วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ครม.เคาะแล้วงบฯ 5.9 พันลบ. ให้กกต.ใช้เตรียมการเลือกตั้งใหญ่เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566  นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบวงเงินสำหรับการจัดเลือกตั้งทั่วไปปี 2566 ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ก.ก.ต.) เสนอ ในวงเงินประมาณ 5.9 พันล้านบาท โดยหลังจากนี้สำนักงบประมาณจะหารือกับ ก.ก.ต.อีกครั้งเกี่ยวกับงบประมาณที่ใช้จริงโดยพิจารณาเรื่องของเขตการเลือกตั้ง การใช้งบประมาณในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเงินรายได้ที่ ก.ก.ต.มีอยู่เพื่อให้ทราบว่างบประมาณที่แท้จริงที่ต้องใช้ที่แท้จริงคือเท่าไหร่ ซึ่งอาจไม่เกินวงเงิน 5 พันล้านบาท

เมื่อถามว่าสาเหตุที่การใช้เงินการเลือกตั้งที่เพิ่มขึ้นจากในปี 2562 นั้น ผ.อ.สำนักงบประมาณระบุว่าเนื่องจากรายละเอียดการเลือกตั้งทั้งสองครั้งแตกต่างกัน แต่ก็ต้องดูความต้องการใช้งบประมาณที่แท้จริงว่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ ซึ่งสำนักงบประมาณจะสอบถามไปยัง ก.ก.ต.ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนหน้านี้ ก.ก.ต.ได้ระบุว่าในการเลือกตั้ง ส.ส. เป็นการทั่วไป ปี 2562 กกต. ใช้งบประมาณไปประมาณ 4,200 ล้านบาท สาเหตุที่มากกว่าเดิม เนื่องจากเขตเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจาก 350 เขตเลือกตั้งเป็น 400 เขตเลือกตั้งและใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ รวมทั้งจำนวนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มขึ้นจากหน่วยละ 5 คน เป็นหน่วยละ 9 คน

สำหรับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นคาดว่าจะไม่เกินวันที่ 7 พ.ค. 2566 ตาม ที่ ก.ก.ต.ได้มีจดหมายแจ้งพรรคการเมืองไปก่อนหน้านี้ ทั้งนี้อายุของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่ 23 มีนาคม 2566 ซึ่งต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน นับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุ

หรือ กรณีมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรต้องจัดให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 45 วันแต่ไม่เกิน 60 วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งใช้บังคับ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...