วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"มจร" วิทยาเขตขอนแก่น ถกช่วยโยมแก้จนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรองอธิการบดี "มจร" วิทยาเขตขอนแก่น ประชุมแก้จนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ที่อาคารอาคันตุกะ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถร) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)   วิทยาเขตขอนแก่น พระโสภณพัฒนบัณฑิต, รศ.ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น, เจ้าอาวาสวัดธาตุพระอารามหลวง, รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการสื่อสารรายงานโครงการพระสอนศีลธรรม กิจกรรม : การประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่พระสอนศีลธรรมผู้ประสานงานพระสอนศีลธรรมและการประชุมขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับพื้นที่ ร่วมกับโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...