วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ประกาศ "สุรบท" ลูกชาย "ชวน หลีกภัย" เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อแล้ววันที่ 25 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่างตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562

ซึ่งได้ประกาศให้ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลำดับที่ 15 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและตามประกาศสภาผู้แทนราษฎรให้นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ลำดับที่ 23 ได้รับเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562

บัดนี้ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้มีหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2566 และ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพของ นางศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ สิ้นสุดลงตามมาตรา 101 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 105 (2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงประกาศให้ผู้มีชื่อในลำดับถัดไป ในบัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์คือนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ และนายสุรบท หลีกภัย เลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...