วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ยูเอ็นไทยปิดสำนักงานฉลองวิสาขบูชาโลก ไฉนไทยพุทธทั้งผองเปิดศึกกันวุ่นวายวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 256 พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์,ศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็นวันสำคัญสากลของโลก เพราะเป็นวันแห่งการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของหนึ่งในมหาบุรุษของโลกนามว่า "พระพุทธเจ้า"  ย้ำว่า นอกจากจะสำคัญต่อชาวพุทธแล้ว ยังสำคัญต่อชาวโลก ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกชาติ และมนุษยชาติทุกหมู่เหล่า 

วิสาขบูชาโลกจึงนับเป็นโอกาสแห่งการจัดพิธีเฉลิมฉลองอย่างทางการ ทั้งยูเอ็นได้มีการปิดสำนักงานใหญ่ เพื่อโอกาสให้มีการจัดงานและร่วมพิธีอย่างเป็นทางการ ในขณะที่ประเทศไทยก็มีการเปิดหอประชุมใหญ่ UNESCAP ผู้บริหารระดับสูงมากล่าวต้อนรับ แสดงความยินดีกับชาวพุทธ เจ้าหน้าที่ก็เข้ามามีส่วนจัดเตรียมงาน และร่วมเฉลิมฉลอง เลขาธิการใหญ่ก็ส่งสารมาร่วมแสดงความยินดีทุกปีมิเคยขาด

ในทางกลับกัน พอหันมามองสถานการณ์พระพุทธศาสนาในเมืองไทย ท่ามกลางสัปดาห์แห่งการเฉลิมฉลอง กลับเต็มด้วยความสับสนวุ่นวาย  หมู่พุทธบริษัทกำลังใส่ร้ายป้ายสี สร้างสถานการณ์ วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างครึกโครม และเมามัน 

วิสาขบูชาโลก คือ ช่วงเวลา หรือเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อสร้างสำนึกร่วมในการตระหนักรู้ถึงกตัญญกตเวทีต่อพุทธองต์ และน้อมนำเอาสติ สมาธิ และพุทธปัญญามาสู่การปฏิบัติ หยุดพักสิ่งต่างๆ หันมาทบทวนกายใจของตัวเองว่าประพฤติตัวดำรงตนสอดรับกับวิถีและลมหายใจของพุทธองค์มากน้อยเพียงใด 

พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ขออ้อนวอนให้พุทธศาสนิกขนในสังคมไทย ได้หยุดเถิด หยุดพัก และพากันสงบนิ่ง  แล้วหันมาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ผ่านอามิสบูชา ทำบุญทำทาน  การสวดมนต์ ไหว้พระ เวียนเทียน และปฏิบัติบูชา ผ่านการถือศีล ปฏิบัติธรรม โดยการนำธรรมลงสู่การปฏิบัติ เพื่อให้สัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชาโลกเป็นวันแห่งการรู้ ตื่น และเบิกบานอย่างแท้จริง 

 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลาสิกขาแล้ว! "พระกากัน มาลิค" นักเเสดงชาวอินเดีย หลังบวช 100 วันกว่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายกากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทกา...