ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก กรกฎาคม, 2021

อธิบดีพช.เดินหน้าต่อรอบ 2 ชวนชาวไทยปลูกกระชาย-ฟ้าทลายโจรป้องกันโควิด-19

  อธิบดีพช.เดินหน้าต่อรอบ 2 ชวนชาวไทยปลูกกระชาย-ฟ้าทลายโจร ขยายผลการดำเนินงานโครงการปลูกผักสวนครัว ด้วยพืชสมุนไพรไทย เพื่อป้องกันโควิด-19 วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทั่วประเทศ เน้นการพึ่งตนเอง เพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จากผลตอบรับการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่การปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 ด้วยการบูรณาการความร่วมมือกับ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” พบว่า มีผู้นำที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 77,545 คน ที่ร่วมรณรงค์สร้างกระแสการปลูกผักสวนครัวอย่างน้อย 10 ชนิด มากถึง 6,439,330 ครัวเรือน ก่อให้เกิดสร้างรายได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 2,268,832 ครัวเรือน และลดรายจ่าย ถึง 3,126,634 ครัวเรือน จนนำไปสู่การถ่ายทอด ทักษะชีวิตวิถีใหม่ ผ่านการส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถาน

"มนัญญา"ดึงสหกรณ์บรรพตพิสัย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม

  "มนัญญา"ดึงสหกรณ์บรรพตพิสัย นำร่องปลูกฟ้าทะลายโจร แปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม พร้อมส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรไทยมากขึ้น วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564  นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการส่งเสริมอาชีพของสหกรณ์การเกษตร ณ ตลาดกลางสหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด ต.บ้านแดน อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ เพื่อติดตามนโยบายในการปฏิบัติงาน  ทั้งนี้ นางสาวมนัญญา กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อติดตามงานในการผลักดันให้เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี สหกรณ์การเกษตรบรรพตพิสัย จำกัด เป็นศูนย์กลางในการสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรโดยใช้หลักการตลาดนำการผลิต โดยได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสหกรณ์ดังกล่าวมีการส่งเสริมการปลูกฟ้าทะลายโจร เนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยและมีความต้องการของตลาดสูง สมาชิกเข้าร่วมโครงการ 27 ราย พื้นที่ปลูกใน ต.บ้านแดน 7 ไร่ และ ต.บึงปลาทู 7 ไร่ สหกรณ์ฯ ทำหน้าที่รวบรวมและแปรรูป โดยจัดสรรแปลงสหกรณ์ (แปลงกลาง) ควบคุมการปลูกแบบอินทรีย์ ใช้ระบบสหกรณ์ และให้ควา

"เฉลิมชัย"เปิดแนวรุกสมุนไพรฝ่าแนวรบสู้โควิด-19

  "เฉลิมชัย"เปิดแนวรุกสมุนไพรฝ่าแนวรบสู้โควิด-19  จับมือกระทรวงสาธารณสุขและสภาการแพทย์แผนไทยระดม6พันคลีนิคพร้อมฮอตไลน์สายด่วนใช้สมุนไพรและตำรับยาไทยร่วมรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เตรียมคิกออฟ "เพชรบุรีโมเดล" เดินหน้าการแพทย์ทางร่วม 3 แนวทาง            วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร แถลงว่า  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ"โควิด-19"ระลอกใหม่ที่รุนแรงมากขึ้นดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้เร่งส่งเสริมพืชสมุนไพรและตำรับยาไทยเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด-19โดยผนึกความร่วมมือกับสภาการแพทย์แผนไทยและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจากข้อสั่งการดังกล่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดการประชุมหารือโดยประสานกับดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรเป็นประธานและมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ. พล.ร.อ.ชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย พันเอกนายแพทย์พงศ์