันพร้อมร่วมมือรัฐบาล "เราฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน"

"สมพงษ์ อมรวิวัฒน์"  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อนสารยันพร้อมร่วมมือรัฐบาล "เราฝ่าวิกฤติโควิด-19 ไปด้วยกัน" วันที่ 1 เมษายน 2563 นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์  หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า สถานการณ์ของบ้านเมืองเราวันนี้เจอโจทย์ปัญหาที่ใหญ่และหนักหนาสาหัสจากวิกฤติไวรัสโควิด-19 ซึ่งกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ทั้งทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง เป็นเรื่องที่ท้าทายพวกเราทุกคนในชาติว่าเราจะสามารถฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันได้หรือไม่ ทั้งนี้ผมมองว่าชีวิตของพี่น้องประชาชนสำคัญมาเป็นอันดับหนึ่ง เราต้องร่วมกันทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาชีวิตของประชาชนไว้ด้วยวิธีที่ชาญฉลาด และสร้างบาดแผลให้กับประเทศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผมและพรรคร่วมฝ่ายค้านพร้อมอย่างยิ่งที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณ การออกกฎหมายเร่งด่วน และการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ เพื่อเราจะได้ฟันฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกัน วันนี้หมอ พยาบาล และบุคลากรทางด้านสาธารณสุขเป็นนักรบแนวหน้าให้ก

ไฟล์ PDF คู่มือการใช้งานโปรแกรม zoom cloud meeting

ไฟล์ PDF คู่มือการใช้งานโปรแกรม zoom cloud meeting อธิบายเมนูการใช้งานได้ครบถ้วน เหมาะกับการสอน Online Credit : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี🥰 http://www.teched.rmutt.ac.th/wp-content/uploads/2020/03/Zoom-Application-by-Computer-Engineering.pdf?fbclid=IwAR1jtF7L321f7N8kJKb4WHXahVpSMEIC_wBJwkJEAvXSHJYvGf3cOXNj2QI

อานุภาพของปัญญาประดิษฐ์ : เราจะตกงานกันหมดจริงหรือ?

อานุภาพของปัญญาประดิษฐ์ : เราจะตกงานกันหมดจริงหรือ? https://thaipublica.org/2020/03/pitikhun-nilthanom-07/?fbclid=IwAR2zrSq4LpDFGquHfqkeDvoWXqXj9VjhgYvL6oWT9eN4NPwjD4CD8SPE9so

กระทรวงดีอีเอสนำ AI สู้โควิด-19 เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจหาไวรัสรู้ผลหลักวินาที

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประสานความร่วมมือกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ ประเทศไทย (จำกัด)  นำ CD เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ส่งมอบโซลูชันผู้ช่วย AI วิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์เชิงปริมาณสำหรับรายงานผลตรวจภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) โควิด-19 ในหลักวินาที ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้รับมอบ นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ได้กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทางกระทรวงดีอีเอส ให้ความสำคัญกับประชาชนและสถานการณ์แพร่กระจายของโควิด-19 มากที่สุด จึงได้ประสานความร่วมมือกับหัวเว่ย ส่งมอบพร้อมติดตั้งโซลูชัน AI สำหรับการตรวจโควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่เรียบร้อย  ซึ่งเทคโนโลยี AI จาก HUAWEI CLOUD จะทำหน้าที่วิเคราะห์รูปภาพทางการแพทย์เชิงปริมาณจากการตรวจวินิจฉัยทางเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ปอดของผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Novel coronavirus, SARS หรือ COV) และผู้ป่วยโควิด-19

ปัญญากับสติจะพาเราผ่านวิกฤติ

วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563  เพจ Workpoint News ได้โพสต์ข้อความว่า นพ.ธนรักษ์ ย้ำการคาดประมาณตัวเลขผู้ป่วยโควิดที่มีจำนวนมาก เพื่อความพร้อมรับมือ ไม่ได้ขู่ให้กลัว วันนี้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อจะทำให้เกิดปัญญา ตระหนักรู้ วันที่ 31 มี.ค. 2563 นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงตัวเลขการคาดการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ถึงวันที่ 15 เม.ย.ว่า อย่ามองแค่ตัวเลข ให้มองเหตุผลการคาดการณ์ว่า เพื่อวางแผน เตรียมเครื่องมือ หอผู้ป่วย หอผู้ป่วยหนัก ตัวเลขค่าประมาณที่กระทรวงสาธารณสุขใช้ มาจากการคิดค่าประมาณโดยทีมนักระบาดวิทยา หากสถานการณ์ที่ไม่ทำอะไรมากมาย ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะอยู่ที่ประมาณ 25,000 คน ถ้าสามารถเพิ่มระยะห่างทางสังคม หรือระยะห่างบุคคลได้ประมาณ 50% จะมีผู้ป่วยประมาณ 17,000 คน และถ้าสามารถเว้นระยะห่างทางสังคมได้เพิ่มขึ้นจะมีผู้ป่วยประมาณ 7,000 คน ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ห่างจาก 3.5 แสนคนซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้เสียชีวิต 7,000 คน เป็นตัวเลขค่อนข้างมาก นพ.ธนรักษ์ กล่าวว่า หากเราไม่ทำอะไรเลย ไม่ปิดเมือง จะมีผู้ป่วยประมาณ 3.5 แสนคน แต่ถ้าปิดเมืองจะมีผู้ป่วยประมาณ 24,000 ค

5 ประโยชน์ข้าวโพดแดง "ทับทิมสยาม" ผู้หญิงกินแล้วไม่แก่!

https://www.thairath.co.th/women/beauty/health/1540098 5 ประโยชน์ข้าวโพดแดง "ทับทิมสยาม" ผู้หญิงกินแล้วไม่แก่! 11 เม.ย. 2562 14:41 น. อะไรเอ่ย?  "ผู้หญิง"  กินแล้วหน้าเด็ก ชะลอความแก่ คำตอบคือ... "ข้าวโพดแดง"  หรือ  "ข้าวโพดทับทิมสยาม"  ว่ากันว่ากินสดก็ได้ กินสุกก็ดี รสชาติอร่อยสุดๆ แถมมี ประโยชน์ ช่วยบำรุง  "สุขภาพ"  ให้ผู้หญิงได้อีกต่างหาก...( 'หวาน มัน เค็ม' ต้นตอโรคร้ายคนทำงานวัย 30+ ) ไลฟ์สไตล์ไทยรัฐ  มี ประโยชน์ ดีๆ ของ ข้าวโพดหวานแดง ข้าวโพดทับทิมสยาม  มาฝากสาวๆ กันค่ะ  5 ประโยชน์ "ข้าวโพดแดง" หนึ่งใน  "อาหารสุขภาพ"  ที่เป็นเทรนด์กำลังมาแรงในนาทีนี้ คงหนีไม่พ้น  "ข้าวโพดแดง"  หรือ  "ข้าวโพดทับทิมสยาม"  โดย  "ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ"  อดีตอาจารย์ภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นคนไทยที่คิดค้นวิจัยสายพันธุ์นี้คนแรกของโลก! ตอนนี้สาวๆ สาย สุขภาพ กำลังพูดถึงเจ้า ข้าวโพดหวานแดง ชนิดนี้กันมาก เพราะมี ประโยชน์ เยอะจริงๆ ได้แก่  1. ช่วยชะลอคว

พระสงฆ์ยังมึน! “Online Learning: อะไร? อย่างไร?”ฝ่าวิกฤติโควิด-19

Course of Digital literacy for E-Learning  have Use Understand  create,Access 5W1H ” คืออะไร ? ทำงานอย่างไร ? จะนำมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างไร ? >Virtual Education   >Cloud Computing  >Tech Company >DingTalk >Google Hangout Meet  >Google Classroom >Augmented Reality – AR >Visual Reality – VR >Artificial Intelligence – AI >Tencent >Intelligent Video Collaboration >Blackboard >Zoom Room > “...ฯลฯ...”  สำหรับการประชุมและเรียนออนไลน์ ได้แก่ Zoom, Google Hangouts, Skype, Line, FaceTime, Facebook Messenger, Microsoft Team และ True VWORLD วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 เฟซบุ๊กเพจ Phramaha Boonchuay Doojai  ของพระครูพิพิธสุตาทร (พระมหา ดร.บุญช่วย สิรินธโร) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้โพสต์ข้อความว่า  “Online Learning: อะไร ? อย่างไร ?” @ สืบเนื่องจากการ “สานเสวนา” กลุ่มผู้บริหารศูนย์บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โซนภาคเหนือ เรื่อง “บัณฑิตศึกษาในยุค Disruption” ในโครง

สู้ไวรัส COVID-19 ด้วย IT และ Big Data

https://businesstoday.co/technology/16/03/2020/%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA-covid-19-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-it-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-big-data/?fbclid=IwAR3wdBvFs9V8gFDIrZO-q2Ci7JtX74D4NTMHn57cA9WQTNxnMAWeiGdJpM8 https://www.thairnews.com/%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%88-%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1-%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1/