วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2565

"อธิการบดี มจร" ส่งสารออนไลน์ มุทิตาอายุวัฒนมงคล 70 ปี "พระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ"

 


วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เป็นประธานในโอกาสมุทิตาอายุวัฒนมงคล 70 ปี พระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ,ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ  ในฐานะครูวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางสติปัฏฐาน ซึ่งมหาจุฬาฯ ที่ได้ส่งบุคลากรไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ เมียนม่าร์ หลายรูป เพื่อเป็นครูวิปัสสนากรรมฐาน  

ในโอกาสนี้พระธรรมวัชรบัณฑิตได้ร่วมงานเพื่อขอบคุณพระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ,ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ ซึ่งถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีคุณูปการต่อมหาจุฬาและพระพุทธศาสนาอย่างยิ่ง   

พร้อมกันนี้พระครูภาวนาสารบัณฑิต,ดร. ผู้อำนวยการส่วนธรรมนิเทศ มจร  พระมหาหรรษา  ธมฺมหาโส,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ  มจร  ในฐานะเป็นศิษย์ของพระอาจารย์ใหญ่สยาดอภัททันตะ วิโรจนะ ดร. มหาคันถวาจกบัณฑิต อัคคมหากัมมัฏฐานาจริยะ อัคคมหาสัทธัมมะโชติกธชะ เข้าร่วมถวายมุทิตาผ่านออนไลน์ ถือว่าเป็นต้นแบบของศิษย์ที่ดี  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พรรคฝ่ายค้านยื่นแล้ว! "แพงทั้งแผ่นดิน" ซักฟอก "รบ.บิ๊กตู่" แบบไม่ลงมติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565   เวลา 11.00 น. ณ จุดให้สัมภาษณ์ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติขอเปิดอภ...