วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

"IBSC มจร" เตรียมเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนานาชาติภาคอินเตอร์



เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร.โค้ชสันติ วิทยากรต้นแบบสันติภาพ อาจารย์ประจำหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย(มจร)   และเลขานุการศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มจร เปิดเผยว่า  ได้ร่วมปรึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562  ซึ่งจัดมาแล้ว 7  รุ่น โดยวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ หรือ  IBSC    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เตรียมเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562  ในระดับนานาชาติรุ่นที่ 1   โดยใช้ภาษาอังกฤษ จึงมีการปรึกษาหารือแนวทางเพื่อการขับเคลื่อนโดยใช้ฐานหลักสูตรภาคภาษาไทยเป็นแนวทาง ซึ่งรุ่นที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่าง  วันที่ 29  มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 3  กรกฎาคม 2565  ผู้ที่สนใจโปรดติดตามข่าวสารในการรับสมัคร ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งมีทีมงานขับเคลื่อนที่มีความเข้มแข็งในระดับนานาชาติ  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ลาสิกขาแล้ว! "พระกากัน มาลิค" นักเเสดงชาวอินเดีย หลังบวช 100 วันกว่า

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 จากกรณีก่อนหน้านี้ที่เมื่อวันที่ 10 ก.พ.2565 นายกากัน มาลิค นักเเสดงชาวอินเดีย พระเอกหนังพระพุทธเจ้า ที่เคยรับบทบาทกา...