วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

"ปลัดมท." แนะทฤษฎีการบริหาร"RER" ผู้นำแก้จนตามแนวพอเพียงระดับอำเภอ 20 จว.อีสานเมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ที่ห้อง war room ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดมท. เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ กรมการปกครอง รุ่นที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบรรยายพิเศษ “ทำไมต้อง “C A S T” (Change Agents for Strategic Transformation (CAST))” หลักสูตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับอำเภอ” ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมี รศ.วรวรรณ โรจนไพบูลย์ ผศ.พิเชฐ โสวิทยสกุล ที่ปรึกษาปลัดมท. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง น.ส.อรอุมา วรแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันดำรงราชานุภาพ นายอำเภอ และภาคีเครือข่ายของมท. ในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม 200 คน ร่วมรับฟัง 

โดยนายสุทธิพงษ์  ขอเรียกร้องให้นายอำเภอทุกท่านมีจิตใจที่รุกรบ ทำหน้าที่เป็นผู้นำที่แท้จริงในการสร้างทีม เพื่อที่จะนำการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในอำเภอ และต้องทุ่มเทในการค้นหาปัญหาเพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นในทุกตำบลของพื้นที่อำเภอ ด้วยการทำงานตามทฤษฎีการบริหาร หรือ RER อันได้แก่ R – Routine (งานประจำ) ต้องทำให้ดี ทำให้เรียบร้อย เสร็จให้ทันตามกำหนด ทำให้ประชาชนประทับใจ สามารถนำไปขับเคลื่อนได้จริง E – Extra Job (งานที่คิดทำเป็นพิเศษ) หรือ Flagship Project ซึ่งสะท้อนถึงวิธีการทำงานในการคิดแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาที่ดีขึ้น และสุดท้าย R – REPORT (การรายงาน) ที่ต้องมีจิตวิญญาณของภาคีเครือข่ายที่ 7 คือ สื่อมวลชน รอบด้านทั้ง 360 องศา คือ ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชน อันจะพิสูจน์ว่า พวกเราเป็นราชสีห์ที่มีทีมงานจิตอาสาที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ซึ่งนอกจากต้องลงมือทำแล้วต้องรายงานด้วย เพื่อสร้างปรากฏการณ์ให้สังคมได้เห็นได้รับรู้ว่า นายอำเภอสำคัญกับพื้นที่อย่างไร 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...