วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2565

พระดร.ธรรมะห่มดอยบนที่ราบสูง ชวนโยมไถ่ชีวิตกระบือ 12 ชีวิตรอดจากถูกเชือด

  


วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565  เฟซบุ๊กพระดร.อรุณเมธี พุทธิภัทโท (ธรรมะห่มดอย) ได้โพสต์ข้อความว่า  ไถ่ชีวิตกระบือปลอดภัยครบทุกตัว  ด้วยพลังบุญของทุกท่าน  ทำให้กระบือได้มีชีวิตอยู่ต่อทั้งหมด  12 ชีวิต   ขอบคุณทุกๆพลังบุญจากทุกท่าน  ที่ร่วมบุญช่วยชีวิตกระบือหรือควายให้รอดพ้นจากความตาย

วันนี้ทำพิธีพรมน้ำพระพุทธมนต์  ทำพิธีสัจจะคำมั่นสัญญา ว่าจะไม่ฆ่า ไม่เบียดเบียน  ไม่ทำร้าย ไม่ทารุณยกรรม ให้อยู่ในเขตอภัยทานจนกว่าจะสิ้นอายุขัยของมัน ให้เลี้ยงดูในสถานที่มีน้ำ  มีหญ้า มีพื้นที่อิสระให้มันมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

#อานิสงส์การให้ชีวิตเป็นมหาทานบารมี

...1. การช่วยสัตว์ให้รอดพ้นตวามตาย เป็นผู้ต่อชีวิต ย่อมได้ชีวิตที่ยืนยาว ปลอดภัย มีความสุขและตราบใดที่ยังไม่สิ้นอายุขัยบุคคลนั้นจะไม่มีกรรมใดๆมาตัดรอนได้

...2. สัตว์ที่พ้นจากที่คุมขังแล้ว พ้นจากความตายย่อมดีใจ ปลาบปลื้มใจ ฉันใด บุคคลผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทาน ก็ย่อมได้รับความปลาบปลื้มใจฉันนั้น

...3. ผู้ให้ชีวิตสัตว์เป็นทานอยู่เป็นนิจ เขาเหล่าย่อมพบแต่มิตร ปราศจากศัตรูมาก่อเวรสร้างกรรม

...4.การช่วยให้สรรพสัตว์พ้นจากที่คุมขัง มีอิสระในการใช้ชีวิตในเขตอภัยทานจนสิ้นอายุขัย ย่อมส่งผลให้สามารถหลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการน้อยใหญ่ในชีวิต

...อนุโมทนาบุญที่ทุกท่านได้สร้างมหากุศล ร่วมบุญช่วยไถ่ชีวิตโค-กระบือให้รอดพ้นจากความตาย ทั้ง 12 ชีวิต ขออำนาจแห่งบุญกุศล ส่งผลดลบันดาลให้ชีวิตท่านและครอบครัว จงเจริญด้วยอายุยืน มีสุขภาพแข็งแรง  ปราศจากโรคภัย สัพพะเคราะห์เสนียดจัญไรจงพินาสหายไป ขอให้มีความสุขกาย สุขใจ มีกำลังทรัพย์ แคล้วคลาดจากอันตราย ความพยาบาทเบียดเบียน มีชีวิตที่มั่นคงทั้งทางโลกและทางธรรม ได้มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ และเป็นเหตุปัจจัยก้าวข้ามวัฏฏ์ หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง เทอญ ด้วยเดชแห่งบุญนี้


#ธรรมะห่มดอย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...