วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565

สมาคมสันนิบาตเทศบาล ยก"ชัชชาติ" ต้นแบบแรงขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นยุคเศรษฐกิจใหม่สมาคมสันนิบาตเทศบาล จัดทำหลักสูตร "นักพัฒนาเมืองระดับสูง" ยกปรากฏการณ์ "ชัชชาติ" แรงขับเคลื่อนพัฒนาท้องถิ่นในยุคเศรษฐกิจใหม่

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท) ได้กำหนดจัดงานแถลงลงข่าวการจัดทำหลักสูตร “นักพัฒนาเมืองระดับสูง” ณ ห้องประชุมใหญ่ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คณะกรรมาธิการบริหาร ส.ท.ท. ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด ทุกจังหวัด ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนาวสุ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนทุนวิจัย และนวัตกรรมโปรแกรมวิจัย 15 รองศาสตราจารย์ ดร.ปุ่น เที่ยงบุรณธรรม รองผู้อำนวยการหน่วยบริหาร และชุดกองทุนด้านพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท) ฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์องค์กร และคณะ ผู้แทนจาก บพท. โดยมีสักขีพยานเป็นผู้แทนจากนายกเทศมนตรีทั่วประเทศ เข้าร่วมการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Zoom Video Webinar 

การจัดอบรม ดังกล่าวข้างต้น เป็นผลจากการ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกันระหว่าง สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ร่วมกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท.) ในโครงการ การส่งเสริมวิจัยด้านการพัฒนาเมืองและท้องถิ่นเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและลดความเหลื่อมล้ำ

จะมีการจัดอบรม ให้กับเทศบาลทั่วประเทศ 3 รุ่น โดยประมาณ 300 คน จะมีการจัดการอบรมทั้งรูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ โดยหลักสูตรการอบรมดังกล่าว สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะร่วมกันกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท) จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมต่างๆ โดยเทศบาลที่เข้าร่วม สามารถเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดิน ค่าที่พัก จากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป

 ทั้งนี้ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย จะร่วมกันกับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ บพท) พิจารณาหลักเกณฑ์ และคัดเลือกเทศบาลที่ได้รับการเข้าร่วมหลักสูตรการอบรมดังกล่าวข้างต้น

เทศบาลที่ได้รับการอบรม และผ่านเกณฑ์ที่ บพท กำหนด จะมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณเพื่อนำไปจัดทำโครงการ ที่เกี่ยวข้องของเทศบาล เพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่น ในพื้นที่ และดูแลประชาชนในพื้นที่ต่อไป

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ชัชชาติ" เข้ากราบ"เจ้าคณะกทม." ร่วมมือแนวถวายการอุปถัมภ์กิจการพระพุทธศาสนา

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565   เพจพระอาจารย์ พระธรรมวชิรมุนี วิ. โอวาทธรรมและศาสนกิจ ได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน เวลา 22:04 น.  ...