วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เป็นหนี้! ไป "ธ.ก.ส." แก้หนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์

วันที่ 27 ธ.ค.2560 นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายชาติชายพยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เข้าร่วม “โครงการนำร่องเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับ
ผู้มีรายได้น้อยในจังหวัดพิษณุโลก”รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานในพิธีได้กล่าวมอบนโยบายเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบสำหรับผู้มีรายได้น้อย” ซึ่งรัฐบาลมีความมุ่งมั่น ที่จะดำเนินการ อย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อย หลุดพ้นจากความยากจน อย่างยั่งยืน จากนั้นได้มอบใบอนุญาตประกอบกิจการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดพิษณุโลกและใกล้เคียง จำนวน 4 ราย และมอบสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.จำนวน 10 ราย และตัวแทนลูกค้าธนาคารออมสิน จำนวน 10 ราย โดยมีผู้บริหารของกระทรวงการคลัง ผู้บริหาร ธ.ก.ส. และผู้บริหารธนาคารออมสินร่วมเป็นสักขีพยาน
นายอภิรมย์ กล่าวว่า ธ.ก.ส. ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะนโยบาย “การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้เป็นศูนย์” เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งจากข้อมูลการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 พบว่ามีเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนจำนวน 3,959,030 ราย และมีหนี้นอกระบบ  448,496 ราย มูลหนี้เฉลี่ยต่อรายจำนวน 59,520 บาท  โดยในจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 65,774 ราย เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ 4,982 ราย มูลหนี้ 358 ล้านบาท เฉลี่ยหนี้ต่อราย 71,858 บาทธ.ก.ส.ได้เข้าไปช่วยเหลือลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกแล้ว  2,045 ราย เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 855.02 ล้านบาท ด้วยการให้สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน และสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้  ซึ่งนอกจากจะทำให้หนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบแล้ว ธ.ก.ส.ยังมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีคิด ในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรด้วย การให้ความรู้ การทำบัญชีครัวเรือน การประหยัดอดออม การสร้างรายได้จากอาชีพเสริม อย่างเช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่ดำ  การผลิตผักสลัด และการเพาะเห็ด ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้  รวมทั้งการสนับสนุนสินเชื่อ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉิน ยามจำเป็น ซึ่งจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน และป้องกันไม่ให้เกษตรกร กลับไปก่อหนี้นอกระบบอีก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...