วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองทัพอากาศใฝ่ธรรม!วิทยากรธรรมะโอดีเสริมพลังอนุศาสนาจารย์
กองทัพอากาศใฝ่ธรรม!วิทยากรธรรมะโอดีเสริมพลังอนุศาสนาจารย์ หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร พร้อมเยียวยาจิตใจคนในกองทัพวันที่ 20 ธ.ค.2560 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี พระนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า เป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมะเพื่อชีวิตสำหรับข้าราชการกองทัพอากาศ ที่กองทัพอากาศดอนเมือง  ซึ่งเป็นการบรรยายธรรมะประจำวันพุธ เพื่อเสริมสร้างพลังชีวิตด้านธรรมะ "งานในสำราญ งานนอกสำเร็จ " โดยได้รับการนิมนต์จากท่านอนุศาสนาจารย์ หรือ Chaplain ซึ่งหมายถึง อาจารย์ผู้อบรมศีลธรรมของหน่วยราชการในกองทัพไทยงานของอนุศาสนาจารย์นั้น เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณทางศาสนาของตน ผู้นำประกอบพิธีทางศาสนาของตนให้คำแนะนำและคำปรึกษาพื้นฐานตามจริยธรรมและศาสนศาสตร์ของตนสอนศาสนธรรมให้แก่ศาสนิกชนของศาสนาตนให้คำปรึกษาแก่ทุกคนที่ต้องการคำปรึกษาไม่จำกัดเฉพาะศาสนิกของตนเท่านั้น และจัดหาทรัพยากรทางด้านศาสนาให้กับผู้ที่ต้องการ สรุปง่าย ๆ อนุสาสนาจารย์ คือ บุคคลผู้ทำหน้าที่ให้กำลังใจ ให้ธรรมะข้อคิดในการทำงานและการใช้ชีวิตข้าราชการไม่ให้ออกนอกเส้นทาง ซึ่งชีวิตข้าราชการทหารภายนอกต้องเข้มแข็งส่วนภายในต้องอ่อนโยน เรียกว่า " นุ่มนวลกับคน แต่จริงจังกับงาน "คำถามทำไมกองทัพไทยจึงต้องมีอนุสาสนาจารย์ประจำ ซึ่งบุคคลที่จะมาเป็นต้องผ่านการบวชเรียนจนจบเปรียญธรรม หรือ พุทธศาสตร์บัณฑิต รู้ปริยัติเข้าใจปฏิบัติอย่างถ่องแท้ ในคำสอนทางพระพุทธศาสนา คำตอบคือ อนุศาสนาจารย์ต้องมาทำหน้าที่ดูแลจิตใจคนในกองทัพ เพราะจิตใจเป็นวาระแห่งชาติ จิตใจสำคัญมาก บทบาทของอนุศาสนาจารย์จึงมีความโดดเด่นในกองทัพ รวมถึงศาสนพิธีต่างๆ เพื่อความถูกต้องในการปฏิบัติ กองทัพไทยจึงมีความเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนามายาวนาว ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ ทรงพระองค์ทรงให้กำเนิดอนุสาสนาจารย์ในยุคแห่งสงคราม อนุศาสนาจารย์จึงเป็นบุคคลของอาณาจักรและศาสนจักร ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเพื่อคุณภาพชีวิตของคนในกองทัพไทย"ดังนั้น จึงขออนุโมทนาอนุศาสนาจารย์กองทัพอากาศ ฐานทัพอากาศดอนเมืองในการมีกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการในกองทัพ โดยเน้นความสุขในการทำงานและการบริหารชีวิต โดยนิมนต์ธรรมะโอดีมาแบ่งปันเพื่อเรียนรู้วิชาชีวิต" พระวิทยากรกระบวนการธรรมะโอดี กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...