วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565

"อธิการบดี มจร" มอบทุนการศึกษานิสิต "IBSC" ส่งเสริมการศึกษาพระพุทธศาสนานานาชาติวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 ที่ห้องทำงานอธิการบดี มจร วังน้อย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 11 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 111,100 บาท โดยได้รับการอุปถัมภ์ ดร.เขมนิจ บุราคม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาในระดับนานาชาติสำหรับนิสิตนิสิตที่เข้ารับทุนครั้งนี้เป็นนิสิตเรียนอยู่ในระดับปริญญาตรี โท และเอก สาขาสติศึกษา สาขาสันติศึกษา และสาขาพระพุทธศาสนา ที่มีผลการเรียนในระดับ 3.0 หรือระดับดีขึ้นไป ที่มาจาก 3 นิกายหลัก คือเถรวาท มหายาน และวัชรยาน  ปัจจุบันนี้ มีนิสิตที่เข้ามารับการที่วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร  จำนวนทั้งสิ้น 352 รูป/คน ครอบคลุม 28 ประเทศทั่วโลก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พรรคฝ่ายค้านยื่นแล้ว! "แพงทั้งแผ่นดิน" ซักฟอก "รบ.บิ๊กตู่" แบบไม่ลงมติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565   เวลา 11.00 น. ณ จุดให้สัมภาษณ์ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติขอเปิดอภ...