วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

ภาษาจีนคำกิริยาว่าเสีย ตก พ่าย ผิดพลาด

ซือ 
ซือเลี่ยน - อกหัก

เยี่ย ตกงาน

เอวีย ผิดนัด 

อู้ ผิดพลาด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.สันติศึกษาป.โท มจร" ถอดบทเรียนวัดปากน้ำมิชิแกน จากโบสถ์คริสต์สู่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. โค้ชสันติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...