วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เป็นไปได้อย่างไร!เณรวัย14ปีเรียนป.ตรีอินเตอร์"มจร"อายุน้อยที่สุด
วันที่ 13 มิ.ย.2561 สามเณรธีรวัต สาลีมา ป. อายุ 14 ปี (30 ต.ค.2546) เรียนปริญญาตรีปี 1 วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) โดยพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา เป็นผู้อำนวยการ  โดยเป็นนิสิต มจร อายุน้อยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้วุฒิ ป.ธ.3  มาสมัครเรียน  โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญเพิ่มเติมช่วงเวลาเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้สามเณรธีรวัตเป็นคนภูมิลำเนา ต.สวาย อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ โดยบวชภาคฤดูร้อนในโครงการสามเณรเย็นยิ้มภายใต้การนำเนินการของพระมหาหรรษา และตั้งใจที่จะบวชต่อ  ปัจจุบันสังกัดที่วัดโมลีโลกการาม กรุงเทพนครนคร โดยมีนางสาวผุสดี รุ่งเรืองผดุง นิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร ถวายการอุปถัมภ์ทุนการศึกษาตลอด 

อย่างไรก็ตามขณะนี้หลักสูตรสันติศึกษาระดับป.โทและเอกกำลังเปิดรับสมัครผู้สนใจศึกษาแนวทางเทคนิคการแก้ปัญหาความขัดแย้ง(ทุกข์) ติดต่อได้


...........

(หมายเหตุ : ขอบคุณภาพจากเฟซบุ๊กโพสต์นิวส์ โพสต์นิวส์)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

ช่วยตอบที! (พระสงฆ์)เกี่ยวข้องกับการเมืองใครตัดสิน?

เมื่อวันที่  18 มกราคม 2564   เพจ Phramaha Boonchuay Doojai  ได้โพสต์ข้อความว่า "(พระสงฆ์)เกี่ยวข้องกับการเมือง: ใครตัดสิน ???” >>...