วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

อธิบดีกรมพัฒน์ รับนโยบายรมว.พิพัฒน์ เร่งฝึกทักษะยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566  นางสาวบุปผา เรืองสุด อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า รัฐบาลและนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ในทุกมิติ  ซึ่งในส่วนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้รับนโยบายของรมว.แรงงาน ในการพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้  จึงลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อเน้นย้ำการดำเนินงานของกรมที่ต้องตอบสนองความต้องการของแรงงานในพื้นที่อย่างเร่งด่วน รวมถึงต้องบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและมีรายได้ที่มั่นคง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ 2567  กรมฯมีแผนดำเนินการพัฒนาแรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งสิ้น 12,770 คน โดยจัดหลักสูตรการฝึกตามความต้องการของพื้นที่

@siampongnews อธิบดีกรมพัฒน์รับนโยบาย #พิพัฒน์ เร่งฝึกทักษะยกระดับคุณภาพชีวิต #แรงงาน 3 จังหวัดชายแดนใต้ #ข่าวtiktok #tiktokshopครีเอเตอร์ ♬ เสียงต้นฉบับ - สยามพงษ์นิวส์

นางสาวบุปผา กล่าวต่อว่า ในปี 2566 กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีเป้าหมายพัฒนาทักษะฝีมือให้แก่แรงงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม 10,713 คน มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วจำนวน 14,892 คน อาทิ โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว รวมไปถึงโครงการพัฒนาแรงงานอิสระกลุ่มผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี เป็นต้น  หลักสูตรฝึกอบรมที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ให้ความสนใจ เช่น การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น การทำเบเกอรี่ การประกอบอาหารว่างและเครื่องดื่ม การตัดผมชายเบื้องต้น การประกอบขนมอบ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ช่างปูกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ โดยผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทำเฉลี่ยร้อยละ 96.97  มีรายได้เฉลี่ย 10,742 บาท/คน/เดือน สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมทั้ง 3 จังหวัด ได้ถึง 2,757.81 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพแรงงานที่อยู่ตามขอบชายแดนผ่านโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การฝึกทักษะอาชีพให้แก่กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน รวมไปถึงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้ประกอบอาชีพด้านช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและช่างเชื่อมผ่านกระบวนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและการรับรองความรู้ความสามารถด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าฝึกอบรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี เบอร์โทร โทรศัพท์ 073-460125 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา เบอร์โทร 073-203222-23 และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เบอร์โทร 073-532128-31 หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4

 


@siampongnews กาแฟดำจินดา 1 แถม 1 [กาแฟดำ 1 + โกโก้ 1] ลดราคาเหลือเพียง ฿390.00! #คนจนมีสิทธิไหมคะ ♬ Cooking Time - Lux-Inspira

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เพลงโค้ชเอกผู้กล้าแห่งถ้ำหลวง แต่งโดยส.สมพงษ์ สร้างสรรค์โดย suno

โค้ชเอกเอกเยี่ยงอาชา กำพร้าฝั่งซ้ายไทยใหญ่ พึ่งใบโพธิ์จนเติบใหญ่ ย่าไร้ที่พึ่งจำโบกมือลา ฐานจิตฝึกวิทย์วิปัสสนา นักธรรมเอกวุฒิพอวัดได้ ฝึกเ...