วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2565

"ปศุสัตว์"ยังยืนยันปมโรคระบาดหมู "ASF" ไม่เคยเห็นหนังสือจากภาคีคณบดีคณะสัตวแพทย์ไทย

 


วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวทางสื่อออนไลน์กรณีภาคีคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้มีหนังสือลงวันที่ 7 ธันวาคม 2564 แจ้งมายังกรมปศุสัตว์ เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์โรคระบาดและการควบคุมโรคในสุกร โดยหน่วยงานของสถาบันการศึกษาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย พบเชื้อไวรัสอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (Afican Swine Fever : ASF) ในซากสุกรที่ส่งชันสูตรโรค และได้รายงานการตรวจพบโรคต่อกรมปศุสัตว์ตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 และขอให้กรมปศุสัตว์ดำเนินการตามมาตรการเพื่อควบคุมโรคโดยเร็ว  นั้นจนถึงขณะนี้ขอยืนยันว่า ยังไม่เคยเห็นหนังสือดังกล่าวเสนอขึ้นมารายงานให้ทราบ และเพื่อให้เกิดความกระจ่างได้ดำเนินการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วและจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วต่อไป"ตอนนี้ผมยังไม่เห็นหนังสือจริงๆ เพื่อให้เกิดความกระจ่างได้สั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงว่าใครรับหนังสือและใครเป็นคนเก็บหนังสือไปและตอนนี้มันอยู่ที่ใคร ซึ่งผมไม่มีปัญอะไรพร้อมดำเนินการแก้ปัญหาเต็มที่ตามคำแนะนำและกรมฯพร้อมที่จะดำเนินแก้ปัญหาการอย่างเต็มที่อยู่แล้ว ซึ่งขณะนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นตรวจสอบต่อเนื่องมา ตลอดหากพบโรคจะรีบแจ้งทราบทันที" นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าว 

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอน ตามหลักวิชาการและเฝ้าระวังโรคอย่างต่อเนื่อง เร่งสั่งการให้ทุกจังหวัดตรวจสอบลงพื้นที่ พร้อมประเมินความเสี่ยง และขอความร่วมมือเกษตรกรในการสังเกตและเฝ้าระวังโรค โดยสามารถรายงานหรือขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและอำเภอในทุกพื้นที่ หรือที่ Application : DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง 

พร้อมทั้งได้สั่งการด่วนจัดชุดเฉพาะกิจลงตรวจสอบสภาวะโรคในพื้นที่เสี่ยงสุ่มตรวจเพิ่มเติมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการเลี้ยงสุกรหนาแน่น โดยในวันที่ 8 มกราคม 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน 6 ฟาร์ม รวม 196 ตัวอย่าง และวันที่ 9 มกราคม 2565 สุ่มดำเนินการในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดดยการเฝ้าระวังและเก็บตัวอย่างจำนวน 4 ฟาร์ม 2 โรงฆ่า รวม 114 ตัวอย่าง เพื่อเข้าไปสำรวจโรคและเก็บตัวอย่างจากเลือดสุกร นำไปตรวจหาโรคโดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ซึ่งเมื่อทราบผลการวิเคราะห์จะรายงานผลและเร่งดำเนินการต่อไปโดยเร็ว เพื่อลดผลกระทบและความเสียหายให้เกิดน้อยที่สุดต่อไป 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

พรรคฝ่ายค้านยื่นแล้ว! "แพงทั้งแผ่นดิน" ซักฟอก "รบ.บิ๊กตู่" แบบไม่ลงมติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565   เวลา 11.00 น. ณ จุดให้สัมภาษณ์ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับยื่นญัตติขอเปิดอภ...