วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระประมุขสงฆ์และผู้แทนระดับสูง ๑๒ ประเทศเฝ้าสมเด็จพระสังฆราช
วันอาทิตย์ ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับประมุขสงฆ์ และประทานพระวโรกาสให้รัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศาสนา และผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศ จำนวน ๑๒ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น ภูฏาน มองโกเลีย เมียนมา ลาว เวียดนาม ศรีลังกา สิงคโปร์ อินเดีย และอินโดนีเซีย เฝ้าถวายสักการะ ในโอกาสที่กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาราธนาและเชิญมาร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
Cr.สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...