วันจันทร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2566

"พวงเพ็ชร" ยันชง "ครม." พิจารณางบฯกลาง สำหรับเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 26 ก.ย.นี้แน่เมื่อวันที่ 26  กันยายน 2566  นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ยังไม่ได้นำเสนอรายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคนใหม่ได้ทัน เนื่องจากการประเมินผู้มีความเหมาะสมพึ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน แต่จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติของบประมาณกลางสำหรับเงินเดือนครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม ซึ่งก่อนหน้านี้เกิดปัญหาการร้องเรียนให้มีการติดตามงบประมาณโรงเรียนพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ที่มีความล่าช้า ทั้งนี้เพื่อบรรเทาปัญหา ตลอดจนสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการศึกษาของคณะสงฆ์ไทย

นอกจากนี้ ยังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งของวัดบางคลาน จังหวัดพิจิตร เบื้องต้นอยู่ระหว่างการประสานงานในการเข้าพบเจ้าคณะหนเหนือและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด


@siampongnews ชุดจี้พร้อมแหนบกลัด #3พระอรหันต์ร้านต้นฉบับ ♬ Ready - Official Sound Studio

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...