วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2566

"ร่างกม.กัญชา" ยังไม่ได้ไปต่อ! สภาฯเปิดปุ๊บล่มปั๊บ ค้างที่มาตรา11เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น.  ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการลาออกจาก ส.ส. จำนวน 2 คน คือ นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู พรรคเพื่อไทย ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม และนายเขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลัง ได้แจ้งต่อนายทะเบียน เมื่อวันที่ 17 มกราคม ทำให้สมาชิกภาพความเป็น ส.ส.นั้นสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้มี ส.ส.ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ 432 คน

ต่อมา 10.47 น.ได้เข้าสู่ระเบียบวาระพระราชบัญญัติกัญชา กัญชงที่ค้างอยู่มาตรา 11 ซึ่งอยู่ระหว่างการลงมติจากครั้งก่อน โดยนายสุชาติได้กดออดเรียกเพื่อตรวจสอบประชุมซึ่งต้องรอองค์ประชุมอยู่เกือบ 20นาที กระทั่งองค์ประชุมครบ 220 คน ถือว่าครบองค์ประชุม

จากนั้นนายสุชาติให้สมาชิกลงมติมาตรา 11 ว่าจะเห็นด้วยกับกรรมาธิการให้ตัดออกทั้งมาตราหรือไม่ด้วยกับกรรมาธิการโดยให้คงไว้ตามร่างเดิมปรากฎว่า จำนวนผู้ลงมติ 203 เห็นด้วย 174 ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 4 ไม่ลงคะแนน 1 เสียง นายสุชาติยังกล่าวว่า ตอนเช็คองค์ประชุมจำนวนครบ แต่ตอนลงมติจำนวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง 216 คน เคยมีคำพิพากษาของศาลฎีกาว่าการเช็คองค์ประชุมครบหมดแล้วแต่ตอนลงมติก็ต้องครบด้วย ดังนั้นการลงมติครั้งนี้ถือว่าไม่ครบองค์ประชุม จากนั้นนายสุชาติสั่งสั่งปิดประชุม ในเวลา 11.12 น.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

"ผอ.สันติศึกษาป.โท มจร" ถอดบทเรียนวัดปากน้ำมิชิแกน จากโบสถ์คริสต์สู่วัดไทยในสหรัฐอเมริกา

  วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ พระปราโมทย์ วาทโกวิโท, ดร. โค้ชสันติ ผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาวิชาสันติศึกษา ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยา...