วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมเด็จพระมหาธีราจารย์เปิดประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยสหรัฐอเมริการอบ 2 ปีวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565   ที่วัดไทยลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นประธานการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 9 –  12 มิถุนายน 2565 โดยเริ่มจากวันที่ 9  มิถุนายน 2565  เปิดการสัมมนาคุณูปการการเกิดขึ้นของวัดไทยในสหรัฐอเมริกา จากนั้นเป็นพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการองค์การพระธรรมทูตโลก 

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เปิดการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 44/2565 มีผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนีย กล่าวให้การต้อนรับนายต่อ  ศรลัมพ์  กงสุลใหญ่  ณ นครลอสแองเจลิส  ในฐานะผู้แทนท่านเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.  กล่าวสุนทรพจน์  นายตัน  พัฒนะ ประธานจัดงานฝ่ายฆราวาส  กล่าวปวารณาถวายการต้อนรับ  

พระราชธรรมวิเทศ  ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาถวายรายงาน  ผู้แทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กล่าวถวายข้อคิดเห็น  พระวิเทศรัตนาภรณ์  เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกากล่าวแนะนำพระมหาเถระ  ภาคบ่ายเป็นพิธีรับเสาเสมาธรรมจักรฯ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อวัดไทยลอสแองเจลิส 

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นวันที่สอง วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 มีงานสมโภช 50 ปีวัดไทยลอสแองเจลิส ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2515 และฉลองอายุวัฒนมงคล 90 ปี พระเทพมงคลวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส

ทั้งนี้วัดไทยในต่างประเทศปัจจุบันที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคณะสงฆ์มหานิกายมีทั้งหมดประมาณ 400 วัด หากนับรวมวัดที่ยังไม่ได้จดเบียนหรือกรณีเช่าสถานที่อยู่เพื่อเตรียมสร้างวัด วัดไทยในต่างประเทศเฉพาะคณะสงฆ์มหานิกายมีมากกว่า 500 วัด

สำหรับการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา มีตัวแทนจากพระธรรมทูตทั่วโลกมาร่วมประชุม ทั้ง องค์กรสหภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรป,องค์กรพระธรรมทูตไทยในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์,องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนีย,องค์กรพระธรรมทูตไทยในอินเดีย – เนปาล,องค์กรพระธรรมทูตไทยในสิงคโปร์,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและตัวแทนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระธรรมทูตวัดพระธรรมกายภาคพื้นอเมริกา ได้ร่วมประชุม และตั้งเต้นท์ถวายปานะ น้ำชา กาแฟ และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของสมัชชาฯ ซึ่งมีพระธรรมทูตจากทั่วโลกกว่า 400 รูป ร่วมพิธี


 ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...