วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สันติศึกษา "มจร" จัดมอบโคเกษตรกรปรางค์กู่ ตามเจตนารมณ์พระภาวนาเขมคุณเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564 ที่โคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส  ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  ได้จัดพิธีมอบโคแก่ชาวเกษตรกร โดยมีพระครูวรรณสารโสภณ เจ้าคณะอำเภอ และจ่าสิบเอกสมควร สิงห์คำ  รักษาการนายอำเภอ พร้อมด้วยข้าราชการท้องที่ท้องถิ่น และผู้แทนพระภาวนาเขมคุณ เจ้าอาวาสวัดมเหยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วยนายพจน์ และนางเพลินพิศ สืบพาณิช มาร่วมพิธีในครั้งนี้

 


นายพจน์ สืบพาณิช กรรมการวัดมเหยงค์ กล่าวว่า พระภาวนาเขมคุณ มีปณิธานอันแน่วแน่วแน่ในการมอบชีวิตใหม่ให้แก่โคที่กำลังถูกฆ่า จึงได้จัดโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือมากว่า 1,000 ตัวแล้ว และปรารถนาจะเห็นชาวเกษตรกรมีการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้มอบโคให้แก่ชาวอำเภอปรางค์กู่ จำนวน 30 ตัว และจะมอบอย่างต่อเนื่องให้เพียงพอแก่ความต้องการ

พระมหาหรรษา กล่าวว่า เมื่อมอบโคให้แก่ชาวเกษตรดรแล้วจะดำเนินโครงการธนาคารโคกระบือเกิดความยั่งยืน ด้วยการตั้งกองทุนขึ้นมาดูอย่างต่อเนื่อง และจะจัดหลักสูตรพัฒนาและฝึกอบรมผู้ที่ได้รับโคไปเลี้ยงร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ เชื่อว่าโครงการนี้จะช่วยตอบโจทย์ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากพิษภัยทางเศรษฐกิจอันเป็นผลจากโควิด"การตั้งธนาคารโคกระบือครั้งนี้ จะอยู่ภายใต้โครงการโคกหนองนาสันติศึกษาโมเดล ซึ่งมีองค์ประกอบของธนาคารน้ำ ธนาคารข้าว ธนาคารเมล็ดพันธุ์ โดยมีวิสาหกิจชุมชนเข้ามาช่วยสนับสนุน และรองรับการจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรในพื้นที่ด้วย" 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พช.บึงกาฬอบรมแกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรเพิ่มทักษะ "โคก หนอง นา"

 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566 ที่ห้องประชุมฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป...