วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

ศูนย์ไกล่เกลี่ยวัดใหม่(ยายแป้น)บางขุนนนท์ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยปมสร้างคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้าเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  ที่ศาลาวัดใหม่ (ยายแป้น) บางขุนนนท์ บางกอกน้อย กรุงเทพฯ  พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์ ศ.ดร. (หรรษา ธมฺมหาโส) ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา และผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)  และประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยบางขุนนนท์ ได้เชิญบริษัทคอนโดแห่งใหม่กำลังจะสร้างคอนโดติดสถานีรถไฟฟ้าบางขุนนนท์ เพื่อรองรับสมาชิกใหม่จากพื้นที่ต่างๆ ราว 1,000 คน ที่จะมาซื้อที่พักอาศัย แต่ก็เกิดความกังวลใจต่อชุมชนชาวบางขุนนนท์ ทั้งอากาศ ขยะ เสียง ฝุ่น จราจร ความปลอดภัย บ้านร้าว เรือนพัง และอื่นอีกหลายประเด็น

วัดใหม่ (ยายแป้น) ที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตให้ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตาม พรบ.ไกล่เกลี่ย พ.ศ.2562  จึงได้จัดเวทีสานเสวนาเพื่อหาทางออกโดยสันติวิธี เพื่อให้ชาวบางขุนนนท์ได้มีพื้นที่แสดงข้อกังวลและความห่วงใย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บริษัทที่จะดำเนินการก่อสร้างคอนโดได้มีเวทีอธิบายประเด็นต่างๆ

ทั้งสองฝ่ายจึงได้พูดคุยกันฉันท์มิตร  ผู้อยู่ก็ได้บอกความห่วงใย ผู้มาใหม่ก็พร้อมจะตอบสนองข้อกังวล  โดยมีเขตบางกอกน้อย กรมบังคับคดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โรงเรียนวัดศรีสุดาราม ร่วมให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการเสวนาเพื่อหาทางออก เพื่อมุ่งให้ให้ผู้เกี่ยวข้องอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...