วันอังคารที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2555

หมอเปรมเผยเคล็ดลับ'รวยโดยสุจริต'


              เพราะคำว่า "รวย" ทำให้มนุษย์เกิดมาแล้วต่างแสวงหาไปตามอัตภาวะของแต่ละบุคคล ดำบ้าง ขาวบ้าง เทาๆบ้าง สุจริตบ้าง  ทุจริตบ้าง บางคนหาคำนี้มาตลาดชีวิตก็ไม่พบ หรือพบแล้วก็ไม่มีเวลาที่จะใช้ตายไปก่อนก็มาก

             เมื่อมนุษย์ส่วนใหญ่บูชาคำว่า "รวย" จึงทำให้ไม่สนใจถึงวิธีการของการได้มา  ทำให้ผลสำรวจความเห็นของโพลล์สำนักต่างๆ ออกมาว่าคนส่วนใหญ่รับได้กับผู้บริหาร คนรวย ที่ทุจริต คอรัปชั่น แม้นแต่คนรุ่นใหม่ก็มีความคิดเช่นนี้แล้ว

              สาเหตุมาจากอะไรเพราะไม่รู้วิธีที่จะแสวงหาคำว่า "รวยโดยสุจริต" ใช่หรือไม่

              หากยังไม่รู้คำว่า "รวยโดยสุจริต" ทำอย่างไร นายแพทย์เปรมศักดิ์ เพียยุระ อดีตส.ส.ขอนแก่น ปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนาจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) มีคำแนะในหนังสือ "คิดเป็นทำจริงคุณก็รวยได้" จากปราชญ์สำนักพิมพ์ ที่มีนายไพวงษ์ เตชะณรงค์ เจ้าของอาณาจักรโบนันซ่าเขาใหญ่เป็นประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

              นายแพทย์เปรมศักดิ์ได้เปิดตัวหนังสือเล่มนี้เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2555 ที่ร้านหนังสือ B2S เซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี "อวัสดา ปกมนตรี" พิธีกรสาว ผู้ประกาศข่าวชื่อดังในอดีต ทำหน้าที่เป็นพิธีกรแนะนำและยิงคำถาม ซึ่งมีผู้ไปร่วมงานมากพอสมควร นายแพทย์เปรมศักดิ์ได้ได้ให้มุมมองแนวคิดในการทำหนังสือช่วงที่พักเวทีการเมืองมาสู่การเป็นนักเขียน นำเอาความรู้ประสบการณ์ชีวิตมาถ่ายทอด

              นายแพทย์เปรมศักดิ์ได้ให้บัญญัติ 10 ประการของการแสวงหาคำว่า"รวยโดยสุจริต" คือ

              1.การทำธุรกิจอันใดต้องมีความรู้เป็นอย่างดีก่อนลงมือทำ 2. นักธุรกิจต้องไม่ละเลยเป้าหมายของธุรกิจส่วนใหญ่นั่นก็คือผลิตสินค้าและบริการให้ดีขึ้นเรื่อยๆ 3.ปรับปรุงเพิ่มการผลิตให้มากขึ้นและลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 4.นักธุรกิจต้องวางหลักปฏิบัติว่าต้องประหยัดทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำธุรกิจ จงหาเงินก่อนแล้วจึงคิดเรื่องใช้ 5. อย่ามองข้ามโอกาสขยายงานแต่ไม่มากเกินไปหรือขาดการวางแผนที่ดี

              6.นักธุรกิจต้องดำเนินกิจการเองและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด 7. นักธุรกิจต้องตื่นตัวที่จะปรับปรุงสินค้าบริการอยู่เสมอ 8.นักธุรกิจต้องเต็มใจที่จะเสี่ยง 9.นักธุรกิจต้องแสวงหาตลาดใหม่ๆอยู่เสมอๆ และ10.สร้างความเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นมา

              หลังจากนั้นนายแพทย์เปรมศักดิ์ได้แนะนำวิธีการของนักธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จถึงระดับเศรษฐี รวมถึงธุรกิจที่น่าลงทุนอย่างเช่น การเล่นหุ้น ซึ่งต้องศึกษาหาความรู้แต่ไม่ใช่รวยด้วยการปั่นหุ้น ธุรกิจที่ดินและศิลปวัตถุที่ต้องแสวงหามาด้วยสุจริตไม่ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อการได้มา

              หากพิจารณาเนื้อหาในหนังสือ "คิดเป็นทำจริงคุณก็รวยได้"  ไม่มีประโยคไหนที่แนะนำให้รวยด้วยวิธีโกง ทุจริต คอรัปชั่น แต่มีเนื้อหาที่เข้าหลักอิทธิบาท 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา  มีความชอบที่จะทำธุรกิจสีขาวอย่างขยันมั่นเพียร จิตใจแน่วแน่โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลา

              และเข้าหลักของหัวใจเศรษฐดี 4 ประการคือ อุ อา กะ สะ นั้นก็คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ อันได้แก่

              1.อุฏฐานสัมปทา มีความขยั่นมั่นเพียรในการทำธุรกิจ  2.อารักขสัมปทา รู้จักใช้คำว่า "รวย" ให้เป็นประโยชน์กับตนและสังคม โดยรู้จักการแบ่งปัน  3.กัลยาณมิตตตา  รู้จักเลือกคบบัณฑิตไม่คบคนชั่วหรือคนพาลาในคาบบัณฑิต  4.สมชีวิตา ดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาท คือ รู้จักคำว่าพอเพียง

              เหล่านี้คือเคล็ดลับในหนังสือ "คิดเป็นทำจริงคุณก็รวยได้"  นับเป็นการรวยโดยสุจริตโดยแท้ โดยไม่ต้องใช้อำนาจหน้าที่โกง กิน ทุจริต คอรัปชั่น อย่างใด....................

สำราญ สมพงษ์รายงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...