วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2566

"พระมหาสมนึก"รองประธานสมัชชาศีล 5 หนกลาง ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงประจำเดือนเมื่อวันที่  28  สิงหาคม 2566 พระมหาสมนึก จนฺทโชโต รองประธานสมัชชาศีล 5  หนกลาง พร้อมด้วย  พระปลัดนพพร  ฐิตปญฺโญ พระสมุห์อำนาจ จนฺทโชโต พระใบฏีกาธนศักดิ์ กนฺตนนฺทโญ สมัชชาศีล ๕ จังหวัดเพชรบุรี ได้ร่วมกับ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอท่ายาง ออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง  นำโดยพระครูวัชรชลธรรม  เจ้าคณะอำเภอท่ายาง   นายจงรัก   เพชรเสน  นายอำเภอท่ายางเหล่ากาชาติ  อสม. ผู้นำชุมชน มอบของอุปโภคบริโภค มอบขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งทำเป็นประจำทุกวันที่ 28  ของทุกเดือน ของคณะสงฆ์อำเภอท่ายาง  "สีลํ โลเก อนุตฺตรํ ศีลเป็นเยี่ยมในโลก" "ปุญฺญกเขตฺตํ โลกสฺส  พระสงฆ์เป็นนาบุญของชาวโลก"  เป็นทั้งผู้รับ และผู้ให้ สาธุ

@siampongnews ผ้ามุ้ง#ผ้ามุ้งกลดพระธุดงค์ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.หลักสูตรสันติศึกษา มจร" ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพมารดา "มหาสมปอง" พร้อมให้กำลังใจเรียนต่อให้จบป.เอก

วันที่ ๗  ธันวาคม  ๒๕๖๖  พระเมธีวัชรบัณฑิต ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และพระ...