วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

"เครือข่าย WeFair" ถกไทยสร้างไทย ดันหนุนรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าให้เกิดขึ้นได้จริงเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2566คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย นายนพดล มังกรชัย รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ทวีชัย วงศ์ไพโรจน์กุล รองโฆษกพรรคไทยสร้างไทย ให้การต้อนรับ กลุ่มเครือข่าย WeFair ซึ่งนำโดย นายนิติรัตน์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการเครือข่ายรัฐสวัสดิการเพื่อความเท่าเทียมและเป็นธรรม นางนุชนาถ แท่นทอง ประธานเครือข่ายสลัมสี่ภาค ซึ่ง นำข้อเสนอ 9 ด้าน เพื่อรัฐสวัสดิการถ้วนหน้า มาเสนอต่อพรรคไทยสร้างไทย โดยระบุว่าตลอดการบริหารราชการแผ่นดิน หลังการรัฐประหารปี 2557 เป็นต้นมา ไม่พบว่ารัฐบาลได้สนับสนุนให้เกิดรัฐสวัสดิการแม้แต่ด้านเดียว โดยพบความเหลื่อมล้ำ สถานการณ์ความเปราะบางในพี่น้องประชาชนกลุ่มต่างๆเพิ่มมากขึ้น 


จึงมีข้อเสนอทั้งหมด 9 ด้าน มาดูแลพี่น้องคนไทย ประกอบด้วย

1. เงินอุดหนุนเด็ก เกิดไม่อด ลดรายจ่าย

2. การศึกษาฟรี ยกเลิกหนี้ มีเงินเดือน

3. ระบบสุขภาพรวมสามกองทุน มาตรฐานเดียว

4. ที่อยู่อาศัยคุณภาพเข้าถึงได้

5. แรงงานมีคุณค่ามีเวลาดูแลครอบครัว

6. ประกันสังคม ครอบคลุมคุ้มค่า

7. บำนาญถ้วนหน้า อิสรภาพวัยเกษียณ

8. สวัสดิการ เสมอหน้าเท่าเทียม

9. ปฏิรูปภาษี มีเงินเพิ่มเติมงบสวัสดิการ


หลังการรับฟังข้อเสนอ นายนพดล เห็นพ้องกับทั้ง 9 ข้อเสนอของกลุ่ม WeFair  พร้อมระบุว่าพรรค ไทยสร้างไทยมีนโยบายที่ตรงกับทางเครือข่าย อีกหลายด้าน ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะข้อมูลที่ลึกซึ่ง ทั้งปัญหาที่เกิดจากรัฐราชการ อำนาจนิยม ซึ่งผู้ปกครองบ้านเมืองมองราชการเป็นหลัก แต่เมื่อมีปัญหาเศรษฐกิจรอบด้าน ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนตัวเองโดยเฉพาะงบที่ใช้ไปกับรัฐราชการ ถูกสะสมไปในสินทรัพย์ถาวร เช่นการก่อสร้างอาคาร หรือกระทั่งงบบุคลากร เช่นจำนวนทหารเกณฑ์ ที่สามารถลดลงได้เพื่อนำงบส่วนที่ถูกตัดทอน มาสู่ประชาชน


นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายนโยบาย ที่มีความเห็นสอดคล้องกัน เช่นนโยบายนำนาญประชาชน 3,000บาท  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในทิศทางเดียวกับบำนาญถ้วนหน้า แต่อาจจะมีรายละเอียดแตกต่างบ้างในหลักการโดยเฉพาะ เรื่องของถ้วนหน้า นอกจากนี้ นายนพดลย้ำว่า พรรคไทยสร้างไทย จะดูแลพี่น้องทุกคน ตั้งแต่เกิดจนแก่ เช่นด้านการศึกษา เรียนฟรีจนจบปริญญาตรี  การเข้าถึงแหล่งทุน จะมีกองทุนเครดิตประชาชน หรือเมื่อเข้าสู่ช่วงสูงวัย พรรคจะมีนโยบายบำนาญประชาชน เดือนละ3,000 บาท 


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวชื่นชมการทำงานของเครือข่าย ที่ช่วยผลักดัน ให้ทุกคนมีสวัสดิการที่ดีขึ้น และหลายข้อเสนอ ก็สอดคล้องในทิศทางเดียวกับนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย เช่นบำนาญประชาชน 3,000 บาท หรือ นโยบายด้านการศึกษาคือการเรียนฟรีจนจบปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ โดยไม่เป็นหนี้ กยศ. ซึ่งพรรคพร้อมจะนำทุกคำแนะนำ และทุกข้อเสนอแนะ มาปรับปรุง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.สันติศึกษาป.โท มจร" ถอดบทเรียนวัดปากน้ำมิชิแกน จากโบสถ์คริสต์สู่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. โค้ชสันติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...