วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

คำทักทายภาษาพม่า-เวียดนาม-ลาว-เขมร-อาเซียน

คำทักทายภาษาพม่า-เวียดนาม-ลาว-เขมร-อาเซียน


พม่า - มิงกลาบา คัมยา ผู้ชาย หากผู้หญิงว่า มิงคลาบา ชิน แต่ชาวพม่าแท้ๆจะทักทายด้วยคำว่า เหน่ เกา ลา มากกว่า แปลว่า สบายดีหรือเปล่าครับ ถ้าจะสบายดีก็ตอบว่า เน เกา แด ถ้าไม่สบายก็ตอบว่า เน มะ เกา บู ซึ่ง มะ บู แปลว่าไม่ ส่วนจะทักทายใครก็ต่อท้าย เช่น มิงกลาบา สะหย่า สวัสดีครับครู แต่ถ้าเป็นครูผู้หญิงก็ เติมคำว่า "มะ"ด้วย

เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก

เจซูติน บาแด : ขอบคุณมาก

ควินโละ บ่าหน่อ : ขอโทษ

อู (U) : กระเด๊าะ : ขอโทษ ใช้เรียกผู้ใหญ่หรือผู้อาวโสชาย

ตาตา : ลาก่อน

เวียดนาม - มีการทักท่ายหรือสวัสดีละเอียดมาก

• ซิน จ่าว (Xin Chao) : สวัสดี (ใช้ได้ทุกเวลา)
• เจา อง (Chao Ong) : สวัสดี สำหรับชายสูงอายุ
• เจา แองห์ (Chao Anh) : สวัสดี ชายหนุ่ม
• เจา บั๊ก (Chao Bac) : สวัสดี ชายอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี ชายอายุน้อยกว่า
• เจา บา (Chao Ba) : สวัสดี สำหรับหญิงสูงอายุ
• เจา โก (Chao Co) : สวัสดี หญิงสาว
• เจา จิ (Chao Chi) : สวัสดี หญิงอายุมากกว่า
• เจา แอม (Chao Em) : สวัสดี หญิงอายุน้อยกว่า
• จุ๊บ หงู งอน (Chuc Ngu Ngon) : ราตรีสวัสดิ์
• บั๊ก โก แคว คง (Bac Co Khoc Khong) : สบายดีหรือ
• กาม เอิน บิงห์ เทือง (Cam On Binh Thuong) : สบายดี ขอบคุณ
ลาว - สำบายดี

ขอบใจ : ขอบคุณ
ขอบใจหลายๆ : ขอบคุณมาก
บ่เปนหยัง : ไม่เป็นไร
ขอโทด : ขอโทษ
ขอให้เข้มแข็ง : ขอให้มีสุขภาพดี
ขอให้มั่นยืน : ขอให้อายุยืน
บ่ดี : ไม่ดี


เขมร-สวัสดี :ซัวซไดย, จุมเรี้ยบซัว

สวัสดี(ตอนเช้า): อรุณซัวซไดย

ขออีก/เอาอีก : ซมเตี๊ยบ

สบายดีหรือ : ซกสะบายดี (ถาม)

สบายดีค่ะ(ครับ) : จ๊ะ (บาด) ซกสะบายดี

ขอให้มีสุขภาพดี : สุขะเพียบละออ

ขอลา : โซ้มเรีย, โซ้มจุมเรี้ยบเรีย

ลาก่อน : เรียนซันเฮย

ขอบคุณ : ออกุน, ออกุนเจริญ

ฉันขอโทษ :ขยมโซ้มโต๊ก

มาเลเซีย - สวัสดี (ซาลามัต ดาตัง) Salamat Datang
ขอบคุณ (เตริมา กะชิ) Terima kasih
ขอโทษ (มาอาฟ) maaf
กรุณา (ซิลา) Sila
สบายดีไหม ? (อาปา กา บา) Apa kha bar?
กี่โมงแล้ว ? (ปูกูล เบอรปา) Pukul berepa?
อยู่ใหน? (ดี มานา) Di mana...?
ลาก่อน (ซาลามัต จาลัน) Salamat jalan
อินโดนีเซีย - ซาลามัต เซียง หรือ Halo (ฮาโหล) = สวัสดี

Selamat pagi (เซอลามัต ปากี) = สวัสดีตอนเช้า

Selamat siang(เซอลามัตเซียง) = สวัสดีตอนกลางวัน

Selamat malam (เซอลามัตมาลาม) = สวัสดีตอนหัวค่ำ

Selamat tidur (เซอลามัตติดูร์) = ราตรีสวัสดิ์

ขณะที่ บรูไนว่า ซาลามัต ดาตัง

ฟิลิปปินส์ว่า กูมุสตา

สิงคโปร์ว่า หนีห่าว

นอกจากนี้ยังมีคำกล่าวสวัสดีในกลุ่มคนเครือไท ไทดำ แดง ขาว อยู่เวียดนามว่า หาวคั้นหล่อกั้ว ไทลือสิบสองปันนาเมืองจีนว่า อยู่หลีกินหวานพี่น้อง ไทใหญ่รัฐฉานพม่า พี่ไทคำตี ไทอาหม รัฐอัสสัม อินเดียว่า ใหม่สูงครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พระไพศาลชวนทำบุญให้ประเทศลบคำสบประมาทพล.อ.ธนศักดิ์ ระบุศาสนาอื่นจะไม่ค่อยสวดให้กับประเทศเหมือนศาสนาอิสลาม เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 เฟ...