วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566

การแก้จนตามแนวปรัชญาพอเพียงศึกษาวิเคราะนโยบายของพรรคการเมืองในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งปี 2566

 ความเป็นมาและสภาพปัญหา

วัตถุประสงค์

นิยามความหมาย

แนวคิดทฤษฎี

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

แก้จน สร้างรายได้
บทวรรณกรรม

วิธีการดำเนินการ

ระยะเวลาเก็บข้อมูล 1 มี.ค.2566 

ศึกษาจาก

สโลแกน
นโยบาย
ของแต่ละพรรค

กรอบความคิด

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เปิดนโยบายเด่น "พรรคภูมิใจไทย"

พรรคภูมิใจไทย โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค มาพร้อมคติพรรค "พูดแล้วทำ" ที่ประกาศลดอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจประชาชน ในการเลือกตั้งท...