วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

“เจ้าอาวาสวัดดัง” เวียดนาม ประกาศเข้านิกาย“เถรวาท” คณะสงฆ์ 6 ประเทศร่วมรับรอง


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565  เวลา 18.00 น. พระวิเทศธรรมาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศ นำคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย  ถวายพระธรรมกายสีทอง แด่หลวงพ่อ ทีก ตรูก ท้าย มีน เจ้าอาวาส  วัด Ba Vang รองประธานสงฆ์เวียดนามประจำจังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม ภายในงานได้งานได้มีพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุรัตนชาติเพื่อประดิษฐานเจดีย์ ณ ประเทศเวียดนาม รวม 3 เจดีย์ ได้แก่ วัดบาหว่างเจดีย์   เจดีย์กว๊านสือ เจดีย์เฝิดติ้ก   ต่อด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องใน เทศกาลวันวิสาขบูชา และพิธีถวายผ้าไตร 101 ผืน  โดยมีตัวแทนคณะสงฆ์จาก  6 ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม  อาทิ ประเทศไทย  ลาว  กัมพูชา  เมียนมาร์  บังกลาเทศ  และศรีลังกา อันจะเป็นการสถาปนาและบูรณะเจดีย์ให้เป็นศูนย์รวมใจชาวพุทธ  สานสัมพันธ์อันดีงามต่อกัน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามเว็บไซต์ hebuddh ได้รายงานว่า วันที่ 7  พ.ค.65 )  เมื่อวานนี้ ณ วัดบ๋าหว่างเจดีย์  อ.อวงบี๊ จ.กว๋างนิญ  ประเทศเวียดนาม พระ ทีก ตรูก ท้าย มีน เจ้าอาวาสวัดบ๋าหว่างเจดีย์   รองประธานสงฆ์เวียดนามประจำจังหวัดกว๋างนิญ ประเทศเวียดนาม หลังจากประกอบพิธีถวายพระบรมสารีริกธาตุและบรรจุรัตนชาติเพื่อประดิษฐานเจดีย์รวม 3 เจดีย์ ได้แก่ วัดบ๋าหว่างเจดีย์   เจดีย์กว๊านสือ เจดีย์เฝิดติ้ก   ต่อด้วยพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ นั่งสมาธิ แผ่เมตตาถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องใน เทศกาลวันวิสาขบูชา ได้แจ้งกับตัวแทนคณะสงฆ์จาก 6 ประเทศซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย  ลาว  กัมพูชา  เมียนมา  บังกลาเทศ  และ ประเทศศรีลังกา เพื่อขอรับรองว่า มีความประสงค์ต้องการจะแปลงนิกายจากมหายานเป็น “เถรวาท”  เพื่อทำงานร่วมในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแบบเถรวาททั้งในประเทศเวียดนามและทั่วโลก

สำหรับคณะสงฆ์ที่มาร่วมประชุมเนื่องด้วยกิจกรรมงานวิสาขบูชานานาชาติที่วัดบ๋าหว่างเจดีย์นิมนต์เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย อาทิ พระวิเทศธรรมาภรณ์  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย  ผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศและคณะสงฆ์วัดพระธรรมกาย,พระมูกูเวล่า อนุรุทธะเถโร  เลขาธิการองค์การยุวสงฆ์โลกและเลขาธิการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาแห่งประเทศศรีลังกา,พระทิ๊ก เถี่ยม ตัม รองประธานสมัชชาสงฆ์เวียดนาม,พระฐานะวิมุตติญาณ พิม มงคลวุฒิธี ตัวแทนคณะสงฆ์ประเทศกัมพูชา,พระจันทะริน จินฺนธมฺโม รองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ หลวงพระบาง ประเทศลาว  เป็นต้น

พระวิเทศธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ซึ่เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ทั้ง 6 ประเทศ กล่าวว่า  ในฐานะผู้แทนของคณะสงฆ์นานาชาติ อันได้แก่บังคลาเทศ ศรีลังกา สปป.ลาว กัมพูชาและไทย เป็นต้น  ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์ วัดพระธรรมกาย  รู้สึกปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ มาร่วมงานวันวิสาขบูชานานาชาติ ‘’วันสำคัญสากลของโลก”  ณ วัดบาหว่าง เมืองกว่างนิญ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้

การอาราธนาคณะสงฆ์นานาชาติมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันยาวไกลและความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ของพระธรรมาจารย์ทิ้ก จุ๊ก ถาย มิญห์ เจ้าอาวาสวัดบาหว่าง ผู้มีความปรารถนาอันแรงกล้า  ที่ต้องการเห็นความเป็นปึกแผ่น  พร้อมเพรียงกันเป็นสมานฉันท์ของคณะสงฆ์ทั่วโลก ที่จะร่วมจรรโลงและฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปสมดังคำขวัญที่ว่า ‘’พุทธบุตรต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว’’

สำหรับ “วัดบ๋าหว่างเจดีย์”สร้างขึ้นบนเนินเขาใน อ.อวงบี๊ จ.กว๋างนิญ  วัดแห่งนี้เคยเป็นวัดร้างอยู่ห้วงเวลาหนึ่งและได้บูรณะขึ้นมาใหม่ในปีพ.ศ.2554 ซึ่งตอนนั้นมีเพียงพระพุทธรูปและเพิงมุงหลังคาแคบ ๆ แม้ที่จำวัดก็ไม่มี ปัจจุบันมีพระภิกษุ 70 รูป ภิกษุณี 70 รูป มีอุบาสกอุบาสิกา 500 คน และอาสาสมัครงานวัดอีก 500 คน ตั้งอยู่บนเนินเขาประมาณ 800 ไร่ พื้นที่วัดเป็นภูเขาทั้งลูก ภายในพื้นที่วัดมีทั้งน้ำตก ไม้ใหญ่ และเนินเขาสวยงาม เจ้าอาวาสชื่อ พระทีก ตรูก ท้าย มีน  (Thich Truc  Thai Minh) อายุเพียง 55 ปี พรรษา 22 ดำรงตำตำแหน่งประธานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และ แม้วัดจะเป็นวัดเพิ่งบูรณะใหม่ แต่ก็กลายเป็นหนึ่งในวัดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม ทั้งยังมีสาขาอีก 30 กว่าแห่งทั่วโลก

ส่วนการจัดงาน “เทศกาลวิสาบูชา” ในประเทศเวียดนาม จัดขึ้น ณ วัดบ๋าหว่างเจดีย์แห่งนี้  ระหว่างวันที่ 7-8 พ.ค.2565 ซึ่งจะมี  1. พิธีตักบาตรพระสงฆ์นานาชาติ 500 รูป (ทางวัดได้อาราธนาคณะสงฆ์ เถรวาทในประเทศกว่า 350 รูป และจากประเทศไทย ลาว กัมพูชา เมียนมา บังกลาเทศ และศรีลังกา กว่า 150 รูป)  2. พิธีจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชา 50,000 โคม และ 3. พิธีแห่พระประธานใจกลางเมืองกว๋างนิญ

พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร   วัดพระธรรมกาย  กล่าวว่า เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกนี้  ขอเชิญชวนให้ชาวโลกและชาวพุทธร่วมกันบำเพ็ญ หลักธรรม 3 ประกาศเพื่อให้เกิดสันติภาพในโลกใบนี้ นั่นคือ 1. “สามัคคีธรรม” ให้ทุกคนมีความรักความสามัคคี ร่วมมือกันทำการงานที่เป็นประโยชน์ไม่เป็นโทษ 2.“เมตตาธรรม” มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักปรารถนาดีซึ่งกันและกัน และ 3. “กัลยาณธรรม” มีหัวใจแห่งมิตรแท้ รักตัวเองเป็น และทำดีต่อผู้อื่นได้ ชวนผู้อื่นทำดีตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้า..แล้วโลกใบนี้ก็จะเกิดสันติสุขแบบอย่างยืนได้ 


ที่มา - https://thebuddh.com/?p=61984 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลาสิกขาแล้ว! "พระกากัน มาลิค" นักเเสดงชาวอินเดีย หลังบวช 100 วันกว่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายกากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทกา...