วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

มหกรรมกัญชาพัทลุงสุดคึกคัก รวม 3 วันคนเข้าร่วม 67,409 รายมหกรรมกัญชา เขตสุขภาพที่ 12 สุดคึกคัก รวม 3 วัน 67,409 ราย ประชาชน แห่ชมสาธิต เครื่องดื่ม, ลูกประคบ, และเทมปุระ ที่มีส่วนผสมกัญชา  เผยประชาชน แห่เข้าคลินิกกัญชาในเขตที่ 12 ทั้ง 97 แห่งและมีเส้นทางท่องเที่ยวสุขภาพ ในพื้นที่ปลูกกัญชา 21 แห่ง  2,636.50 ตารางเมตร ปลูกกัญชง 17 แห่ง 22,102 ตารางเมตร

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565   หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาพัทลุง จังหวัดพัทลุง ภายหลังจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 12 "กัญชา เพื่อประชาชน" บรรยากาศในงานวันสุดท้าย ยังคงมีประชาชน โดยเฉพาะจากเขตสุขภาพที่ 12  ประกอบด้วย พัทลุง ตรัง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ทยอยเดินทางเข้ามาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก ขณะที่บรดาพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการห้างร้าน 78 บูธ โดยเฉพาะลานสาธิตกิจกรรม/ฝึกปฎิบัติการ 10 รายการ มีประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก 


สำหรับกิจกรรมสาธิต ประกอบไปด้วยการผลิตเครื่องดื่มจากกัญชา โดยวิสาหกิจชุมชนหม่อนผลใต้ร่มบุญ จังหวัดสงขลา, ฝึกปฏิบัติการการทำลูกประคบกัญชา โดย รพ.สต.บ้านทุ่งนุ้ย จังหวัดสตูล และสาธิตการปรุงเทมปุระกัญชา, การหุงข้าวกัญชาในกระบอกไม้ไผ่ โดยวิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน จังหวัดสตูล 


ส่วนงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ ที่ห้องประชุมใหญ่นั้น เริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นการบรรยาย “การปลูกกัญชาภาคประชาชน ต้องเตรียมการอย่างไร" ต่อด้วย การเสวนา “การใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนปัจจุบันสำหรับประชาชน” และ “การใช้ยากัญชาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับประชาชน” แลัการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ “กัญชา กัญชง กับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” และ “การปลูกกัญชาของวิสาหกิจชุมชนในเขตสุขภาพที่ 12”


ส่วนบรรยากาศโดยทั่วไป บริเวณส่วนการจัดนิทรรศการ ยังคงมีประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เช่นกัน สำหรับเขตสุขภาพที่ 12 โดยทุกจังหวัดมีโรงพยาบาลที่มีศักยภาพในการผลิตยาจากกัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้แก่ รพ.ห้วยยอด จ.ตรัง, รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง, รพ.สิงหนคร จ.สงขลา, รพ.ละงู จ.สตูล, รพ.สมเด็จพระยุพราชสายบุรี จ.ปัตตานี, รพ.สมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา และ รพ.จะแนะ จ.นราธิวาส สามารถเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในโรงพยาบาลภาครัฐและคลินิกกัญชาทางการแพทย์ภาคเอกชน รวม 97  แห่ง ทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยากัญชาทั้งแผนไทย และแผนปัจจุบัน โดยในปี 2564 มีผู้เข้ารับบริการในคลินิกกัญชาทางการแพทย์กว่า 7,000 คน และรับยากัญชากว่า 6,500 คน

 

ทั้งนี้ มีรายงานเพิ่มเติมระบุว่า ในเขตสุขภาพที่ 12 มีการปลูกกัญชาเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พื้นที่ปลูกกัญชา 21 แห่ง  2,636.50 ตารางเมตร ปลูกกัญชง 17 แห่ง 22,102 ตารางเมตร

 

นางสาวปิยญาฎา สุภาภูมิ ตัวแทนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพมและเขาค้อ กล่าวว่า ทางกลุ่มเริ่มขออนุญาตปลูกกัญชา เริ่มต้นตั้งแต่กฎหมายเริ่มออก ก็ติดตามมาตลอดในเรื่องกฎหมาย และก็ติดตามไปทั่วทั้งที่มีการประชุม ในกระทรวง ส่วนขั้นตอนครั้งแรกเลยเราจะต้องมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ 7คนขึ้นไป รวมตัวกัน หลังจากนั้นก็ต้องคุยกับท้องถิ่น ทางผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อำเภอ จังหวัด จนถึงกระทรวง เราตั้งใจปลูกกัญชา เพื่อผลิตส่งให้กับกรมการแพทย์แผนไทย แล้วกรมการแพทย์แผนไทยก็จะผลิตเป็นตัวยาออกมา ให้กับ รพ.สต. เพื่อรักษาผู้ป่วยต่อไป นอกจากนี้ยังมีการคิดค้นเรื่องกัญชาเพื่อปรุงอาหารอีกด้วย

 

ขณะที่บูธที่น่าสนใจ สำหรับผู้มาเข้าร่วมกิจกรรม มากที่สุดคือ คลินิกกัญชา รพ.พัทลุงประชาชนยังคงให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก  ส่วนใหญ่พบว่ามีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับ โดยเข้ารับคำปรึกษาและรับยากัญชาเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้น โดยเข้ารับการตรวจประเมินสุขภาพจิตและระดับความเครียด และรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

 

แพทย์แผนไทยรายหนึ่ง ระบุว่า คลินิกแพย์ทางเลือกของโรงพยาบาลพัทลุง เปิดให้บริการ 2 ส่วนคือ แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนปัจจุบัน โดยมีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญให้คำปรึกษาโดนเฉพาะพยาบาลวิชาชีพจะไปอบรมต่อเนื่องเรื่องกัญชา อีกทั้งเป็นพยาบาลคัดกรองผู้ป่วยโรคมะเร็ง มีโอกาสดูแลผู้ป่วยซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ยากัญชาช่วยรักษามาหลายราย

 

ปัจจุบันมีการนำกัญชามาใช้ควบคู่ไปกับแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น ผู้ป่วยหลังให้คีโมที่มีปัญหาเรื่องอาการปวดและการนอน การให้ยากัญชาจะเข้ามาช่วยเสริมและลดอาการของผู้ป่วยตรงนี้ได้มาก หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้าย การใช้ยากัญชาสามารถทำให้รับประทานอาหารได้ กระทั่งวาระสุดท้ายผู้ป่วยจะจากไปได้อย่างสงบด้วย

 

คลินิกกัญชาที่มาเปิดให้บริการในงานครั้งนี้ ส่วนใหญ่ผู้มารับบริการมีด้วยอาการปัญหาเรื่องการนอน ตรงนี้จะเปิดเต็มรูปแบบเหมือนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล ทั้งการลงทะเบียน คัดกรอง ตรวจสอบสิทธิ์ พบหมอ จ่ายยา และสามารถเข้าไปรับการรักษาหรือรับยาต่อเนื่องที่คลินิกแพทย์ทางเลือกได้อีกด้วย อยากฝากถึงผู้ป่วยหรือประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะใช้ยากัญชา ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เพราะบางครั้งยากัญชาที่ซื้อหากันมาเองโดยไม่รู้ที่มาที่ไป หรือปริมาณที่เหมาะสมสำหรับการใช้อย่างปลอดภัย ในจังหวัดพัทลุง นอกจากที่คลิกนิกแพทย์ทางเลือกแล้ว ยังมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) นำร่องอีก 14 แห่ง ประชาชนสามารถเข้าไปรับคำปรึกษาหรือใช้บริการได้

 

สำหรับการจัดงาน ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน รวม 3 วัน 67,409 ราย มีผู้เข้ารับการรักษาคลินิกกัญชา จำนวน 710 ราย ปริมาณการจ่ายยากัญชา น้ำมันกัญชา ตำรับหมอเดชา 1,400 ขวด ยาศุขไสยาสน์ 5,100 แคปซูล ยาลมแก้เส้น 9,000 จำนวน 3,500 แคปซูล มูลค่าการจำหน่ายสินค้า กว่า 504,560 บาท 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลาสิกขาแล้ว! "พระกากัน มาลิค" นักเเสดงชาวอินเดีย หลังบวช 100 วันกว่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายกากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทกา...