วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

9 ราชมงคลประกาศเจตนารมณ์การซื้องานวิจัยผิดจรรยาบรรณจับได้ลงโทษวันที่ 20 มกราคม 2566 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวนักวิชาการในไทยจ่ายเงินซื้องานวิจัยที่ตัวเองไม่ได้ทำเพื่อใส่ชื่อตัวเองเป็นเจ้าของผลงานและตีพิมพ์นั้น เรื่องนี้กลุ่ม 9 ราชมงคลได้มีการติดตามข่าวอย่างใกล้ชิด เพราะเรื่องนี้ก่อให้เกิดผลเสียต่อวงการการศึกษาของไทย และไม่น่าจะเกิดขึ้น โดยในก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นี้ 9 มทร.เคยมีการหยิบยกถึงประเด็นดังกล่าวมาปรึกษาหารือกันมาโดยตลอด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเรื่องงานวิจัย โดยให้ความสำคัญกับเรื่องของจริยธรรมงานวิจัย 

ดังนั้น เมื่อมีกระแสข่าวการจ่ายเงินซื้องานวิจัย และเพื่อยืนยันถึงความสุจริตของทั้ง 9 มทร. ที่ประชุม ทปอ.มทร. จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ไม่ยอมรับการกระทำผิดต่อจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย และจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าบุคลากรของ มทร.มีการกระทำผิดจะมีการลงโทษ นอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการวิจัยของราชมงคลหาวิธีการส่งเสริมให้บุคลากรยึดมั่นในจริยธรรมและจรรยาบรรณการวิจัย กำหนดแนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดอีกต่อไป ทั้งนี้ กลุ่ม 9 ราชมงคลมุ่งหวังที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวกับกลุ่มราชมงคล เพราะราชมงคลเป็นสถาบันการศึกษา จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาและประชาชน

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

แก้ PM 2.5 ระยะยาว! สอวช. เตรียมเดินหน้าพัฒนาอุตสาหกรรม EV Conversion ดัดแปลงเครื่องยนต์รถเก่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 สืบเนื่องจากผลการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสัดส่วนแหล่งที่มาของ PM 2.5 มาจาก 4 แหล่งกำเนิดห...