วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯอุตรดิตถ์ พาเข้าวัด สีบสานพระพุทธศาสนา“ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5”น้อมนำหลักธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขยายผลให้กลุ่มเยาวชน นักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมสร้างเยาวชนที่ดีมีคุณภาพของชาติ 

วันที่ 21 มกราคม 2566   ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอลับแล และคณะหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ตามโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด สีบสานพระพุทธศาสนา"ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5" โดยหมุนเวียนให้ครบทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งในวันนี้เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 มี พระครูวินัยสาทร เจ้าอาวาสวัดพระพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะสงฆ์ให้ศีลให้พร โครงการผู้ว่าฯ พาเข้าวัด สีบสานพระพุทธศาสนา"ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5" เป็นหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนที่ต้องแสดงตนเป็นพุทธมามกะที่สมบูรณ์ ข้าราชการที่ดีต้องเป็นแกนนำในการที่จะบำรุงพระพุทธศาสนา 


โดยเฉพาะสิ่งที่จัดทำโครงการ ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด สีบสานพระพุทธศาสนา"ประชารัฐ ร่วมใจ ใฝ่ศีล 5" นี้ ได้เชิญชวนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น นักเรียน ได้เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันร่วมทำบุญ ปฏิบัติธรรมด้วย วัดพระแท่นศิลาอาสน์ เดิมชื่อ วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ที่บนเนินเขาเต่า หรือเขาทอง บ้านพระแท่น ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ติดกับวัดพระยืนพุทธบาทยุคล ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออก บนเนินเขาลูกเดียวกันแต่คนละยอด วัดพระแท่นศิลาอาสน์เป็นวัดโบราณ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดสร้าง และสร้างแต่เมื่อใด ในศิลาจารึกครั้งกรุงสุโขทัยไม่ปรากฏข้อความกล่าวถึงพระแท่นศิลาอาสน์ แต่เพิ่งมีปรากฏในหนังสือพระราชพงศาวดาร ในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ พระองค์ได้เสด็จนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เมื่อปี พ.ศ. 2283 ได้แสดงว่าพระแท่นศิลาอาสน์ได้มีมาก่อนหน้านี้แล้ว จนเป็นที่เคารพสักการะของคนทั่วไปอย่างกว้างขวาง และทางราชการได้นำพระแท่นศิลาอาสน์ไปประดิษฐานไว้ในตราประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ แสดงถึงความศรัทธาเลื่อมใสและความสำคัญขององค์พระแท่นศิลาอาสน์ได้เป็นอย่างดี และจะมีงานนมัสการพระแท่นศิลาอทสน์ ในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นระยะเวลา 12 วัน


ข้อมูลข่าวและที่มา https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230121100737265

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...