วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

"รฎาวัญ"ประชุมใหญ่สาขาพรรคเสมอภาคใต้ เชื่อช่วยกวาดคะแนนด้วย"การเมืองเชิงนโยบาย""รฎาวัญ"มั่นใจคณะกรรมการบริหารสาขาพรรคเสมอภาคทั้ง 4 ภาค ช่วยกวาดคะแนนด้วย "การเมืองเชิงนโยบาย" ชูนโยบายเด่นเป็นจริงได้ ทั้งด้านการเกษตร ด้านการแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย มาช่วยสร้างรายได้ฟื้นเศรฐกิจชาติ นำรายได้มาพัฒนาประเทศ เพิ่มสวัสดิการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค เท่าเทียม ทั่วไทย

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค แถลงว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2566 พรรคเสมอภาคได้ร่วมกับสมาชิกพรรคเสมอภาคสาขาภาคใต้ จังหวัดพังงา จัดประชุมใหญ่สาขาพรรคภาคใต้จังหวัดพังงาขึ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภาคใต้ชุดใหม่แทนชุดเก่า ซึ่งพ้นสภาพไปตามข้อบังคับของพรรค พร้อมจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคเสมอภาคครั้งที่1/2566​ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับพรรคเสมอภาค(ฉบับที่1)​2566 และเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งชุดใหม่เพื่อเตรียมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคเสมอภาคในการลงสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร​ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ผลจากการประชุมใหญ่ของทั้งสองคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดียิ่ง อันเนื่องมาจากสมาชิกพรรคเสมอภาคชาวเกาะยาว จังหวัดพังงาได้ร่วมใจกันมาประชุมใหญ่แสดงพลังให้เห็นว่าการเมืองที่มีอุดมการณ์สุจริตเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงก็สามารถดำเนินการได้ในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในนามพรรคเสมอภาคต้องขอขอบคุณพี่น้องสมาชิกพรรคชาวเกาะยาว จังหวัดพังงาทุกท่านไว้ด้วย รวมทั้งขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารพรรคเสมอภาคภาคใต้ชุดเก่าที่ผ่านพ้นตำแหน่งไปแล้วทุกท่าน ที่ได้สนับสนุนพรรคเสมอภาคด้วยดีตลอดมา 

ด้านนายพนพภณษฎ์ ทองคำ รองหัวหน้าพรรคและประธานด้านกฎหมายฯพรรค ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การประชุมใหญ่พรรคเสมอภาคสาขาภาคใต้ จังหวัดพังงา ในวันนี้เป็นการเลือกตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคภาคใต้จังหวัดพังงาชุดใหม่ แทนชุดเก่าที่พ้นสภาพไปตามข้อบังคับพรรคเสมอภาค พ.ศ.2566 ข้อ 31ที่กำหนดว่ากรรมการสาขาพรรคพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะเมื่อ(3) กรรมการ​สาขาพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสาขาพรรคทั้งหมด ประกอบวรรคห้า คณะกรรม​การบริหาร​พรรค​เสมอภาค​จึงได้ร่วมกับสมาชิกพรรคเสมอภาคในเขตเลือกตั้งพื้นที่ อ.เกาะยาว จังหวัดพังงา จัดให้มีการประชุมใหญ่ทั้งสองคณะขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ท่านหัวหน้าพรรร​ค​ได้แถลงไปแล้ว

"พรรคเสมอภาคมุ่งมั่นสร้างการเมืองภาคประชาชนอย่างแท้จริง คือประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ มีสิทธิ์มีส่วนร่วมก่อตั้งพรรคเสมอภาค มีส่วนร่วมเสนอนโยบายพรรคและมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุนให้พรรคเสมอภาคของเราเอง มีความเข้มแข็งมั่นคง ทำการเมืองเชิงนโยบาย ที่สามารถแปลงเป็นกฎหมายได้ เข้าสภาฯอย่างขาวสะอาดปราศจากการซื้อสิทธิ์ขายเสียงและปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น ทุกนโยบายทำได้จริง โดยวันที่ 29 มกราคมนี้ พรรคเสมอภาคจะจัดโต๊ะจีนระดมทุนตามกฎหมานเพื่อใช้ดำเนินการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ ณ ยิมเนเซียม 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 น. สอบถามการจองโต๊ะและการบริจาคสนับสนุนพรรคเสมอภาคได้ที่คุณนลินภัสร์ องค์คุณารักษ์ กรรมการบริหารพรรคและเลขานุการฝ่ายจัดหาทุน โทรศัพท์ 094-9545640

"ดิฉันเชื่อมั่นว่า พรรคเสมอภาคโดยคณะกรรมการบริหารพรรคส่วนกลาง คณะกรรมการบริหารสาขาพรรคทั้ง 4 ภาคและสมาชิกพรรคทั่วประเทศ จะสามารถนำนโยบายที่ดีและทำได้จริง ไปเผยแพร่ให้ประชาชน ในทุกหมู่บ้านทุกตำบลได้รู้และเข้าใจ ว่าการเลือกนักการเมืองและเลือกพรรคการเมืองที่เข้าใจในการแก้ไขปัญหาไปบริหารประเทศแทนตัวเอง จะต้องพิจารณานโยบายที่ดีและสามารถทำได้เป็นจริงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดต่อปากท้องของประชาชน  และดิฉันมั่นใจว่าจากผลงานที่เคยคิดและกำหนดเป็นนโยบายของรัฐบาลมาแล้วหลายเรื่อง รวมทั้งผลงานการร่วมแก้ไขกฎหมายเก่าล้าสมัยให้ทันสมัยและออกกฎหมายใหม่เพื่อประโยชน์ของประชาชนได้สำเร็จมาแล้วหลายฉบับ จะเป็นแรงจูงใจให้สตรีไทยและประชาชนชาวไทยมาร่วมสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสมอภาค มาเป็นกลุ่มพลังแห่งสตรีและบุรุษเพื่อความเสมอภาค นำพรรคเสมอภาคฝ่าดงกระแสและกระสุนเข้าสภาฯได้ ส.ส.จำนวนมากที่สุด" นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าว 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...